Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die schönsten Wasserfälle der Welt.
Najpiękniejsze wodospady świata.

3 Die Niagarafälle sind Wasserfälle des Niagara- Flusses an der Grenze zwischen dem amerikanischen Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario. Das Wort Niagara heißt in der Sprache der Ureinwohner „donnerndes Wasser“. Niagara są to wodospady na rzece Niagara na granicy między amerykańskim stanem Nowy Jork i kanadyjską prowincją Ontario. Słowo Niagara oznacza w języku rdzennych tubylców "grzmiące wody". Niagara Falls ist auch der Name der beiden Schwester- städte in USA und in Kanada. Niagara Falls jest także nazwą obu miast partnerskich w USA i w Kanadzie.

4 Ein hawaiischer Wasserfall Wailua Fall liegt im Wailua River auf Hawaii. Im Sommer herrscht hier sehr hohe Luftfeuchtigkeit und extrem schwüle Hitze. Das Wetter ist sehr wechselhaft, häufige Regenfälle. Hawajski wodospad Wailua Fall leży na rzece Wailua na Hawajach. W lecie panuje tutaj bardzo wysoka wilgotność i ekstremalne upały. Pogoda jest bardzo zmienna, często pada.

5 Der schönste und bekannteste kroatische Nationalpark "Plitvicer Seen" befindet sich an der Hauptverkehrs- verbindung zwischen Zagreb und Zadar. Sein Phänomen besteht in 16 kleinen Seen, die miteinander durch Wasserfälle verbunden sind. Najpiękniejszy i najbardziej znany Chorwacki Park Narodowy „Jeziora Plitwickie”znajduje się na trasie głównej między Zagrzebiem i Zadarem. Jego fenomenem jest 16 jezior połączonych ze sobą wodospadami.

6 Der Yosemitefall in Nordamerika (Kalifornien) zählt zu dem drittgrößten der Welt. Dieser Wasserfall, der landschaftlich wunderschön in den Sierra Nevadas liegt, besteht aus drei Stufen und ist insgesamt Meter hoch. Wodospad Yosemite w Ameryce Północnej (Kalifornia) zaliczają się do trzeciego pod względem wielkości na świecie. Ten wodospad położony wśród pięknego krajobrazu gór Sierra Nevada, składa się trzech stopni i mierzy w całości 739 m. Die Wasserfälle sind jedoch gegen Ende des Sommers oft völlig ausgetrocknet. Te wodospady jednak pod koniec lata często całkowicie wysychają.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Wasserfall - wodospad an der Grenze - na granicy der Ureinwohner - tubylec donnerndes Wasser - grzmiące wody hohe Luftfeuchtigkeit - duża wilgotność schwül - duszny wechselhaft - zmienne häufige Regenfälle - częste opady die Hauptverkehrsverbindung - trasa główna miteinander verbunden - połączone ze sobą er besteht aus... - on składa się z...

8 Die Allerheiligen-Wasserfälle liegen im Schwarzwald in Deutschland auf der Gemarkung der Stadt Oppenau in Baden- Württemberg. Sie gehörten über Jahrhunderte zum Kloster Allerheiligen, von dessen Ruinen sie wenige hundert Meter entfernt sind. Wodospady Wszystkich Świętych leżą w Schwarzwaldzie w Niemczech na granicy miasta Oppenau w Badenii Wirtemberdze. Należały one przez wieki do klasztoru Wszystkich Świętych, którego ruiny znajdują się w odległości kilkuset metrów.

9 Rheinfall in Schaffhausen in der Schweiz ist der größte Wasserfall Festlandeuropas. Er hat die Höhe: 250 m. Das ist die höchste Kaskade in den Alpen. Hier wurden die Szenen vom Endkampf zwischen Sherlock Holmes und Professor Moriarty gedreht. Rheinfall w Schaffhausen w Szwajcarii jest najpotężniejszym wodospadem Europy kontynentalnej. Ma wysokość m. To najwyższa kaskada w Alpach. Tutaj zostały nakręcone sceny z ostatecznej walki między Sherlockiem Holmesem i profesorem Moriarty.

10 Der Gullfoss (gull=golden, foss=Wasserfall) ist ein Wasserfall des Flusses Hvítá im Süden Islands. Seine durchschnittliche Wasserführung beträgt etwa 109 m³/s. Der Wasserfall rauscht über zwei Stufen (11 m und 21 m hoch). Gullfoss (gull=złoty, foss=wodospad) jest wodospadem na rzece Hvítá na południu Islandii. Jego średni przepływ wody wynosi ok. 109 m³/s. Wodospad spływa w dwóch progach ( 11m i 21 m wysokości). Die Schlucht vom Wasserfall erreicht eine Tiefe von 70 Metern. Wąwóz wodospadu osiąga głębokość 70 m.

11 Der Victoria Fall wurde am 16. 11
Der Victoria Fall wurde am vom bedeutenden britischen Missionar und Afrikaforscher David Livingstone, dem ersten Weißen, erstmals erreicht und beschrieben. Zu Ehren der englischen Königin Victoria benannte er den Wasserfall nach ihrem Namen. Wodospad Wiktorii został odkryty i opisany r. przez znanego brytyjskiego misjonarza i badacza Afryki Davida Livingstone, pierwszego białego człowieka. Ku czci angielskiej królowej Wiktorii nazwał on wodospad jej imieniem. Der Wasserfall befindet sich in Zimbabwe. Wodospad ten znajduje się w Zimbabwe.

12 Der Iguazu Fluss entstand vor ca
Der Iguazu Fluss entstand vor ca. 200 tausend Jahren im Serra do Mar in Brasilien als Zufluss des Parana Flusses und bildet teilweise die Grenze zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay. Während der Regenzeit entwickeln sich die Wasserfälle auf diesem Fluss als die grössten der Welt. Rzeka Iguazu powstała przed ok. 200 tys. lat w Serra do Mar w Brazylii jako dopływ rzeki Parany, stanowiącej część granicy między Argentyną, Brazylią i Paragwajem. W porze deszczowej wodospady na tej rzece stają się największymi na świecie.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
 die Allerheiligen - wszyscy święci auf der Gemarkung - na granicy sie gehörten zu... - one należały do... über Jahrhunderte - przez wieki er ist entfernt - jest oddalony die Szenen vom Endkampf - sceny z walki ostatecznej sie wurden gedreht - zostały nakręcone die Schlucht - wąwóz sie erreicht eine Tiefe - osiąga głębokość zwei Stufen - dwa stopnie er wurde beschrieben - został opisany

14 Der Sutherlandfall gehört zu den höchsten Wasserfällen Neuseelands
Der Sutherlandfall gehört zu den höchsten Wasserfällen Neuseelands. Sie befinden sich auf der Südinsel im Nationalpark. Er liegt am Anfang des Valley of the Waterfalls. Wodospad Sutherland należy do najwyższych wodospadów Nowej Zelandii. Znajduje się na Wyspie Południowej w parku narodowym. Leży on na początku Doliny Wodospadów. Er hat die Höhe von 580 m. Ma on wysokość 580m.

15 Salto Ángel (Angel-Fall) in Venezuela hat 988 m Höhe
Salto Ángel (Angel-Fall) in Venezuela hat 988 m Höhe. Er ist der höchste Wasserfall der Welt. Das herabstürzende Wasser ist beinahe einen Kilometer lang in freiem Fall, bevor es in den darunterliegenden See fällt. Salto Ángel (Wodospad Aniołów) w Wenezuelii ma wysokość 988m. To najwyższy wodospad świata. Woda spada swobodnie przez prawie kilometr, zanim spadnie do leżącego niżej jezioro. Man kann man hier doppelte Regenbögen bewundern. Można tutaj podziwiać podwójne tęcze.

16 Havasu Fall befindet sich in Arizona
Havasu Fall befindet sich in Arizona. Die "Havasu 'Baaja " ist ein Indianerstamm , welcher seit ca Jahren hier lebt. Der Stammesname bedeutet so viel wie " die Leute vom blau - grünen Wasser ". Solche Farbe hat das Wasser des Wasserfalls. Wodospad Havasu znajduje się w Arizonie. " Havasu 'Baaja " to plemię Indian, które od ok.1500 lat żyje tutaj. Nazwa plemienia oznacza „ludzi na niebiesko - zielonych wodach”. Taką barwę ma woda wodospadu. Sein Wasser ist sehr kalkhaltig. Jego wody zawierają wiele wapnia.

17 Die Kapichira-Wasserfälle des Shire-Flusses im afrikanischen Malawi sind vor allem in der Regenzeit spektakulär, wenn zwischen den Granitfelsen sehr viel Wasser etwa 80 Meter in die Tiefe stürzt. Wodospady Kapichira na rzece Shire w afrykańskiej Malawi są bardzo spektakularne przede wszystkim w porze deszczowej, kiedy to ze skał granitowych bardzo wiele wody spada na głębokość 80 m.

18 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
auf der Südinsel - na wyspie południowej am Anfang - na początku das herabstürzende Wasser - spadająca woda beinahe - prawie der darunterliegende See - jezioro leżące poniżej doppelte Regenbögen - podwójne tęcze man kann bewundern - można podziwiać der Indianerstamm - plemię indiańskie sehr kalkhaltig - zawierający wiele wapnia in der Regenzeit - w porze deszczowej zwischen den Granitfelsen - między skałami granitowymi

19 Der Nationalpark Augrabies Wasserfall befindet sich im Südafrika
Der Nationalpark Augrabies Wasserfall befindet sich im Südafrika. Er hat bis zu 150 Meter Breite und stürzt 56 m in die Tiefe. Der mächtige Orange Fluss stürzt sich in mehreren Kaskaden in eine tiefe Granitschlucht. Wodospad rezerwatu Augrabies znajduje się w Afryce Południowej. Osiąga on aż do 150 m szerokości i spada na głębokość 56 m. Potężna rzeka Oranje spada w wielu kaskadach do głębokiego wąwozu granitowego. Der Wasserfall bietet ein gigantisches Schauspiel inmitten der Halbwüste an. Wodospad oferuje gigantyczne widowisko pośród terenów półpustynnych.

20 Die Krimmler Wasserfälle haben die Höhe von 390 m
Die Krimmler Wasserfälle haben die Höhe von 390 m. Das sind die höchsten Wasserfälle Europas. Sie befinden sich in Österreich. Sie sind ein Sinnbild für einen Nationalpark - Hohe Tauern. Wodospady Krimmler mają wysokość 390 m. Są to najwyższe wodospady Europy. Znajdują się one w Austrii. Są one symbolem Parku Narodowego – Hohe Tauern. Seit 100 Jahren führt hier der Weg mit zahlreichen Brücken. Od 100 lat prowadzi tutaj szlak z licznymi mostami.

21 Der Wasserfall Kamieńczyka ist der höchste Wasserfall auf der polnischen Seite des Riesengebirges. Er befindet sich auf dem Weg zwischen Szklarska Poręba und Szrenica, in einer Höhe von 846 m ü.d.M. und ist ein Teil des Nationalparks Riesengebirge. Wodospad Kamieńczyka jest najwyższym wodospadem po polskiej stronie Karkonoszy. Znajduje się na drodze między Szklarską Porębą i Szrenicą na wysokości 846 m.n.p.m i jest częścią Karkonoskiego Parku Narodowego.

22 Der Reichenbachfall ist eine 300 Meter hohe Kaskade von sieben Wasserfällen auf dem Gebiet des Kantons Bern in der Schweiz. Der oberste Teil des Wasserfalls hat die Höhe 120 Meter und 40 Meter Breite. Wodospad Reichenbach jest kaskadą o wysokości m składającą się z siedmiu wodospadów na terenie kantonu Berno w Szwajcarii. Najwyższa część wodospadu ma wysokość m i 40 m szerokości. Bis zum obersten Reichen- bachfall führt eine Standseilbahn. Do najwyższej części wodospadu Reichenbach prowadzi kolejka linowa.

23 Der Lofoifall befindet sich im Kundelungu- Nationalpark in der Provinz Katanga/Demokratischen Republik Kongo. Er hat m Höhe. Das ist der zweithöchste Wasserfall im Afrika. Wodospad Lofoi znajduje się na terenie Parku Narodowego Kundelungu, w prowincji Katanga, Demokratycznej Republiki Konga. Ma wysokość 384 m. To drugi pod względem wysokości wodospad w Afryce.

24 Der Gletscherfluß Jökulsá á Fjöllum ist der zweitlängste Fluß des Islands. Auf diesem Fluss befindet sich ein Wasserfall Dettifoss. Das ist der wasserreichste Wasserfall Europas. Rzeka polodowcowa Jökulsá á Fjöllum jest drugą co do wielkości rzeką Islandii. Na tej rzece znajduje się wodospad Dettifoss. To najbardziej obfitujący w wodę wodospad Europy. Sein Gletscherwasser stürzt auf einer Breite von rund m in eine Schlucht. Jego wody polodowcowe spływają na szerokości ok. 100 m do wąwozu.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der mächtige Fluss - potężna rzeka ein gigantisches Schauspiel - gigantyczne widowisko die Halbwüste - teren półpustynny inmitten - pośród das Sinnbild für...- symbol... zahlreichen Brücken - liczne mosty das Riesengebirge - Karkonosze dem Gebiet des Kantons - na terenie kantonu die Standseilbahn - kolejka linowa der Gletscherfluß - rzeka polodowcowa wasserreich - obfitujący w wodę


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google