Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Słowa obcego pochodzenia
Fremdwörter Słowa obcego pochodzenia Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja: - zapozna nas ze słowami obcego pochodzenia, tak zwanymi „Fremdwörter”, które często pochodzą z języka angielskiego lub francuskiego i łatwiej nam je zapamiętać. - pozwoli zauważyć, że język niemiecki wcale nie jest taki trudny, i bardzo wiele słów brzmi podobnie również w języku polskim. Zaczynamy!

4 Thomas ist sehr aktiv. Er läuft jeden Tag.
Fremdwörter Słówka obcego pochodzenia aktiv - aktywny adäquat - adekwatny alphanumerisch - alfanumeryczny alternativ - alternatywny anomal - anormalny antik - antyczny arktisch - arktyczny ästhetisch - estetyczny binär - binarny diametral - diametralny divers - rozmaity, rózny Thomas ist sehr aktiv. Er läuft jeden Tag. Tomek jest bardzo aktywny. Codziennie biega.

5 Beispiele Przykłady Wir führen aktives Leben. Wir treiben Sport.
Prowadzimy aktywne życie. Uprawiamy sport. Die Strafe sollte dem Vergehen adäquat sein. Kara powinna być adekwatna do wykroczenia. Wir brauchen alternative Energiequellen. Potrzebujemy alternatywnych źródeł energii. Heute ist sehr kalte, arktische Luft. Dzisiaj jest bardzo zimne, arktyczne powietrze. Das Wetter ändert sich diametral. Pogoda diametralnie się zmienia. „Ich liebe dich” in Binär-Code. „Kocham cię” w kodzie binarnym.

6 Die Globale Erwärmung und der Klimawandel
Fremdwörter Słówka obcego pochodzenia dental - zębowy enorm -ogromny existent - istniejący exklusiv - ekskluzywny extrem - ekstremalny exzellent - wyśmienity fair - sprawiedliwy, uczciwy fatal - fatalny fiktiv -fikcyjny fit - sprawny, zdrowy global - globalny Die Globale Erwärmung und der Klimawandel sind sehr gefährlich. Globalne ocieplenie i zmianaklimatu są bardzo niebezpieczne.

7 Beispiele Przykłady Ich finde, dass die Steuern enorm gestiegen sind.
Uważam, że podatki bardzo (ogromnie) wzrosły. Ich bin der Meinung, dass das Spiel fair sein sollte. Jestem zdania, że gra powinna być uczciwa. Ich habe gehört, dass er nur die exklusiven Autos kauft. Słyszałem, że on kupuje tylko eksluzywne samochody. Man muss sich gesund ernähren, um fit zu sein. Trzeba się zdrowo odżywiać aby być zdrowym. Die Reise ins Gebirge war fatal. Wycieczka w góry była fatalna (nie udana).

8 Dieses Programm ist mit meinem Computer inkompatibel!
Fremdwörter Słówka obcego pochodzenia indirekt - pośredni, niebezpośredni indiskret - niedyskretny infantil - infantylny infektiös - zakaźny, zaraźliwy inkompatibel - niekompatybilny inkompetent - niekompetentny inkonsequent - niekonsekwentny inoffiziell - nieoficjalny irrational -nieracjonalny irreal - nierealny irregulär - nieregularny, nietypowy Dieses Programm ist mit meinem Computer inkompatibel! Ten program jest niekompatybilny z moim komputerem!

9 Ihre Träume sind irreal!
Beispiele Przykłady Er hat eine infektiöse Krankheit. On ma zaraźliwą chorobę. Sag ihm nichts! Er ist sehr indiskret! Nic mu nie mów! On jest bardzo niedyskretny! Sein infantiles Verhalten ärgert mich! Złości mnie jego infantylne zachowanie! Das ist nur die inoffizielle Nachricht! Wir müssen warten! To jest tylko nieoficjalna wiadomość! Musimy czekać! Ihre Träume sind irreal! Jej mażenia są nierealne!

10 Das Ergebnis der Prüfung ist negativ.
Fremdwörter Słówka obcego pochodzenia kapriziös - kapryśny, mający humory karitativ - charytatywny koedukativ - koedukacyjny kokett - kokietujący kompetent - kompetentny kontra - przeciwny, kontra live - na żywo loyal - lojalny mobil - mobilny negativ - ujemny, negatywny obszön - wulgarny, obsceniczny Das Ergebnis der Prüfung ist negativ. Wynik egzaminu jest negatywny.

11 Musst du immer kontra sein?
Beispiele Przykłady Ich habe nicht gewusst, dass er so kapriziös ist. Nie wiedziałam, że on jest taki kapryśny. Unsere Schule ist koedukativ. Nasza szkoła jest koedukacyjna. Martin ist sehr fleißig und kompetent. Marcin jest bardzo pilny i kompetentny. Dank den Autos sind wir immer mobil. Dzięki samochodom zawsze jesteśmy mobilni. Musst du immer kontra sein? Czy zawsze musisz być przeciwny?

12 Diese Suppe ist perfekt!
Fremdwörter Słówka obcego pochodzenia optimal - optymalny originell - oryginalny, niepowtażalny perfekt - doskonały präzise - precyzyjny provokant - wyzywający, prowokujący quick - żwawy ,szybki quitt - kwita (jesteśmy) radikal - radykalny rational - racjonalny real - realny relaxt - zrelaksowany riskant - ryzykowny spezifisch - specyficzny Diese Suppe ist perfekt! Sie schmeckt mir! Ta zupa jest doskonała! Smakuje mi!

13 Dein Internet ist so quick!
Beispiele Przykłady Dein Kleid ist originell! Wo hast du es gakauft? Twoja suknia jest niepowtarzalna! Gdzie ją kupiłaś? Er ist sehr präzise. Alles, wass er macht, muss perfekt sein. On jest bardzo precyzyjny. Wszystko co robi musi być idealne. Ich finde, jetzt sind wir quitt! Uważam, że teraz jesteśmy kwita! Ich bin relaxt, wenn ich Musik höre. Gdy słucham muzyki jestem zrelaksowany. Dein Internet ist so quick! Twój Internet jest taki szybki!

14 Dieser Lader ist universal.
Fremdwörter Słówka obcego pochodzenia spontan - spontaniczny stabil - stabilny stereotyp - stereotypowy strukturell - skrupulatny stupid - głupi, bezmyślny super - super sympathisch - sympatyczny thematisch - tematyczny topsecret - ściśle tajny unfair - nie fair universal - uniwersalny virtuell - wirtualny zynisch - cyniczny Dieser Lader ist universal. Ta ładowarka jest uniwersalna.

15 Beispiele Przykłady Tina ist so spontan. Sie hat immer tolle Ideen.
Tina jest taka spontaniczna. Ma zawsze świetne pomysły. Nach der Schule will ich ein stabiles Leben führen. Po szkole chcę prowadzić stabilne życie. Mein Vater ist immer sehr strukturell. Mój tato jest zawsze bardzo skrupulatny. Ich finde, dass er sich unfair verhalten hat. Uważam, że on się zachował nie fair. Das ist topsecret! To jest ściśle tajne!

16 Ich muss einen neuen Computer kaufen.
Anglicyzmy A teraz poznamy najpopularniejsze słówka zapożyczone z języka angielskiego, które coraz częściej używane są w Niemczech, a niektóre z nich prawie całkowicie zastąpiły niemieckie odpowiedniki. bombastic – super, świetnie der Scanner – skaner checken – sprawdzać der Computer – komputer „in“ sein – być w modzie fixen – brać narkotyki das Make-Up – makijaż Ich muss einen neuen Computer kaufen. Muszę kupić nowy komputer.

17 Beispiele Przykłady So ein schönes Make-Up! Jaki śliczny makijaż!
Unsere Party war einfach bombastic! Nasza impreza była po prostu świetna! Mein Scaner funktioniert nicht! Wie viel kostet ein neuer Scaner? Mój skaner nie działa! Ile kosztuje nowy skaner? Vieleicht solltest du nur den Anschluss checken? Może powinieneś sprawdzić tylko połączenie? Die bunte Kleidung ist jetzt „in”. Kolorowe ubranie jest teraz w modzie. Ich werde nie fixen! Das ist ungesund und gefährlich. Nigdy nie będę brał narkotyków! To jest niezdrowe i niebezpieczne. So ein schönes Make-Up! Jaki śliczny makijaż!

18 Morgen beginne ich meinen neuen Job.
Anglicyzmy die Security – ochrona stylen – układać fryzurę sich einloggen – zalogować się shoppen – robić zakupy joggen – biegać, uprawiać Jogging die – poczta elektroniczna, das Meeting – spotkanie die News – najnowsze informacje der Job – praca jobben – pracować Morgen beginne ich meinen neuen Job. Jutro zaczynam moją nową pracę.

19 Rufen Sie bitte die Security!
Beispiele Przykłady Ich will eine Frisur stylen, weil ich heute eine Party habe. Chcę ułożyć fryzurę, ponieważ mam dzisiaj imprezę. Zuerst muss du dich einloggen! Najpierw musisz się zalogować! Gehen wir heute Abend shoppen? Ich habe eine tolle Bluse gesehen! Idziemy dzisiaj wieczorem na zakupy? Widziałam świetną bluzę! Leider habe ich heute Abend ein Meeting. Niestety dzisiaj wieczorem mam spotkanie. Möchtest du als Lehrer jobben? Chciałbyś pracować jako nauczyciel? Rufen Sie bitte die Security! Proszę wezwać ochronę!

20 Sims mir, wenn du Zeit haben wirst!
Anglicyzmy pink - różowy chatten – czatować, prowadzić rozmowy przez Internet dealen – sprzedawać das Display – ekran (komputera, telewizora) der Killer – morderca clever – mądry, inteligentny super – bardzo dobrze, świetnie simsen – wysyłać sms-y OK – w porządku updaten - aktualizować Sims mir, wenn du Zeit haben wirst! Napisz mi sms-a gdy będziesz miał czas!

21 Mein Display funktioniert nicht!
Beispiele Przykłady Diese pinke Bluse gefällt mir nicht! Ta różowa bluza mi się nie podoba! Hast du Lust, mit mir zu chatten? Masz ochotę popisać ze mną przez internet? Die Polizei hat den Killer gefangen. Policja złapała mordercę. Meine jüngere Schwester ist sehr clever. Moja młodsza siostra jest bardzo inteligentna. Ich muss mein Programm updaten. Muszę zaktualizować mój program. Mein Display funktioniert nicht! Mój ekran nie działa!

22 Das Handy ist heutzutage überall!
Anglicyzmy surfen –serfować po internecie das Outfit – wygląd der Helicopter – helikopter das Handy – telefon komórkowy kicken – grać w piłkę nożną das Notebook – komputer przenośny downloaden – ściągnąć plik chillen – odprężyć się „wyluzować” Das Handy ist heutzutage überall! W dzisiejszych czasach telefon Komórkowy jest wszędzie!

23 Beispiele Przykłady Die Leute surfen immer mehr im Internet.
Ludzie coraz więcej serfują w Internecie. Ich habe heute Morgen den Helicopter gesehen. Dzisiaj rano widziałem helikopter. Hast du Lust, heute zu kicken? Masz ochotę, zagrać dzisiaj w piłkę nożną? Ich muss das neue Programm downloaden. Muszę ściągnąć nowy program. Das Notebook ist besser als normaler Computer. Komputer przenośny jest lepszy niż normalny komputer. Ich muss chillen. Muszę się odprężyć.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google