Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Backcasting w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczno-rozwojowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Backcasting w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczno-rozwojowego."— Zapis prezentacji:

1 Backcasting w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczno-rozwojowego

2 Lesław Michnowski B. (1993-2011) członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com http://www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com

3 Backcasting: wizyjne (Apollo) wieloetapowe programowanie strategiczne

4 Wizja w ramach systemowej wiedzy o logice – w tym fazach i etapach – rozwoju społeczności/systemów życia

5 Rozwój społeczności - ta część procesu jej życia, która skutkuje wzrostem: - jej trwałości, oraz - jakości życia stanowiących ją osób

6 ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚS albo kryzys i globalna katastrofa [θ = θ(i)] I – poziom informacji światowej społeczności (SŚ( - wg N. Wienera; s – poziom entropii SŚ (j.w.); n – ilość elementów SŚ; q – jakość elementów SŚ; Θ – trwałość SŚ. Monitoring Dynamiczny (MD) – przetwarzanie danych statystycznych w prognozy ostrzegawcze i informację o jakości i dynamice oraz przyszłym przebiegu procesu życia SŚ, pod warunkiem braku interwencji w ten przebieg.

7 Normalne i patologiczne stany jakości życia systemu życia, w tym światowej społeczności, powstające kolejno w jego trwałym rozwoju albo kryzysie, zapoczątkowanym patologicznym przekroczeniem granicy wzrostu elitarnego

8 Rozwojowe przezwyciężenie globalnego kryzysu (Meadows i in. Granice wzrostu, 1972) jako podstawowy warunek bezpieczeństwa/przywrócenia zdolności rozwoju Polski, UE i światowej społeczności

9 l Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972) MD – prognoza ostrzegawcza

10 Stan Zmian i Ryzyka (SZiR) - tak szybko zachodzące zmiany w uwarunkowaniach życia, oraz tak znaczna organizacyjna bezwładność, iż istnieje – konieczność antycypatywności (w tym feedforward), a zarazem występuje znaczne ryzyko błędów prognostyczno-adaptacyjnych

11 Kryzys globalny jako następstwo nowotworowego przekroczenia granic wzrostu elitarnego, skutkującego brakiem zdolności do życia i rozwoju w SZiR

12 Główny czynnik globalnego kryzysu to: - NIE PRZELUDNIENIE Ziemi (nadmiar potencjału intelektualnego), lecz - MORALNA DESTRUKCJA dotychczasowych form życia, już niezgodnych z nowymi uwarunkowaniami życia (coraz szybciej wraz z rozwojem nauki oraz techniki postępująca) nie przezwyciężana z odpowiednim wyprzedzeniem.

13 Ekohumanizm jako warunek życia i rozwoju w Stanie Zmian i Ryzyka

14 EKOHUMANIZM: partnerskie (win-win) współdziałanie dla dobra wspólnego – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.

15 W SZiR, powszechnie dostępny globalny prognostyczny system wiedzy o kompleksowych skutkach: (1) działalności społeczno-gospodarczej oraz (2) innych zmian w uwarunkowaniach życia - jako NIEZBĘDNY WARUNEK kierowania się aksjologią EKOHUMANISTYCZNĄ

16 Ekohumanistyczna (backcasting) przebudowa ONZ (Rio+20) jako antykryzysowy warunek globalizacji trwałego rozwoju

17 W ramach ONZ powołać - na wzór Rady Bezpieczeństwa – Radę Trwałego Rozwoju/Sustainable Development. Przy tej Radzie utworzyć Światowe Centrum Strategii Trwałego Rozwoju wspomagane przez Centrum Globalnego Monitoringu Dynamicznego (w tym prognozowania ostrzegawczego).

18 W ramach Unii Europejskiej, wzmocnić EUROSTAT Europejskim Centrum Monitoringu Dynamicznego

19 W Polsce powołać profesjonalne – od aktualnego Rządu niezależne - Centrum Strategii Trwałego Rozwoju Polski, informacyjnie wspomagane prognozowaniem ostrzegawczym przez Główny Urząd Statystyki i Monitoringu Dynamicznego

20 Proponowane Centra powinny działać na zasadzie sieciowej, poprzez organizowanie zdalnej współpracy odpowiednich istniejących placówek naukowo-badawczych oraz specjalistów, z wykorzystaniem - w celach symulacyjnych, metodą GRID/cloud computing - już istniejących, a niezbędnych tu systemów komputerowych oraz baz danych i wiedzy

21 Główną metodą wypracowywania - warunkującej bezpieczeństwo - strategii trwałego rozwoju powinna być metoda programowania wizyjnego (backcasting), wspomagana metodami symulacji komputerowej skutków realizacji strategicznych zamierzeń

22 Powyższe propozycje są zgodne z Listem do Prezydenta RP wystosowanym przez Forum Społeczeństwo Informacyjne Trwałego Rozwoju, wnioskującym o przedłożenie ich podczas Szczytu Ziemi Rio+20, 4-6 czerwca 2012 r. (a także z BXVI: enc. CIV, oraz I&P) http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf

23 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.plleslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "Backcasting w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczno-rozwojowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google