Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Greifvögel Ptaki drapieżne

3 Der Weißkopfseeadler ist ein alleinlebender Greifvogel
Der Weißkopfseeadler ist ein alleinlebender Greifvogel. Seine Nahrung besteht überwiegend aus den Fischen. Er lebt in Nordamerika im Laub- und Nadelwälder in der Nähe von Süßwasser. Er nistet in den Bäumen oder zwischen den Felsen. Orzeł białogłowy jest żyjącym samotnie ptakiem drapieżnym. Jego dieta składa się głównie z ryb. Żyje w Ameryce Północnej w lasach liściastych i iglastych w pobliżu zbiorników słodkowodnych. Zakłada gniazda na drzewach lub między skałami. Die Eier werden von beiden Elternteilen insgesamt etwa 35 Tage bebrütet. Jaja są wysiadywane przez oboje rodziców przez 35 dni.

4 Der Karakara wohnt in Südwesten der USA, Mittelamerika und Südamerika
Der Karakara wohnt in Südwesten der USA, Mittelamerika und Südamerika. Die hochbeinigen Vögel fressen Aas und suchen häufig auf den Schnellstraßen nach überfahrenen Tieren. Sie jagen auch gerne Insekten, Fische, kleine Vögel oder Säugetiere. Karakara mieszka w południowo - zachodnich Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Południowej. Te długonogie ptaki żywią się padliną i często szukają na autostradach zwierząt przejechanych przez pojazdy. Chętnie polują też na owady, ryby, małe ptaki i ssaki.  Karakas sind sehr intelligente Tiere. Karakary to bardzo inteligentne zwierzęta.

5 Milane sind mittelgroße Greifvögel mit langen, im Flug tief angewinkelten Flügeln. Sie haben den auffallend langen gegabelten Schwanz. Die Gattung enthält zwei Arten: der ausschließlich in Europa lebende Rotmilan und der in Asien, Afrika und Australien verbreiteten Schwarzmilan. Kanie są ptakami drapieżnymi średniej wielkości, mającymi długie, mocno wygięte w locie skrzydła. Posiadają wyjątkowo długi rozwidlony ogon. Rodzaj zawiera dwa gatunki: mieszkająca wyłącznie w Europie kania ruda oraz występująca w Azji, Afryce oraz Australii kania czarna.

6 Harpyie hat die Flügelspannweite bis 240 cm
Harpyie hat die Flügelspannweite bis 240 cm. Nur in der Brutzeit leben Harpyien paarweise zusammen. Dann verhält sich das etwas größere Weibchen recht »unduldsam« gegenüber seinem Partner, der während dieser Zeit allein die Nahrung herbeischafft. Harpia ma rozpiętość skrzydeł do 240 cm. Tylko w okresie lęgowym łączą się Harpie w pary. Trochę większa samiczka zachowuje się wtedy dość "nietolerancyjnie" wobec swojego partnera, który w tym okresie sam troszczy się o pożywienie. Harpyien wohnen in den Regenwäldern Mittel- und Südamerikas. Harpie zamiesz- kują lasy deszczowe Ameryki Środkowej i Południowej.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
ein alleinlebender Vogel - żyjący samotnie ptak der Greifvogel - ptak drapieżny die Nahrung - pożywienie die Nadelwälder - lasy iglaste die Laubwälder - lasy liściaste er nistet - zakłada gniazda zwischen Felsen - między skałami die Eier werden bebrütet - jaja są wysiadywane die hochbeinigen Vögel - ptaki długonogie das Aas - padlina häufig - często

8 Wanderfalken sind fast auf der ganzen Welt verbreitet
Wanderfalken sind fast auf der ganzen Welt verbreitet. Sie bauen keine Nester. Als Felsbrüter nutzen sie kleine Höhlen oder verlassene Nester. Die Weibchen sind größer als die Männchen und erreichen ein Gewicht zwischen 860 und 1090 g Sokoły wędrowne występują prawie na całym świecie. Nie budują gniazd. Jako miejsca lęgowe wykorzystują niewielkie jaskinie oraz opuszczone gniazda. Samiczki są większe od samców i osiągają wagę g.

9 Der Bartgeier mit einer Flügelspannweite bis zu 2,9 Metern zählt er zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Er hat ein kontrastreiches Körpergefieder. Die Oberseite ist grauschwarz. Kopf, Hals und die Körperunterseite sind weiß bis rostrot. Orłosęp o rozpiętości skrzydeł do 2,9 m zalicza się do naj- większych ptaków latających na świecie. Posiada kontrastowe upierzenie. Górna część jest w kolorze szaro - czarnym. Głowa, szyja oraz dolna część ciała ma kolor od bieli do rdzawej czerwieni. Er ernährt sich von den Knochen der gefallenen Tieren und Aas. Żywi się kośćmi padniętych zwierząt oraz padliną.

10 Der Baumfalke ist ein tagaktiver Greifvogel
Der Baumfalke ist ein tagaktiver Greifvogel. Er gilt als ein ausgesprochen guter Flieger. Selbst kleine Libellen können im Flug gefangen werden. Er ist ein Zugvogel. Bis Ende August wohnt er im Mitteleuropa. Sokół leśny jest ptakiem drapieżnym aktywnym w ciągu dnia. Jest uważany za doskonałego pilota. Potrafi chwycić w locie nawet małe ważki. To ptak wędrowny. Do końca sierpnia mieszka w Europie Środkowej. Winterquartiere liegen südlich der Sahara, im südlichen Afrika oder in Südostasien. Zimuje na południu od Sahary, w południowej Afryce lub w południowej Azji.

11 Der Habicht ist der kräftigste Greifvogel unseres Gebietes
Der Habicht ist der kräftigste Greifvogel unseres Gebietes. Die Hauptnahrung der Vögel besteht aus Tauben, Rabenvögeln sowie einigen Säugern, wie z.B. Kaninchen. Jastrząb jest najsilniejszym ptakiem drapieżnym naszego regionu. Głównym pożywieniem tych ptaków są gołębie, wrony, jak również niektóre ssaki, jak np. króliki. Mit hoher Geschwindigkeit nähert sich der Habicht seiner Beute, um sie im Flug zu erhaschen. Z dużą prędkością zbliża się jastrząb do ofiary aby pochwycić ją w locie.

12 Das Verbreitungsgebiet der Sekretäre befindet sich in Afrika
Das Verbreitungsgebiet der Sekretäre befindet sich in Afrika. Dort halten sie sich meistens im offenen Gelände mit Graswuchs auf. Der Sekretär verbringt die meiste Zeit am Boden, wo er mit stolzen Schritten schreiten kann oder sich sehr schnell fortbewegen. Sekretarze mieszkają w Afryce. Tam trzymają się zwykle otwartych przestrzeni pokrytych trawą. Sekretarz większość czasu spędza na ziemi, po której może kroczyć dumnymi krokami lub poruszać się szybko.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Säugetiere - ssaki der Milan - kania der gegabelte Schwanz - rozwidlony ogon die Flügelspannweite - rozpiętość skrzydeł in der Brutzeit - w okresie lęgowym die Wanderfalken - sokoły wędrowne kleine Höhlen - małe jaskinie verlassene Nester - opuszczone gniazda der Bartgeier - orłosęp flugfähig - latający die Knochen - kości

14 Die Ruheplätze der Andenkondore aus der Familie der Geier befinden sich gewöhnlich in abgelegenen Felsgebieten. Hier verbringen sie die Nacht und einen Großteil des Tages. Sie wohnen im Südamerika. Miejscem spoczynku kondorów andyjskich z rodziny sępów są zwykle odległe miejsca skaliste. Tutaj spędzają noc oraz większą część dnia. Zamieszkują Amerykę Południową. Nach einer reichhaltigen Mahlzeit, bei der sie mehrere Kilo Fleisch verschlingen können, brauchen sie viel Ruhe. Po obfitym posiłku, w czasie którego spożywają wiele kilogramów mięsa potrzebują długiego wypoczynku.

15 Der Gänsegeier ist fahlbraun mit langem, weißem Hals
Der Gänsegeier ist fahlbraun mit langem, weißem Hals. Er hat die Länge etwa 1 m und Flügelspannweite bis 2,50 m. Er kommt im Süd- und Osteuropa, Nordafrika und Asien vor. Er ernährt sich ausschließlich von Aas. Sęp płowy jest jasnobrązowy, ma długą, białą szyję. Mierzy 1m i ma rozpiętość skrzydeł do 2,5 m. Występuje w południowej i wschodniej Europie, w północnej Afryce oraz w Azji. Żywi się wyłącznie padliną. Gänsegeier brüten in Kolonien, die mehr als 100 Brutpaare umfassen können. Sępy płowe rozmnażają się w koloniach, które mogą zawierać więcej niż 100 par lęgowych.

16 Der Lachfalke ist zwischen 46 und 56 Zentimeter groß
Der Lachfalke ist zwischen 46 und 56 Zentimeter groß. Die Weibchen sind größer als die Männchen. Lachfalken kommen nur in der Paarungszeit zusammen. Sie wohnen in Mittel- und Südamerika. Sie sind nachtaktiv. Sie ernähren sich von Kleinsäugern, Reptilien und Fischen. Trębacz chichotliwy mierzy od 46 do 56cm. Samice są większe od samców. Trębacze chichotliwe tylko w okresie lęgowym łączą się w pary. Mieszkają w Ameryce Środkowej i Południowej. Są one aktywne nocą. Żywią się małymi ssakami, gadami oraz rybami. Hauptnahrung sind Schlangen, auch Giftschlangen. Głównym pożywieniem są węże, także i te jadowite.

17 Wespenbussarde tragen ihren Namen völlig zu Recht, denn sie ernähren sich von Wespen, Hummeln, Bienen sowie von anderen Insekten. Sie haben eine starke, schuppenartige Befiederung zwischen Schnabelwurzel und Augen und verengte Nasenlöcher. Trzmielojady mają pełne prawo do swojej nazwy ponieważ odżywiają się one osami, trzmielami, pszczołami oraz innymi owadami. Posiadają one silne, łuskopodobne upierzenie między dziobem i oczami oraz zwężone nozdrza. Sie treten in Europa und Asien auf. Występują w Europie oraz Azji.

18 Der Mäusebussard ist ein kräftiger Greifvogel
Der Mäusebussard ist ein kräftiger Greifvogel. Die Färbung seiner Federn ist braun. Der Schnabel ist kurz und leicht gebogen. Er lebt in den mitteleuropäischen Waldgebieten. Am Tag sitzt er auf einer erhöhten Stelle und beobachtet jede Bewegung am Boden. Myszołów jest silnym ptakiem drapieżnym. Jego upierzenie ma barwę brązową. Dziób jest krótki i lekko wygięty. Mieszka w lasach Europy Środkowej. W ciągu dnia przesiaduje na wzniesieniach i obserwuje każdy ruch na ziemi.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Baumfalke - sokół leśny kleine Libellen - małe ważki im Flug - w locie der Zugvogel - ptak wędrowny der Habicht - jastrząb die Geschwindigkeit - prędkość die Beute - ofiara der Sekretär - sekretarz schreiten - kroczyć die Andenkondore - kondory andyjskie die abgelegenen Felsgebieten - odległe miejsca skaliste

20 Den Sperber kann man fast in ganz Europa sehen
Den Sperber kann man fast in ganz Europa sehen. Die Sperber wohnen am Waldränder, in Parks und Gärten. Sie ernähren sich von den Meisen und von den Finken. Sie nisten hauptsächlich auf den Nadelbäumen. Krogulca można zobaczyć niemal w całej Europie. Krogulce mieszkają na obrzeżach lasów, w parkach i ogrodach. Żywią się sikorkami oraz ziębami. Gnieżdżą się głównie na drzewach iglastych. Männchen und Weibchen bauen gemeinsam ein Nest aus Reisig. Samiec i samica wspólnie budują gniazdo z gałązek.

21 Weihen haben eine grazile Gestalt und lange, schlanke Flügel
Weihen haben eine grazile Gestalt und lange, schlanke Flügel. Sie legen ihr Nest am Boden. Ein Männchen ist mit mehreren Weibchen verpaart. Die Weihen fressen kleine Vögel Säugetiere, Insekten und Reptilien. Sie sind weltweit verbreitet. Błotniaki mają pełną wdzięku postać oraz długie, wąskie skrzydła. Budują swoje gniazda na ziemi. Samiec łączy się w pary z kilkoma samiczkami. Błotniaki żywią się małymi ptakami, ssakami, owadami oraz gadami. Występują na całym świecie.

22 Wüstenbussard ist im Südwesten der USA und in Mittel- und Südamerika beheimatet. Der Vogel liebt die Wärme und mag offenes Gelände wie z.B. die Wüsten. An den Schultern ist er gelblich gefärbt und an den Beinen rosarot. Myszołowiec towarzyski mieszka w południowo - zachodnich Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Środkowej i Południowej. Ten ptak lubi ciepło oraz otwarte przestrzenie jak np. pustynie. Na ramionach posiada żółtawe ubarwienie a nogi ma różowe. Wüstenbussarde jagen in der Gruppe, angeführt von einem älteren, erfahrenen Vogel. Myszołowce polują w grupie, prowadzone przez starszego, doświadczonego ptaka.

23 Der Schreiseeadler ist ein afrikanischer Greifvogel
Der Schreiseeadler ist ein afrikanischer Greifvogel. Schreiseeadler sitzen meist in den Kronen hoher Bäume, von wo aus sie ihr Territorium, den Flusslauf, das Seeufer oder die Küstenlinie beobachten können. Sie sind in Afrika südlich der Sahara bis in m Meereshöhe verbreitet. Bielik jest afrykańskim ptakiem drapieżnym. Bieliki siedzą przeważnie na koronach wysokich drzew, z których mogą obserwować swoje terytorium: rzekę, jezioro lub linię brzegową. Występują w Afryce na południe od Sahary do wysokości 1 tys. m.n.p.m. Sie fressen überwiegend Fische, Störche und die Wasservögel. Żywią się głównie rybami, bocianami oraz ptakami wodnymi.

24 Der Schmutzgeier ist durch sein gelbes, unbefiedertes Gesicht gekennzeichnet. Seine roten Augen liegen über großen Nasenöffnungen. Er besitzt einen kurzen Schnabel, der stark gebogen ist. Er frisst tote Tiere, Eier, lebende Insekten, Schnecken und Frösche. Ścierwnik charakteryzuje się żółtą, nieupierzoną twarzą. Jego czerwone oczy osadzone są nad dużym nozdrzem. Posiada krótki dziób, który jest mocno wygięty. Zjada martwe zwierzęta, jaja, żywe owady, ślimaki oraz żaby. Er kommt in Südeuropa, im Nahen Osten und in Nordafrika vor. Występuje w południowej Europie, na Bliskim Wschodzi oraz w Afryce Północnej.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
viel Ruhe - dużo wypoczynku der Gänsegeier - sęp płowy der Lachfalke - trębacz chichotliwy die Wespenbussarde - trzmielojady die Nasenlöcher - nozdrza der Mäusebussard - myszołów jede Bewegung - każdy ruch der Sperber - krogulec die Weihen - błotniaki die Wüste - pustynia der Schreiseeadler - bielik


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google