Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Kolibris Kolibry

3 Die Familie der Kolibris umfasst mehr als 100 Gattungen und Arten. Jede Art dieser Vögel besitzt einen Schnabel auf einen anderen Blütentyp abgestimmt. Die Gruppe von gleich-schnabeligen Kolibris besitzt ihre eigene ökologische Nische. Die Zunge der Kolibris ist extrem lang. Rodzina kolibrów obejmuje ponad 100 rodzajów oraz gatunków. Każdy rodzaj tych ptaków posiada dziób dostosowany do innego typu kwiatów. Grupa kolibrów o takich samych dziobach posiada własną niszę ekologiczną. Język kolibrów jest bardzo długi. Kolibris fliegen mit einer Frequenz von 40 bis 50 Flügelschlägen pro Sekunde. Sie können rückwärts und seitwärts fliegen. Kolibry fruwają z częstotliwością uderzeń skrzydeł na sekundę. Potrafią fruwać do tyłu oraz na boki.

4 Der Schwarzohrkolibri ist ein ziemlich kleiner Kolibri und erreicht eine Körperlänge von etwa 8,6 bis 10 Zentimeter. Das Obergefieder hat eine schillernde bronzegrüne Färbung. Die Brust sowie der Bauch sind von einer graubraunen Tönung. Płowik jest dosyć małym kolibrem i osiąga długość ciała 8, cm. Górna części upierzenia ma opalizujący brązowo - zielony kolor. Pierś oraz brzuch są w tonacji szaro - brązowej. Er wohnt in subtropischen und in tropischen feuchten Tieflandwäldern auf. Mieszka w subtropikalnych oraz tropikalnych wilgotnych lasach nizinnych.

5 Die Rotschopfelfe tritt in Panamá, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien auf. Das Männchen hat einen auffälligen, roten Schopf, der an den Spitzen schwarz gefärbt ist. Die Schwanzfedern sind bronze - purpurn. Das Weibchen trägt keinen Schopf. Sein Gefieder ist dunkler als des Männchens. Sylfik rdzawoczuby występuje w Panamie, Kolumbii, Ekwadorze, Peru i Boliwii. Samiec ma charakterystyczny, czerwony czub, którego koniuszki mają barwę czarną. Pióra ogona są brązowo- purpurowe. Samiczka nie posiada czuba. Jej upierzenie jest ciemniejsze niż samca.

6 Die Bienenelfe gilt als die kleinste Kolibriart weltweit. Sie ist ca
Die Bienenelfe gilt als die kleinste Kolibriart weltweit. Sie ist ca. 5 cm groß, Schwanz und Schnabel eingerechnet, und wiegt 1,6 Gramm. Sie hat einen Herzschlag von 300 bis 500 pro Minute. Er fliegt mit einer Frequenz von 90 Flügelschlägen pro Sekunde. Koliberek hawański uważany jest za najmniejszego kolibra na świecie. Mierzy ok. 5 cm, razem z ogonem i dziobem, waży 1,6 g. Jego serce bije z częstotliwością uderzeń na minutę. Lata z częstotliwością 90 uderzeń skrzydeł na sekundę. Sie wohnt in den lianenreichen Waldgebieten und kommt heute nur in einigen Regionen des Kubas vor. Mieszka w lasach bogatych w liany i występuje obecnie tylko niektórych regionach Kuby.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
umfassen - obejmować der Schnabel - dziób die Zunge - język die Flügelschlägen - uderzenia skrzydeł rückwärts - do tyłu der Schwarzohrkolibri - (dosł. koliber czarnouchy) płowik die Brust - pierś die Tieflandwälder - lasy nizinne feucht - wilgotny die Rotschopfelfe - sylfik rdzawoczuby auffällig - charakterystyczny

8 Der Himmelssylphe ist eine Vogelart aus der Familie der Kolibris
Der Himmelssylphe ist eine Vogelart aus der Familie der Kolibris. Er wohnt in den südamerikanischen Ländern. Die Männchen erreichten eine Körperlänge von etwa 18 Zentimetern, und die Weibchen nur bis zu 9,7 Zentimetern groß wird. Der kurze Schnabel wird bei Beiden etwa 13 Millimeter lang. Komecik jest rodzajem ptaka z rodziny kolibrów. Żyje w krajach Ameryki Południowej. Samce mierzą 18 cm a samiczki do 9,7 cm. Dziób u osobników obu płci ma ok.13mm. Das Männchen ist schillernd grün. Auf dem Kopf hat es grüne Krone. Samiec ma zieloną, opalizującą barwę. Na głowie ma zieloną koronę.

9 Das Weißspitzen-Glanz- schwänzchen lebt als Standvogel an felsigen Berghängen in Höhen zwischen 2700 und 3600 Metern. Man kann das Verhalten des Vogels als aggressiv bezeichnen. Die Weibchen brüten ihre Eier ohne Unterstützung der Männchen aus. Auch die Versorgung der Nesthocker fällt dem Weibchen zu. Brodaczek tęczowy żyje jako ptak wędrowny na skalistych zboczach gór na wys m. Zachowanie tych ptaków można określić jako agresywne. Samiczki wysiadują jaja bez wsparcia samców. Żywienie młodych też przypada na samicę. Der Vogel erreicht eine Körperlänge von 10,5 bis 11 Zentimetern. Ten ptak osiąga długość ciała 10, cm.

10 Der Schwertschnabelkolibri besitzt den längsten Schnabel von allen bekannten Kolibriarten. Er erreicht eine Länge von 17 bis 22,8 Zentimetern, davon entfallen 9 bis 11 Zentimeter auf den Schnabel. Sein Verbreitungsgebiet befindet sich in den Anden. Mieczodziobek ma najdłuższy dziób ze wszystkich znanych gatunków kolibrów. Osiąga długość ,8 cm, z czego cm przypada na dziób. Jego miejscem występowania są Andy. Der Schwertschnabelkolibri ist in feuchten Hochgebirgswäldern, und an Waldrändern zu finden. Mieczodziobka można spotkać w wilgotnych lasach górskich i na obrzeżach lasów.

11 Bei der Nahrungsaufnahme fliegt die Purpurkehl-Nymphe zwischen den Blumen seitwärts und rückwärts, dabei beugt sie den Körper in etwa 45 Grad. Das Männchen verteidigt vehement die Blumen und Büsche in seinem Territorium und ist dominierend gegenüber den anderen Kolibris. Podczas przyjmowania posiłków lata malachcik purpurowogardły między kwiatami na boki oraz do tyłu wychylając przy tym ciało o 46 stopni. Samiec energicznie broni kwiatów i krzewów na swoim terytorium i dominuje nad innymi kolibrami.

12 Die Weißbauchelfe kann man an den Blüten von Bäumen, in halboffenem Gelände sowie in Gärten sehen. In Peru und Ecuador findet man diese Vögel in Höhen zwischen und 3500 Metern. Die Art kann man auch in Kolumbien und Zentralboliviens treffen. Brzęczka białobrzuchego można spotkać na kwiatach drzew, na półotwartych przestrzeniach oraz w ogrodach. W Peru i Ekwadorze znajdują się te ptaki na wysokości m. Ten gatunek można spotkać także w Kolumbii oraz w centralnej Boliwii. Die Weißbauchelfe sitzt gern auf entlaubten Zweigen bzw. auf der Krone großer Bäume. Brzęczek białobrzuchy lubi siadać na bezlistnych gałęziach lub na koronach dużych drzew.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Bienenelfe - koliberek hawański der Herzschlag - bicie serca der Himmelssylphe - komecik schillernd - opalizujący auf dem Kopf - na głowie grüne Krone - zielona korona der Standvogel - ptak wędrowny felsige Berghängen - skaliste zbocza gór ohne Unterstützung - bez wsparcia der Schwertschnabelkolibri - mieczodziobek vehement -gwałtownie

14 Der Smaragdkehlkolibri tritt in den mittelamerikanischen Ländern Mexiko, Guatemala, Honduras und Nicaragua auf. Er fliegt relativ schnell. Sein Nest baut er in Form eines tiefen Kelches. Koliber szmaragdowoszyi występuje w krajach Ameryki Środkowej: w Meksyku, Gwatemali, Hondurasie oraz Nikaragui. Lata dosyć szybko. Gniazda buduje w formie głębokiego kielicha. Der Vogel bevorzugt feuchtes Immergrün sowie Pinienwald. Meist sieht man ihn in Höhen über 900 Metern. Ptak ten wybiera wiecznie zielone oraz sosnowe lasy. Można zobaczyć go na wysokości ponad 900 m.

15 Die Veilchenkopfelfe gehört zu den kleineren Kolibriarten in Nordamerika. Er ernährt sich vom Nektar, Blütenpollen sowie von kleinen Spinnentieren, Kleinstinsekten und deren Larven. Koliberek kalifornijski (dosł. fiołkowo głowy) należy do mniejszych gatunków kolibrów w Ameryce Północnej. Żywi się nektarem, pyłkiem kwiatowym jak również małymi pajęczakami, małymi owadami oraz ich larwami. Nektar wird im Flug aus den Blüten aufgenommen. Kleininsekten werden nur im Flug gefangen. Nektar z kwiatów jest pobierany w locie. Małe owady chwytane są tylko kiedy latają.

16 Der einzelgängerische, streitlustige und tagaktive Breitschnabelkolibri fällt nachts in den Torpor um Energie zu sparen. Sein Herzschlag verringert sich dabei von den normalen 1200 Schlägen pro Minute auf bis zu nur 20. Während der Brutzeit sammeln sich die Männchen in Trupps, um Aufmerksamkeit zu erregen. Samotny, zadziorny i aktywny w ciągu dnia pląśnik wpada w nocy w stan letargu, aby zaoszczędzić energię. Jego tętno obniża się z normalnego 1200 uderzeń na minutę do zalewnie 20. Podczas okresu lęgowego zbierają się samce w grupy, aby przyciągnąć uwagę. Nach der Paarung verlässt das Männchen schnell das Weibchen. Po okresie godowym samiec opuszcza szybko samiczkę.

17 Das Federkleid der Braunschwanz-Amazilie ist überwiegend bräunlich gefärbt. Sein Nest besteht aus Spinnweben, Baumwoll- oder kurzen Hanffäden. Das Weibchen legt zwei Eier. Die Brutdauer beträgt 18 Tage. Upierzenie szmaragdzika brązowosternego jest przeważnie w tonacji brązowej. Jego gniazdo składa się z pajęczyny, bawełny lub krótkich włókien konopnych. Samiczka składa dwa jajka. Okres inkubacji wynosi 18 dni. Die Braunschwanz-Amazilie lebt in Mexiko und in Venezuela. Szmaragdzik brązowosterny żyje w Meksyku oraz w Wenezueli.

18 Der Breitschwanzkolibri ist eine Vogelart, innerhalb der Familie der Kolibris. Charakteristisch für diese Art ist ein auffälliges Summen, das durch die Flügelschläge entsteht. Das Gefieder der Männchen ist im Bereich der Kehle rot und metallisch schimmernd. Rudaczek szerokosterny jest gatunkiem ptaków w obrębie rodziny kolibrów. Cechą charakterystyczną dla tego typu jest charakterystyczne brzęczenie, które jest wytwarzane przez uderzenia skrzydeł. Upierzenie samca w obrębie podgardla jest czerwone i ma metaliczny połysk. Diese Vögel leben in Kalifornien, in den Heidelandschaften. Zur Überwinterung ziehen sie in Mexiko. Te ptaki żyją w Kalifornii, na wrzosowiskach. Na zimę odlatują do Meksyku.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Weißbauchelfe - brzęczek białobrzuchy auf entlaubten Zweigen - na gałęziach bezlistnych in Form eines tiefen Kelches - w formie głębokiego kielicha die Veilchenkopfelfe - koliberek kalifornijski im Flug - w locie in den Torpor fallen - wpadać w letarg sparen - oszczędzać während der Brutzeit - podczas okresu lęgowego das Federkleid - upierzenie die Spinnwebe - pajęczyna die Brutdauer - okres inkubacji

20 Der Goldmaskenkolibri lebt in den zentralen Hochgebirgen der Serra do Sincorá in Brasilien. Hier findet man ihn in Höhen zwischen 950 und Metern, in Felsenregionen, die mit Kakteen und niedrigen Sträuchern bewachsen sind. Zalotnik czarnołbisty żyje w centralnej wyżynie Serra do Sincorá w Brazylii. Tutaj można go spotkać na wysokości m, na obszarach skalistych, które są porośnięte kaktusami oraz niskimi krzewami. Der Kolibri fliegt in 0,5 bis 1 Meter Höhe. Die Nester baut er 60 bis 100 Zentimeter über dem Boden. Ten koliber lata na wys. 0,5 - 1 m. Gniazda buduje cm nad ziemią.

21 Die Aricaelfe ist ein kleiner Kolibri aus Chile
Die Aricaelfe ist ein kleiner Kolibri aus Chile. Ihr Lebensraum sind kleine Fragmente der Strauchvegetation in Flusssenken der Atacama-Wüste, in einer Höhe bis 750 m. Sie kann die Wanderungen bis in eine Höhe von m unternehmen. Sie benötigt aber eine zusammenhängende Vegetation entlang die Flüssen, um solche Anstrengung zu bewältigen. Cęgosterek chilijski jest małym kolibrem. Jego siedliskiem są niewielkie fragmenty krzewów w dolinach rzek na pustyni Atakama, na wys. do 750 m. Może też podejmować wędrówki do wysokości 2600m. Potrzebuje jednak spójnej roślinności wzdłuż rzek, aby poradzić sobie z takim wysiłkiem. Die Aricaelfe erreicht eine Länge von acht Zentimetern. Die Oberseite ist olivgrün. Cęgosterek chilijski mierzy 8 cm. Jego powierzchnia górna ma kolor oliwkowy.

22 Seinen Namen hat der Rubinkehlkolibri durch sein Gefieder, das in der Sonne metallisch in vielen Farben glänzt. Durch seinen langen Schnabel, der am Ende gekrümmt ist, stößt er ein kurzes, hochfrequentes Piepen aus. Nazwa koliberek rubinobrody pochodzi od jego upierzenia, które w słońcu mieni się metalicznie wieloma barwami. Przez długi dziób, który na końcu jest zakrzywiony wydaje on krótkie dźwięki na wysokiej częstotliwości. Seine Lebensräume sind Wälder, Obstplantagen und Gärten. Jego siedliskiem są lasy, sady oraz ogrody.

23 Der Kleinschnabelkolibri hat den kürzesten Schnabel aller Kolibris, der nur bis zu 5 Millimeter lang wird. Der Vogel hält sich während der Mittagshitze überwiegend im Kronenbereich der Bäume auf. Dann sitzt er meist im äußeren Geäst. Kolcodziobek fioletowy ma najkrótszy dziób z wszystkich kolibrów, który mierzy tylko 2 milimetry. Ptak zatrzymuje się podczas gorącego popołudnia przeważnie w obszarze korony drzew. Siada wtedy na zewnętrznych gałęziach. Seinen Nektar sammelt er zusammen mit Artgenossen an den blühenden Bäumen. Nektar z kwitnących drzew zbiera razem z innymi osobnikami.

24 Der Riesenkolibri, auch Riesengnom genannt, hat die Länge von 22 Zentimetern und ein Gewicht von 24 Gramm. Er ist die größte Kolibriart. Das ist ein aggressiver Vogel, der seine Futterplätze gegen andere Arten verteidigt. Nektar saugt er nicht wie andere Kolibris im Flug, sondern im Sitzen. Koliber wielki, zwany też gigancikiem mierzy 22 cm i waży 24 g. Jest największym kolibrem. Jest to ptak agresywny, który broni swojego żerowiska przed innymi gatunkami. Nektar wysysa nie jak inne kolibry w locie, lecz w pozycji siedzącej. Durch seine Größe schlägt er langsamer mit den Flügeln (10 bis 15 Mal pro Sekunde) als andere Kolibriarten. Ze względu na swoją wielkość uderza skrzydłami wolniej ( razy na sekundę) niż inne gatunki kolibrów.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Breitschwanzkolibri - koliber szerokosterny ein auffälliges Summen - charakterystyczne brzęczenie in den Heidelandschaften - na wrzosowiskach die Aricaelfe - cęgosterek chilijski der Rubinkehlkolibri - koliber rubinobrody am Ende gekrümmt - na końcu zakrzywiony der Kleinschnabelkolibri - koliberek kolcodzioby die Futterplätze - żerowiska saugen - ssać im Sitzen - w pozycji siedzącej im Kronenbereich - w obszarze korony drzew


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google