Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Wortbildung Słowotwórstwo Arkadiusz Więzowski

3 Język Niemiecki znany jest z bogatego zasobu słownictwa, ponieważ istnieje możliwość tworzenia niewyobrażalnej ilości nowych słów. Dzisiejsza lekcja udowodni nam, że tworzenie nowych wyrazów wcale nie musi być takie trudne jak wielu z nas uważa, a wręcz przeciwnie – ułatwi nam porozumiewanie się w Języku Niemieckim. Zaczynamy! Wortbildung Słowotwórstwo

4 Nomen + Nomen rzeczownik + rzeczownik der Tisch + die Decke = die Tischdecke Stół + narzuta = serweta stołowa - Wo hast du diese Tischdecke gekauft? Sie ist wunderbar! - Gdzie kupiłaś tą serwetę? Jest Wspaniała! - Ich habe eine gelbe Tischdecke als Geschenk bekommen. - Dostałam żółtą serwetę w prezencie.

5 Nomen + Nomen rzeczownik + rzeczownik der Computer+das Spiel = das Computerspiel Komputer+gra = gra komputerowa Mein Sonn hat ein neues Computerspiel gekauft und er sitzt jetzt den ganzen Tag am Computer. Mój syn kupił nową grę komputerową i teraz siedzi cały dzień przed komputerem. Das neue Computerspiel ist einfach toll! Nowa gra komputerowa jest po prostu świetna!

6 Nomen + Nomen rzeczownik + rzeczownik der Abend+ das Essen =das Abendessen Wieczór+jedzenie=kolacja Heute Abend werden das Fisch und Pommes zum Abendessen. Dzisiaj wieczorem na kolację będzie ryba i frytki. Ich lade dich zum Abendessen ein! Wir beginnen um neunzehn Uhr. Zapraszam cię na kolację! Zaczynamy o godzinie dziewiętnastej.

7 Nomen + Nomen rzeczownik + rzeczownik der Staub +der Sauger =der Staubsauger Kurz +smoczek/ssawka =odkurzacz Nimm den Staubsauger und räum das Zimmer auf! Weź odkurzacz i posprzątaj pokój! Ich habe einen neuen Staubsauger gekauft und ich räume jetzt das Zimmer mit Vergnügen auf. Kupiłam nowy odkurzacz i teraz sprzątam pokój z przyjemnością.

8 das Zimmer + die Pflanze =die Zimmerpflanze Pokój + roślina =roślina pokojowa Ich habe meiner Mutter die Zimmerpflanze gekauft. Sie ist begeistert! Kupiłem mojej mamie roślinę pokojową. Jest zachwycona! Die Zimmerpflanze braucht viel Sonne und Wärme. Roślina pokojowa potrzebuje dużo słońca i ciepła. Nomen + Nomen rzeczownik + rzeczownik

9 Nomen + Nomen rzeczownik + rzeczownik Z poprzednich przykładów wynika, iż tworzenie nowych słów wcale nie jest takie trudne. Trzeba jednak zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Nowo utworzony rzeczownik otrzymuje rodzajnik rzeczownika stojącego na końcu wyrazu. Przykładowo ze słów das Deutsch (Język Niemiecki) oraz der Lehrer (nauczyciel) nowo utworzony rzeczownik będzie miał rodzajnik der – czyli der Deutschlehrer. das Deutsch +der Lehrer =der Deutschlehrer język niemiecki+nauczyciel =nauczyciel Języka Niemieckiego Mein Deutschlehrer ist sehr nett und höflich. Ich mag Deutsch. Mój nauczyciel Niemieckiego jest miły i uprzejmy. Lubię Język Niemiecki.

10 Adverb + Nomen Przysłówek + Rzeczownik Nowe słownictwo możemy tworzyć nie tylko poprzez połączenie ze sobą dwóch rzeczowników ale także poprzez dodawanie przysłówków do rzeczownika. Oto kilka przykładów: sofort+ die Hilfe=die Soforthilfe natychmiast+ pomoc=natychmiastowa pomoc Mein Computer ist kaputt! Ich brauche die Soforthilfe! Mój komputer się zepsuł! Potrzebuję natychmiastowej pomocy! Ich hatte einen Unfall! Rufen Sie bitte die Soforthilfe! Miałem wypadek! Proszę wezwać natychmiastową pomoc!

11 Adverb + Nomen Przysłówek + Rzeczownik rechts +der Verkehr=der Rechtsverkehr w prawo+ruch=ruch prawostronny In Polen gilt der Rechtsverkehr. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Ich habe fast vergessen, dass in England kein Rechtsverkehr gilt. Prawie zapomniałem, że w Anglii nie obowiązuje ruch prawostronny.

12 Adverb + Nomen Przysłówek + Rzeczownik grün+ Berg=Grünberg zielony+ góra=Zielona Góra Meine Tante wohnt in Grünberg. Moja ciocia mieszka w Zielonej Górze. Ich und meine Eltern fahren nach Grünberg, um uns zu entspannen. Ja i moi rodzice jedziemy do Zielonej góry, aby odpocząć.

13 Adverb + Nomen Przysłówek + Rzeczownik weit+ der Sprung=der Weitsprung daleko+ skok=skok w dal Ich bin der Meister im Weitsprung! Ich habe über vier Meter gesprungen. Jestem mistrzem w skoku w dal! Skoczyłem ponad cztery metry. Jedes Jahr ist in meiner Schule der Wettbewerb. Ich bin der beste im Weitsprung. Co roku w mojej szkole są zawody. Jestem najlepszy w skoku w dal.

14 Adverb + Nomen Przysłówek + Rzeczownik Jak już zapewne zauważyliśmy, przy połączeniu przysłówka z rzeczownikiem nowo otrzymany rzeczownik ma rodzajnik identyczny z rodzajnikiem rzeczownika, do którego dodaliśmy przysłówek. Tak więc łącząc przysłówek rot (czerwony) z rzeczownikiem der Wein (wino) otrzymamy rzeczownik der Rotwein (czerwone wino). rot + der Wein=der Rotwein czerwony + wino= czerwone wino Am Abendessen haben wir den Rotwein getrunken. Na kolacje piliśmy czerwone wino. Ein bisschen des Rotweines ist gesund! Odrobina czerwonego wina jest zdrowa!

15 Verb + Nomen Czasownik + Rzeczownik Nowe słówka możemy budować nie tylko przez dodanie do siebie dwóch rzeczowników lub połączenie ze sobą przysłówka i rzeczownika, lecz także poprzez zespojenie ze sobą rzeczownika oraz czasownika. Oto kilka przykładów: reisen+das Büro=das Reisebüro podróżować +biuro=biuro podróży Ich gehe in das Reisebüro, um eine Reise nach Deutschland zu buchen. Idę do biura podróży, aby zarezerwować podróż do Niemiec.

16 Verb + Nomen Czasownik + Rzeczownik wechseln + der Kurs=der Wechselkurs wymieniać + kurs=kurs wymiany Der Preis einer Währung ist der Wechselkurs. Ceną waluty jest kurs wymiany. Der Wechselkurs des Euro ist unstabil. Kurs wymiany Euro jest niestabilny.

17 Verb + Nomen Czasownik + Rzeczownik hören+ der Saal=der Hörsaal Słuchać+ sala=sala wykładowa Wir gehen in den Hörsaal, um den Lehrer zu hören. Idziemy do sali wykładowej, aby słuchać nauczyciela. Entschuldigung, wo ist der Hörsaal? Przepraszam, gdzie jest sala wykładowa?

18 Verb + Nomen Czasownik + Rzeczownik fahren+das Verbot = das Fahrverbot jechać+zakaz =zakaz jazdy Was machst du! Hier ist doch das Fahrverbot! Co ty robisz? Przecież tutaj jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych! Er hat keine Rücksicht auf das Fahrverbot genommen. On nie zwracał uwagi na zakaz jazdy.

19 fernsehen +der Sender =der Fernsehsender oglądać telewizję+nadajnik=stacja telewizyjna Im Internet gibt es jetzt auch viele Fernsehsendern. W Internecie jest teraz także wiele stacji telewizyjnych. Mein lieblings Fernsehsender ist RTL2. Moją ulubioną stacją telewizyjną jest RTL2. Verb + Nomen Czasownik + Rzeczownik

20 kühlen +der Schrank =der Kühlschrank chłodzić+szafa =lodówka Verb + Nomen Czasownik + Rzeczownik Ich muss einen neuen Kühlschrank kaufen, weil dieser kaputt ist. Murzę kupić nową lodówkę, ponieważ ta się zepsuła. Im Kühlschrank habe ich immer frische Gemüse. W lodówce mam zawsze świeże warzywa.

21 Verb + Nomen Czasownik + Rzeczownik Z podanych przykładów wynika, że aby utworzyć nowe słowo od czasownika oraz rzeczownika, bardzo często musimy odciąć od czasownika końcówkę en lub tylko n aby dodać ją do nowo tworzonego słówka. Tak więc tworząc nowy wyraz z czasownika baden (kąpać się) oraz rzeczownika das Zimmer (pokój) odejmujemy końcówkę n i tworzymy nowy wyraz, który brzmi das Badezimmer (łazienka). baden + das Zimmer =das Badezimmer kąpać się + pokój =łazienka Jeden Tag vor der Schule gehe ich ins Badezimmer, um zu baden. Codziennie przed szkołą idę do łazienki, aby się wykąpać.

22 Wortbildung ist einfach! - ein Witz Słowotwórstwo jest łatwe! - dowcip Pewna książka mówi o tym, iż kangury "Beutelratten" są chwytane i umieszczane w klatkach "Koffer" krytych plecionką "Lattengitter" po to by ich pilnować. Klatki te nazywają się po niemiecku "klatki z plecionki" czyli "Lattengitterkoffer" zaś jeśli zawierają kangura, całość nazywa się: "Beutelrattenlattengitterkoffer". Pewnego dnia, Hotentoci zatrzymują mordercę "Attentater", oskarżonego o zabójstwo jednej matki "Mutter" hotentockiej "Hottentottenmutter", matki głupka i jąkały "Stottertrottel". Taka matka po niemiecku zwie się: "Hottentottenstottertrottelmutter", zaś jej zabójca nazywa się: "Hottentottenstottertrottelmutterattentater".

23 Policja łapie mordercę i umieszcza go prowizorycznie w klatce na kangury "Beutelrattenlattengitterkoffer", lecz więźniowi udaje się uciec. Natychmiast rozpoczynają się poszukiwania. Nagle przybiega Hotentocki wojownik krzycząc: - Złapałem zabójcę! "Attentater". - Tak? Jakiego zabójcę? - pyta wódz. - "Beutelrattenlattengitterkofferattentater", - odpowiada wojownik. - Jak to? Zabójcę, który jest w klatce na kangury z plecionki? - pyta Hotentocki wódz. - To jest - odpowiada tubylec - "Hottentottenstottertrottelmutterattentater" (zabójca hotentockiej matki głupiego i jąkającego się syna). - Ależ oczywiście - rzecze wódz Hotentotów - mogłeś od razu mówić, że schwytałeś "Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlattengitterkofferattentater!" Wortbildung ist einfach! - ein Witz Słowotwórstwo jest łatwe! - dowcip

24 Bibliografia - Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlattengitterkofferattentäter http://pl.wikipedia.org/wiki/Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlattengitterkofferattent%C3%A4ter


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google