Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PRZYPADKU ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku- Stogach objętego Interdyscyplinarną Pomocą Doradczą opracowała: mgr Joanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PRZYPADKU ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku- Stogach objętego Interdyscyplinarną Pomocą Doradczą opracowała: mgr Joanna."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PRZYPADKU ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku- Stogach objętego Interdyscyplinarną Pomocą Doradczą opracowała: mgr Joanna Matyka mgr Anna Sykora

2 Identyfikacja problemu
Brak zainteresowania chłopcem ze strony rodziców, matka nie zgłaszała się na wywiadówki, niekonsekwentna w swoich wypowiedziach czy podawanych informacjach- widać, że ma coś do ukrycia, często mówiła nieprawdę Chłopiec przychodził do szkoły głodny, zaniedbany, nieprzygotowany do zajęć, Na lekcjach zamyślony, senny Trudności w nauce (czytania, pisania ) Wzmożona agresja i napięcie psychoruchowe, duża nerwowość w stosunku do rówieśników

3 Dane o wychowanku i jego rodzinie.
Chłopiec pochodził z rodziny niepełnej, dysfunkcyjnej (matka samotnie wychowująca syna, bez wsparcia najbliższej rodziny) Brak kontaktów z ojcem Matka nie potrafiąca zapewnić synowi poczucia bezpieczeństwa i miłości, niewydolna wychowawczo Osoba bezrobotna, lubiąca towarzystwo mężczyzn i alkoholu

4 w przypadku wdrożenia oddziaływań
PROGNOZA NEGATYWNA w przypadku zaniechania działań będzie przyzwoleniem na patologiczne funkcjonowanie rodziny- alkoholizm matki może doprowadzić do jeszcze większych zaburzeń w sferze emocjonalnej chłopca, chłopiec będzie stwarzał olbrzymie trudności wychowawcze zaległości w nauce i wpływowość doprowadzą do zaburzeń w zachowaniu w przyszłości Wojtek może wejść w konflikt z prawem POZYTYWNA w przypadku wdrożenia oddziaływań poprawa funkcjonowania całej rodziny, wzmocnienie więzi poprawa funkcjonowania chłopca w szkole i w grupie rówieśników wyższa frekwencja i lepsze wyniki w nauce wzmocnienie kontaktów z matką Świadome dojście do roli matki uświadomienie szkodliwości postaw negatywnych

5 PODJĘTE DZIAŁANIA WOJTUŚ WYCHOWAWCA PEDAGOG
STAŁA KONTROLA I WSPOŁPRACA Z RODZINĄ DYREKCJA WOJTUŚ WDROŻENIE ODPOWIEDNIEJ STRATEGII POMOCY DZIECKU i RODZINIE ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY OMÓWIENIE PRZYPADKU

6 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DYREKCJA G 11 FUNKCON. POLICJI KPVII PEDAGOG SP 11 PEDAGOG TERAPEUTA SP 11 KIEROWNIK REFERATU STRAŻY MIEJSKIEJ DORADCA ZAWODOWY PPP 6 CKU MOPS

7 POLICJA Interwencja specjalisty do spraw nieletnich
Zmiana sytuacji dziecka: Właściwy ubiór, stosowny do panujących warunków atmosferycznych Lekcje odrabiane na bieżąco Wzrost frekwencji Właściwie wyposażony do zajęć

8 WYCHOWAWCA Zapewnił miejsce w świetlicy socjoterapeutycznej
posiłek, lekcje, rozwój zainteresowań, imprezy okolicznościowe Wypoczynek letni- kolonie w Skarszewach

9 SĄD Wszczęto postępowanie opiekuńczo- wychowawcze
Matce ograniczono władzę rodzicielską poprzez ustanowienie nadzoru kuratora W pierwszej fazie ustanowionego nadzoru matka zmieniła miejsce zamieszkania, utrudniała czynności

10 DOBRY DUCH RODZINY „Przyszywana BABCIA” czuwała nad
bezpieczeństwem i dobrem dziecka. Informowała wychowawcę na bieżąco o sytuacji rodzinnej i pojawiających się nieprawidłowościach.

11 Dzięki podjętej interwencji:
Dziecko otrzymało swoje, godne miejsce do nauki, odpoczynku i zabawy zobligowano matkę do pełniejszej i skuteczniejszej opieki nad Wojtkiem Kiedy matkę naprowadzono na właściwe tory zdecydowała się na wyjazd zarobkowy za granicę, a na czas wyjazdu powierzyła opiekę prawną nad synem „Babci”  Przebywając za granicą utrzymywała stały kontakt z wychowawcą, kuratorem i dyrekcją szkoły Obecnie pracuje w Polsce i stara się gromadzić fundusze na zapłatę za mieszkanie w TBS- ach

12 EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ Sytuacja życiowa i postawy opiekuńczo- wychowawcze diametralnie się zmieniły Matka dojrzała do swojej roli i co najważniejsze zrozumiała swoje uczucia w stosunku do własnego dziecka Wojtek prawidłowo i aktywnie funkcjonuje w szkole i w grupie rówieśniczej


Pobierz ppt "ANALIZA PRZYPADKU ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku- Stogach objętego Interdyscyplinarną Pomocą Doradczą opracowała: mgr Joanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google