Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 The Articles Przedimki

3 Podstawowe Informacje

4 Przedimek („The Article") jest częścią mowy, która nie ma swojego gramatycznego odpowiednika w języku polskim. Jego użycie odzwierciedla co mówiący zakłada na temat wiedzy, jaką ma adresat o tej rzeczy, do której odnosi się dany rzeczownik. Istotne jest szczególnie to, czy ta rzecz jest dla odbiorcy czymś nowym, nieoczywistym, wcześniej w ramach rozmowy czy tekstu nie omawianym, czy raczej czymś już znanym, wspomnianym czy konkretnym. Przedimki dzielimy na nieokreślone (indefinite articles-„ A/an”) i określone (definite articles „The”.) Przedimki nieokreślone (indefinite articles) stosujemy przed rzeczownikami, które są bliżej nieokreślone lub jedne z wielu. Przedimki określone (definite articles) stosujemy przed rzeczownikami w przypadku których wiemy konkretnie o czym mowa lub o którą osobę lub rzecz chodzi.

5 Przedimki nieokreślone („a/an”) występują przed rzeczownikam w liczbie pojedynczej.
Przedimki określone („the”) występują zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej . Przykład A middle-aged man entered our room. Do naszego pokoju wszedł (jakiś, pewien) mężczyzna w średnim wieku. The middle-aged man entered our room. Mężczyzna (znany adresatowi, wiadomo, o którego chodzi) w średnim wieku wszedł do naszego pokoju.

6 Przedimek nieokreślony „a” występuje przy rzeczownikach zaczynających się spółgłoską. Przedimek a stawiamy także przy rzeczownikach, które zaczynają się samogłoską, lecz w wymowie słychać spółgłoskę. Przedimek „an” stawiamy wtedy, gdy rzeczownik zaczyna się samogłoską, a także przed wyrazem zaczynającym się na literę „h” kiedy tej litery nie wypowiadamy. Przykłady A house, a roof, a fence An hour, an apple, an owl A/An The

7 Przedimek nieokreślony „a/an”
Rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej (1rzecz/osoba), o których mowa po raz pierwszy (bliżej nieokreślone)

8 Przedimek nieokreślony „a” rozpoczynający się na spółgłoskę (wymowa)
A man and a woman were sitting opposite me in a waiting room. Pewna kobieta i pewien mężczyzna siedzieli w poczekalni naprzeciw mnie. My friend lives in a mansion which is surrounded by a moat. Mój przyjaciel mieszka w (pewnej) rezydencji, która jest otoczona fosą. There used to be a university before the 2nd world war. W tym miejscu był uniwersytet przed II-gą Wojną Światową. (rzeczownik rozpoczyna się na samogłoskę, lecz wymowa rozpoczyna się na spółgłoskę „j”)

9 Przedimek nieokreślony „An” przed rzeczownikami rozpoczynajacymi się na samogłoskę (wymowa)
I’ll be back in an hour. Wrócę w ciągu godziny. An owner of a property must appear in a town council. Właściciel nieruchomości musi pojawić się w radzie miasta. There isn’t an airport near where I live. Nie ma lotniska w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. I saw an accident this morning. A car crashed into a tree. Widziałem wypadek (jakichś) dziś rano. Samochód (jakichś) uderzył w drzewo.

10 Klasyfikacja (rzeczownik jako reprezentant danej grupy (nie istotne o którą osobę lub rzecz konkretnie chodzi) Anna Rogowska is an athlete. Ona jest (jakąś) lekkoatletką ( jedną z wielu należacych do tej grupy). The Sun is a star. Słońce jest gwiazdą. (Jedną z wielu) She works as a teacher. Ona pracuje jako nauczycielka (należy do grupy nauczycieli). This is a tiger, that is an elephant and that is a parrot. To jest tygrys, to jest słoń , a to jest papuga. (gatunki zwierząt)

11 Rzeczowniki opisane przymiotnikami
Przedimek stawiamy przed pierwszym przymiotnikiem, który opisuje dany rzeczownik. Pierwszy dźwięk przymiotnika uwarunkowuje, którego przedimka należy użyć („a” lub „an”)

12 Rzeczowniki opisane przymiotnikiem przykłady
This is a big house. To jest duży dom. She must be an honest girl. Ona na pewno jest uczciwą dziewczyną. An old man is walking in the park. Staruszek spaceruje po parku. I've got a new car. Mam nowy samochód. (znaczenie ogólne, nie precyzujemy marki)

13 Charakterystyczne wyrażenia, które należy zapamiętać
My cabriolet runs at the highest speed of 260 km an hour. Mój kabriolet porusza się z maksymalną prędkościa 260 km/h. How much are bananas? They are 1 pound a kilo. Ile kosztują banany? 1funt za kilogram. I have to spend 7 days a week in the office. Muszę spędzać 7 dni w tygodniu w biurze. My mum continuously suffers from a cold, a headache , or a toothache. Moja mama nieustannie cierpi na przeziębienie, ból głowy lub ból zęba.

14 „The” Przedimek określony- rzeczowniki policzalne lub niepoliczalne w liczbie mnogiej lub pojedynczej

15 Rzeczowniki, o których mowa po raz kolejny (rzeczowniki zidentyfikowane)
Can you see a dog behind the trees? The dog is very small. Czy widziałeś psa za drzewami? Ten pies jest malutki. I had a pizza and an ice-cream in that restaurant. The pizza was nice but the ice-cream wasn’t very good. I’m looking for a job. It is hard to find the job these days. Szukam pracy. Trudno jest znaleźć pracę w dzisiejszych czasach.

16 Konkretne przedmioty lub osoby (adresat dokładnie wie o czym mówimy, jest to dla niego oczywiste)
Could you pass me the sugar, please? Czy mógłbyś podać mi cukier ? (na stole jest tylko jeden) The car has broken down again. Samochód znów się zepsuł.(mam tylko jeden samochód więc wiadomo, że o nim mówię) Take the camera and come with me. Weź aparat i chodź ze mną. The film he starred in was a block-buster. Film, w którym wystąpił, był przebojem kasowym.

17 Rzeczowniki unikalne (jedyne w swoim rodzaju)
The earth goes round the sun. Ziemia krąży wokół słońca. -(jest jedna ziemia i jedno słońce) Crossing the Equator is a big attraction of this cruise. Przekraczanie równika jest dużą atrakcja tego rejsu. The Eiffel Tower is in Paris. Wieża Eiffla jest w Paryżu. London is the capital of Great Britain. Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii.

18 Liczba mnoga (wiadomo, o którą grupę osób lub rzeczy chodzi)
Are the Polish workers underestimated abroad? Czy polscy robotnicy są niedoceniani za granicą? We took the girls for the trip to the coast. Zabraliśmy dziewczynki na wycieczkę na wybrzeże. I enjoy cooperating with the people I know. Lubię współpracować z ludźmi, których znam.

19 Stopień najwyższy przymiotnika
The Vistula is the longest river in Poland. Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce. These are the best CDs I have. To są najlepsze płyty jakie mam. It is the most ridiculous thing I have ever heard. To najbardziej absurdalna rzecz jaką kiedykolwiek słyszałam.

20 Liczebniki porządkowe the first, the second, the third…
This is the first time I have been abroad. To jest pierwszy raz kiedy jestem za granicą. Poland regained its independence on the 11th of November 1918. Polska odzyskała niepodległość 11-stego listopada 1918 roku. Sonia Richardson was the third on the finish line. On był 3-ci na mecie.

21 „The” Nazwy geograficzne

22 Oceany, morza, łańcuchy górskie
The Pacific- Pacyfik The Atlantic- Atlantyk Morza The Baltic Sea- Bałtyk The Mediterranean- Morze Śródziemne The Dead Sea - Morze Martwe Łańcuchy górskie The Himalayas- Himalaje The Alps- Alpy The Tatras- Tatry The Andes- Andy

23 Rzeki, Kanały, Archipelagi
The Vistula- Wisła The Thames- Tamiza The Nile- Nil Kanały The Suez Canal- Kanał Sueski The English Channel- Kanał La Manche Archipelagi wysp The Canary Islands-Wyspy Kanaryjskie The British Isles- Wyspy Brytyjskie The Seychelles- Seszele

24 Regiony, Pustynie, Kraje składające się z mniejszych jednostek
Regiony geograficzne The Middle East- Środkowy Wschód, The southwest- południowy zachód The Far East- Daleki Wschód Pustynie The Sahara-Sahara The Gobi Desert - Gobi Kraje, które w nazwie mają liczbę mnogą i składają się z mniejszych jednostek (związki, federacje, republiki) The USA- Stany Zjednoczone The Netherlands- Holandia The Czech Republic- Czechy The UK- Zjednoczone Królestwo The Soviet Union- Związek Radziecki

25 Wydarzenia/epoki historyczne
Humans widely used stone for toolmaking in The Stone Age. Ludzie w dużej mierze używali kamienia do wyrabiania narzędzi w epoce kamienia łupanego. The Christopher Columbus’s discovery of America took place in The Middle Ages. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba miało miejsce w Średniowieczu. The Soviet Union and The Nazi Germany invaded Poland during The second World War. Związek Radziecki i Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę podczas II-giej Wojny Światowej.

26 Budynki Hotele The Marriott Hotel The Holiday Inn The Hilton Hotel
Muzea The British Museum Teatry The National Theatre The Palace Theatre Galerie The National gallery

27 Inne Budynki Restauracje/puby The Red Lion The Mombay Restaurant Kina
The Odeon Inne budynki The Empire State Building, The White House The World Trade Centre

28 Organizacje, Gazety, Okręty
The NATO- Pakt Północno-Atlantycki (NATO) The European Union (The EU)- Unia europejska The United Nation (The UN) – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) The Greenpeace The Amnesty International Gazety The Times The Washington Post The Sun The Evening Standard Okręty The Mayflower The Santa Maria

29 Typowe wyrażenia, które należy zapamiętać
Miejsca w mieście I often go to the cinema, but I haven’t been to the theatre for ages. Często chodzę do kina, ale w teatrze nie byłem od wiekow. Meet me at the station. Spotkajmy się na stacji. I was queueing at the bank. Czekałem w kolejce w banku. Inne wyrażenia I miss my old school-mates, to tell you the truth. Tęsknię za moimi starymi przyjaciółmi ze szkoły, będąc z tobą szczera. Your blouse is the same as mine. Twoja bluzka jest taka sama jak moja. I usually listen to the radio while driving. Zazwyczaj słucham radia jadąc samochodem.

30 Rody, Pory dnia, Instrumenty muzyczne
The Simpsons- Simpsonowie The Clintons- państwo Clinton The Adams family- rodzina Adamsów Pory dnia in the morning- rano in the afternoon- po południu in the evening- wieczorem Instrumenty muzyczne (po czasowniku play) play the piano/the guitar- grać na pianinie/gitarze

31 Rzeczowniki odprzymiotnikowe (liczba mnoga) grupy społeczne narodowości
The poor -biedni The disabled- niepełnosprawni The blind- niewidomi The unemployed- bezrobotni The childless- bezdzietni The young- młodzi The homeless- bezdomni The Londoners- Londyńczycy Narodowości The French- Francuzi The Irish celebrate- Irlandczycy The Spanish- Hiszpanie The Chinese- Chińczycy The Swiss- Szwajcarzy

32 Wyrażenia z „OF” The Houses of Parliament- Budynki Parlamentu
The Tower of London- Twierdza Tower of London The Museum of Modern Art- Muzeum sztuki Nowoczesnej The Great Wall of China- Wielki Mur Chiński The University of Cambridge- Uniwesytet Cambridge The company of my dad- firma mojego taty The car of my neighbour- samochód mojego sąsiada

33 Brak przedimka Przedimek zerowy

34 Rzeczowniki w liczbie pojedynczej ogólna perspektywa
Plane is the fastest means of transport. Samolot to najszybszy środek transportu. My favorite sport is football. Mój ulubiony sport to piłka nożna. Wheel was discovered in Mesopotamia. Koło zostało odkryte w Mezopotamii. What do you know about the origins of man? Co wiesz o pochodzeniu człowieka?

35 Rzeczowniki w liczbie mnogiej (grupa rzeczy lub osób) ogólna perspektywa
I’m fond of vegetables, but I can’t stand sweets.  Lubię warzywa, ale nie znoszę słodyczy.  I’m afraid of dogs. Boję się psów. Doctors are paid more than teachers. Lekarze sąlepiej opłacani niż nauczyciele. Children learn best by playing. Dzieci uczą się lepiej przez zabawę.

36 Rzeczowniki niepoliczalne
Have you got time to go shopping with me? Czy masz czas aby pójść ze mną na zakupy? You spend money like water. Wydajesz pieniądze „ na prawo i lewo”. I love chinese food, French cheese and Swiss chocolate. Uwielbiam chińszczyznę, ser francuski i szwajcarską czekoladę. Crime is a problem in most big cities. Przestępczość jest problemem w większości miast.

37 Po zaimkach dzierżawczych (my, your, his, her, our…) nie stawiamy przedimka
Is this your car? Czy to twój samochód? My book is very interesting. Moja książka jest bardzo interesująca. Her friend is good-looking. Jej przyjaciel jest przystojny.

38 Inne nazwy geograficzne
Kontynenty Europe- Europa Africa- Afryka South America- Ameryka Południowa Ulice Oxford Street Wall Street Broadway 5th Avenue wyjątki: The Strand The Mall

39 Kraje, miasta Kraje Poland Germany Canada Australia
wyjątki: The Lebanon- Liban The Sudan- Sudan The Vatican City-Watykan Miasta Warsaw- Warszawa Brussels- Bruksela Moscow- Moskwa wyjątek: The Hague- Haga

40 Jeziora, szczyty, wyspy Jeziora Lake Baikal- Bajkał
Lake Geneva – Jezioro Genewskie Lake Superior- Jezioro Górne Szczyty gór Mont Everest Mont Blanc Wyspy Corsica, Sicily, Bermuda

41 Mosty, Place Regiony Mosty Tower Bridge Golden Gate Waterloo Bridge
Trafalgar Square Times Square Regiony (przymiotnik+ rzeczownik) Northern Poland East Anglia South-East Spain

42 Budynki Lotniska firmy linie lotnicze
Westminster Abbey Buckingham Palace Lotniska JFK Airport Heathrow Linie lotnicze British Airways (BA) Ryan Air Firmy Sony Microsoft

43 Sklepy, restauracje etc
Sklepy, restauracje etc. Nazwane od osób które je założyły Zakończone na ‘s, -s Food at Mcdonald’s is fattening. Jedzenie z Mcdonalda jest tuczące. I can’t afford doing shopping at Harrods. Nie stać mni ena zakupy w Harrodsie. I have opened a bank account in Lloyds Bank. Otworzyłem konto w Lloyds banku. St Paul’s Cathedral is a recognizable landmark of London. Katedra św Pawła to charakterystyczne miejsce w Londynie.

44 Typowe wyrażenia (rzeczowniki z przyimkami miejsca)
I goes to bed at 10 o’clock. Chodzę spać o 10-tej. He was brought to court. On został pozwany do sądu. He graduated from university in 2000. Ukończyłam uniwersytet w 2000 roku. He comitted a driving offence and was sent to prison for drunk driving. Mój sąsiad popełnił wykroczenie drogowe i został osadzony w więzieniu za jazdę po pijanemu.

45 Typowe wyrażenia (rzeczowniki z przyimkami miejsca)
Where did you go on holidays? Gdzie pojechałeś na wakacje? I was at school when you called me. Byłem w szkole kiedy do mnie dzwoniłeś. She was released from hospital after detailed examination. Ona została zwolniona ze szpitala po szczegółowych badaniach. You mustn’t wear bikini in church. Nie wolno nosić bikini w kościele.

46 Inne charakterystyczne wyrażenia
I never watch TV on weekdays. Nigdy nie oglądam telewizji w ciągu tygodnia. I start work at 8 o’clock. Zaczynam pracę o 8-smej. I must go home. Muszę iść do domu.

47 Rzeczownik+ numer The train is bound to depart from platform 5.
Pociąg ma odjechać z platformy 5-tej. Flight BA123 is boarding at gate 3 Wejście na pokład lotu BA 123 odbywa się przez bramę nr 3. I’m size 37. Mój rozmiar to 37. Open your books on page 40, section A Otwórzcie książki na str 40, sekcja A.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google