Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu działań rozwojowych i doradczych dla członków PKPP prowadzonych przez Związek Pracodawców Prywatnych Konsultingu Warszawa, XX listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu działań rozwojowych i doradczych dla członków PKPP prowadzonych przez Związek Pracodawców Prywatnych Konsultingu Warszawa, XX listopada."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektu działań rozwojowych i doradczych dla członków PKPP prowadzonych przez Związek Pracodawców Prywatnych Konsultingu Warszawa, XX listopada 2004 Wojciech Lorenc, Peter Driscoll, Aleksander Drzewiecki

2 Geneza projektu nWielokrotnie podejmowane inicjatywy przez różne firmy należące do Związku Pracodawców Prywatnych Konsultingu; nProgramy rozwojowe, doradcze, edukacyjne prowadzone przez PKPP; nZainteresowanie PKPP intensyfikacją działań w ramach idei Konfederaci dla Konfederatów; nPotrzeby zgłaszane przez członków PKPP – przedsiębiorstwa i związki regionalne; nInicjacja działań w celu powołania projektu.

3 Idea projektu nOgólnopolskie projekty rozwojowe (doradczo- szkoleniowe) prowadzone dla przedsiębiorstw zrzeszonych w: –Związkach branżowych; –Związkach regionalnych; nObejmujące tematykę i zagadnienia biznesowe określone na etapie analizy potrzeb przeprowadzonej przez PKPP, Związki Branżowe i Regionalne; nProwadzone przez Związek Pracodawców Prywatnych Konsultingu (firmy doradcze i szkoleniowe zrzeszone w Związku); nFinansowane z funduszy UE (np. EFS);

4 Idea projektu PKPP i Związki Regionalne i Branżowe Firmy: Członkowie Związków Regionalnych i Branżowych UE Rekrutacja i promocja Badanie potrzeb Projektodawca: Związek Pracodawców Prywatnych Konsultingu + firmy należące do Związku Szkolenie Finansowanie Aplikowanie Uczestnictwo

5 Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności na rynku UE przedsiębiorstw działających w Polsce poprzez rozwój kadr i wdrożenie najwyższych standardów organizacji i zarządzania.

6 Korzyści dla odbiorców (przedsiębiorstw) nWiększość posiada potrzebę rozwoju kadr (lecz często nieuświadomioną). nNiektórzy posiadają chęci rozwoju kadr (lecz często nie poparte budżetem). nNieliczni posiadają możliwość: potrzebę i chęć jej zaspokojenia popartą budżetem. KORZYŚĆ: Możliwość rozwoju kadr i wdrażania najwyższych standardów organizacji i zarządzania poprzez sfinansowanie popartych rzetelną analizą potrzeb, najwyższej jakości, programów doradczych i szkoleniowych (60-80% dofinansowania).

7 Korzyści dla Związku i PKPP nRealizacja celów statutowych nDziałanie na rzecz efektywnego wykorzystania środków UE do rozwoju przedsiębiorstw nRealne i namacalne działania na rzecz swoich członków nSzeroka promocja Związku i PKPP (10% budżetu projektu jest przeznaczane na promocję i w 100% refinansowane przez EFS) nRekrutacja nowych członków do PKPP i Związków Regionalnych i Branżowych

8 Korzyści dla Związku i firm zrzeszonych nDziałanie na rzecz efektywnego wykorzystania środków UE do rozwoju przedsiębiorstw nSzeroka promocja firm zrzeszonych w związku wśród przedsiębiorstw - odbiorców programów nDotarcie ze swoimi usługami do nowych segmentów rynku

9 Następne kroki nPowołanie projektu i zespołu projektowego nOkreślenie ról i najważniejszych działań w dwóch podstawowych strumieniach: –Merytorycznym: dane wtórne na temat potrzeb (np. Badanie MŚP), zaangażowanie związków branżowych i regionalnych, promocja, benchmark międzynarodowy; –Formalno-prawnym: finansowanie, konsorcjum, udział stron, umowa, itp. nAplikacja zgodnie z wymaganiami EFS

10 Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji


Pobierz ppt "Prezentacja projektu działań rozwojowych i doradczych dla członków PKPP prowadzonych przez Związek Pracodawców Prywatnych Konsultingu Warszawa, XX listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google