Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Google Web Toolkit Łukasz Kosson.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Google Web Toolkit Łukasz Kosson."— Zapis prezentacji:

1 Google Web Toolkit Łukasz Kosson

2 Plan prezentacji Czym jest GWT? Omówienie systemu: RPC.
Kompilator Biblioteka klas Komponenty UI RPC. Porównanie z innymi rozwiązaniami. Subiektywne wrażenia.

3 Czym jest GWT? Zestaw bibliotek i narzędzi do tworzenia aplikacji webowych. Kompilator Java do HTML+JavaScript. Środowisko do debugowania i testowania. Brak własnego środowiska programisycznego.

4 Kompilator GWTCompiler
Przekształca źródło programu w Javie na JavaScript. Umożliwia pisanie lekkich aplikacji webowych w całości w Javie. Mamy statyczne typowanie  więcej błędów wykrytych w czasie kompilacji. Niezależność od docelowej „platformy” – otrzymany kod rozpoznaje przeglądarkę i korzysta charakterystycznych dla niej kruczków. Można pisać w obecnie istniejących, dobrze rozwiniętych IDE. Własna implementacja dziedziczenia i wołania metod wirtualnych.

5 Tryby pracy Tryb „hosted” Tryb „web”
Aplikacja jest kompilowana do bajtkodu i uruchamiana na JVM wewnątrz odpowiedniej przeglądarki. Umożliwia debugowanie z poziomu istniejących środowisk IDE (np. Eclipse, NetBeans). Tryb „web” Kompilacja do HTML i JavaScript. Aplikacja gotowa do wystawienia na serwerze webowym lub do bezpośredniego uruchomienia. Strony gotowe do wyświetlenia w dowolnej przeglądarce. Praktycznie brak możliwości debugowania.

6 Przykład generowanego kodu – plik źródłowy

7 Przykład generowanego kodu – plik wynikowy (1)

8 Przykład generowanego kodu – plik wynikowy (2)

9 Przykład generowanego kodu – plik wynikowy (3)

10 Biblioteka klas – wybrane typy z JRE
java.lang: String, Integer, Float, Math, StringBuffer i inne podstawowe typy. Throwable, Exception, Error oraz niektóre wyjątki (np. NPE, IOOBE, IAE, NFE) java.util: Kolekcje – m.in. ArrayList, HashTable, Stack, Array, Vector, Set Date Wyjątki java.io: PrintStream, OutputStream

11 Biblioteka klas Ograniczenia i różnice: Za mało czy w sam raz?
Brak refleksji. Brak wątków. Problemy z dokładnością FP. System.out, System.err działa tylko w trybie „hosted”. Brak śladu stosu w Throwable. Parę innych, mniej znaczących (np. parametry Vectora). Wydajność (Character.isDigit) Za mało czy w sam raz?

12 Komponenty UI Rodzaje komponentów: Przykład użycia.
Panele Kontrolki HTML Złożone i specjalizowane komponenty Przykład użycia. Tworzenie własnych komponentów.

13 Komponenty: panele Rodzaje: FlowPanel VerticalPanel, HorizontalPanel
DockPanel PopupPanel Umożliwiają rozmieszczenie kontrolek na stronie. Podobieństwa i różnice w porównaniu do AWT/Swing: Nazewnictwo i zachowanie. Sposób obsługi. Brak LayoutManagerów.

14 Komponenty – panele

15 Komponenty HTML Przyciski Pola tekstowe Pola wyboru Listy

16 Komponenty specjalizowane
Tree MenuBar TabPanel PopupPanel Google Maps API Google Search API SVG

17 Komponenty UI – sposób użycia

18 Własne kontrolki Dziedziczymy z Composite.
W konstruktorze tworzymy naszą kontrolkę z innych klocków i/lub HTMLa. Implementujemy wybrane metody: OnClick,OnMouseEnter, OnMouseLeave, OnMouseDown, ... OnKeyPressed, OnKeyTyped, ... OnFocus, OnFocusLost OnLoad, OnError I już można korzystać w nowej kontrolki.

19 Obsługa zdarzeń Brak znanych ze Swinga modeli. Ale są za to listenery:
ClickListener ChangeListener TreeListener HistoryListener Obsługa zdarzeń odbywa się po stronie klienckiej. Ale oczywiście można wywoływać zdalne metody (o RPC będzie później)

20 JSNI – JavaScript Native Interface
Co z wydajnością? Integracja z istniejącymi rozwiązaniami. Zgodność z obecną składnią. Nie tracimy dostępu do obiektów Java. Nadal można sensownie debugować (póki co tylko pod Windows). Brak utraty kontroli typów.

21 JSNI – przykład

22 RPC – wstęp Sposoby komunikacji z serwerem: Tworzenie serwera:
Własny mechanizm XMLHttpRequest JavaScript Object Notation (JSON) Tworzenie serwera: Zaprojektowanie interfejsu w wersji synchronicznej i asynchronicznej. Implementacja interfejsu synchronicznego w klasie dziedziczącej z RemoteServiceServlet. Modyfikacja konfiguracji na potrzeby debugowania.

23 RPC – przykład, interfejsy

24 RPC – przykład, serwer

25 RPC – przykład, klient

26 RPC – Serializacja Parametry i wyniki wszystkich metod muszą być serializowalnego typu. Typy domyślnie serializowalne: Typy podstawowe: char, byte, int itd. Opakowania na typy podstawowe: Character, Byte, String, Integer itd. Tablice typu serializowalnego.

27 RPC – własna serializacja
Klasa jest serializowalna gdy: Bezpośrednio lub pośrednio implementuje ten interfejs. Wszystkie* jej pola są serializowalne. * - prawie wszystkie – pola final i transient nie muszą.

28 Porównanie z innymi rozwiązaniami.
ASP.NET Ajax Web Extensions for ASP.NET (ATLAS) PHP i podobne Swing (!)

29 Porównanie: ASP.NET Wygląd ekranu konstruowany w IDE, jako strona HTML/ASP.NET. Bardzo podobny mechanizm obsługi zdarzeń. Wszelkie operacje są wykonywane po stronie serwera. Każde zdarzenie to ponowne odesłanie formularza. ASP.NET oferuje większą liczbę gotowych komponentów.

30 Porównanie: Atlas Właściwie to samo co w ASP.NET, ale:
Zdarzenia są obsługiwane asynchronicznie. Więcej przetwarzania dzieje się po stronie klienta. Dodatkową funkcjonalność musimy sami oprogramować w JavaScript. Obsługa zdarzeń i generowanie HTML nadal odbywa się po stronie serwera. Wszystkie komponenty z ASP.NET działają asynchronicznie. Atlas: Dużo bogatsza kolekcja komponentów client-side. GWT: Znacznie trudniejsze tworzenie własnych kontrolek. W Atlasie AJAX jest podstawowym mechanizmem; w GWT – dodatkiem.

31 Porównanie: PHP i spółka
Zupełnie inna filozofia – GWT jest nastawiony na tworzenie aplikacji a nie stron. Musimy oprogramować wiele rzeczy, które w GWT byśmy mieli za darmo (m.in. zdarzenia) Można napisać całkiem złożoną aplikację w GWT ani razu nie dotykając się do HTMLa.

32 Porównanie: AWT/Swing/SWT
Dwa bardzo zbliżone rozwiązania, mimo że służą do zupełnie innych celów. GWT wymusza bardziej wyraźny podział aplikacji na warstwy.

33 Inne podobne kompilatory
GWTCompiler nie jest nowym pomysłem. Istnieją podobne kompilatory dla innych języków: C# (Script#, jsc), Lisp (ParenScript), Smalltalk (ST2JS), Python (pyjamas). GWT jako jeden z nielicznych jest rozwijany (i to przez więcej niż jedną osobę).

34 Materiały Agile Ajax http://blogs.pathf.com/agileajax/
GWT Developer Guide GWT Basics GWT In Action


Pobierz ppt "Google Web Toolkit Łukasz Kosson."

Podobne prezentacje


Reklamy Google