Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ludwigsburg - miasto pałaców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ludwigsburg - miasto pałaców."— Zapis prezentacji:

1 Ludwigsburg - miasto pałaców.
Ludwigsburg - die Stadt der Schlösser. Ludwigsburg - miasto pałaców.

2 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

3 Ludwigsburg ist eine Stadt in Baden - Württemberg
Ludwigsburg ist eine Stadt in Baden - Württemberg. Sie ist die größte Stadt des Landkreises. Die zahlreichen Schlösser prägen das Stadtbild. Ludwigsburg hat Einwohnern. Ludwigsburg jest miastem w Badenii Wirtemberdze. To największe miasto okręgu. Obraz miasta kształtują liczne zamki. Ludwigsburg liczy 87 tys. mieszkańców. Ludwigsburg liegt auf einer Hochfläche des Neckarbeckens. Ludwigsburg leży na płaskowyżu niecki Neckaru.

4 Das Blühende Barock ist eine Gartenkunst verschiedener Epochen und Regionen. Es hat die Fläche 30 Hektar. Hier kann man die Rosen- und Apothekengarten der Japanische- und der Sardische Garten begegnen. Das Blühende Barock jest dziełem sztuki ogrodowej z różnych epok i regionów. Ma powierzchnię 30 ha. Można spotkać tu ogród różany i ogród apteczny, ogród japoński i sardyński.

5 Das Seeschloss Monrepos ist ein Rokoko-Meisterwerk
Das Seeschloss Monrepos ist ein Rokoko-Meisterwerk. Es wurde in der wunderschönen Umgebung unter Herzog Carl Eugen in den Jahren erbaut. Unter Herzog Friedich II wurde es im klassizistischen Stil umgestaltet und möbliert. Zamek na wodzie Monrepos jest dziełem rokokowym. Został zbudowany w pięknym otoczeniu przez księcia Karola Eugeniusza w latach Przez księcia Fryderyka II został przebudowany na styl klasycystyczny i umeblowany. Im Sommer finden hier romantische Konzerte im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele statt.W lecie odbywają się tu romantyczne koncerty w ramach festiwalów zamkowych w Ludwigsburgu.

6 Das Residenzschloss wurde in den Jahren 1704 bis 1733 von dem Herzog Eberhard Ludwig erbaut. Es hat 452 Räumen, 18 Gebäuden und drei Höfen. Es ist das größte erhaltene Barockschloss Deutschlands. Zamek rezydencki został zbudowany w latach przez księcia Eberharda Ludwika. Posiada 452 pomieszczenia, 18 budynków i trzy dziedzińce. Jest to największy zachowany barokowy zamek Niemiec. Bis heute finden hier die Staatsempfänge und kulturelle Veranstaltungen statt. Do dzisiaj odbywają się tu przyjęcia państwowe i imprezy kulturalne.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die zahlreichen Schlösser - liczne zamki das Stadtbild - obraz miasta blühend - kwitnący die Gartenkunst - sztuka ogrodowa der Apothekengarten - ogród apteczny begegnen - spotkać die Umgebung - otoczenie er wurde umgestaltet - został przekształcony er wurde möbliert - został umeblowany das erhaltene Schloss - zachowany die Staatsempfänge - przyjęcia państwowe

8 Während seinem Aufenthalt im Ludwigsburger Residenzschloss bevorzugte Herzog Carl Eugen eine intime Umgebung. Er ließ sich daher ein Appartement für sich einrichten. Er umfasste zunächst fünf und später acht Räume. Podczas swojego pobytu w zamku rezydenckim w Ludwigsburgu książę Karol Eugeniusz cenił sobie prywatność. Polecił dlatego wybudować dla siebie apartament. Obejmował on najpierw pięć a później osiem pomieszczeń.

9 Das Keltenmuseum Hochdorf befindet sich rund 18 km westlich von Ludwigburg. Es zeigt Exponate die man im Jahre 1978 im keltischen Hügelgrab am Rande des Orts gefunden hat. Es gibt einen Überblick über die Lebensweise der Kelten. Muzeum celtyckie Hochdorf znajduje się ok. 18 km na zachód od Ludwigsburga. Prezentuje ono eksponaty, które znaleziono w roku 1978 w kopcu na obrzeżach miasta. Przedstawia ono sposób życia Celtów. Die Fundkomplexe kommen vom VI und V Jahrhundert v. Chr. Damals war hier ein bedeutendes Machtzentrum. Znaleziska pochodzą z VI i V w. p.n.e. Wtedy był tu ważny ośrodek władzy.

10 Der Schwäbisch-Fränkische Wald hat 1187 km² der Fläche
Der Schwäbisch-Fränkische Wald hat 1187 km² der Fläche. Das ist ein großes, überwiegend bewaldetes Bergland. Die Wälder, die Feuchtwiesen, der Bachläufe und Seen bieten vielen seltenen Pflanzen und Tieren einen idealen Lebensraum. Las Szwabsko - Frankoński ma powierzchnię 1187 km². Jest to duży, przeważnie zalesiony teren górzysty. Lasy, mokradła, strumienie i jeziora tworzą dla wielu rzadkich roślin i zwierząt idealne siedlisko.

11 Das Jagdschloss Favorite wurde in den Jahren unter Herzog Eberhard erbaut. Es liegt nur fünf Gehminuten vom Residenzschloss entfernt. Die Fassade ist barock, aber das Innere stammt aus der Empirezeit. Zamek myśliwski Favorite został zbudowany przez Eberharda Ludwika w latach Jest oddalony o pięć minut drogi od zamku rezydenckiego. Fasada jest barokowa ale wnętrze pochodzi z okresu empiryzmu. Sehenswert sind auch die kunstvollen Wandmalereien und der 72 Hektar große Park. Godnymi uwagi są też kunsztowne freski oraz park o wielkości 72 ha.

12 Das Marstall-Center ist das größte Einkaufszentrum von Ludwigsburg
Das Marstall-Center ist das größte Einkaufszentrum von Ludwigsburg. Es wurde in den Jahren erbaut. Auf den zwei Ebenen gibt es 54 Ladengeschäfte. Über dem Einkaufszentrum befinden sich Büros, Praxen und über 200 Wohnungen. Marstall-Center jest największym centrum handlowym w Ludwigsburgu. Zbudowano go w latach Na dwóch poziomach mieszczą się 54 sklepy. Nad centrum handlowym znajdują się biura, gabinety i ponad 200 mieszkań.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Aufenthalt - pobyt das Residenzschloss - zamek rezydencki bevorzugen - woleć er umfasste - on obejmował zunächst - najpierw er ließ einrichten - polecił urządzić für sich - dla siebie das Hügelgrab - kopiec die Lebensweise - sposób życia das Machtzentrum - ośrodek władzy die Feuchtwiesen - mokradła

14 Die Eishalle in Ludwigsburg Kornwestheim wurde im Jahre 1977 eröffnet
Die Eishalle in Ludwigsburg Kornwestheim wurde im Jahre 1977 eröffnet. Seitdem ist sie immer wieder eine der beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Region Ludwigsburg. Lodowisko w Ludwigsburg Kornwestheim zostało otwarte w roku Od tego czasu jest wciąż ulubionym terenem rekreacyjnym w regionie Ludwigsburga. Sie hat Quadratmetern Fläche und gehört sie zu den größten Kunsteisbahnen im Deutschland. Ma powierzchnię m² i należy do największych sztucznych lodowisk w Niemczech.

15 In der Kostümsammlung im Residenzschloss Ludwigsburg befindet sich Kleidung vom XVIII bis zum XX Jahrhundert. Kleidungsstücke und modische Accessoires zeigen die Entwicklung der Damen-, Herren- und Kindermode in den dreihundert Jahren. W kolekcji garderoby w zamku rezydenckim w Ludwigsburgu znajduje się odzież z XVIII - XX wieku . Odzież i modne akcesoria pokazują zmiany w modzie damskiej, męskiej i dziecięcej w ciągu 300 lat.

16 Das ehemalige Zisterzienserkloster Maulbronn, die am besten erhaltene mittelalterliche Klosteranlage. Es ist von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Es wurde im teils romanischen und teils gotischen Stil gebaut. Dawny klasztor cystersów Maulbronn jest najlepiej zachowanym średniowiecznym obiektem klasztornym. Został uznany przez UNESCO za zabytek kultury. Zbudowano go w częściowo romańskim a częściowo gotyckim stylu. Vom Kloster aus führen mehrere gekennzeichnete Rundwanderwege. Od klasztoru prowadzi wiele oznakowanych szlaków turystycznych.

17 Die sechs historischen Torhäuser gehörten zu den 1758 und errichteten Stadtmaueranlagen die, die Ausgänge bildeten. Im Jahre 2004 wurden sie renoviert. Heute dienen sie als Museen, Archive und Ausstellungsräume. Sześć historycznych stróżówek należało do budowanych w latach murów miejskich, które tworzyły bramy wyjściowe. W roku 2004 zostały odremontowane. Obecnie pełnią rolę muzeów, archiwów i pomieszczeń wystawowych.

18 In Ludwigsburg befand sich eine der wichtigsten Keramikmanufakturen in Deutschland. Sie wurde im Jahre 1758 gegründet. Die größte Bedeutung hatte damals die Produktion der kleinen Porzellanfiguren. W Ludwigsburgu znajdowała się jedna z najważniejszych manufaktur ceramicznych w Niemczech. Powstała w roku Największe znaczenie miała wówczas produkcja małych figurek porcelanowych. Das Landesmuseum stellt seine umfangreiche Porzellan-, Fayence- und Keramiksammlung im Ludwigsburger Schloss aus. Muzeum Narodowe prezentuje liczne zbiory porcelany, fajansu i ceramiki w zamku w Ludwigsburgu.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Eishalle - lodowisko die Freizeiteinrichtung - teren rekreacyjny die Kunsteisbahn - sztuczne lodowisko die Kostümsammlung - kolekcja garderoby die Klosteranlage - obiekt klasztorny teils - częściowo führen - prowadzić der Rundwanderweg - szlak turystyczny das Torhaus - stróżówka fünf Gehminuten - pięć minut drogi das Innere - wnętrze

20 Ludwigsburg ist ein barockes Kunstwerk
Ludwigsburg ist ein barockes Kunstwerk. Gerade und breite Straßen prägen das Stadtbild. Der große rechteckige von zwei Kirchen und Arkadenhäusern umstandene Platz ist das Stadtzentrum. Ludwigsburg jest barokowym dziełem sztuki. Proste i szerokie ulice wpisują się w obraz miasta. Centrum miasta stanowi duży prostokątny plac obwarowany dwoma kościołami i domami z arkadami. Die Bürgerstadtmitte liegt höher als das Schloss der Herzöge. Mieszczańskie centrum miasta jest położone wyżej niż zamek książęcy.

21 In Ludwigsburg befindet sich eine renommierte Filmhochschule
In Ludwigsburg befindet sich eine renommierte Filmhochschule. Sie wurde im Jahre gegründet. Sie befindet sich in einem hübschen Gebäude. Hier ist auch kleines Kino, das noch unbekanntere Produktionen zeigt. W Ludwigsburgu znajduje się renomowana Wyższa Szkoła Filmowa. Mieści się ona w pięknym budynku Jest tu też małe kino prezentujące premiery filmowe.

22 Die Festung Hohenasperg ist ein beliebtes Ausflugsziel im Landkreis Ludwigsburg. Sie bietet einen schönen Panoramablick auf die Region und die umliegenen Weinberge an. Twierdza Hohenasperg jest ulubionym celem wycieczek w okręgu Ludwigsburg. Oferuje ona piękny widok panoramiczny regionu i otaczających go winnic. Die Festung ist ehemaliger Fürstensitz und eine der sieben Landesfestungen. Twierdza jest dawną siedzibą książęcą i jedną z siedmiu wież fortyfikacyjnych.

23 Der Erlebnispark Tripsdrill hat 77 Hektar der Fläche und über 100 originelle Attraktionen. Hier kann man Nervenkitzel auf der neuen Holzachterbahn erleben. Die Züge sind als Säge gestaltet, brettern durch ein Sägewerk und durchschneiden das Gebälk. Park rozrywki Tripsdrill ma 77 ha powierzchni i ponad 100 oryginalnych atrakcji. Można tu przeżyć dreszczyk emocji na nowej drewnianej kolejce górskiej. Pociągi są zaprojektowane jako piła, pędząca przez tartak i przecinająca drewno.

24 Albert Schöchle machte einst eine Reise nach Holland und entdeckte durch den Zufall einen Märchengarten bei Tillburg. Im Jahre 1959 hat er einen ähnlichen in Ludwigsburg geöffnet. Albert Schöchle wybrał się kiedyś w podróż do Holandii i odkrył przypadkowo Ogród Bajkowy koło Tillburga. W roku 1959 zbudował podobny w Ludwigsburgu. Im Märchengarten gibt es über 30 Szenen aus dem Land der Märchen. W Ogrodzie Bajkowym jest ponad 30 scen z krainy baśni.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
ein barockes Kunstwerk - dzieło sztuki barokowej breite Straßen - szerokie ulice höher als - wyżej niż das Schloss der Herzöge - zamek książąt die Festung - twierdza ein beliebtes Ausflugsziel - ulubiony cel wycieczek die Weinberge - winnice umliegen - otaczać der Erlebnispark - park rozrywki Nervenkitzel erleben - przeżyć dreszczyk emocji der Märchengarten - ogród bajkowy


Pobierz ppt "Ludwigsburg - miasto pałaców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google