Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych? Die Trennfolie kann durch ein Bild modifiziert werden.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych? Die Trennfolie kann durch ein Bild modifiziert werden."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych? Die Trennfolie kann durch ein Bild modifiziert werden. Um eine Trennfolie mit Bild zu erstellen, duplizieren Sie dieses Master Slide und erstellen so ein neues Master Slide. Passen Sie den Input-Bereich wie unten beschrieben an. Das in der Trennfolie enthaltene Bild kann zur Anpassung an den spezifischen Bereich verändert werden. Das Bild wird durch Füllen eines AutoShape mit einem Bild erzeugt. Um dies zu tun, müssen Sie sicherstellen, dass das Bild, das Sie verwenden möchten (idealerweise im .jpg- oder .png-Format) sich in einem Ordner befindet, auf den Sie Zugriff haben, und den entsprechenden Schritten folgen. Das Bild sollte ein Verhältnis von 5:3 aufweisen, um sicherzustellen, dass es nicht verzerrt erscheint. Akzeptable Bilder für den Import in den Input-Bereich des Beam sind die entsprechenden Schwarz-Weiß-Fotos oder –Illustrationen, die den in The Branding Zone enthaltenen Grundsätzen entsprechen. In diesen Bereich dürfen keine Farbbilder importiert werden. Klicken Sie in der Menüleiste auf den View Tab und wählen Master>Slide Master Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Input-Bereich und wählen Format AutoShape Klicken Sie im Menü Fill unter dem Tab Color and Lines auf den Drop-Down-Pfeil neben Color und wählen Sie das Menü Fill Effects Klicken Sie im Tab Picture auf Select Picture. Gehen Sie nun zu dem Ordner, der das Bild enthält, das Sie in den Input-Bereich einfügen möchten. Markieren Sie das Bild und setzen Sie das Häkchen in dem Kästchen Lock picture aspect ratio. Klicken Sie auf OK. Sie können sich nun, bevor Sie fortfahren, das Bild in der Vorschau ansehen. Wenn Sie mit der Ansicht zufrieden sind, klicken Sie zum Fortfahren auf OK. Andernfalls wiederholen Sie den Prozess, bis Sie mit dem gewählten Bild zufrieden sind. Um die Master View wieder zu verlassen, klicken Sie auf View>Normal. Die Änderungen, die Sie an der Input-Grafik vornehmen, sollte nun auf der Titelfolie dargestel

2 Historia Fundacja pod nazwą Arthur Andersen Fundacja została ustanowiona r. przez fundatorów: Arthur Andersen sp. z o.o. Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. r. Zgromadzenie Fundatorów podjęło uchwałę o zmianie statutu poprzez nadanie Fundacji nazwy Ernst & Young Fundacja (FEY). r. FEY uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

3 Działalność non profit w Ernst & Young
Fundacja Ernst & Young Sprawne Państwo (cel: analiza obecnej „kondycji” naszego kraju oraz szukanie mocnych podstaw do tworzenia konstruktywnych rozwiązań w najbliższej przyszłości) Konkurs Przedsiębiorca Roku (cel: odnalezienie najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz promocja ich sposobów działania, krzewienie „ducha przedsiębiorczości”) Działania akcyjne np. zbiórki dla powodzian, oddawanie krwi, wspieranie konkretnych osób potrzebujących przez zorganizowane oddolnie grupy pracowników

4 Struktura i zatrudnienie
ZARZĄD FUNDACJI (praca społeczna) Renata Hayder – prezes Zarządu Fundacji Andrew Karbowniczek Elżbieta Buczek RADA FUNDACJI (praca społeczna) Duleep Aluwihare Jan Król PRACOWNICY FUNDACJI (zatrudnienie w FEY i EY) Monika Wodzińska Agnieszka Jakubiak Jadwiga Szadkowska (księgowość) Osoby zatrudniane czasowo na umowę o dzieło/zlecenie w FEY WOLONTARIUSZE pracownicy firmy EY Studenci Osoby pracujące Łącznie rocznie: ok. 80 os.

5 Finanse Majątek FEY stanowi fundusz założycielski w kwocie złotych. Coroczne dochody Fundacji kształtujące się na poziomie ok. 550 tys. zł i pochodzą z: comiesięcznych wpłat partnerów oraz pracowników EY (payroll), darowizn od innych osób prywatnych (ok. 69%) wpłat 1% od podatku (ok.25%) okazjonalne darowizny innych podmiotów prawnych (ok.6 %) wewnętrzne zbiórki środków finansowych oraz rzeczowych w EY

6 Koszty 2009 Rodzaje kosztów Koszty całkowite Koszty statutowe
,61 Koszty administracyjne (w tym koszty wynagrodzeń) 39.968,15 W sumie , 25 Rodzaj kosztu działalności Koszty całkowite Pomoc udzielona w formie pieniężnej ,21 rzeczowej 1.183,40 W sumie ,61

7 Planowany budżet na działalność statutową w 2010 r.
Obszar działalności Prognozowana kwota Pomoc psychologiczna Pomoc edukacyjna Pomoc finansowo-rzeczowa Promocja ROZ W sumie

8 Fundacja vs Firma Ernst & Young
Fundacja EY Firma EY

9 Misja Misją pracowniczej Fundacji Ernst & Young jest wspieranie rodzicielstwa zastępczego poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy zastępczym rodzicom i dzieciom. Nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży osieroconej służą ich rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu i intelektualnemu. Opiekunom umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wypełniania ich zadań. Chcemy tworzyć programy adekwatne do potrzeb odbiorców, dlatego w swojej pracy opieramy się na doświadczeniach rodzin zastępczych, organizacji pozarządowych oraz specjalistów różnych dziedzin.

10 Cele Fundacja Ernst & Young przyjęła cztery cele dla swojej działalności: BUDOWANIE RELACJI na zasadzie partnerstwa z podkreśleniem podmiotowości opiekunów zastępczych oraz dzieci i ich naturalnych rodzin MOBILIZACJA ZASOBÓW na poziomie pojedynczej rodziny zastępczej, lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz wsparcia specjalistów różnych dyscyplin ROZWÓJ KOMPETENCJI opiekunów zastępczych, pracowników socjalnych oraz organizacji pozarządowych PROFESJONALIZACJA WSPARCIA dzięki regularnej diagnozie, ocenie i modyfikacji prowadzonych projektów

11 Obszary działalności Fundacji

12 pomoc finansowo-rzeczowa
Nasze Projekty pomoc edukacyjna pomoc finansowo-rzeczowa pomoc psychologiczna promocja Klucz do jutra – wolontariat w Krakowie i Warszawie Ferie z pasją – wyjazdy zimowe dla młodzieży Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży Wygraj rodzinne wakacje – wyjazdy letnie rodzin Podaj dalej – przekazywanie używanych mebli, sprzętu Komputery w dobrych rękach – sprzęt dla rodzin Akcja Świąteczna 1 % dla Twojego Domu Prośby indywidualne Dobrze być razem – grupy wspierania i rozwoju (WiR) Mądra miłość–psychoterapia dla dzieci we Wrocławiu Zrozumieć dziecko – warsztaty psychoedukacyjne Turnusy terapeutyczne 30 Maja – świętujemy razem Dni Rodzicielstwa Zastępczego Konferencje, debaty o rodzinnej opiece zastępczej Badania i raporty o rodzicielstwie zastępczym Publikacje o życiu RZ, RDD

13 Fundacja w terenie (2009/2010) Każdego roku fundacja pomaga ponad 1000 rodzinom zastępczym oraz ich dzieciom prowadząc dla nich ok.15 projektów przy wsparciu ponad 100 wolontariuszy. - programy edukacyjne - wsparcie finansowo – rzeczowe - pomoc psychologiczna - promocja

14 Współpraca z innymi organizacjami
Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej – jesteśmy członkiem Koalicji kilkudziesięciu organizacji działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego Współpraca z organizacjami działającymi w obszarze rodzinnej opieki zastępczej – wspieramy ich ciekawe inicjatywy Media – bierzemy udział w konferencjach, programach telewizyjnych i radiowych o rodzicielstwie zastępczym Forum Darczyńców – aktywnie uczestniczymy w wymianie doświadczeń forum zrzeszającego organizacje grantodawcze Dobroczyńca Roku – wspólnie z pracownikami EY czuwamy nad prawidłowym przebiegiem Konkursu

15 Problemy, z którymi się stykamy:
Trudności w pozyskaniu nowych osób i instytucji wspierających finansowo fundację – nazwa organizacji kojarzona jest z dużymi środkami finansowymi jej założyciela; Trudności w pozyskaniu nieodpłatnych świadczeń od innych firm (wiele z nich jest klientami EY – zasada „niezależności”) Postrzeganie fundacji jako narzędzia PR firmy EY, a nie jako organizacji realizującej merytoryczne zadania w zakresie rodzinnej opieki zastępczej (m.in.: trudności w niezależnym komunikowaniu o działaniach fundacji w mediach); Podleganie licznym procedurom administracyjnym korporacji, mimo zupełnie odmiennego charakteru działalności oraz małej liczbie pracowników;

16 Wyzwania W Polsce istnieje kilkanaście organizacji pozarządowych o podobnym profilu działania - to za mało, by skutecznie wspierać ponad 36 tys. rodzin zastępczych Konieczne są zmiany organizacyjne i strukturalne w systemie opieki, by rodziny mogły czuć się bezpiecznie, znajdować potrzebną wiedzę i adekwatną pomoc, a przez to bardziej efektywnie i profesjonalnie pracować na rzecz dzieci osieroconych. Wyzwaniem dla naszej organizacji jest aktywne wypracowywanie powyższych zmian oraz zdobywanie nowych środków finansowych oraz merytorycznych partnerów do ich efektywnej realizacji już „dzisiaj”.

17 Nasi podopieczni

18 Dziękuję za uwagę! Fundacja Ernst & Young Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
tel /78 80 fax


Pobierz ppt "Fundacja Ernst & Young Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych? Die Trennfolie kann durch ein Bild modifiziert werden."

Podobne prezentacje


Reklamy Google