Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach."— Zapis prezentacji:

1

2 Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej Opisywany eksperyment powinien wykazać, iż korzystanie z najnowocześniejszych technologii pozwoli poprawić efekty kształcenia uczniów. Uczniowie wiedzę zdobywają wielosensorowo, dzięki czemu jest ona łatwiej przyswajana. Końcowym efektem eksperymentu powinna być poprawa wyników nauczania. Młodzież poznaje też nowoczesne metody kształcenia co skutkuje większym zainteresowaniem nauczanym przedmiotem. Dodatkową korzyścią organizacyjną jest efektywniejsze wykorzystanie nowoczesnej sali komputerowej.

3 Eksperyment odbywa się na przedmiocie – geografia. Jest prowadzony w dwóch klasach trzecich Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne do przeprowadzenia eksperymentu. Nauczanie zarówno w klasach eksperymentalnych jak i uczących się metodami tradycyjnymi oparte jest o Program nauczania geografii w gimnazjum – numer w wykazie : DKW –4014-79/99. Eksperyment realizowany jest w roku szkolnym 2008/2009 Decyzja o przeprowadzeniu eksperymentu powstała po przeanalizowaniu sytuacji dotyczącej nauczania geografii oraz zapoznaniu się z dostępnymi na rynku podręcznikami i programami edukacyjnymi. W okresie szybkiego rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w większości dziedzin życia, nie następuje niestety ich wystarczające wykorzystanie w trakcie zajęć edukacyjnych. Dlatego właśnie należy skoncentrować się na nauczaniu przy pomocy nowoczesnych i perspektywicznych technik.

4 Jednym z przejawów nowoczesnego nauczania jest korzystanie z programów multimedialnych. Oddziałują one zarówno na słuch jak i wzrok, co pobudza do pracy kilka zmysłów. Umożliwia to zaktywizowanie procesów myślowych u młodzieży, która jest otwarta na wszelkiego rodzaju niekonwencjonalne sposoby zdobywania wiedzy. Eksperyment polega na rezygnacji z nauczania przy pomocy tradycyjnych podręczników i rozpoczęciu nauki z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w komputery. Uczniowie zamiast podręczników używają program edukacyjny eduROM Program eduROM Geografia w pełni odpowiada podstawie programowej nauczania geografii w gimnazjum. Liczba godzin przeznaczonych na naukę geografii nie zmienia się i tak jak w pozostałych klasach uczących się metodą tradycyjną i wynosi 2 godziny lekcyjne na tydzień.

5 Nauczyciel posługujący się programem otrzymuje niespotykane wcześniej możliwości dydaktyczne, np. - Sterowanie pracą uczniów ze stanowiska nauczyciela (przejęcie sterowania programem na wybranym lub wszystkich komputerach). - Organizowanie pracy grupowej uczniów (przeprowadzenie różnego rodzaju gier miedzy zespołami w klasie). - Dokonywanie oceny pracy uczniów (monitorowanie postępów uczniów w toku nauki). - Przekazywanie uczniom swoich uwag i wskazówek drogą elektroniczną (wysyłanie wiadomości do jednego lub wszystkich komputerów).

6 OCENIANIE I EFEKTY EKSPERYMENTU Przebieg i efekty eksperymentu są oceniane i analizowane na bieżąco, np. na podstawie ocen otrzymywanych przez uczniów – program pozwala na ocenę postępów w nauczaniu. Jednak najważniejszym sprawdzianem efektów eksperymentu będą wyniki próbnych i końcowych egzaminów gimnazjalnych. Po ich analizie będzie można porównać zakres zdobytej wiedzy i umiejętności zarówno w grupie badawczej jak i kontrolnej. Wnioski można wyciągnąć także na podstawie opinii uczniów klas eksperymentalnych. W celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń, monitorowania przebiegu, skutków i oceny przygotowywanego eksperymentu nawiązana została współpraca między Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach a Uniwersytetem Gdańskim.

7 PRZYKŁADOWE OBRAZY PROGRAMU Strona startowa programu EDUROM geografia

8 Z dowolnej strony programu można włączyć: mapy, biogramy...

9 A także: słowniczek, zdjęcia, czy tablice geograficzne

10 W programie dostępne są także filmy prezentujące omawianą tematykę...

11 Każdy dział kończy się podsumowaniem oraz sprawdzianem

12 Próbka możliwości programu - Podejrzyj ekran wybranego komputera Slajd pokazuje widok ekranu komputera zalogowanego ucznia – widok na komputerze nauczyciela

13 W Internecie można znaleźć dodatkowe wiadomości, animacje i inne materiały powiązane z programem. Dostępny jest np.. Przewodnik metodyczny

14 WNIOSKI Droga prowadząca do zainicjowania eksperymentu okazała się trudna. Niestety okazało się, że do tej pory praktycznie nie realizowało się podobnych przedsięwzięć mimo, iż w wielu państwach europejskich nauka przy pomocy programów multimedialnych jest normą. Pomoc nie nadeszła także ze strony instytucji oświatowych a wręcz przeciwnie – można było napotkać niechęć niektórych osób. Po kilku miesiącach trwania eksperymentu także opinie uczniów nie są entuzjastyczne. Co prawda zdecydowanej większości taka nauka przypadła do gustu to jednak liczne są także krytyczne opinie. Uczniowie szczególnie często zwracają uwagę na częste problemy techniczne i błędy merytoryczne zawarte w programie. Nie wszyscy są też zadowoleni ze swoich postępów w nauce. Prezentację można by zakończyć pewną smutną ale i dająca wiele do myślenia uwagą... Praktycznie jedyna firma, która zajmowała się tworzeniem profesjonalnych programów multimedialnych dla szkół zaprzestała pracy nad ich rozwojem a nawet doskonaleniem już istniejących !

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, eksperymentem pedagogicznym są działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google