Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Justyna Drop KOMUNIKACJA I JEJ ROLA W ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM

3 Komunikacja Komunikacja ( transport i łączność) to ważny dział gospodarki narodowej, zajmujący się przemieszczaniem ludzi i ładunków po drogach: lądowych, wodnych i korytarzach powietrznych. Obejmuje ona także przekazywanie informacji drogą kablową oraz urządzeń bezprzewodowych. Czynniki rozwoju komunikacji: Na obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu, rozwiniętej sieci rzecznej uruchomienie komunikacji wymaga zbudowania wielu tuneli, mostów i przeprowadzenia regulacji rzek. Komunikacja odgrywa ważną rolę w gospodarczym i społecznym zaktywizowaniu obszarów niedostatecznie rozwiniętych, tworząc nowe miejsca pracy. Umożliwia także wymianę gospodarczą i kulturalną oraz szybkie przemieszczanie się ludzi i przekaz informacji.

4 Podział komunikacji W skład komunikacji wchodzi: Transport – czyli przemieszczanie się osób, ładunków i energii, Łączność – czyli przekazywanie informacji. Transport i łączność na siebie wzajemnie oddziaływują. Dobrze funkcjonująca łączność wpływa na zmniejszenie potrzeb transportowych. Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Podział transportu ze względu na: Środowisko, w którym się odbywa – lądowy, wodny, powietrzny, Rodzaj środka lokomocji – samochodowy, kolejowy, przesyłowy, lotniczy, żeglugę morską i śródlądową, Rodzaj przewozów – pasażerski, towarowy. Współcześnie łączność jest jednym z głównych czynników wpływających na rozwój gospodarczy i społeczny. Ogólny podział łączności: Poczta – obejmuje przesyłkę listów i paczek, Telekomunikacja – obejmująca: telefonię, telegrafię, radio, telewizję i telekomunikację satelitarną.

5 Transport samochodowy Transport samochodowy (zwany też drogowym) - jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada "od drzwi do drzwi"). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Transport samochodowy wykorzystywany jest głównie do przewozu, na bliskich i średnich odległościach, osób i towarów drobnicowych oraz artykułów wymagających szybkich dostaw. Często pełni funkcję uzupełniającą do transportu kolejowego. Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg.

6 Funkcjonowanie transportu samochodowego zależy od gęstości sieci i stanu technicznego dróg. Szczególnie ważne są autostrady – bezkolizyjne drogi szybkiego ruchu o wysokich parametrach technicznych. Najdłuższą sieć autostrad posiadają Stany Zjednoczone (około 77 tyś km 2009r. ), Chiny, Hiszpania, Francja, Japonia, Kanada i Niemcy. Najgęstszą sieć autostrad ma Holandia. Największą gęstość sieci dróg na 100 km 2 mają niewielkie kraje, dobrze rozwinięte gospodarczo i gęsto zaludnione, np. Holandia, Dania, Szwajcaria. Autostrada Karakoram, między Pakistanem i Chinami, jest na wysokości 4693 m/15, 397 m Autostrada KarakoramPakistanem ( najwyższa na świecie). Expressway Bronx w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

7 Transport kolejowy Zalety transportu kolejowego : Duża masa przewożonego towaru. Pojedynczy pociąg towarowy może przewieźć kilkaset lub nawet kilka tysięcy ton towaru, Znaczna szybkość i regularność, Stosunkowo niewielki koszt jednostkowy przewozu. Jest to transport przyjazny dla środowiska w przypadku linii zelektryfikowanych. Niestety szybkość pociągów towarowych nie jest zbyt wielka. Wady transportu kolejowego: konieczność przeładunku towaru na bocznicach, Pierwsza linia kolejowa powstała w 1825 roku w Wielkiej Brytanii i tam transport kolejowy rozwinął się najwcześniej. Później linie kolejowe powstały w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Po II wojnie światowej ten rodzaj transportu rozwinął się w ZSRR, Chinach, Indiach, Meksyku i Brazylii. Transport kolejowy odgrywa dużą rolę przy przewozie ładunków masowych (np. węgla, rud metali) na duże odległości. W państwach wysoko rozwiniętych pełni jednak rolę drugoplanową w stosunku do transportu samochodowego, zarówno przy przewozie towarów, jak i pasażerów. Najdłuższe szlaki kolejowe na świecie: Magistrala Transsyberyjska -9302km Bajkalsko-Amurska Magistrala-5500km Nowy Jork-San Francisko-5450km

8 Transport kolejowy Najgęściejszą siecią kolejową pokryte są państwa Europy Zachodniej ( Szwajcaria, Belgia, Holandia, Niemcy) i Środkowej oraz Japonia. Najdłuższą siecią kolejową odznaczają się państwa duże obszarowo np. Stany Zjednoczone, Rosja (np. linia transsyberyjska w Rosji), Kanada, Australia, Chiny i Indie. Równocześnie państwa te posiadają niewielki odsetek linii zelektryfikowanych (wyjątkiem jest Rosja). Generalnie gęstość sieci kolejowej zwiększa się wraz z intensywnością zagospodarowania terenu i gęstością zaludnienia. Państwa słabo rozwinięte nie posiadają sieci kolejowej (np. Niger, Somalia) lub jest ona fragmentaryczna. Na ogół łączy miejsca wydobycia surowców z portami. Linie kolejowe w państwach wysoko rozwiniętych są w ostatnim czasie modernizowane, aby mogły służyć bardzo szybkim pociągom pasażerskim. Tego typu pociągi jeżdżą dziś we Francji (TGV) i Japonii (Shinkansen), gdzie powstały pierwsze superszybkie linie kolejowe. Rozpoczęła się także budowa tego typu linii kolejowych w innych państwach Europy Zachodniej. Pociągi TGV wielokrotnie w swojej historii ustanawiały rekordy prędkości. Obecnie do pociągu V150, specjalnej jednostki TGV należy światowy rekord prędkości pojazdu szynowego, wynoszący 574,8 km/h. Wcześniej rekord prędkości należał również do TGV (do TGV Atlantique), który obowiązywał przez 16 lat i wynosił 515,3 km/h. Pierwszy pociąg TGV wyruszył na trasę Paryż – Lyon w 1981r.

9 Kolejowe środki transportu poruszają się po trasie wytyczonej torem kolejowym albo liną, którą poruszają się pociągi lub pojedyncze wagony, czy kabiny. Kolej jest formą transportu sztywnotorowego, tzn. jej pojazdy mogą poruszać się tylko charakterystycznym dla danej technologii torem.torem kolejowympociągi Najszerzej rozpowszechniona w krajach rozwiniętych jest kolej na torze dwuszynowym (kolej konwencjonalna), zwykle o rozstawie 1435 mm, zwana też normalnotorową. Tory o większej szerokości występują np. w Indiach i Argentynie -1676 mm, Hiszpanii i Portugalii – 1670 mm, Brazylii i Irlandii – 1600 mm, Finlandii, Mongolii i krajach byłego ZSRR -1524 mm. Shinkansen serii 800 "Tsubame - szybka kolej Japońska. Shinkanseny to pociągi normalnotorowe (rozstaw torów 1435 mm), inaczej niż większość kolei japońskich, używających torów o rozstawie 1067 mm. Japończycy zamierzają w 2013 roku rozpocząć budowę super szybkich pociągów poruszających się na poduszce magnetycznej. Prędkość maksymalna pociągu ma wynosić 500 km/h. Już od 2002 r. Maglev wozi pasażerów ze śródmieścia Szanghaju na odległe o 30 km lotnisko Pudong z prędkością 430 km/godz. W 2010 r. podobna linia ma połączyć Szanghaj z Hangzhou (170 km). W 2014 r. także Niemcy chcą uruchomić linię Maglev łączącą Monachium z lotniskiem (37 km). Podobne plany mają także Chiny. Maglev

10 Transport lotniczy Transport lotniczy – przemieszczanie drogą powietrzną osób lub towarów. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Zalety: Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu. Jest szczególnie przydatny w dostawach wymagających szybkiego przewozu: np. świeżych owoców, warzyw, kwiatów i pilnej poczty, czy lekarstw, Jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu, Ma stosunkowo mały wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Wady: wysokie ceny przelotów, Mała ładowność, Duża zależność od warunków pogody. Dobrze rozwinięty transport lotniczy jest domeną krajów bogatych. Rozbudowa, utrzymanie i systematyczna modernizacja taboru lotniczego jest bardzo kosztowna. Systematycznie zwiększa się udział samolotów dużych, ciężkich, o napędzie odrzutowym, które mogą zabrać na pokład kilkuset pasażerów i kilka tysięcy ton ładunków.

11 Szybki rozwój lotnictwa cywilnego nastąpił w latach 1980-95, kiedy to tabor lotnictwa zwiększył się o ok. 80%. W 1980 liczba samolotów na świecie była równa 33 tys. a w 1994 r. było to już 44 tys. Obecnie największą liczbę samolotów posiadają USA, Kanada i Wielka Brytania. W przewozach samolotowych największe znaczenie mają: Transatlantyckie połączenia między Europą a Ameryką Północną (USA i Kanadą) oraz Połączenia łączące Europę i Amerykę Południową, Japonię i Australię. Kluczowe i największe porty lotnicze położone są na głównych szlakach powietrznych. Są to np. Chicago (O`Hara), New York (J.F.Kennedy), Tokio (Narita), Londyn (Heathrow), Paryż (Orly). l.pLotnisko Liczba pasażerów l..pLotnisko Liczba pasażerów 1Atlanta88, 1 mln6Paryż57,9 mln 2Londyn66,1 mln7Los Angeles56,5 mln 3Pekin65,3 mln8Dallas56,1 mln 4Chicago64,4 mln9Frankfurt n Menem50,9 mln 5Tokio61,9 mln10Denver50,2 mln Dane z 2009 r.

12 NAJWIĘKSI PRZEWOŹNICY: Potęgą w transporcie lotniczym są USA(30% światowego przewozu ładunków i 40% przewozów pasażerów). Najwięcej ładunków (w tono-km) przewożą także samoloty: Japonii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Najwięcej pasażerów poza USA przewożą samoloty: Japonii, Wielkiej Brytanii, Chin, Niemiec, Francji, Kanady. Największymi przedsiębiorstwami lotniczymi, które utrzymują regularne linie są linie lotnicze z USA – American Airlines, Delta Airlines, US Airways, United Airlines, Continental Airlines, Northwest Airlines to tylko niektóre z nich. Ważne są jeszcze linie japońskie (All Nippon Airways, Japan Airlines), brytyjskie (British Airways), niemieckie (Lufthansa), włoskie (Alitalia), skandynawskie (SAS), Francuskie (Air France), rosyjskie (Aerofłot), koreańskie (Korean Air), arabskie (Saudi Arabian Airlines, Emirates Airline), singapurskie (Singapore Airlines). American Airlines Port lotniczy w Seulu Główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej, położone na wyspie opodal miasta Inczhon, 52 km na zachód od Seulu. Jest największym portem lotniczym kraju i jednym z najruchliwszych portów przesiadkowych Azji. W 2005 obsłużył około 30 mln pasażerów.

13 Transport wodny - żegluga W zależności od obszaru działalności żeglugę można podzielić na: żeglugę morską żeglugę przybrzeżną żeglugę śródlądową Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i innych. Obsługują one dalekie trasy międzykontynentalne, przewożąc wielkie ilości towarów. Główne szlaki morskie łączą ze sobą m. in. obszary wydobycia surowców mineralnych (Australia, Bliski Wschód, Chiny) z obszarami ich przetwarzania (Azja Wschodnia i Południowa, Europa, USA). Przewozy pasażerskie stanowią znikomy odsetek ogólnego transportu ludzi, a to ze względu na długi czas podróży. Jedynie w niektórych regionach świata, na przykład na obszarach o silnie rozwiniętej linii brzegowej lub w państwach wyspiarskich, ważną rolę odgrywa komunikacja promowa. Żegluga morska Żegluga śródlądowa

14 Ten rodzaj transportu wykorzystuje przede wszystkim naturalne drogi wodne, czyli rzeki i jeziora, które uzupełniono drogami sztucznymi ( kanałami). Żegluga śródlądowa jest transportem tanim, ale bardzo powolnym, dlatego wykorzystuje się ją do przewozu masowych ładunków, nie wymagających szybkich dostaw, np. węgla, rud metali, materiałów budowlanych, drewna. Dostępność wodnych szlaków śródlądowych w dużym stopniu uzależniona jest od warunków klimatycznych, np. zlodzenia rzek, obniżenia wodostanów w okresach suchych. Żegluga śródlądowa rozwinęła się głównie na obszarach o słabo rozwiniętym transporcie drogowym, np. w Amazonii, Kotlinie Kongo. Największa na świecie gęstość śródlądowych szlaków wodnych występuje w Holandii i Belgii. W Holandii kanały stanowią ¾ długości wszystkich dróg, a przewóz ładunków wynosi 40 % wszystkich transportowanych lądem towarów. Żegluga w AmsterdamieDroga wodna - Rotterdam

15 Główne szlaki żeglugi śródlądowej 2. System rzek i kanałów Europy Zachodniej z centralną osią Renu: Połączonego kanałami z Łabą, Dunajem, Rodanem, i Sekwaną, a przez nie również z innymi dorzeczami i prawie wszystkimi rzekami Europy. Tworzy system łączący w całości drogi wodne Niemiec, Francji, Szwajcarii, Belgii i Holandii. Ren od granicy szwajcarskiej, na odcinku 500 km, jest żeglowny i posiada stabilny poziom wody. Jego największym portem jest Duisburg w Niemczech. Rzeka ta - połączona kanałami z Rodanem- zapewnia stały przewóz towarów i pasażerów pomiędzy okręgami przemysłowymi Europy Zachodniej, łączy 2 duże aglomeracje: Marsylię i Rotterdam, a tym samym Morze Śródziemne z M. Północnym. 3. System Dunaju Stanowi oś żeglugi śródlądowej Europy Południowej. Płynie przez Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię do Morza Czarnego. Największymi portami tej rzeki są: Wiedeń, Bratysława, Budapeszt i Belgrad. W porównaniu z innymi szlakami Dunaj pełni dość skromną rolę. 1.Szlak wodny rzeki Św. Wawrzyńca - ważny śródlądowy szlak wodny w Kanadzie i w USA. Szlak daje statkom morskim możliwość dopłynięcia do wszystkich Wielkich Jezior z Atlantyku, przez Rzekę Świętego Wawrzyńca. Po szlaku pływa też wiele dużych statków przystosowanych tylko do żeglugi śródlądowej. Odległość drogą wodną od wyspy Anticosti w ujściu rzeki Św. Wawrzyńca do najdalej na zachód wysuniętych wód Jeziora Górnego wynosi około 3762 km.

16 4. System Wołgi – najdłuższej rzeki Europy, mającej 3530 km, mającej połączenie kanałami z Donem, Dźwiną i Newą, sprawiający, że Moskwa jest portem śródlądowym pięciu mórz (posiada połączenia wodne z morzami: Białym Czarnym Bałtyckim Azowskim Kaspijskim). 5. Jangcy – główna droga wodna Chin, dostępna dla statków morskich o nośności do 15 tyś. Ton od ujścia do miasta Hankou ( 1125km). 6. Amazonka – dostępna dla statków o dużej wyporności do portu w Iquitos w Peru – 3 tyś. Km od ujścia, dla statków morskich do Manaus – 1800 km od ujścia. Moskwa, żegluga na Wołdze Jangcy Oprócz wymienionych systemów żeglugi śródlądowej duże znaczenie w transporcie towarów i i ludzi mają następujące rzeki: W Europie: Dniepr, Odra, Łaba i Pad, W Ameryce Północnej – Missisipi, Missouri, W Ameryce Południowej – Parana, Paragwaj.

17 Żegluga morska Dzieli się na transport międzykontynentalny i kabotażowy. Transport morski ma największe znaczenie w międzynarodowych przewozach towarów – obejmuje ok. 70% ładunków handlu światowego. W krajach z szerokim dostępem do morza i w państwach wyspiarskich drogą morską drogą morską transportuje się również towary w przewozach wewnętrznych – między macierzystymi portami. Jest to tzw. Żegluga kabotażowa. Do największych szlaków żeglugi kabotażowej na świecie należą: W USA i Kanadzie: Wzdłuż wybrzeży Wielkich Jezior, pomiędzy portami: np.. Thunder Bay, Chicago, Detroit, Cleveland, Toronto, Buffalo, oraz między portami rzeki Św. Wawrzyńca: Montrealem i Hudsonem, a także np. Bostonem, Nowym Jorkiem, Filadelfią. Ponadto wzdłuż Zatoki Meksykańskiej a także poprzez Kanał Panamski, między portami np. Los Angeles, San Francisco, aż do Vancouver w Kanadzie W Japonii: Między Tokio, Yokohamą, Nagoją, Osaką, Kitakinsin i Fukuoke W Chinach: Między portami: Hanjijang, Shanton, Wenzhon, Szanghaj, Dalian i Dangong W Europie Zachodniej: Wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego oraz w Basenie Morza Północnego W Rosji: Między portami Północnej Drogi Morskiej: Murmańskiem, Archangielskiem, Diksonem, Tiksi,Anadyrem, Pietropawłowskiem Kamczackim, Nachodką i Władywostokiem. Ponadto żegluga kabotażowa ma również duże znaczenie w Australii, Brazylii, Indiach, Indonezji i w nadmorskich krajach afrykańskich.

18 Największe szlaki żeglugi międzykontynentalnej Północno- Atlantycki, przebiegający pomiędzy portami Europy Zachodniej i wschodnimi wybrzeżami Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, Między portami Japonii, Stanów Zjednoczonych i Australii oraz między Japonią, Azją Południową a Europa, Między portami Europy a Ameryką Południową, zwłaszcza Brazylią i Argentyną. Główne trasy handlu drogą morską i ruch kontenerowy w 2007 r. Transpacyficzny na wschód Transpacyficzny na zachód Transatlantycki na wschód Transatlantycki na zachód Europa-Azja na wschód Europa-Azja na zachód

19 Największe porty morskie na świecie Największe porty świata : -Singapur -Szanghaj -Rotterdam -Hongkong -Nagoja -Nowy Orlean -Houston -Chiba (Japonia) -Kanton (Chiny) -Kwangyang (Korea Pd.) Rotterdam – największy port w Europie. Ponad 421 mln ton ładunków w 2010 roku. Port w Singapurze – przeładowano w nim w 2010 roku ponad 515 mln ton ładunków. 3 pierwsze porty stale ze sobą rywalizują o 1. miejsce w ilości przeładunku.

20 Największe porty morskie na świecie 2010 r. Ruch cargo Ruch kontenerowy PortKraj Towary w mln ton 11Singapur 515 22SzanghajChiny508 39RotterdamHolandia421 414TianjinChiny365 57NingboChiny361 68GuangzhouChiny347 710QingdaoChiny278 83HongkongChiny259 9-QinhuangdaoChiny252 1023DalianChiny246 115Busan Korea Południowa 241 Wg. Raportu opracowanego przez American Association of Port Authorities (AAPA).

21 Port morski może być uniwersalny, tj. dysponujący nadbrzeżami i urządzeniami do przeładunku różnorodnych ładunków, np. Hamburg. Istnieją także porty wyspecjalizowane służące do przeładunku określonych grup towarów, np. Ropy naftowej – Ras Tannura w Arabii Saudyjskiej, Mina al- Ahmandi w Kuwejcie, Veracruz w Meksyku, Węgla – Newcastle w Australii, zespół portów Hampton Roads w Stanach Zjednoczonych, Kawy – Santos w Brazylii, Zbóż – Thunder Bay w Kanadzie, Rosario w Argentynie, Drewna – Archangielsk w Rosji. Port Santos Państwa taniej bandery umożliwiają zarejestrowanie na swoim terytorium zagranicznego statku za symboliczną opłatę i proste przepisy, bez narzucania rejestrującemu odgórnie przepisów bezpieczeństwa, ochrony socjalnej itp. Sprawia to, że utrzymanie statku może być wielokrotnie tańsze niż przy rejestrowaniu w macierzystym kraju. M.in. w ostatniej dekadzie XX wieku większość polskich statków została przerejestrowana pod tanie bandery. Do krajów taniej bandery należą m.in. Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Bahamy, Barbados, Bermudy, Boliwia, Cypr, Malta, Jamajka, Kajmany, Liban, Panama. Chemikaliowiec zarejestrowany pod panamską banderą

22 Transport przesyłowy Transport specjalny (przesyłowy) obejmuje wszelkiego rodzaju transport rurociągowy (ropociągi, gazociągi, wodociągi), taśmociągowy oraz sieć energetyczną przesyłającą energię elektryczną. Transport rurociągowy jest najtańszy przy przesyłaniu towarów płynnych i gazowych. Ma jednak wiele wad. Jedną z nich jest możliwość przesyłania tylko jednego konkretnego rodzaju towaru. Towar przesyłany rurociągami można też w dość łatwy sposób ukraść. Na świecie rurociągami transportuje się ok. 90% ropy naftowej i ponad 95% gazu ziemnego. Najdłuższą sieć ropociągów i gazociągów posiadają Stany Zjednoczone, Rosja i Kanada. Niezwykle ważnym dla ludności rodzajem transportu przesyłowego jest dostarczanie wody pitnej przez sieć wodociągów. Specyficzną odmianą transportu specjalnego jest przesyłanie energii elektrycznej liniami przesyłowymi napowietrznymi lub podziemnymi. W czasie przesyłania nieuniknione są straty energii elektrycznej. Mogą one być minimalizowane przez zwiększanie napięcia elektrycznego. Dzisiaj na świecie powszechnie stosuje się linie przesyłowe o napięciu 750 kV. Rurociąg Alaskański jest używany do transportu ropy naftowej

23 Łączność Łączność należy do najnowocześniejszych i bardzo kapitałochłonnych dziedzin komunikacji, gdyż wykorzystuje do przetwarzania, przesyłania i odbioru informacji najnowsze osiągnięcia współczesnej techniki. Koniec XX wieku określa się mianem okresu rewolucji telekomunikacyjnej. Telekomunikacja dzieli się na telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję i radiokomunikację. Szczególnie szybko rozwinęła się łączność bezprzewodowa. W ostatnich latach bardzo szybko rozwija się internet – ogólnoświatowa sieć komputerowa. Ma olbrzymie możliwości, przy stosunkowo niskich kosztach związanych z eksploatacją. Rozwój łączności jest również wynikiem systematycznie wzrastających potrzeb gospodarki i społeczeństw, zwłaszcza krajów bogatych. Telefonia dzieli się na przewodową i komórkową. Jednym z mierników rozwoju tej dziedziny jest liczba telefonów, przypadająca na 1000 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki telefonizacji mają wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, Japonia i Australia. W Europie w 2008 roku powyżej 130 abonentów na 100 osób było w: Estonii, Bułgarii, Na Cyprze, Na Litwie, W Luksemburgu, Niemczech, Finlandii, w Portugalii i we Włoszech. Na świecie jest ponad 5 mld telefonów komórkowych. Niedługo liczba używanych telefonów komórkowych zrówna się z liczebnością światowej populacji. Chiny stają się pierwszym na świecie krajem, w którym liczba użytkowników telefonów komórkowych niedługo przekroczy 900 milionów.

24 Liczba użytkowników internetu na świecie w marcu w 2011 roku przekroczyła 2 miliardy. Największa liczba jego użytkowników występuje w Azji – ponad 922 miliony, w Europie ta liczba wynosi 476 milionów, co daje temu kontynentowi 2 miejsce.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google