Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego"— Zapis prezentacji:

1 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Systemy motywacyjne Doświadczenia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawa, 21 maja 2013 r.

2 Systemy motywacyjne w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
Finansowy Pozafinansowy niematerialny Pozafinansowy materialny

3 Systemy motywacyjne MUW
Przy opracowywaniu założeń do systemów motywacyjnych uwzględniony został podział na trzy grupy motywatorów: finansowe – zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń zasadniczych oraz nagród kwartalnych i specjalnych; pozafinansowe materialne – rozwój zawodowy pracowników poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych; pozafinansowe niematerialne – zwiększenie odpowiedzialności pracownika za wykonywane zadania poprzez delegowanie pracownikom większych uprawnień w zakresie wykonywanej pracy.

4 System wynagradzania 1. Płaca 2. Premia 3. Nagroda wartościowanie
indywidualna ocena pracownika staż pracy i stanowisko uznaniowa, proporcjonalna do płacy poziom realizacji celu indywidualnego zespołowego brak przejrzystych kryteriów przyznawania za szczególne osiągnięcia indywidualne zespoły projektowe

5 Finansowe formy motywacji w MUW
nagrody kwartalne powiązane z wynikami Rocznego Planu Działania nagrody specjalne za szczególne osiągnięcia pracowników System przyznawania pracownikom nagród oparty o przepisy Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania nagród w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie”.

6 Roczny Plan Działania Szczegółowo opisuje sposób realizacji celów w danym roku kalendarzowym Definiuje mierniki realizacji celów Opracowywany raz do roku Monitorowany w cyklu kwartalnym przez dyrektorów i kierownictwo urzędu

7 Monitorowanie efektywności pracy w Oddziale Kancelaria
Ocena efektywności pracowników wykonujących różne zadania w skali jednego miesiąca. W metodzie oceny, jako „waga zadania” wykorzystany jest średni czas jego realizacji. 62 339 45 850 66 778 47 633 51 292 45 521 40 183 32 511 Prac. 1 Prac. 2 Prac. 3 Prac. 4 Prac. 5 Prac. 6 Prac. 7 Prac. 8 Korespondencja przychodząca [szt.] Obsługa klienta osobiście, telefonicznie [klient] Korespondencja wychodząca [szt.] Rozdzielanie korespondencji [szt] Rejestracja powracających z.p.o. [szt. = jedn. podst] Obsługa reklamacji korespondencji [reklamacja] Rejestracja koresp. w zeszytach wewnętrznych [szt.] Administracja systemem PAPIRUS 2000 [interwencje] Obsługa maszyny frankującej [szt.] Okresowe zliczenia, tworzenie tabel, zestawień [h] Rejestracja zwrotów listów [szt.] Odbiór / dostarczanie korespondencji [h] 7

8 Nagrody specjalne wojewody oraz dyrektora generalnego urzędu
Podzielone są na: nagrody dla zespołów zadaniowych i projektowych powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Generalnego Urzędu; nagrody specjalne z okazji Dnia Służby Cywilnej. Kryteria przyznawania nagród: nowatorski charakter zadania, projektu; działanie wpływa na poprawę organizacji pracy Urzędu; przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku Urzędu wśród klientów; wpływa na obniżenie kosztów realizacji zadań Urzędu.

9 Pozafinansowe niematerialne formy motywacji w MUW (I)
Wyróżnienia kierownictwa Urzędu m.in. podziękowania, listy gratulacyjne, dyplomy etc. Wspieranie działalności sekcji sportowych Wyjazdowe spotkania integracyjne i świąteczne pracowników

10 Pozafinansowe niematerialne formy motywacji w MUW (II)
Zwiększenie zakresu odpowiedzialności na stanowisku pracy Zwiększenie poziomu decyzyjności pracownika Udział w projektach realizowanych w Urzędzie Ścieżka awansu stanowiskowego

11 Pozafinansowe materialne formy motywacji w MUW (I)
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, studiach oraz kursach językowych Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego

12 Liczba pracowników MUW, którzy wzięli udział w szkoleniach w pierwszym kwartale 2013 r.
287 BA BBK BI BKO BO BW CFE FIN LEX SPN WBZK WG WIŚ WK WPS WSC WSO WZ MUW

13 Liczba przeprowadzonych szkoleń w pierwszym kwartale 2013 r.
60 BA BBK BI BKO BO BW CFE FIN LEX SPN WBZK WG WIŚ WK WPS WSC WSO WZ MUW

14 Pozafinansowe materialne formy motywacji w MUW (II)
Podjęte działania: Porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim – 25 % bonifikata dla pracowników Urzędu na studiach podyplomowych na wydziałach Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Prawa i Administracji Projekt wsparcia językowego dla pracowników Urzędu - współfinansowany ze środków EFI Program wsparcia dla osób deklarujących przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dofinansowanie do wypoczynku – w ramach funduszu świadczeń socjalnych Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej

15 Korzyści z wprowadzenia pozafinansowych materialnych form motywacji
Rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji zadań Zwiększenie efektywności i jakości pracy Wpływ na kształtowanie własnej ścieżki kariery zawodowej zgodnej z potrzebami pracodawcy (poczucie sprawstwa i kontroli) Możliwość przedstawienia przełożonemu swoich preferencji w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności Możliwość wyłaniania talentów i planowania sukcesji, dzięki rozwojowi pracowników w pożądanych i wspieranych przez pracodawcę kierunkach

16 Korzyści z wdrożonego systemu motywacyjnego w MUW (I)
Stabilizacja zatrudnienia Budowanie kultury organizacyjnej opartej o misję Urzędu: „Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa” Możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych bez zaniedbywania rodziny i zobowiązań prywatnych Określenie ścieżek rozwoju dla pracowników

17 Fluktuacja kadr w MUW w latach 2008 - 2012

18 Korzyści z wdrożonego systemu motywacyjnego w MUW (II)
Możliwość rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji Zadowolenie z pracy, zaangażowanie, poczucie wpływu i roli w organizacji Budowanie kariery u danego pracodawcy, planowanie przyszłości w oparciu o obecne zatrudnienie

19 Dziękuję za uwagę Helena Ewa Stanisławska
Dyrektor Biura Kadr i Organizacji pl. Bankowy 3/5, Warszawa tel. + 48/22/ fax + 48/22/ 19 19


Pobierz ppt "Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google