Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADAWCZA PRACA KONKURSOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADAWCZA PRACA KONKURSOWA"— Zapis prezentacji:

1 BADAWCZA PRACA KONKURSOWA
Autorzy: Piotr Szkoda Mateusz Tratkiewicz Hubert Kozłowski Pod opieką pani Joanny Przepiórkiewicz

2 „ZACHOWAĆ PAMIĘĆ. WIELOKULTUROWA HISTORIA REGIONU OTWOCKIEGO”.

3 Biorąc udział w konkursie, który miał mieć formę projektu zastanawialiśmy się nad jego kształtem. Zaintrygował nas jego temat – „Zachować pamięć. Wielokulturowa historia regionu otwockiego.” Dwóch z nas wybiera się do klas humanistycznych, a trzeci z naszej trójki po prostu lubi historię. Nie chcieliśmy żeby nasza praca miała charakter wywiadu, opracowań. To nie miał być film. Zatem co ? Praca badawcza!!! Z niej dowiemy się co wie dzisiejsza młodzież z Otwocka na temat historii swojego miasta i jego wielokulturowości.

4 GDZIE DZIAŁALIŚMY W naszej ankiecie na temat znajomości historii Otwocka, z uwzględnieniem wielokulturowości miasta, w tym jego mieszkańców Żydów i Polaków wzięły udział 4 otwockie gimnazja. Gimnazjum nr1 w Otwocku (jest to nasze gimnazjum) Gimnazjum nr2 w Otwocku Gimnazjum nr3 w Otwocku Gimnazjum nr4 w Otwocku

5 NASZE DZIAŁANIA Zwróciliśmy się o pomoc do dyrektorów tych placówek i do nauczycieli uczących historii W ankiecie, która oczywiście miała charakter anonimowy wzięli udział uczniowie klas III. Ankieta miała 8 pytań. Długo zastanawialiśmy się nad tym, jakie powinny być. W rezultacie brzmiały one następująco:

6 1. Czy zna pan/i historię Otwocka?
2. Czy w Otwocku mieszkali kiedyś Żydzi? 3. Czy w okolicy miejsca pan/i zamieszkania mieszkali kiedyś Żydzi? 4. Jaki procent ludności Otwocka stanowili kiedyś Żydzi( margines błędu 4%)? 5. Czy w Otwocku było getto? 6. Czy zna pan/i miejsca poświęcone Żydom w Otwocku. Jeśli tak, to proszę podać. 7. Czy znasz nazwiska Żydów związanych z Otwockiem. Jeśli tak, to proszę podać. 8. W jakim miejscu w Otwocku znajduje się wystawa poświęcona pamięci Żydów Otwockich?

7 TROCHĘ STATYSTYKI Łącznie na pytania ankiety odpowiedzi udzieliło 117 gimnazjalistów, uczniów klas III. W naszym mlądzkim gimnazjum było to 33 osób W gimnazjum nr 2 – 16, w gimnazjum nr 3 – 28, a w gimnazjum nr 4 – 40 osób. Najpierw przedstawione są wyniki w poszczególnych gimnazjach a następnie ogólne wyniki ankiety.

8 GIMNAZJUM NR 1

9 GIMNAZJUM NR 2

10 GIMNAZJUM NR 3

11 GIMNAZJUM NR 4

12 WYNIKI ANKIETY PYTANIA TAK NIE NIE WIEM Brak odpowiedzi
1.Czy zna pan/i historię Otwocka? GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 5 6 10 14 2 - 1 3 26 9 17 23 2. Czy w Otwocku mieszkali kiedyś Żydzi? 32 12 19 40

13 PYTANIA TAK NIE NIE WIEM Brak odpowiedzi
3. Czy w okolicy miejsca pan/i zamieszkania mieszkali kiedyś Żydzi? GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 17 5 13 3 4 6 16 8 - 5. Czy Otwocku było kiedyś getto? 20 14 15 33 10 2

14 4. Jaki procent ludności Otwocka stanowili kiedyś Żydzi( margines błędu 4%)?
ODPOWIEDZI GM 1 Odpowiedzi się bardzo rozłożyły, bliskich prawdy (czyli 70%)było tylko 2 spośród 33 ankietowanych. GM 2 Podobnie jak w GM 1 bliskich błędu było 2 uczniów na 16 ankietowanych GM 3 Najlepiej wypadło GM 3 bo poprawnej odpowiedzi udzieliło aż 6 na 28 ankietowanych GM 4 Żaden z ankietowanych nie udzielił dobrej odpowiedzi

15 6. Czy zna pan/i miejsca poświęcone Żydom w Otwocku
6. Czy zna pan/i miejsca poświęcone Żydom w Otwocku. Jeśli tak, to proszę podać. ODPOWIEDZI GM 1 Młodzież wskazywała ul. Reymonta, Cmentarz Żydowski, i ulicę Górną GM 2 GM 3 GM 4 Gimnazjaliści z GM 4 do podanych wyżej miejsc dodali jeszcze ulicę Dłuskiego

16 7. Czy znasz nazwiska Żydów związanych z Otwockiem
7. Czy znasz nazwiska Żydów związanych z Otwockiem. Jeśli tak, to proszę podać. ODPOWIEDZI GM 1 Aż 28 osób nie zna nikogo takiego, 3 osoby wskazały na Irenę Sendlerową, po 1 na Goldmana i Donneta GM 2 Podobnie wskazała również młodzież GM 2, tutaj 10/16 ankietowanych nie zna takich osób, 4 wskazały na Goldmana a 2 na Sendlerową GM 3 Tutaj 24/28 nie zna takich osób, po 2 Sendlerową i Goldmana GM 4 Gimnazjaliści z GM 4 w liczbie 32 osoby zaznaczyły, że nie znają nikogo takiego, 4 osoby podały nazwisko Perchodnik, a 3 – Symchowicz

17 8. W jakim miejscu w Otwocku znajduje się wystawa poświęcona pamięci Żydów Otwockich?
ODPOWIEDZI GM 1 Te miejsca to Muzeum Ziemi Otwockiej i MDK GM 2 Muzeum Ziemi Otwockiej GM 3 Muzeum Ziemi Otwockiej i MDK GM 4 Muzeum Ziemi Otwockiej i Park Jednak w tym pytaniu poprawna odpowiedzią jest tylko Muzeum Ziemi Otwockiej

18 PODSUMOWUJĄC Tak przedstawia się zbiorcze zestawienie wyników naszej ankiety. A teraz kilka słów podsumowania. Jak napisaliśmy we wstępie do naszego projektu długo zastanawialiśmy się nad formą naszej pracy. Wiedzieliśmy , że musimy to być coś wyjątkowego, czego jeszcze nie robiliśmy. Na pomysł ankiety wpadła nasza pani od historii. Pytania opracowaliśmy samodzielnie, a ona je zaakceptowała. Oczywiście pomogła nam tez na etapie realizacji. To pani Przepiórkiewicz zwróciła się do dyrektorów szkoły z prośbą o wypełnienie ankiet. Ich opracowanie to nasza praca.

19 CZEGO SIĘ DOWIEDZIELIŚMY Z ANKIETY:
- przyznaliśmy się do naszej niewiedzy na temat historii Otwocka (dobrze, że ankieta była anonimowa!) Największy procent odpowiedzi udzielanych w ankiecie to nie wiem ; - uczymy się historii naszej ojczyzny, ale historia naszego miasta, regionu jest nam obca; - nie znamy miasta, spacerując po nim nie zwracamy uwagi na ślady historii; - nie odwiedzamy Muzeum Ziemi Otwockiej, skąd moglibyśmy czerpać bogatą wiedzę na temat miejsca naszego zamieszkania; - nie znamy wybitnych, znanych na całym świecie osób związanych z Otwockiem, którzy byli Żydami lub im pomagali w okresie okupacji

20 WNIOSKI - myślimy, że nie jest jednak z nami tak źle, w końcu wzięliśmy udział w tym konkursie; - nasi rówieśnicy na historię swojego miasta mają jeszcze czas, poza tym nie wszyscy interesują się historią - a na przyszłość w programach nauczania mogłyby się znaleźć treści związane z regionalizmami, w tym z historią regionu, miasta;

21 Na zakończenie być może trochę tytułem wytłumaczenia i wyjaśnienia potrzeby organizowania takich konkursów chcemy przytoczyć fragment rozmowy (wywiadu) ze znanym już w Polsce reżyserem Borysem Lankoszem. Dotarł on do ankiety przeprowadzonej przez rabina wśród amerykańskiej młodzieży. Młodzi Amerykanie zapytani, jak wyobrażają sobie życie w warszawskim getcie , odpowiadali, że musiało być okropnie , bo ludzie nie mieli kolorowych telewizorów i nie stać ich było na nowe dżinsy. Dlatego powinny powstawać filmy o Holocauście i dlatego powinny by takie konkursy.

22 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "BADAWCZA PRACA KONKURSOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google