Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa warunków funkcjonowania samorządów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa warunków funkcjonowania samorządów"— Zapis prezentacji:

1 Poprawa warunków funkcjonowania samorządów
Sprawne Państwo – Sprawny Samorząd Poprawa warunków funkcjonowania samorządów Magdalena Młochowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

2 Struktury samorządowe
2,8 tys. jednostek samorządu terytorialnego i … 59 tys. jednostek organizacyjnych: urzędy, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki pomocy społecznej, urzędy pracy i wiele innych wyspecjalizowanych jednostek 4,7 tys. samorządowych osób prawnych: biblioteki publiczne, domy i środki kultury, kluby, świetlice, teatry i muzea oraz inne 1,2 tys. samorządowych SPZOZów: szpitale, przychodnie

3 Centrum Usług Wspólnych
skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich procesów obsługowych (księgowość, finanse, informatyzacja) oszczędności, optymalizacja procesów specjalizacja personelu wyeliminowanie powtarzania tych samych działań ujednolicenie procedur obowiązujących w urzędzie

4 Współpraca JST Możliwość tworzenia związków powiatowo-gminnych;
Usprawnienie procedury podejmowania decyzji przez związki JST; Uproszczenie i skrócenie procedury tworzenia oraz zmiany statutu związku międzygminnego (obecnie trwa nawet do pół roku); Wsparcie finansowe w nowej perspektywie unijnej dla związków, które przygotują wspólną strategię i projekty (obszary metropolitalne);

5 Podział terytorialny kraju
Gminy poniżej 5 tys. mieszkańców Powiaty poniżej 50 tys. mieszkańców

6 Dobrowolne łączenia samorządów – co zrobimy?
Zmodyfikujemy zachętę finansową do łączenia samorządów tak, aby była atrakcyjniejsza dla mniejszych gmin i powiatów; Uregulujemy sprawy związane z powstawaniem jednostek w drodze łączenia; Zwiększymy nieco rady nowoutworzonych jednostek: do 70% radnych połączonych jednostek (w gminach do 15 tys. mieszkańców – 21 radnych).

7 Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych
UPROSZCZENIE PROCEDUR Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Ustawa o podatku leśnym Ustawa o podatku rolnym Ustawa o ochronie przyrody (wycinka drzew i krzewów) WYŻSZE DOCHODY DLA JST Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Ustawa o podatku od spadków i darowizn

8 Przykłady zmian korzystne dla gmin
w ustawach o PSD i o PCC: zniesienie zwolnienia z tytułu nabycia własności nieruchomości lub ich części stanowiących, tworzących lub powiększających gospodarstwo rolne. w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym, podatku rolnym: jednorazowa płatność podatku do dnia 15 marca roku podatkowego jeśli zobowiązanie podatkowe nie przekracza 100 zł; odstąpienie od doręczania decyzji ustalającej podatek od osób fizycznych i od pobierania takiego podatku, jeżeli wysokość podatku nie przekracza kosztów przesyłki poleconej; możliwość ustalania jedną decyzją (nakazem płatniczym) wysokości należnego zobowiązania wspólnie za wszystkie podatki; zniesienie preferencyjnej stawki podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych. w Prawie o ochronie przyrody: obniżenie kar za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

9 Wsparcie dla administracji samorządowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
IP dla priorytetu V – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji łączna alokacja przewidziana na projekty – 213 mln Euro wykorzystane zostało 181 mln Euro objęte 50% wszystkich JST – 1400 urzędów wdrażanie usprawnień zarządczych (CAF, ISO, zarządzanie procesowe) szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników JST wzmacnianie działów kadrowo-szkoleniowych JST

10 Projekty systemowe MAiC
Akademia Liderów Samorządowych studia podyplomowe dla kadry kierowniczej JST Dobre prawo Sprawne rządzenie wzmacnianie zdolności JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST podniesienie jakości wykonywania zadań publicznych przez JST poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia doradczo – eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:


Pobierz ppt "Poprawa warunków funkcjonowania samorządów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google