Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Wpływ OFE na sektor finansów publicznych; koszty bezpośrednie i koszty całkowite Gdynia - Warszawa 9 lipca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Wpływ OFE na sektor finansów publicznych; koszty bezpośrednie i koszty całkowite Gdynia - Warszawa 9 lipca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Wpływ OFE na sektor finansów publicznych; koszty bezpośrednie i koszty całkowite Gdynia - Warszawa 9 lipca 2013 r.

2 TEZA PIERWSZA Sektor Finansów Publicznych w kryzysie 2 I.Przewidywany ponowny wzrost deficytu SFP z 3,9 do 4,5-5,0% PKB w 2013 r. II.Spodziewany wzrost potrzeb pożyczkowych w budżecie państwa o ponad 20 mld zł III.Możliwy wzrost relacji długu publicznego do PKB (w ujęciu ESA-96) z 55,9% do 58,6-59,8% PKB

3 TEZA PIERWSZA Sektor Finansów Publicznych w kryzysie 3 I.Prawdopodobne przekroczenie granicy konstytucyjnej (60% PKB) w 2014 roku, ale w ujęciu ESA-95 II.Wysiłki MF skoncentrowane na zmianie ustaw o sektorze finansów publicznych (SFP): możliwe nowe definicje długu państwowego, nowe reguły wydatkowe etc.

4 TEZA PIERWSZA Sektor Finansów Publicznych w kryzysie 4 Prognoza makroekonomiczna do 2017 roku PKB (średnie tempo wzrostu)2,3-2,6% CPI1,4-1,8% (koniec okresu) Stopa bezrobocia (BAEL)11,8-12,5% Saldo na r-ku bieżącym (% PKB) od-1,0 do -0,7% Deficyt SFP (%PKB) od -3,5 do -2,9% Dług SFP (% PKB) 58,5 -60,7%

5 TEZA DRUGA Świadczenia społeczne w SFP istotnym czynnikiem wzmacniającym kryzys w SFP 5

6 6

7 7

8 TEZA DRUGA Świadczenia społeczne w SFP w UE 8

9 TEZA (PYTANIE) TRZECIA Jaki jest rzeczywisty wpływ OFE na SFP? 9 I.Skutki bezpośrednie – poprzez wydatki na transfery i obsługę zadłużenia SFP II.Skutki pośrednie – poprzez mieszankę impulsu podażowego i popytowego – wzrost dochodów podatkowych oraz obniżenie kosztów obsługi zadłużenia SFP

10 TEZA TRZECIA Skutki bezpośrednie eliminacji OFE Analiza ex post (historyczna) 10 I.Metodologia MF – wpływ tylko na wydatki SFP (transfery do OFE oraz koszty obsługi zadłużenia) II.Porównanie wyników MF i GJ

11 TEZA TRZECIA Skutki bezpośrednie eliminacji OFE Analiza ex post (historyczna) 11 Uwaga: SYM oznacza wynik symulacji na podstawie modelu RZ - dane historyczne ODCH - różnica pomiędzy wynikami symulacji i danymi historycznymi w % wlk. historycznej % - różnica pomiędzy wynikami symulacji i danymi historycznymi wyrażona w pkt. procentowych

12 TEZA TRZECIA Skutki bezpośrednie eliminacji OFE Analiza ex post (historyczna) 12

13 TEZA TRZECIA Skutki bezpośrednie eliminacji OFE Analiza ex post (historyczna) 13 I.Wyniki uzyskane przez MF i GJ są bardzo podobne (na przykład relacji długu SFP do PKB wyniosły odpowiednio 38,1 i 38,6% PKB), ale nie mówią całej prawdy o wpływie OFE na SFP II.Podobną analizę można przeprowadzić szacując koszty dotacji do KRUS i ZUS

14 TEZA TRZECIA Skutki bezpośrednie zmniejszenia dotacji dla FUS Analiza ex post (historyczna) 14 I.Analiza podobna do przedstawionej w Tabeli B1 II.Podstawowe założenie : dotacja dla FUS utrzymana na poziomie 1999 roku (czyli 1,97% PKB rocznie – niezależnie od cyklu koniunkturalnego)

15 TEZA TRZECIA Skutki bezpośrednie zmniejszenia dotacji dla FUS Analiza ex post (historyczna) 15

16 TEZA TRZECIA Skutki bezpośrednie zmniejszenia dotacji do KRUS o połowę od 2005 roku Analiza ex post (historyczna) 16

17 TEZA TRZECIA Skutki bezpośrednie zmniejszenia dotacji do FUS i KRUS Analiza ex post (historyczna) 17

18 TEZA TRZECIA Co wynika z porównania? 18 I.Koszty bezpośrednie OFE są porównywalne z odpowiednimi kosztami zaniechania reform strukturalnych, szczególnie w świadczeniach emerytalnych

19 TEZA CZWARTA Skutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie 19 I.

20 TEZA CZWARTA Skutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie 20 Prosty przykład W 2010 roku OFE dostały około 26 mld zł; załóżmy, że 10 mld zł zasiliło rynek kapitałowy, to przyjmując iż dało to 10 mld impuls popytowy, SFP uzyskał z tego tytułu 3 mld zł w postaci podatków i składek na świadczenia społeczne Im większy jest mnożnik dla tego impulsu popytowego tym większa korzyść dla SFP

21 TEZA CZWARTA Skutki całkowite - Bez transferów do OFE i innych powiązanych przepływów finansowych 21

22 TEZA CZWARTA Skutki całkowite – Bez transferów do OFE 22

23 TEZA CZWARTA Skutki całkowite – dotacje do FUS na poziomie 1999 roku 23

24 TEZA CZWARTA Skutki całkowite –dotacja do FUS na poziomie 1999 r. i dotacja do KRUS od 2005 r. zmniejszona o 50% 24

25 TEZA CZWARTA Skutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie 25 Porównanie

26 TEZA CZWARTA Skutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie 26 Porównanie

27 TEZA CZWARTA Skutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie 27 A co by było, gdyby transfery do OFE zamieniono na wydatki na inwestycje publiczne?

28 TEZA CZWARTA Skutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie 28 TRANSFERY DO OFE SKIEROWANE NA INWESTYCJE PUBLICZNE; BEZ POZOSTAŁYCH PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH – SKUTKI CAŁKOWITE

29 Wyszczególni enie MiaraŹródło19992005201020112012 GDPmld złSYM664,9977,21398,11490,51525,6 ceny bieżącemld złRZ665,7983,31416,61528,11595,3 %ODCH-0,12-0,62-1,30-2,46-4,37 Stopa%SYM13,0517,919,9810,3211,28 bezrobocia%RZ13,0117,679,419,289,88 wg BAEL%SYM-RZ0,030,240,571,041,40 Dochody SFPmld złSYM268,4384,4524,3569,9585,9 mld złRZ269,0387,1532,2587,0612,3 %ODCH-0,20-0,71-1,48-2,91-4,31 Wydatki SFPmld złSYM284,1424,8638,2651,4652,9 mld złRZ284,4427,1643,5663,2675,0 %ODCH-0,11-0,56-0,82-1,78-3,28 w tym Obsługamld złSYM19,727,538,441,546,1 zadłużeniamld złRZ19,727,538,141,045,3 %ODCH0,07-0,050,801,141,70 Deficyt SFP%PKBSYM-2,35-4,13-8,15-5,46-4,39 %PKBRZ-2,31-4,07-7,86-4,98-3,93 %SYM-RZ-0,04-0,06-0,29-0,48-0,46 Dług SFP%PKBSYM39,6547,3856,0958,4959,24 %PKBRZ39,5747,0954,8456,2255,59 %SYM-RZ0,080,291,262,273,65 Źródło: Obliczenia własne Uwaga: SYM oznacza wynik symulacji na podstawie modelu RZ - dane historyczne ODCH - różnica pomiędzy wynikami symulacji i danymi historycznymi w % wlk. historycznej % - różnica pomiędzy wynikami symulacji i danymi historycznymi wyrażona w pkt. procentowych

30 TEZA PIĄTA Marginalizacja OFE może w krótkim okresie poprawić sytuację w SFP 30 Prognoza warunkowa do 2017 roku Podstawowe założenia: (i)W 2014 r. 85% aktywów OFE przechodzi na skarb państwa; (ii)Obligacje zostają umorzone zmniejszając odpowiednio dług SFP; (iii) Pozostałe aktywa SFP sprzedawane w latach 2014-17 z 20% dyskontem.

31 TEZA PIĄTA Marginalizacja OFE może w krótkim okresie poprawić sytuację w SFP 31 PKB (średnie tempo wzrostu)2,3-2,6% CPI1,4-1,8% (koniec okresu) Stopa bezrobocia (BAEL)11,8-12,5% Saldo na r-ku bieżącym (% PKB) od-1,0 do -0,7% Deficyt SFP (%PKB) od -3,5 do -2,9% Dług SFP (% PKB) 58,5 -60,7% Prognoza makroekonomiczna do 2017 roku

32 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Wpływ OFE na sektor finansów publicznych; koszty bezpośrednie i koszty całkowite Gdynia - Warszawa 9 lipca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google