Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowotwory u kobiet ciężarnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowotwory u kobiet ciężarnych"— Zapis prezentacji:

1 Nowotwory u kobiet ciężarnych
Prof. dr hab. med. Jacek Suzin Dr n. med. Jakub Welfel I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej UM w Łodzi

2 Nowotwory u kobiet ciężarnych
Wzrastająca częstość występowania nowotworów w populacji Świadome opóźnianie prokreacji Efekt – wzrost częstości występowania nowotworów u kobiet ciężarnych

3 Nowotwory u kobiet ciężarnych
Brak aktualnych, obszernych opracowań Kontrowersyjne poglądy dotyczące - wpływu ciąży na postęp choroby i rokowanie - wpływu choroby nowotworowej na płód - wpływu leczenia na matkę i płód - czasu rozpoczęcia leczenia - konieczności przedwczesnego zakończenia ciąży

4 Nowotwory u kobiet ciężarnych
Czynniki modyfikujące przebieg choroby nowotworowej w ciąży Zwiększone ukrwienie i drenaż limfatyczny narządów Czynniki hormonalne Immunomodulacja Maskowanie objawów przez współistniejącą ciążę

5 Częstość występowania nowotworów złośliwych w ciąży
Szyjka macicy 2.3/1000 ciąż Sutek 0.33 /1000 ciąż Czerniak złośliwy 0.14 /1000 ciąż Jajnik 0.10 /1000 ciąż Tarczyca ? Białaczka 0.01 /1000 ciąż Chłoniak Jelito grube 0.02 /1000 ciąż

6 Nowotwory u kobiet ciężarnych
Nowotwory narządu płciowego Nowotwory pozostałych narządów/układów

7 Nowotwory sromu Najczęściej przed/inwazyjne nowotwory nabłonkowe, czerniak, mięsaki, gruczolakoraki Częstość 1/20000 ciąż Diagnostyka Leczenie - stopień zaawansowania klinicznego - wola pacjentki

8 Nowotwory sromu-leczenie
Ca in situ-leczenie odroczone do okresu poporodowego Nowotwory inwazyjne - I i II trymestr – leczenie operacyjne wg ogólnych standardów postępowania - III trymestr – odroczenie leczenia lub szerokie wycięcie zmiany z odroczeniem ostatecznego zabiegu do okresu poporodowego

9 Nowotwory pochwy opisano 10 przypadków pierwotnego raka pochwy w ciąży
Rokowanie niekorzystne Leczenie -górna część pochwy – jak w raku szyjki macicy -dolna część – jak w raku sromu Należy rozważyć zakończenie ciąży radioterapia

10 Rak szyjki macicy Brak zgodności co do wpływu ciąży na karcinogenezę w obrębie szyjki macicy, sposób leczenia i rokowanie Częstość występowania - 1-13/10000 ciąż w ośrodkach I poziomu referencyjnego - 1/ ciąż ośrodki onkologiczne

11 Rak szyjki macicy 1% kobiet w chwili rozpoznania Ca colli uteri jest w ciąży ‘maski objawów’ – utrudnienie rozpoznania Diagnostyka cytologiczna- Bethesda system Kolposkopia Biopsja celowana ‘Cone biopsy’ v. ‘coin biopsy’

12

13

14 Rak szyjki macicy - leczenie
Wybór postępowania terapeutycznego zależy od dwóch zasadniczych czynników - stopnia zaawansowania klinicznego - czasu trwania ciąży

15 Rak szyjki macicy-leczenie
CIN III/Ca O – powtórna diagnostyka po porodzie – leczenie odroczone Ca I /a1/-mikroinwazja- biopsja stożkowa decyzja lecznicza uzależniona od czasu trwania ciąży Rak inwazyjny – operacja Wertheima i/lub radioterapia (=terminacja ciąży lub podczas cięcia cesarskiego)

16

17

18 Rak szyjki macicy-radioterapia
Równie skuteczna we wczesnej ciąży Postępowanie z wyboru w wyższych stopniach zaawansowania W I i II trymestrze poronienie samoistne następuje średnio między 35-45(70) dniem po teleterapii Ib/IIa – radioterapia? Leczenie chirurgiczne?

19 Rak szyjki macicy - rokowanie
Allen,Nisker (96 przypadków) –przeżycia 5 letnie Ia1 – 92,3% Ib – 68,2% II – 54,5% III – 37,5% Ogólny współczynnik przeżycia – 65,5%

20 Rak szyjki macicy - leczenie
!!!! Znaczący rozwój intensywnej opieki nad noworodkiem sprzyja wcześniejszemu podjęciu decyzji o rozwiązaniu ciężarnej, zwiększając tym samym szanse jej wyleczenia !!!!

21 Rak trzonu macicy Od 1900 roku opisano około10 udokumentowanych przypadków Zwykle wysoko zróżnicowany, mało inwazyjny Diagnoza - zwykle w badaniu materiału po elektywnym zakończeniu ciąży Przeciwnicy teorii występowania adenocarcinoma endometrii w ciąży uważają,że w/wprzypadki są błędnie zinterpretowanym zjawiskiem Arias-Stella

22 Rak trzonu macicy Opisywane są też leiomyosarcoma i carcinosarcoma uteri Leczenie – uzależnione od rozpoznania- najczęściej obowiązują schematy jak poza ciążą

23 Rak jajowodu Bardzo rzadko – brak danych epidemiologicznych
Brak specyficznych objawów-rozpoznanie przypadkowe Leczenie – jak poza ciążą Rokowanie-skrajnie niekorzystne

24 Guz jajnika w ciąży Wstęp Guz jajnika w ciąży trudności diagnostyczne
powikłania:uwięznięcie,skręt,pęknięcie,infekcja,zezłośliwienie,martwica,krwotok do guza przeszkoda porodowa

25 Guz jajnika w ciąży Guz jajnika w ciąży
Cystadenoma serosum ovarii – 25% Cystadenoma mucinosum % Teratoma maturum ovarii – 36% Cystadenoma endometriogenes – 35% Torbiel ciałka żółtego – 5-7% Nowotwory złośliwe – około 3%

26 Guz jajnika w ciąży - postępowanie
Poniżej 10 cm,jednostronne, bez ascites-obserwacja do tyg- w przypadku przetrwania lub wzrostu-leczenie chirurgiczne Powyżej 5 cm,obustronne i/lub ascites,i/lub podejrzany obraz USG, przetrwanie do 18 tyg. i/lub wzrost – interwencja chirurgiczna

27 Nowotwory złośliwe przydatków w ciąży
Rak jajnika – 27% Dysgerminoma – 5% Nie zróżnicowane - 3% Sarcoma – 1,5% Sarcoma stromale Tu metastaticus – 3%

28 Nowotwory złośliwe jajnika
Postępowanie uzależnione od stopnia zaawansowania klinicznego, czasu trwania ciąży, typu histopatologicznego guza dysgerminoma – wczesna CHT- decyzja w I/II trymestrze uzależniona od woli pacjentki Adnexectomia/omentectomia/appendectomia lub operacja radykalna Indywidualizacja postępowania

29 Nowotwory złośliwe jajnika
Guz jajnika w ciąży = prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu złośliwego Brak lub opóźnienie decyzji o laparotomii jest postępowaniem błędnym Nie wolno odraczać decyzji o laparotomii wobec szeregu prawdopodobnych powikłań

30 Nowotwory innych narządów i układów występujące w ciąży
Choroba Hodgkina 1/6000 porodów Chłoniak złośliwy nieziarniczy non Hodgkin Białaczka Czerniak Rak sutka Rak tarczycy Nowotwory kości

31 Nowotwory innych narządów i układów występujące w ciąży
Leczenie zawsze we współpracy ze specjalistami w dziedzinie odpowiedniej dla typu nowotworu

32 Nowotwory innych narządów i układów występujące w ciąży
Ciążowa choroba trofoblastyczna Przerzuty nowotworu do płodu i łożyska (Czerniak,rak sutka, białaczka/chłoniak) Rzadko – trofoblast jest barierą dla allogenicznych kk. neo - płód nie akceptuje obcych komórek


Pobierz ppt "Nowotwory u kobiet ciężarnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google