Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Wir fahren nach Berlin - Sehenswürdigkeiten in Berlin
Wir fahren nach Berlin - Sehenswürdigkeiten in Berlin. Jedziemy do Berlina – rzeczy które warto zobaczyć w Berlinie Arkadiusz Więzowski

3 Dzięki dzisiejszej lekcji poznamy :
- zabytki, jakie warto zwiedzić wyruszając w podróż do Berlina, - ciekawe miejsca i atrakcje jakie czekają na nas w Berlinie. Zaczynamy!

4 Brandenburger Tor Brama Brandenburska
Bis 1989 war Symbol für die Teilung Berlins und Deutschlands. Heute ist es nationales Symbol für die Einheit. Es ist eines der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt. Od 1989 roku była symbolem podziału Berlina oraz Niemiec. Dzisiaj jest narodowym symbolem jedności. Jest ona najsłynniejszym znakiem rozpoznawczym miasta.

5 Berliner Dom Katedra w Berlinie Der Dom wurde unter Kaiser Wilhelm II.
1894–1905 neu gebaut. Heute sind vor allem die Hohenzollerngruft, das Kaiserliche Treppenhaus, das Dommuseum und die beeindruckende Kuppel einen Besuch wert. Katedra została wybudowana w latach za panowania Cesarza Wilhelma Drugiego. Dzisiaj godna odwiedzin jest przede wszystkim krypta Hohenzolerna, Cesarska klatka schodowa, muzeum katedralne, oraz kopuła, która robi wrażenie.

6 Berliner Dom Katedra w Berlinie Der Dom wurde im Zweiten Weltkrieg
durch eine Bombe schwer beschädigt. Der Wiederaufbau der zerstörten Kirche begann erst dreißig Jahre später. Die Außenarbeiten waren im Jahre 1983 abgeschlossen. Die Innenarbeiten wurden 2002 beendet. W czasie Drugiej Wojny Światowej katedra została ciężko uszkodzona przez bombę. Odbudowa zniszczonego kościoła rozpoczęła się dopiero trzydzieści lat później. Prace zewnętrzne zostały zakończone w roku 1983. Prace wewnętrzne zakończyły się w roku.

7 Alexanderplatz Plac Aleksandra
Der Alexanderplatz ist so genannt seit dem Besuch Zar Alexanders I. 1805. Hier wurden die Viehmärkte abgehalten, und die nahe liegenden Kasernen nutzten das Areal als Exerzier- und Paradeplatz. Plac Aleksandra został tak nazwany od wizyty Cara Aleksandra Pierwszego w roku Tu odbywały się targi bydła oraz blisko położone koszary używały jego powierzchni jako placu do ćwiczeń oraz paradowania Erst mit dem Bau der S-Bahn 1882, der Zentralen Markthalle 1886, dem Kaufhaus Tietz und der U-Bahn seit 1913 entwickelte sich zum wichtigsten Verkehrs- und Einkaufszentrum für die östlichen Stadtteile Berlins. Sein Wahrzeichen war die bronzene "Berolina". Dopiero z budową szybkiej kolei miejskiej w 1882 roku, centralnej hali targowej w 1886 roku, domu towarowego Tietz w latach oraz metra od 1913 rozwinął się on do najważniejszych center transportowych oraz handlowych dla wschodniej części Berlina. Jego znakiem rozpoznawczym była bronzowa „Berolina”.

8 Berliner Rathaus – Rotes Haus
Ratusz Berliński – Czerwony Ratusz Das Rote Rathaus ist Sitz des RegierendenBürgermeisters und des Senats von Berlin. Es ist eines der bekanntesten Wahrzeichen von Berlin. Czerwony ratusz jest siedzibą rządzących burmistrzów oraz Senatu Berlina. Jest jednym z najsłynniejszych znaków rozpoznawczych Berlina. Der Name des Gebäudes stammt von der Fassadengestaltung mit roten Ziegelsteinen. Das Rote Rathaus wurde zwischen 1861 und 1869 gebaut. Nazwa budynku pochodzi od elewacji utworzonej z czerwonych cegieł. Czerwony ratusz został wybudowany w latach Das Rathaus wurde im ZweitenWeltkrieg sehr beschädigt. In den Nachkriegsjahren wurde das Rathaus wieder rekonstruiert. Im Rathaus befinden sich mehrere erwähnenswerte Räume. Podczas Drugiej Wojny Światowej ratusz został mocno uszkodzony. W czasach powojennych został odbudowany. W Ratuszu znajduje się wiele pomieszczeń, o których warto wspomnieć. Der Wappensaal ist ursprünglich der Tagungsort der Stadtverordnetenversammlung gewesen. Der Name des Saals rührt von den Fenstern her, denn in ihnen sind alle Wappen Berlins und die Wappen aller Berliner Stadtbezirke eingearbeitet. „Wappensaal” był pierwotnie miejscem spotkań zgromadzenia radnych miejskich. Nazwa sali wywodzi się od okien, w które są wdrożone Flagi Berlina oraz flagi starej dzielnicy berlińskiej.

9 Berliner Rathaus – Rotes Haus
Ratusz Berliński – Czerwony Ratusz Der Große Festsaal wurde beim Bau für Feierlichkeiten angelegt. Die Ost-Berliner Stadtverordnetenversammlung tragte hier bis 1990. Wielka sala bankietowa została zbudowana z założenia dla obchodzenia uroczystości. Do 1990 roku obradzało tutaj zgromadzenie radnych miejskich Berlina wschodniego. Er wird heute für größere Veranstaltungen wie Empfänge oder Zeremonien genutzt. Der schönste Saal des Roten Rathauses istder Säulensaal. Dzisiaj jest używana do większych imprez takich jak przyjęcia lub ceremonie.Najpiękniejszą salą Czerwonego Ratusza jest sala kolumn. Er war ursprünglich die Bibliothek untergebracht. Heute wird der Säulensaal für Veranstaltungen genutzt. In der dritten Etage befinden sich Louise Schroeder und Ferdinand Friedensburg. Pierwotnie była używana jako biblioteka. Dzisiaj jest używana do organizowania imprez. Na trzecim piętrze znajduje się sala 'Louise Schroeder' oraz „Ferdinand Friedensburg”. Diese Säle werden heute für Sitzungen genutzt. Sie können aber auch gemietet werden. Te sale są dzisiaj wykorzystywane do posiedzeń. Mogą być jednak również wynajmowane.

10 Der Berliner Fernsehturm
Berlińska wieża telewizyjna Der Berliner Fernsehturm ist das höchste Bauwerk in Deutschland. Sie ist 368m hoch. Berlińska wieża telewizyjna jest najwyższą budowlą w Niemczech. Ma 368 metrów. Touristen gehen bei gutem Wetter in den Fernsehturm, auf dem Aussichtsdeck den Blick über Berlin zu genießen oder um in der Turmkugel zu speisen. In der Fernsehturm befindet sich auch das Telecafé, das sich in einer halben Stunde einmal um die eigen Achse dreht. Turyści podczas dobrej pogody wchodzą na wieżę widokową, aby na pokładzie widokowym rozkoszować się rzutem oka ponad Berlin, lub zjeść coś w kuli wieży, ponieważ w wieży telewizyjnej znajduje się także ruchoma kawiarnia, która obraca się co pół godziny wokół własnej osi.

11 Der Reichstag Reichstag
Der Reichstag ist der meist besuchten Sehenswürdigkeiten Berlins. Zum Hauptanlaufpunkt für Touristen entwickelte sich vor allem gläserne Kuppel auf dem Reichstag. Reichstag jest najczęściej odwiedzaną atrakcją turystyczną w Berlinie. Głównym punktem odwiedzin turystów jest przede wszystkim szklana kopuła Reichstagu. Der Reichstag wurde erbaut. Der Reichtag wurde schwer bascheftiht. Nach der Krieg wurde er nicht genutzt. Der erste Umbau begann im Jahre 1957. Reichstag został wybudowany w latach W czasie wojny został on ciężko uszkodzony. Po wojnie nie był już używany. Pierwsza przebudowa zaczęła się w 1957 roku. Am 4. Oktober 1990 fand im Plenarsaal die erste Sitzung des aus Bundestag und Volkskammer zusammengesetzten gesamtdeutschen Parlaments statt. Das 800 Tonnen schwere Bauwerk aus Stahl und Glas misst 40m im Durchmesser und 23,5m in der Höhe. Czwartego października odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentu. Ważąca 800 ton ciężka budowla ze stali i szkła ma 40 metrów w przekroju oraz 23,5 metrów wysokości. An der Innenseite winden sich zwei spiralförmig angelegte Wege bis zur Aussichtsplattform in die Höhe und wieder hinunter zur Dachterrasse. Na zewnętrznej stronie znajdują się dwie spiralne drogi na platformę widokową, które prowadzą w górę i z powrotem tarasu dachowego.

12 Jüdisches Museum Muzeum Żydowskie
Der amerikanische Architekt wollte mit der Gestaltung des Gebäudes die Zerstörung jüdischen Lebens in Deutschland physisch erlebbar machen. Dieses Gebäude erinnern an die brutale Vernichtung der Juden während der NS-Diktatur. Amerykański architekt chciał poprzez kształt budowli pokazać zniszczenie żydowskiego życia w Niemczech. Budowla ta przypomina o niszczeniu Żydów podczas nazistowskiej dyktatury. Das Museum präsentiert eine umfangreiche Sammlung eine Vielzahl an Objekten Und Bildern, die das Alltagsleben und die besondere Rolle des Judentums in Deutschland darstellen. Muzeum prezentuje bogaty zbiór obiektów oraz obrazów, które przedstawiają życie codzienne oraz szczególną rolę Żydostwa w Niemczech.

13 Zoo Berlin Zoo w Berlinie Der Berliner Zoo liegt mitten in der
City-West und ist der älteste Zoo Deutschlands. Er ist mit 1400 Arten und rund Tieren der artenreichste Zoo der Welt. Berlińskie zoo leży w środku „City-West” i jest najstarszym zoo Niemiec. Dzięki 1400 rodzajom oraz zwierząt jest to najbogatsze gatunkowo zoo na świecie. Der Zoo wurde 1844 auf Initiative der Zoologen Alexander von Humboldt und Martin Lichtenstein gegründet. Er war der erste Zoo Deutschlands. Zoo zostało założone w 1844 roku z inicjatywy zoologów Alexandra Humboldta oraz Martina Lichtensteina. Było pierwszym zoo Niemiec.

14 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma Sie wurde im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombenangriff im Jahre 1943 stark beschädigt. Nur die Turmruine blieb übrig. W roku 1943 podczas II Wojny Światowej został on ciężko zniszczony przez atak bombowy. Tylko ruina wieży została nienaruszona. Der Bau der Kirche wurde von Kaiser Wilhelm II. Veranlasst. Die Kaiser-Wilhelm-Kirche wurde im November 1943 wurde weitgehend zerstört. Budowa kościoła została rozpoczęta na polecenie Cesarza Wilhelma II. W listopadzie roku 1943 został on w dużej mierze zniszczony.

15 Wyspa Muzeów w Berlinie
Museumsinsel Wyspa Muzeów w Berlinie Die Museumsinsel ist einer der herausragenden Museumskomplexe Europas. Das Ensemble entstand im Laufe von 100 Jahren. Das Alte Museum von Karl Friedrich Schinkel ist ein Meisterwerk der Architektur. Wyspa Muzeów jest jednym z wybitniejszych kompleksów muzeów w Europie. Zespół muzeów powstał w ciągu 100 lat. Stare Muzeum imienia „Karla Friedricha Schinkela” jest arcydziełem Architektury. Alte Nationalgalerie Friedrich Augustim wurde im Dezember 2001 renoviert und wieder eröffnet. In der Alten Nationalgalerie sind Werke der französischen Impressionisten ( wie zum Beispiel Manet, Monet, Renoir) zu sehen. Stara Galeria Narodowa Fridricha Augustima została w roku 2001 odrestaurowana i ponownie otwarta. W Starej Galerii Narodowej można zobaczyć dzieła francuskich Impresjonistów(jak na przykład Maneta, Moneta, Renoira). Es gibt auch Gemälde der Romantik von Caspar David Friedrich und Karl Friedrich Schinkel. An der Nordspitze der Insel liegt das Bode-Museum,das 2006 feierlich wiedereröffnet wurde. Są również obrazy Caspara Davida Friedricha oraz Karla Friedricha Schinkela z czasów Romantyzmu. W północnej części wyspy leży tzw. „ Muzeum Bodego”, które w roku 2006 zostało ponownie hucznie otworzone.

16 Neue Synagoge Nowa Synagoga
Das ist 140 Jahre alte jüdische Gotteshaus. Sie war die größte und bedeutendste Synagoge Deutschlands. Jest to 140 letni Żydowski Dom Boży. Była ona największą i najważniejszą synagogą w Niemczech. Der Gebetssaal der Synagoge bot 3000 Gläubigen Platz wurde die Neue Synagoge in Brand Gesetzt. Das Feuer wurde aber gelöscht. Sala modlitewna oferowała 3000 miejsc dla wierzących. W 1938 roku Nowa Synagoga stanęła w płomieniach. Ale pożar został ugaszony.

17 Siegessäule Kolumna Zwycięstwa
Die Siegessäule - eines der bekanntesten Wahrzeichen Berlins steht mitten im Tiergarten. Sie ist auch als „Goldelse“ genannt. Kolumna Zwycięstwa – jeden z najsławniejszych znaków rozpoznawczych Berlina stoi w środku parku „Tiergarten”. Jest znana również jako „ Goldelse”. Junge Leute bringen sie mit der Love Parade in Verbindung, da die Abschlussparty dieser Techno-Veranstaltung stets stattfand. Młodzi ludzie łączą ją z „Paradą Miłości”, ponieważ tu bardzo często ma miejsce impreza końcowa tej właśnie techno – zabawy. Man kann die Siegessäule über 285 Stufen bis zur Aussichtsplattform ersteigen. Von oben ist ein guter Ausblick über den großen Tiergarten. Po 285 stopniach można wejść na platformę widokową, która znajduje się na kolumnie zwycięstwa. Z góry jest dobry widok na park „Tiergarten”.

18 Potsdamer Platz Der Potsdamer Platz hat seine eigene Atmosphäre.
In der Nachbarschaft befinden sich das Brandenburger Tor, der Reichstag, der Bundesrat, die Philharmonie,die Nationalgalerie, das Holocaust-Mahnmal und viele weitere Sehenswürdigkeiten. Direkt am Potsdamer Platz befinden sich das Theater am Potsdamer Platz, die Spielbank Berlin, das CinemaxX- Kinocenter, das neue BLUEMAX-Theater Großstadt-Entertainment. Zum Shopping-Erlebnis laden die Potsdamer Platz Arkaden ein. Das Grand Hyatt Berlin und das Mandala Hotel bieten Gastlichkeit auf hohem Niveau. Restaurants,Bars und Cafés laden zum Verweilen ein. „Potsdamer Platz” ma swoją własną atmosferę. W sąsiedztwie znajduje się Brama Brandenburska, „Reichstag”, „Bundesrat”, Filharmonia, Galeria Narodowa, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, oraz wiele innych rzeczy godnych zobaczenia. Bezpośrednio na „Potsdamer Platz” znajduje się Teatr, bank „Spielbank”, centrum kinowe „CinemxX” oraz nowy teatr „BLUEMAX-Theater Großstadt-Entertainment”. Potsdamer Platz to „raj”, który zachęca do zakupów. „Grand Hyatt” oraz hotel „Mandala” oferują gościnność na najwyższym poziomie. Restauracje, bary oraz kawiarnie zapraszają do zabawy.

19 Nikolaiviertel „Nikolaiviertel”
Das ist das Altstadtflair mit historischen Häusern, Restaurants und Kaffeestuben. Das Nikolaiviertel ist eine Art Freilichtmuseum des zerstörten Alt-Berlin. Im Nikolaiviertel wurden 1981 bis 1987 historische Häuser aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, die ursprünglich woanders standen, rekonstruiert. Am Nikolaikirchplatz stehen das Wohnhaus von Gotthold Ephraim Lessing aus dem 17. Jahrhundert und das Knoblauchhaus, Poststraße 23, das älteste Wohnhaus. Jest to styl starego miasta z historycznymi domami, Restauracjami oraz kawiarniami. „Nikolaiviertel” jest rodzajem muzeum zniszczonego Starego Berlina. W „Nikolaiviertel” zostały zrekonstruowane historyczne domy z XVII, XVIII oraz XIX wieku, które wcześniej stały w innym miejscu. W „Nikolaiviertel” stoi Dom Gotholda Epharaima Lessinga z XVII wieku, oraz „Konobalauchhaus” na ulicy Poststraße 23. – Jest on najstarszym domem.

20 Urząd Kanclerza Federalnego
Bundeskanzleramt Urząd Kanclerza Federalnego Das am 2. Mai 2001 nach vierjähriger Bauzeit bezogene Kanzleramt ist Deutschlands mächtigster Bau. Das Gebäude befindet sich gegenüber dem Paul-Löbe-Haus. Powstały (po czteroletniej budowie) 2. mają 2001 roku Urząd Kanclerza jest najpotężniejszą budowlą Niemiec. Budowla znajduje się naprzeciwko domu Paula Löbe.

21 Punkt Kontrolny „Charllie”
Checkpoint Charlie Punkt Kontrolny „Charllie” Checkpoint Charlie ist der bekannteste Grenzübergang in Berlin. Der Kontrollpunkt war einer von drei, der durch die Amerikaner kontrolliert wurde. Punkt kontrolny „Charlie” jest jednym z najbardziej znanych przejść granicznych w Berlinie. Punkt ten był jednym z trzech, które były kontrolowane przez Amerykanów. Der Übergang erlangte seine Bekanntheit vor allem im Oktober Dort standen sich sowjetische und alliierte Panzer mit scharfer Munition gegenüber. Przejście zdobyło sławę przede wszystkim w Październiku 1961 roku. Tam stanęły naprzeciw siebie sowieckie oraz sojusznicze Czołgi z ostrą amunicją. Heute zählt Checkpoint Charlie zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Dzisiaj punkt kontrolny „Charlie” zalicza się do najsłynniejszych rzeczy godnych zobaczenia w mieście.

22 East-Side-Gallery Die East-Side-Gallery ist das längste Mahnmal für Frieden und Versöhnung in Berlin. Die Gallery hat eine Länge von 1,3 Kilometer. Die bunte Sammlung politischer und poetischer Wandmalereien ist eine einzigartige Attraktion. „East-Side-Gallery” jest najdłuższym pomnikiem wolności i pokuty w Berlinie. Galeria ma długość 1,3 kilometra. Ten kolorowy zbiór politycznych oraz poetyckich malunków ściennych jest znakomitą atrakcją. Der Betonwall konnte während der Teilung nur auf der Westseite koloriert werden. Deswegen ist sie als "East Side Gallery" bekannt. Podczas podziału Berlina wał betonowy mógł być kontrolowany tylko na zachodniej Części. Dlatego galeria jest znana jako „East-Side-Gallery”- czyli galeria wschodnia.

23 Hackesche Höfe Tatsächlich wurden die Hackesche Höfe eine
Bunte Melange verschiedenster Dienstleister, Fabriken und Läden. Kaufleute und Fabrikbesitzer waren die Wohnungsmieter. Rzeczywiście „Hackesche Höfe” były kolorowym Zestawieniem przeróżnych usługodawców, fabryk i sklepów. Ludzie kupujący oraz posiadacze fabryk byli właścicielami domów. Frisch saniert, sind die Hackeschen Höfe derzeit einer der lebendigsten Orte Berlins - ob bei Tag oder Nacht. Während die Höfe originalgetreu restauriert wurden, hat man Die Fassade zum Hackeschen Markt modernisiert. Świeżo wyremontowane „Hackeschen Höfe” są w tym momencie „najżywszym” miejscem Berlina – czy to w dzień czy w nocy. Podczas, gdy „Hackesche Höfe” zostały odrestaurowane zgodnie z oryginałem, zmodernizowano również fasadę rynku „Hackeschen Markt”.

24 Pomnik Pomordowanych Żydów Europy
Holocaust-Mahnmal Pomnik Pomordowanych Żydów Europy Der Bundestag beschloss im Juni 1999, das "Denkmal für die ermordeten Juden Europas" zu bauen. Das Denkmal wurde am 10.Mai 2005 eröffnet. W czerwcu 1999 roku „Bundestag” postanowił wybudować „Pomnik Pomordowanych Żydów Europy”. Pomnik został otwarty 10 maja 2005 roku. Auf m2 befinden sich Stelen. Das Denkmal soll die Besucher zum Nachdenken anregen. Na m2 znajduje się miejsc. Pomnik ten ma na celu zachęcać odwiedzających do rozmyślania.

25 Gendarmenmarkt Der Gendarmenmarkt gehört zu den schönsten
Plätzen Berlins und Europas. Dort befinden sich: das Deutschen Dom,das Französischen Dom und das Konzerthaus (jetzt Schauspielhaus). „Gendarmenmarkt” zalicza się do najpiękniejszych miejsc Berlina oraz Europy. Znajduje się tam: Niemiecka Katedra, Francuska Katedra oraz Dom Koncertowy. Die Geschichte des Gendarmenmarkts geht bis in das 17. Jahrhundert. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Gendarmenmarkt stark beschädigt. Im Laufe der Zeit wurde er wieder rekonstruiert. Historia „Gendarmenmarkt” sięga XVII wieku. Podczas II Wojny Światowej został on ciężko uszkodzony. Jednak zrekonstruowano go z biegiem czasu.

26 Kurfürstendamm Grobla Elektorska
Der 3,5 Kilometer lange Boulevard zählt zu den wichtigsten Einkaufsstraßen Berlins. Dort finden wir alles, was wir nur brauchen. Wenn man in Berlin ist, muss man diesen Ort besuchen. 3,5 kilometrowy bulwar zaliczany jest do najważniejszych pasaży w Berlinie. Tam znajdziemy wszystko, czego tylko potrzebujemy. Gdy jest się w Belinie, trzeba odwiedzić to miejsce.

27 Kulturforum Das ist modernes Zentrum für Kunst
und Kultur mit Gemäldegalerie und Kunstmuseum. Ein Kulturzentum bilden die Philharmonie, Kammermusiksaal, Staatsbibliothek, Gemäldegalerie und Neue Nationalgalerie, die sich dort befinden. Jest to nowoczesne centrum sztuki i kultury z galerią obrazów oraz muzeum sztuki. Centrum kultury tworzą: Filharmonia, sala muzyczna, Biblioteka Państwowa, Galeria Obrazów oraz Nowa Galeria Państwowa, które się tam znajdują.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google