Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERP - europejski lider edukacji ekologicznej dotyczącej ZSEE. Nasze doświadczenia w 11 krajach od 2002 r.

Коpie: 1
ERP - europejski lider edukacji ekologicznej dotyczącej ZSEE. Nasze doświadczenia w 11 krajach od 2002 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERP - europejski lider edukacji ekologicznej dotyczącej ZSEE. Nasze doświadczenia w 11 krajach od 2002 r."— Zapis prezentacji:

1 ERP - europejski lider edukacji ekologicznej dotyczącej ZSEE. Nasze doświadczenia w 11 krajach od 2002 r.

2 W Polsce co roku powstaje ponad 500 tys. ton elektrośmieci. Tylko niewielka część tej ogromnej masy zużytego sprzętu trafia do wyspecjalizowanych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).. Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

3 Wyrzucanie ZSEE jest zabronione w Unii Europejskiej na mocy dyrektywy Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego (Dyrektywa 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r.).). To prawo obowiązuje również w Polsce regulowane przez ustawę z 2005 r wprowadzającą zalecenia unijnej dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w prawodawstwie naszego kraju. Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

4 Wyznaczone przez UE normy dla Polski zobowiązują nas do zbiórki ZSEE na poziomie minimum 4 kg na mieszkańca czyli 156 tys. ton rocznie. Tymczasem w ubiegłym roku zebrano w Polsce około 1% masy wprowadzanego sprzętu, czyli około 0,13 kg/ mieszkańca. Niewiedza i brak nawyków powodują, że 80% elektroodpadów trafia na wysypiska. Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

5 ERP funkcjonuje w 11 krajach: we Francji, w Hiszpanii, Danii, Finlandii, Anglii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Niemczech, Polsce i we Włoszech. Skupia ponad 1250 członków. Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

6 ERP Polska SA, prowadzi działania m.in. w zakresie: wykonywania całego szeregu złożonych czynności związanych z przygotowywaniem raportów od partnerów handlowych, zwanych członkami ERP, nt. ilości sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE) wprowadzanego przez nich na polski rynek, przetwarzania tych raportów i w imieniu członków, kwartalne ich składanie głównemu inspektorowi ochrony środowiska Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

7 organizowania sieci zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), a także prowadzenia zbiórki i przetwarzania odpadów, rozliczania się przed głównym inspektorem ochrony środowiska z powyższego zakresu działań, edukacji ekologicznej, a ponadto szeregu czynności, które bardzo precyzyjnie na takie instytucje nałożyła ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

8 W ubiegłym roku zebrano w Polsce około 1% masy wprowadzanego sprzętu, czyli około 0,13 kg/ mieszkańca. Niewiedza i brak nawyków powodują, że 80% elektroodpadów trafia na wysypiska. Jednym ze skutecznych sposobów zaradzenia tej sytuacji jest edukacja. Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

9 Og ó lnopolski konkurs edukacyjny w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) Drugie Życie Elektrośmieci POLSKA

10 Celem konkursu jest: propagowanie praktycznej wiedzy nt. zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), podnoszenie poziomu świadomości w zakresie szeroko rozumianego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych na poziomie lokalnym (aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży szkolnej), budowanie i wzmacnianie lokalnych i regionalnych koalicji pomiędzy partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i ekologicznych. POLSKA

11 Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej o nagrodę GrandPrix Europejskiej Platformy Recyklingu. Każda szkoła wyłania spośród swoich uczniów reprezentujący ją Zespół Konkursowy. Działania zespołów szkolnych ogniskują się wokół szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa. POLSKA

12 W ubiegłorocznej edycji konkursu zwieńczeniem działań konkursowych było zorganizowanie przez uczniów kampanii promującej zbiórkę elektrośmieci w swoim miejscu zamieszkania i przeprowadzenie (z pomocą władz szkoły, władz lokalnych, rodziców i mieszkańców) zbiórki ZSEE. Uczniowie zebrali 30 ton elektrosmieci. POLSKA

13 Witam Muszę przyznać, że działania realizowane w ramach konkursu znacznie podniosły świadomość ekologiczną naszej młodzieży, zachęciły do pracy i jednocześnie przyniosły wymierny efekt. W związku z tak dużym sukcesem naszej akcji, już w maju planujemy następną. Dzięki konkursowi mamy już wypracowany algorytm postępowania, wobec czego będzie nam łatwiej. czekamy także na kolejne Państwa inicjatywy. Pozdrawiam serdecznie Magdalena Ankiewicz - Kopicka nauczyciel chemii w Conradinum. POLSKA

14 Konkurs Drugie Życie Elektrośmieci spotkał się w naszej szkole i w lokalnej społeczności z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i osób dorosłych Rezultaty zbiórki ZSEE przeszły nasze oczekiwania, do dnia dzisiejszego mamy cały czas czynny punkt do którego dzieci przynoszą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. POLSKA

15

16

17

18 Kampania BE FREE Bądź wolny od elekrośmieci i zużytych baterii Uroczyste rozpoczęcie kampanii odbyło się w 2008 r. John Gormley TD, Minister for the Environment, Heritage and Local Government and Martin Tobin, General Manager, ERP at the launch of the Be Free campaign IRLANDIA

19 Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

20 Uczniowie (12- 18 lat) projektują ogródki ZSEE wykorzystując wszystko co miało wtyczkę lub baterie. IRLANDIA

21 Dzień Recyklingu zorganizowany przez ERP Italy odbył się na dwóch ważnych placach w Milano i Rzymie. MediaWorld współorganizator tych imprez wysłał tysiące informacyjnych SMSów do swoich klientów. WŁOCHY POLSKA

22 ERP Portugalia prowadzi kampanię edukacyjną dla szkół na temat właściwego postępowania z ZSEE w połączeniu z programem Blue Flag Association of Europe PORTUGALIA

23 Program The Blue Flag ma na celu poprawę stanu plaż i wód przybrzeżnych poprzez m.in. prowadzenie programów edukacyjnych, informowanie i ekologiczne zarządzanie.

24

25 Każda szkoła w Portugalii biorąca udział w programie Deporitrao Generation otrzymała specjalnie opracowane pakiety edukacyjne PORTUGALIA POLSKA

26 Kluczem do stworzenia bardziej zrównoważonego i pokojowego świata jest edukacja. Jest to zmiana w umyśle, od której zależy zmiana w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; różnica w myśleniu, która tkwi pomiędzy zrównoważoną a chaotyczną przyszłością. Jakość, głębia i rozmiar nauczania w wymiarze globalnym, które będzie miało miejsce w najbliższych dziesięciu – dwudziestu latach będzie miało decydujący wpływ na to, którą wybierzemy ścieżkę: w kierunku ekologicznego zrównoważenia czy oddalania się od niego. Stephen Sterling Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

27 Wg zapisu znowelizowanej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku podniesiono znacznie minimalny poziom wydatków na edukację ekologiczną. Obecnie każda organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie musiała co najmniej 5 % swoich przychodów wydać na publiczne kampanie edukacyjne. To są znaczące sumy i warto zastanowić się nad ich efektywnym wykorzystaniem. Edukacja ekologiczna dt. ZSEE

28 Dziękuję za uwagę Anna Batorczak a.batorczak@uw.edu.pl Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Edukacja ekologiczna dt. ZSEE


Pobierz ppt "ERP - europejski lider edukacji ekologicznej dotyczącej ZSEE. Nasze doświadczenia w 11 krajach od 2002 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google