Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FOREIGN CHILDHOOD GAMES. HUNGARIAN JUMP SCHOOL Ugróiskola (ickázás) Ugróiskola (ickázás) A gyerekek (lányok, fiúk) főleg a szabadban játsszák ezt a játékot.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FOREIGN CHILDHOOD GAMES. HUNGARIAN JUMP SCHOOL Ugróiskola (ickázás) Ugróiskola (ickázás) A gyerekek (lányok, fiúk) főleg a szabadban játsszák ezt a játékot."— Zapis prezentacji:

1 FOREIGN CHILDHOOD GAMES

2 HUNGARIAN JUMP SCHOOL Ugróiskola (ickázás) Ugróiskola (ickázás) A gyerekek (lányok, fiúk) főleg a szabadban játsszák ezt a játékot. 2-3 gyerek krétával az aszfaltra vagy pálcával a földbe karcolnak egy iskolát. A rajza a következő. Kiszámolják, hogy ki lesz a kezdő. Az első gyerek valamelyik rekeszbe bedobja a lapos kockát vagy követ, majd féllábon ugrálva végigjárja az iskolát. A végén megfordul, és visszafelé felveszi a kockáját. Ha sikerül végigugrálnia úgy, hogy közben az egyszeres rekeszekben sehol nem teszi le a lábát, akkor területet foglalhat. Hátat fordít az iskolának és eldobja a kockát hátrafelé. Ha valamelyik rekeszbe esik, az az ő területe, amit be is jelöl. Ebbe az ellenfelek nem léphetnek bele, csak a gazdája pihenhet itt meg. Ha valahol leteszi a lábát vagy a kocka kigurul az iskolából, akkor a másik gyerek folytathatja a játékot. A végén az győz, akinek a legtöbb elfoglalt területe lesz. A gyerekek (lányok, fiúk) főleg a szabadban játsszák ezt a játékot. 2-3 gyerek krétával az aszfaltra vagy pálcával a földbe karcolnak egy iskolát. A rajza a következő. Kiszámolják, hogy ki lesz a kezdő. Az első gyerek valamelyik rekeszbe bedobja a lapos kockát vagy követ, majd féllábon ugrálva végigjárja az iskolát. A végén megfordul, és visszafelé felveszi a kockáját. Ha sikerül végigugrálnia úgy, hogy közben az egyszeres rekeszekben sehol nem teszi le a lábát, akkor területet foglalhat. Hátat fordít az iskolának és eldobja a kockát hátrafelé. Ha valamelyik rekeszbe esik, az az ő területe, amit be is jelöl. Ebbe az ellenfelek nem léphetnek bele, csak a gazdája pihenhet itt meg. Ha valahol leteszi a lábát vagy a kocka kigurul az iskolából, akkor a másik gyerek folytathatja a játékot. A végén az győz, akinek a legtöbb elfoglalt területe lesz. Jump – school Jump – school On the asphalt children draw a school with chalk or on the ground they can draw it with a stick.They count who will be the beginner.The first child throw a plain die or a plain stone,then with one- leg he/she jump through the school.At the end he/she turn and backwards the child pick up his/her stone.If he/she succed to jump this school and never put his/her legs on the simple squares,he/she can occupy territory.Then he/she turn ones back to school and throw the stone.If the stone fall into one of the square,that will be his/her territory,which he/she can mark.The other children-the enemies- cant jump in this square.The winner is,who has the most territory. On the asphalt children draw a school with chalk or on the ground they can draw it with a stick.They count who will be the beginner.The first child throw a plain die or a plain stone,then with one- leg he/she jump through the school.At the end he/she turn and backwards the child pick up his/her stone.If he/she succed to jump this school and never put his/her legs on the simple squares,he/she can occupy territory.Then he/she turn ones back to school and throw the stone.If the stone fall into one of the square,that will be his/her territory,which he/she can mark.The other children-the enemies- cant jump in this square.The winner is,who has the most territory. Gra w klasy Gra w klasy Gra w klasy jest dla dwóch i więcej osób. Potrzebne jest kamyk, kreda albo patyk. Na chodniku rysujemy tzw. chłopka, czyli 3 kwadraty w pionie, 2 – jak gdyby ręce – w poziomie. Potem znów jeden kwadrat – szyję. Na końcu dorysowujemy do niej spory okrąg (głowę) i dzielimy ją na pół. Pola numerujemy od 1 do 8. Rozpoczynający grę rzuca kamień i stara się trafić w pierwsze pole. Gdy trafi, może rozpocząć skoki (na jednej lub na dwóch nogach, z zamkniętymi oczami, w tej materii jest absolutna dowolność). Trzeba skoczyć kolejno na każde pole, zaś w przypadku podwójnych rozstawić nogi na oba pola. Po dotarciu do głowy musi zrobić skok z obrotem i wrócić, zabierając po drodze kamyk. Następnie rzuca kamykiem do kolejnego okienka itd. Kto nie trafi na właściwe pole albo podczas skakania nadepnie na linię chłopka oddaje kolejkę przeciwnikowi. Gra w klasy jest dla dwóch i więcej osób. Potrzebne jest kamyk, kreda albo patyk. Na chodniku rysujemy tzw. chłopka, czyli 3 kwadraty w pionie, 2 – jak gdyby ręce – w poziomie. Potem znów jeden kwadrat – szyję. Na końcu dorysowujemy do niej spory okrąg (głowę) i dzielimy ją na pół. Pola numerujemy od 1 do 8. Rozpoczynający grę rzuca kamień i stara się trafić w pierwsze pole. Gdy trafi, może rozpocząć skoki (na jednej lub na dwóch nogach, z zamkniętymi oczami, w tej materii jest absolutna dowolność). Trzeba skoczyć kolejno na każde pole, zaś w przypadku podwójnych rozstawić nogi na oba pola. Po dotarciu do głowy musi zrobić skok z obrotem i wrócić, zabierając po drodze kamyk. Następnie rzuca kamykiem do kolejnego okienka itd. Kto nie trafi na właściwe pole albo podczas skakania nadepnie na linię chłopka oddaje kolejkę przeciwnikowi.

3

4

5 SPANISH COPS & ROBBERS Policías y ladrones Policías y ladrones 1. Se dividen los jugadores en dos equipos, unos serán los policías y otros los ladrones. 1. Se dividen los jugadores en dos equipos, unos serán los policías y otros los ladrones. 2. Se fija un lugar como un banco, un poste o algo así para hacer de cárcel y empieza entonces el juego. 2. Se fija un lugar como un banco, un poste o algo así para hacer de cárcel y empieza entonces el juego. 3. Los policías dan un tiempo para que los ladrones huyan y después salen a perseguirlos. 3. Los policías dan un tiempo para que los ladrones huyan y después salen a perseguirlos. 4. Cuando un policía atrapa a un ladrón, lo conduce a la cárcel. Un ladrón no puede abandonar la cárcel a menos que lo toque un compañero que no esté atrapado. Los policías montan guardia en la cárcel para evitar el rescate de los prisioneros. 4. Cuando un policía atrapa a un ladrón, lo conduce a la cárcel. Un ladrón no puede abandonar la cárcel a menos que lo toque un compañero que no esté atrapado. Los policías montan guardia en la cárcel para evitar el rescate de los prisioneros. 5. Cuando todos los ladrones son atrapados se cambian los papeles y se vuelve a jugar. 5. Cuando todos los ladrones son atrapados se cambian los papeles y se vuelve a jugar. Cops and Robbers Cops and Robbers 1. Players are divided into two teams, one will be the police and other thieves. 1. Players are divided into two teams, one will be the police and other thieves. 2. It sets a place like a bank, a post or something to prison and then the game starts. 2. It sets a place like a bank, a post or something to prison and then the game starts. 3. The police give a time for the fleeing robbers and then go after them. 3. The police give a time for the fleeing robbers and then go after them. 4. When a police catch a thief, leading to prison. A thief can not leave the prison unless it touches a partner who is not trapped. The police stand guard at the jail to prevent the rescue of the prisoners. 4. When a police catch a thief, leading to prison. A thief can not leave the prison unless it touches a partner who is not trapped. The police stand guard at the jail to prevent the rescue of the prisoners. 5. When all the thieves are caught they change roles and play again. 5. When all the thieves are caught they change roles and play again. Policjanci i złodzieje Zabawę rozpoczyna się wyborem w drodze wyliczanki policjantów. Wyznacza się miejsce więzienia, gdzie będą przyprowadzani złapani przez policjantów złodzieje. Dzieci rozbiegają się, a policjanci liczą do 5 i zaczynają łapać złodziei. Zabawa kończy się w momencie wyłapania wszystkich złodziei. Policjanci i złodzieje Zabawę rozpoczyna się wyborem w drodze wyliczanki policjantów. Wyznacza się miejsce więzienia, gdzie będą przyprowadzani złapani przez policjantów złodzieje. Dzieci rozbiegają się, a policjanci liczą do 5 i zaczynają łapać złodziei. Zabawa kończy się w momencie wyłapania wszystkich złodziei.

6

7

8 TURKISH DON ATEŞ DON ATEŞ Kalabalık grupla oynanır. Malzeme gerekli değildir. Ebeyi belirlemek için beline renkli kuşak bağlanabilir. Nasıl oynanır: Bom ateş diye de bilinir. Önce ebe seçilir, oyuncular ebeden kaçar. Ebeye yakalanmak üzere olan oyuncular don diye bağırarak sabit kalırlar. Ancak başka bir kişi onlara ateş diye bağırıp dokunmadan kıpırdayamazlar. Ebe birisine don demeden dokunursa o kişi ebe olur. Bütün oyuncular don olunca oyun biter. Oyun ikinci kez oynandığında donan kişiyi kurtarmak için diğerlerinin donan kişinin bacağının altından ateş diye bağırarak geçmesi gerekir. Oyunu zorlaştırmak için ilerleyen aşamalarda 2 tane ebe seçilebilir. DON ATEŞ Kalabalık grupla oynanır. Malzeme gerekli değildir. Ebeyi belirlemek için beline renkli kuşak bağlanabilir. Nasıl oynanır: Bom ateş diye de bilinir. Önce ebe seçilir, oyuncular ebeden kaçar. Ebeye yakalanmak üzere olan oyuncular don diye bağırarak sabit kalırlar. Ancak başka bir kişi onlara ateş diye bağırıp dokunmadan kıpırdayamazlar. Ebe birisine don demeden dokunursa o kişi ebe olur. Bütün oyuncular don olunca oyun biter. Oyun ikinci kez oynandığında donan kişiyi kurtarmak için diğerlerinin donan kişinin bacağının altından ateş diye bağırarak geçmesi gerekir. Oyunu zorlaştırmak için ilerleyen aşamalarda 2 tane ebe seçilebilir. DON ATEŞ DON ATEŞ Ebe (It): the player who will chase other players. Ebe (It): the player who will chase other players. This game involves a large number of students to play. No material is needed for the game. A colourful sash can be tied around the waist of ebe This game involves a large number of students to play. No material is needed for the game. A colourful sash can be tied around the waist of ebe How to play ? How to play ? It is also known as Bom-Ateş. First, ebe is chosen. Secondly, he/she chases other players. The players who are about to be caught by ebe freeze saying Don. However they cant move if one of the players doesnt touch them saying Ateş. If it touches one of the players before saying Don, the player who is touched by the ebe becomes new ebe. When all the players become Don, the game ends. It is also known as Bom-Ateş. First, ebe is chosen. Secondly, he/she chases other players. The players who are about to be caught by ebe freeze saying Don. However they cant move if one of the players doesnt touch them saying Ateş. If it touches one of the players before saying Don, the player who is touched by the ebe becomes new ebe. When all the players become Don, the game ends. If you want to palt the game second time, to melt the frozen player, other players must pass between the legs of frozen player by shouting Ateş. Two ebe can be chosen to make the game more challenging. If you want to palt the game second time, to melt the frozen player, other players must pass between the legs of frozen player by shouting Ateş. Two ebe can be chosen to make the game more challenging. ZAMROŻONY BEREK ZAMROŻONY BEREK Gra ruchowa, polegająca na tym, że jedna osoba (nazywana berkiem) musi dotknąć dowolną z pozostałych osób biorących udział w zabawie. Osoba złapana przez berka staje w rozkroku i nie może się ruszyć. W grze może brać udział dowolna liczba osób. Zabawa nie jest ograniczona w czasie. Gra ruchowa, polegająca na tym, że jedna osoba (nazywana berkiem) musi dotknąć dowolną z pozostałych osób biorących udział w zabawie. Osoba złapana przez berka staje w rozkroku i nie może się ruszyć. W grze może brać udział dowolna liczba osób. Zabawa nie jest ograniczona w czasie.

9

10


Pobierz ppt "FOREIGN CHILDHOOD GAMES. HUNGARIAN JUMP SCHOOL Ugróiskola (ickázás) Ugróiskola (ickázás) A gyerekek (lányok, fiúk) főleg a szabadban játsszák ezt a játékot."

Podobne prezentacje


Reklamy Google