Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie

2 O szkole… Ilość oddziałów: 8 Ilość dzieci: 158
Ilość nauczycieli: 14 – 10 dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych 13 nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów

3 Działania szkoły, które umożliwiają osiąganie wysokich wyników przez uczniów:
udział w ciekawych programach i projektach, oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb uczniów, systematycznie wzbogacana baza dydaktyczna, współpraca ze środowiskiem.

4 Programy i projekty: Socrates – Comenius W projekcie "Muzyka, sztuka i literatura w życiu europejskich dzieci„ brały udział szkoły z Belgii, Niemiec i Wielkiej Brytanii Projekt stworzył uczniom i nauczycielom możliwość wspólnej pracy nad wybranymi tematami w ramach zajęć szkolnych, wymiany doświadczeń, badania aspektów europejskiej różnorodności kulturowej i środowiskowej. Efektem pracy nad projektem były prace pisemne, plastyczne, wiersze, płyty CD. W projekcie wykorzystano nowoczesne technologie.

5 London Eye

6 Zwiedzanie szkoły w Brentwood

7 W Brukseli

8 Podczas zajęć w szkole belgijskiej

9 Podczas nagrań w studiu Radia Gdańsk

10 Program wyrównywania szans
Program „Wiedzieć więcej, umieć lepiej, zrobić dokładniej” był skierowany do uczniów, którzy przejawiają zainteresowania teatrem, sztuką, nauką języka angielskiego, informatyką oraz dla uczniów, którzy z powodu swoich dysfunkcji mają problemy z przyswojeniem sobie tych obszarów wiedzy. Program umożliwił zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu informatyki, zajęć teatralnych, języka angielskiego, terapii pedagogicznej oraz logopedii. Program również zapewnił dzieciom kontakt z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi oraz przybliżył świat teatru („Piękna i Bestia”).

11 Opowieść Wigilijna

12

13 "PROJEKTOR - wolontariat studencki" jest programem
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym w Polsce przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Celem projektu jest dotarcie do dzieci i młodzieży z małych miejscowości z aktywnością i wiedzą studentów, którzy przekazują pozytywne wzorce osobowe i swoją postawą zachęcają uczniów do dalszego rozwoju.

14 Korzyści dla szkoły zainspirowanie dzieci do nauki i twórczego rozwoju
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez zajęcia dydaktyczne prowadzone przez studentów – bez ponoszenia dodatkowych kosztów zachęcenie dzieci do aktywnego, twórczego i niekonwencjonalnego spędzania czasu wolnego stymulacja uczniów do rozwoju osobistego oraz wzmocnienia ich dążeń do uzyskania wyższego wykształcenia przekształcenie szkoły w atrakcyjne centrum kulturalne nawiązanie współpracy z uczelniami

15 Zabawy integracyjne

16

17

18 Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III…”
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

19

20

21

22 Współpraca z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
Udział w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej: zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci (warsztaty fotograficzne, zajęcia artystyczne), cykl zajęć związanych z poznawaniem regionu (wycieczki, nauka tańca), organizowanie wypoczynku letniego (obozy, kolonie).

23 Program ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom
Istotą programu jest codzienne głośne czytanie dzieciom dla przyjemności. Bibliotekarz i wychowawcy świetlicy czytają klasykę literatury dziecięcej oraz książki, które niedawno ukazały się na rynku wydawniczym. Celem programu jest doskonalenie umiejętności językowych, poprawienie wzajemnych relacji między uczniami. Dzięki codziennym, dobrym praktykom wzrasta poziom wypowiedzi pisemnych i ustnych. Uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię i pamięć oraz kształtują inteligencję emocjonalną.

24 Zajęcia pozalekcyjne terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia dla uczniów zdolnych, dodatkowe zajęcia dla uczniów klasy VI, przygotowujące do sprawdzianu, kółko matematyczne, kółko teatralne, kółko muzyczne, SKS, nauka języka angielskiego w oddziale przedszkolnym.

25 Wzbogacanie bazy dydaktycznej
6 zestawów multimedialnych (tablice, projektory, laptopy, nagłośnienie, drukarki…), bogate wyposażenie gabinetów terapii pedagogicznej i logopedycznej w sprzęt komputerowy i oprogramowanie specjalistyczne, Wykorzystywanie multibooków podczas zajęć lekcyjnych

26

27 Podsumowanie Realizacja przedstawionych działań możliwa jest dzięki:
efektywnej współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym, radami sołeckimi, rodzicami pozyskiwaniu sponsorów wykwalifikowanej, stałej kadrze nauczycielskiej, przyjaznej atmosferze.

28 „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” /Albert Einstein/ „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” /Jan Paweł II/


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google