Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Michał Kleiber MINISTER NAUKI NAUKA POLSKA dla INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

2 1300 projektów badawczych i grantów z polskim uczestnictwem
Nauka polska w Unii Europejskiej (od ponad czterech lat) 5. Program Ramowy UE 1300 projektów badawczych i grantów z polskim uczestnictwem Uczestniczymy w projektach rozwoju technologii o wartości ponad 1 mld euro Wsparcie KE dla polskich partnerów mln euro 6. Program Ramowy UE: szanse i zagrożenia INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

3 Rozwój potencjału naukowo-badawczego
Wiedza – Informatyzacja – Konkurencyjność WIK Rozwój potencjału naukowo-badawczego Budowa Polskiej Przestrzeni Badawczej Opracowanie i realizacja Narodowej Strategii Innowacji Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

4 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
WIK Potencjał Naukowo-Badawczy Polityka naukowo-badawcza Polityka naukowa państwa, polityka naukowo-badawcza na szczeblu regionalnym, współpraca międzynarodowa, integracja europejska, polityka finansowa, funkcja monitorująco-kontrolna, polityka informacyjna Transformacja struktury instytucjonalnej nauki Efektywność dotacji statutowych, transformacja szkolnictwa wyższego, PAN, JBR Rozwój badań naukowych Efektywność, interdyscyplinarność, badania podstawowe, badania w dziedzinie obronności Rozwój kadr naukowych Młodzi naukowcy, kadry dydaktyczne, drenaż mózgów Społeczno-polityczna funkcja nauki Funkcja doradcza, etyka, edukacja, popularyzacja INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

5 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
WIK Polska Przestrzeń Badawcza – Instrument finansowy INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

6 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
WIK Polska Przestrzeń Badawcza Rozwój infrastruktury badawczej Rozwój infrastruktury badawczej, Centra Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii, sieć KPK Rozwój systemu innowacji Inkubatory technologii, parki naukowo-technologiczne, sieć KSI Rozwój krajowych programów ramowych „Zaawansowane technologie”, „Nowe technologie dla MŚP” Rozwój zasobów ludzkich dla Gospodarki Opartej na Wiedzy Kadry w jednostkach naukowo-badawczych, Centra Marie Curie Informatyzacja INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

7 Opracowanie i realizacja RIS Opracowanie NSI poprzez integrację RIS
WIK Narodowa Strategia Innowacji Opracowanie i realizacja RIS Opracowanie NSI poprzez integrację RIS Foresight technologiczny Raport „Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy” Instrumenty finansowo-prawne INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

8 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
WIK Budowa społeczeństwa informacyjnego Zapewnienie wszystkim obywatelom i firmom taniego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu Internet szerokopasmowy dla szkół, infrastruktura dostępu szerokopasmowego, centralne bazy danych administracji, bezpieczeństwo w sieci Tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie Wrota Polski, polskie treści w Internecie, gospodarka elektroniczna Edukacja informatyczna Informatyzacja administracji publicznej Rozwój systemów teleinformatycznych o publicznym zastosowaniu, standardy, zasady bezpieczeństwa, audyt informatyczny, standard dokumentu elektronicznego, IDA Instrumenty prawno-finansowe Ustawa o informatyzacji, nowelizacja ustawy o dostepie do informacji publicznej, zamówieniach publicznych, Strategia ePolska INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

9 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
Regionalne Strategie Innowacji - RIS 2002 rok - konferencja Nauka polska dla integracji europejskiej poświęcona prezentacji Narodowego Planu Rozwoju , oraz możliwości wsparcia rozwoju regionalnego przez KBN i środowisko nauki w ramach programu Nauka polska dla integracji europejskiej Deklaracja - podpisana przez Ministra Nauki oraz wojewodów i marszałków Cel współpracy: opracowanie i sfinansowanie Regionalnych Strategii Innowacyjnych (RIS) INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

10 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
Regionalne Strategie Innowacji - RIS Rezultatem projektu budowy RIS powinno być przygotowanie do wdrożenia konkretnych programów i działań pilotażowych wynikających ze strategii Czas trwania projektu wynosi miesięcy, wszystkie projekty muszą się zakończyć do 31 grudnia 2004 roku Kwota dofinansowania rzędu zł.( koszt prac wdrożeniowych ponosi zleceniodawca) INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

11 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
Regionalne Strategie Innowacji - RIS Stan realizacji RIS na 28 maja 2003: 5 województw (śląskie, wielkopolskie, opolskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie) realizuje RIS w ramach 5. PR UE (II Program Horyzontalny, „Promocja Innowacji oraz Wsparcie Uczestnictwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw) Pozostałych 11 województw we wrześniu 2002 roku otrzymało zaproszenie do składania wniosków o uruchomienie RIS. Wnioski złożyli wszyscy - podpisano 8 umów, 3 procedury się toczą INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

12 Czy Polska ma szanse na wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionów?
Regionalne Strategie Innowacji - RIS Dzisiaj skupiamy uwagę na pytaniu: Czy Polska ma szanse na wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionów? Chcemy wykazać, że regionalne i lokalne inwestycje w B+R i infrastrukturę, pozwalają na pozyskanie znacznie większych środków centralnych (budżet nauki i edukacji) lub zagranicznych (fundusze strukturalne, programy ramowe) INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

13 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
Regionalne Strategie Innowacji - RIS Zamierzenie MNiI: opracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Innowacji, które wymaga: oceny potencjału B+R w regionach, przeprowadzenie procesu Technology Foresight W rezultacie otrzymamy: mapę dostępnego potencjału innowacyjnego mapę kierunków rozwoju badań i technologii przesłanki formułowania racjonalnych kierunków rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

14 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
Regionalne Strategie Innowacji - RIS MNiI zapewnia: Wsparcie finansowe Wsparcie doradcze: Krajowe Punkty Kontaktowe (aktualnie) Krajowa Sieć Innowacji (początek w 2004 roku) Biuro ds. funduszy strukturalnych w MNiI (m.in. specjalistyczne szkolenia tematyczne) INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

15 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
Regionalne Strategie Innowacji - RIS Inicjatywy MNiI zapisane w dokumencie Wiedza-Informatyzacja-Konkurencyjność: tworzenie centrów zaawansowanych technologii wzmocnienie centrów doskonałości i sieci tych centrów pomoc w finansowaniu RIS uruchomienie taniego, szerokopasmowego dostępu do Internetu wdrożenie ICT do edukacji i komunikacji z administracją, wsparcie uczestnictwa jednostek naukowych i przedsiębiorstw w 6. Programie Ramowym UE INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

16 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
Strategia działania -Modele INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

17 Utworzenie 8-10 Centrów Zaawansowanych Technologii
INICJATYWY MNiI Utworzenie 8-10 Centrów Zaawansowanych Technologii Rozwój Centrów Doskonałości Rozwój Sieci Kompetencji Sieć „Żywność wysokiej jakości” Sieć „Biomasa” Rozwój parków naukowo-technologicznych Akcelerator Łódzki, Akceleratory regionalne Utworzenie preinkubatorów uczelnianych/ inkubatorów technologii Pozyskanie funduszy inwestycyjnych (venture capital) INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

18 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
Cele Centrów Zaawansowanych Technologii Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych o potencjale (masie krytycznej) pozwalającym na włączenie się w najbardziej ambitne badania na poziomie światowym i zmierzających do realizacji strategii lizbońskiej Koordynacja i rozwój prac badawczo-rozwojowych w priorytetowych dla polskiej gospodarki obszarach Utworzenie silnej, dynamicznej instytucji pośredniczącej pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami Upowszechnianie i implementacja nowych technologii w gospodarce i społeczeństwie, rozwój przedsiębiorczości Strukturyzacja i integracja sfery B+R Integracja z regionalną strategią rozwoju, RIS, współpraca z samorządem INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

19 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

20 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

21 Centre for Advanced Materials and Technology coordinated by Prof. W. K
Centre for Advanced Materials and Technology coordinated by Prof. W.K. Nowacki Institute of Fundamental Technological Research PAS; 4 CoEs Advanced materials: Multifunctional materials Intelligent materials Nanomaterials Intermetalics Gradient materials

22 NANO-CENTRE– Advanced Technology Centre on Nanomaterials coordinated by Prof. K.Kurzydłowski Warsaw University of Technology processing, modelling and characterisation of structure and properties mechanical alloying, rapid solidification, severe plastic deformation, CVD, PVD, impulse plasma deposition

23 PRENABIO – Advanced Technology Center of High Pressure Methods in Optoelectronics, Nanotechnology and Biotechnology W. Lojkowski solid state physics, materials science, biotechnology, high pressure techniques high pressure, nitride semiconductors, nanocrystalline ceramics, proteins agglomeration

24 CEDAR – Advanced Technology Centre for Sustainable Redevelopment of Degraded Areas coordinated by Dr. J.Łączny Institute of Ecology of Industrial Areas identification and inventory of degraded sites, methods to mitigate human and environmental risk associated with on-going and abandoned industrial activities

25 BioMoBil- Advanced Technology Centre on Bio-Safety & Molecular Biomedicine coordinated by Prof. Podhajska biotechnology, biochemistry, molecular biology, biomedicine Bio-safety, environment protection, molecular diagnostics, molecular therapy

26 Advanced Centre for Fabrication of Low Dimensional Structures coordinated by Prof. J.Kossut
solid state physics, physics of semiconductors, physics of magnetic materials, low-dimensional structures on the nanometer scale

27 KNOWBASE – Advanced Technology Centre in Knowledge-Based Society in Economy coordinated by Prof. B. Piasecki University of Lodz social science integration, management, knowledge, enterpreneurship, regional policy, sociology

28 PAGEN-Advanced Technology Centre of Plant Agrobiology & Molecular Genetics coordinated by Prof. Chelkowski Institute of Plant Genetics PAS; Poznan plant genetics, agriculture, biotechnology, phytopathology genomics, cytogenetics, plant resistance, crop improvement

29 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

30 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA
CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?


Pobierz ppt "INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google