Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die Wolkenarten. Rodzaje chmur.

3 Die Wolken sind und ein wesentlicher Bestandteil der Atmosphäre
Die Wolken sind und ein wesentlicher Bestandteil der Atmosphäre. Für die meisten Klimaregionen sind bestimmte Wolkenarten charakteristisch. Chmury są produktem kondensacji pary wodnej oraz istotnym składnikiem atmosfery. Dla większości regionów pewne rodzaje chmur są charakterystyczne. Sie sind ein typisches Kennzeichen der jeweiligen Wetterlage und Vorzeichen für die künftige. Są typowym znakiem obecnych warunków pogodowych oraz prognozą dla przyszłych.

4 Die Wolken sind unterteilt in: - Hohe Wolken schweben ganz hoch am Himmel. Sie werden auch als Eiswolken bezeichnet, weil sie aus Eiskristallen bestehen. - Mittelhohe Wolken bestehen aus Eiskristallen und Wassertropfen. - Tiefe Wolken bestehen nur aus Wassertropfen. Chmury dzielą sią na: - chmury wysokie płynące bardzo wysoko na niebie. Są również znane jako chmury lodowe. - chmury średnie składające się z kryształków lodu oraz kropelek wody - chmury niskie składające się wyłącznie z kropelek wody.

5 Was wir als Wolken am Himmel sehen können, sind Ansammlungen von winzig kleinen Wassertröpfchen oder Eiskristallen. Überall auf der Erde verdunstet Wasser. Nicht nur aus Meeren, Seen und Flüssen, sondern auch aus allen feuchten Flächen. To co obserwujemy na ziemi jako obłoki na niebie jest kondensacją kropelek wody albo kryształków lodu. Na całej ziemi paruje woda. Nie tylko z mórz, jezior i rzek lecz także ze wszystkich wilgotnych powierzchni. Das Wasser steigt als unsichtbarer Wasserdampf mit der warmen Luft nach oben. Woda ta unosi się jako niewidzialna para wodna do góry.

6 Man unterscheidet auch die Wolken nach ihrer Entstehung
Man unterscheidet auch die Wolken nach ihrer Entstehung. Es gibt : konvektive Wolken -sie entstehen durch vertikalen Energietransport advektive Wolken - sie entstehen durch horizontalen Energietransport. Konvektive Wolken sind mächtiger (dicker und dunkler) als advektive Wolken. Chmury też wyróżnia sposób ich powstawania. Są to: chmury konwektywne - powstają dzięki pionowemu transportowi energii chmury adwektywne - tworzone są przez poziomy transport energii. Chmury konwektywne są silniejsze (grubsze i ciemniejsze) niż chmury adwektywne.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Wolken - chmury der Bestandteil - część składowa das Kennzeichen - znak die Wetterlage - warunki pogodowe künftig - przyszły schweben - unosić się der Himmel - niebo die Eiswolken - chmury lodowe die Wassertropfen - krople wody das Wasser verdunstet - woda paruje die feuchten Flächen - wilgotne powierzchnie

8 Cirrus das sind kleine, zarte Fäden oder schmale Bänder, das ist schleierartige Eiswolke. Sie tritt auf der Höhe: m auf. Sie entsteht durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderungen in großer Höhe, durch Turbulenz bei Änderung des Windes. Cirrus to małe, delikatne włókna lub wąskie pasma, to przypominająca welon chmura lodowa. Występuje na wysokości 8 tys tys. m. Powstaje przy zmianach temperatury i wilgotności na dużych wysokościach przez turbulencję przy zmianie kierunku wiatru. Bei fallendem Luftdruck und steigender Feuchtigkeit eine Verschlechterung innerhalb Stunden. Przy spadającym ciśnieniu i rosnącej wilgotności pogorszenie pogody w ciągu 48 godzin.

9 Cirrostratus ist ein milchiger Schleier aus Eiskristallen in etwa 6
Cirrostratus ist ein milchiger Schleier aus Eiskristallen in etwa bis m Höhe. Das ist die einzige Wolke, die den Haloring hervorruft (es handelt es sich um einen irisierenden Ring, der sich am besten durch eine Sonnenbrille beobachten läßt). Cirostratus jest nieprzeźroczystą zasłoną z kryształków lodu na wys. ok m. Jest to jedyna chmura wywołująca efekt halo ( chodzi o opalizujący pierścień, który najlepiej obserwować przez okulary przeciwsłoneczne). Kleine Wolken Cirrostratus deuten auf keine Wetteränderung hin. Małe chmury Cirrostratus nie wskazują na zmianę pogody.

10 Cirrocumulus. Diese seltene Wolken bieten ein faszinierendes Formenspiel am Himmel in Form Wattebällchen. Sie befinden sich in bis m Höhe. Größere Felder dieser Wolken aus westlicher Richtung kündigen schlechtes Wetter an. Cirrocumulus. Te rzadkie chmury oferują fascynującą grę obrazów na niebie w kształcie wacików. Znajdują się na wys tys. metrów. Duże pola tych obłoków z zachodniego kierunku zwiastują złą pogodę. Vor Warm- und Kaltfronten ist Cirrocumulus ebenfalls zu beobachten. Przed ciepłymi i zimnymi frontami atmosferycznymi można również zaobserwować Cirrocumulusy.

11 Cumulus humilis. Diese niedrige Wolke entwickelt sich im Laufe des Vormittags. Sie ist flach und zeigt uns das Vorhandensein thermischer Aufwinde an. Löst sie sich am frühen Nachmittag wieder auf, herrscht keine Gewittergefahr. Cumulus humilis. Ta niska chmura rozwija się w godzinach porannych. Jest płaska i wykazuje obecność prądów termicznych. Jeżeli pojawi się znowu wczesnym popołudniem nie ma zagrożenia burzowego.

12 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Wasserdampf - para wodna die warme Luft - ciepłe powietrze vertikal - pionowy die Fäden - włókna schmale Bänder - wąskie pasma schleierartig - przypominający welon die Feuchtigkeitsänderung - zmiana wilgotności die Änderung des Windes - zmiana wiatru der fallende Luftdruck - spadające ciśnienie die Verschlechterung - pogorszenie innerhalb - w ciągu

13 Altocumulus sind die Wolken in mittlerer Höhe
Altocumulus sind die Wolken in mittlerer Höhe. Sie treten in unterschiedlichster Form wie zB. Ballen, Linsen oder Walzen auf. Sie befinden sich in m Höhe und konnen auch teilweise aus Eis bestehen. Altocumulus są to chmury na średniej wysokości. Występują w różnych formach jak np. beli, soczewek czy też rolek. Znajdują się one na wys tys. m. i mogą częściowo składać się z lodu. Altocumulus ist immer ein Schlechtwetterbote mit Wind, Regen und Gewitter. Altocumulus jest zawsze zwiastunem brzydkiej pogody z wiatrem, deszczem oraz burzą.

14 Altostratus. Das ist eine Wolkenschicht in mittlerer Höhe
Altostratus. Das ist eine Wolkenschicht in mittlerer Höhe. Diese Wasserwolke befindet sich in – m Höhe und verdeckt die Sonne hinter einem trüben Milchschleier. Ohne Verdichtungstendenz sind diese Wolken harmlos. Altostratus. Jest to warstwa chmur na średniej wysokości. Ta chmura wodna znajduje się na wys tys.m. i zakrywa słońce ciemną, nieprzezroczystą zasłoną. Bez tendencji do gęstnienia chmury te są nieszkodliwe. Immer dichter werdender Altostratus zeigt eine herannahende Warmfront an. Coraz bardziej gęsty Altostratus wskazuje na zbliżający się ciepły front atmosferyczny.

15 Stratocumulus ist ein Cumulus, der sich zu einer Wolkenschicht verdichtet hat. Diese Wolke hat Gestalt der Bällchen und der Wellen und befindet sich in bis m Höhe. Sie ist ein Garant für anhaltend schönes Wetter. Stratocumulus jest Cumulusem, który został skondensowany do warstwy obłoków. Chmura ta ma kształt piłeczek oraz fal i znajduje się na wys tys. m. Jest gwarancją długotrwałej pięknej pogody. Manchmal verdichtet sich Stratocumulus zu Regenwolken. Niekiedy Stratocumulus gęstnieje do chmur deszczowych.

16 Kondensstreifen sind Wolken, die sich bilden, wenn Wasserdampf durch die Flugzeugabgasen kondensiert und anfriert. Die Wolken sind also ein direktes Resultat menschlicher Aktivität. Smugi są obłokami, które tworzą się kiedy para wodna kondensuje się oraz zamarza z powodu gazów spalinowych samolotu. Chmury te są więc bezpośrednim wynikiem działalności człowieka.

17 Stratus. Diese tiefhängende Wolkenschicht hängt als Nebel oder Hochnebel in den Tallagen und sorgt dort für trübe Tage. Auf höheren Bergen läßt sich der Stratus dann von oben betrachten. Er bildet sich in klaren Nächten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Stratus. Ta niska warstwa chmur zalega jako mgła lub wysoka mgła w dolinach i powoduje pochmurne dni. W górach wysokich Stratus może być oglądany z góry. Tworzy się on w pogodne noce o dużej wilgotności powietrza. Einzelne vom Wind verwehte Wolkenfetzen kündigen Regen an. Pojedyncze kawałki obłoków rozwiewane przez wiatr zwiastują deszcz.

18 Nimbostratus. Diese dichte und dunkle Wolke kann sich über hunderte Kilometer erstrecken. Sie geht gewöhnlich mit beständigem Niederschlag einher. Die durch Wolkenfetzen gekennzeichnete Untergrenze kann bei nur m liegen. Nimbostratus. Ta gęsta i ciemna chmura może rozciągać się na przestrzeniu kilkuset kilometrów. Towarzyszy ona zwykle ciągłym opadom deszczu. Oznaczona przez kawałki chmur dolna granica może mierzyć tylko m. Nimbostratus verdeckt vollkommen die Sonne und in den Bergen ist wie eine Rauchwolke. Nimbostratus zakrywa całkowicie słońce a w górach podobny jest do kłębów dymu.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
milchig - mleczny, nieprzezroczysty hervorrufen - wywoływać die Sonnenbrille - okulary przeciwsłoneczne beobachten - obserwować die Wetteränderung - zmiana pogody die Wattebällchen - waciki ankündigen - oznajmiać im Laufe des Vormittags - w godzinach porannych das Vorhandensein - obecność thermische Aufwinde - prądy termiczne die Gewittergefahr - zagrożenie burzą

20 Cumulus. Diese Wolke ist leicht an ihrem blumenkohlartigen Aussehen zu erkennen. Es läßt sich an der Entwicklung dieser Wolken das Entstehen Gewittern voraussehen. Der Cumulus ist zwischen wenigen hundert Metern und m Höhe zu finden. Cumulus. Tę chmurę można łatwo rozpoznać dzięki jej wyglądowi podobnemu do kalafiora. Na podstawie rozwijania się tych chmur można przewidzieć nadchodzące burze. Cumulus występuje na wys. od kilkuset do 6 tys. m. Ohne Sonne aufquellende Cumuli können nur von einer Kaltfront verursacht werden. Bez słońca rozwijające się Cumulusy mogą być spowodowane tylko przez zimny front atmosferyczny.

21 Cumulus congestus. Die Wolke ist deutlich höher als breit
Cumulus congestus. Die Wolke ist deutlich höher als breit. Außerdem werfen ihre oberen Wolkenschichten den Schatten auf die unteren, weshalb die Unterseite dunkelgrau erscheint (Eigenschatten). Cumulus congestus. Chmura jest wyraźnie bardziej wysoka niż szeroka. Poza tym jej górne warstwy rzucają cień na dolne dlatego warstwa spodnia wydaje się być czarną (własny cień). Diese Wolken zeigen auf die Temperaturschichtung schon instabil und ein Gewitter ist wahrscheinlich. Chmury te wskazują na wahania temperatury oraz prawdopodobne burze.

22 Cumulus mediocris. Das ist die mittelgroße Wolke, die immer noch breiter als hoch ist. Oft entstehen sogar Wolkenstraßen, die für Streckenflieger interessant sind. Abends löst sich diese Wolke wieder auf und zeigt keine Wetterstörung an. Cumulus mediocris. Jest to średniej wielkości chmura, która jest bardziej szeroka niż wysoka. Często powstają nawet ulice chmur, którymi zainteresowani są piloci. Wieczorem pojawia się ponownie ta chmura i nie wskazuje na żadne zaburzenia atmosferyczne.

23 In den Sommermonaten Juni und Juli kommt es zu den meisten Gewittern
In den Sommermonaten Juni und Juli kommt es zu den meisten Gewittern. In diesen Monaten erwärmt die Sonne den Boden besonders stark und erzeugt heiße und feuchte Luft, die nach oben steigt. Podczas miesięcy letnich czerwca i lipca jest wiele burz. W tych miesiącach słońce ogrzewa ziemię tworząc gorące i wilgotne powietrze, które unosi się do góry. In den oberen Luftschichten kühlt die aufsteigende Luft ab und Feuchtigkeit wird abgegeben und fällt wieder nach unten. W górnych warstwach atmosfery unoszące się powietrze ochładza się a uwolniona wilgotność opada ponownie na dół.

24 Cumulonimbus. Das ist eine überentwickelte Cumuluswolke, die sich von 500 m bis an die oberen Grenzen der Troposphäre erstreckt. In den oberen Schichten vereist der Cumulonimbus und verbreitert sich oft ambossförmig. Cumulonimbus. Jest to przekształcona chmura Cumulus, która rozciąga się od 500 m aż do górnych granic troposfery. W górnych warstwach lodowacieje Cumulonimbus i rozszerza się często przybierając kształt kowadła. Das ist die Gewitterwolke, mit solchen Begleiterscheinungen wie Blitz, Regen, Hagel. Jest to chmura burzowa z towarzyszącymi jej takimi zjawiskami jak: wyładowania atmosferyczne, deszcz, grad.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Schlechtwetterbote - zwiastun złej pogody der Regen - deszcz die Wasserwolke - chmura wodna sie verdeckt die Sonne -zakrywa słońce harmlos - nieszkodliwy die Wolkenschicht - warstwa obłoków verdichtet - skondensowany die Welle - fala der Nebel - mgła trübe Tage - dni pochmurne er verdeckt die Sonne - zakrywa słońce


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google