Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Zerowy Okres Warunkowy Zero Conditional

3 Podstawowe informacje
Okres warunkowy to zdanie złożone, które składa się z 2-óch członów. 1-szy człon wyraża warunek (condition) 2-gi człon wyraża rezultat (result) Zerowy okres warunkowy jest ponadczasowy. Odnosi się do dowolnego czasu (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość). Mówi o tym co jest zawsze prawdą, a nie konkretnym wydarzeniem. Warunek w zerowym okresie warunkowym jest rzeczywisty i zawsze spełniony (nie jest gdybaniem). Rezultat ma zawsze miejsce jeśli określony warunek zostanie spełniony. Przykład If you drop the glass, it breaks. Jeśli zrzucisz szklankę, rozbije się.

4 Konstrukcja Zerowy okres warunkowy to najłatwiejszy pod względem gramatycznym okres warunkowy, który składa się zazwyczaj z dwóch zdań w czasie Simple Present. 1-szy człon to najczęściej zdanie warunkowe (if clause) wyrażające warunek (condition) i zaczynające się od IF (jeśli). 2-gi człon to najczęściej zdanie wynikowe (result clause) wyrażające rezultat (result). Rezultat wyraża co się stanie jeśli warunek z 1-szego członu zostanie spełniony). W części warunkowej oprócz czasu Simple Present mogą wystąpić inne czasy teraźniejsze (Present Continuous, Present Perfect). W części wynikowej (result clause), może wystąpić czas Present Simple lub tryb rozkazujący (imperative).

5 Należy zwrócić uwagę, że okres warunkowy nie zawsze zaczyna się od członu warunkowego (if clause).
Zdarza się, że 1-szą częścią jest człon wynikowy (result clause). Przykład If the sun sets, it is evening. Jeśli słońce zachodzi, jest wieczór It is evening if the sun sets. Jest wieczór jeśli słońce zachodzi. W części warunkowej oprócz „IF” (Jeśli) mogą wystąpić inne wyrażenia określające warunek.

6 człon wynikowy simple present/ tryb rozkazujący człon warunkowy czasy teraźniejsze If I am ill, I go to a doctor. If you score 6, you move 6 spaces forward. If you don’t know English, use gestures. I don’t understand you. If you are speaking unclearly, If you’ve done extra work, you get bonus.

7 Inne wyrażenia określajace warunek
Oprócz słówka IF( jeśli), można również stosować inne wyrażenia określające warunek. unless- Jeśli nie when- Kiedy in case- na wypadek as long as- tak długo jak supposing that/supposed that- przypuśćmy, że providing that/provided that- pod warunkiem, że on condition that- pod warunkiem, że

8 Zerowy okres warunkowy zastosowanie
Zjawiska fizyczne Uniwersalne prawdy Instrukcje (wyjaśnienia) Czynności powtarzające się

9 Zjawiska fizyczne przykłady

10 If you heat water to 100 degrees Celcius, it boils.
Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni Celsjusza, zagotuje się. Phosphorus burns if you expose it to air. Fosfor spala się w kontakcie z powietrzem. If you heat ice, it melts. Jeśli podgrzejesz lód, topi się.

11 Uniwersalne Prawdy przykłady

12 If you put sugar in tea, it tastes sweet.
Jeśli wsypiesz cukier do herbaty, będzie słodka. If you learn, you get more intelligent. Kiedy się uczysz, stajesz się inteligentniejszy If you don't eat, you die. Jeśli nie jesz, umierasz.

13 Czynności powtarzające się
przykłady

14 If I am tired, I go to sleep
If I am tired, I go to sleep. Jeśli (kiedykolwiek) jestem zmęczony, idę spać I feel happy if you come to me. Czuję się szczęśliwa jeśli przychodzisz do mnie. I am late for work if I miss the tram at 7.30. Spóźniam się do pracy jeśli spóźnię się na tramwaj o 7.30.

15 Instrukcje przykłady

16 If you want to leave a message, speak after the bleep.
Mów po sygale, jeśli chcesz zostawić wiadomość. If you press this button, you get black coffee. Jeśli naciśniesz na ten przycisk, otrzymujesz kawę bez mleka. If you haven’t got any more cards, you win. Jeśli nie masz więcej kart, wygrywasz.

17 Inne czasy teraźniejsze w części warunkowej
przykłady

18 If unemployment is rising in Poland, people tend to look for a job abroad.
Jeśli bezrobocie w Polsce wzrasta, ludzie szukają pracy za granicą. If you have packed, we are ready to leave. Jeśli się spakowałeś, jesteśmy gotowi do wyjazdu. I am upset if you aren’t following my advice. Irytuje mnie to, jeśli nie korzystasz z moich rad. (Present Continuous- irytująca sytuacja)

19 Tryb rozkazujący w części wynikowej
przykłady

20 If you haven’t finished everything, don’t go home.
Jeśli nie skończyłeś, nie idź do domu. If you go to Barbados, take plenty of sun cream. Jeśli jedziesz na Barbados, weź dużą ilość kremu do opalania. Be careful if you go climbing. Uważaj, jeśli idziesz się wspinać.

21 Inne słówka określające warunek
przykłady

22 Supposing that you fly budget airline, you don't expect to get anything to eat.
Przypuśćmy, że (Jeśli) latasz tanimi liniami lotniczymi, nie spodziewasz się otrzymać niczego do jedzenia. Unless he asks you to continue, stop all work on the project. Jeśli on nie prosi ciebie abyś skończył, zakończ całą pracę nad projektem. Providing that you are a student you get 30% discount for a flight. Pod warunkiem, że jesteś studentem, otrzymujesz 30% zniżki na przelot.

23 Take an umbrella in case it rains.
Weź parasol na wypadek deszczu. I don’t talk to him as long as he is seeing that mad girl. Nie rozmawiam z nim tak długo jak będzie spotykać się z tą szaloną dziewczyną. When the computer emits smoke, unplug it immediately. Kiedy komputer wypuszcza dym, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google