Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Zestaw pomocniczy dla Migrantów – Podstawowe słownictwo dotyczące kwestii finansowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Zestaw pomocniczy dla Migrantów – Podstawowe słownictwo dotyczące kwestii finansowych."— Zapis prezentacji:

1 1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Zestaw pomocniczy dla Migrantów – Podstawowe słownictwo dotyczące kwestii finansowych w Polsce

2 2 Głównym celem projektu INTEGRA jest aby poprzez współpracę z Partnerami tj. ośrodkami dla imigrantów/instytucjami wspierającymi imigrantów oraz instytucjami finansowymi stworzyć Europejską sieć miejsc przyjaznych imigrantom tak aby dotrzeć do imigrantów z krajów partnerskich i wzmocnić ich integrację ze społecznością lokalną oraz aby dać im możliwość nabycia umiejętności językowych dotyczących podstawowych kwestii oraz zasad finansowych w naszym kraju.

3 3 Charakterystyka projektu Czas trwania – start: 01-10-2010 koniec: 30-09-2012 Liczba partnerów – 10 Liczba pakietów roboczych – 7 Liczba spotkań z partnerami - 5

4 4 Partnerzy SOROS INTERNATIONAL HOUSE – LT (koordynator) DIAN - Training and Management Activities – GR Dialoge language institute – DE Instituto de Formacion y Studios Sociales IFES - ES Milli Egitim Müdürlügü-Diyarbakır – TR Smashing Times Theatre Company – IE Pressure Line V.O.F. – NL EuroEd Foundation – RO DHE Solutions Ltd. – GB AKADEMIA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA W LODZI - PL INTERNATIONAL HOUSE – BY

5 5 Grupa docelowa (bezpośrednia): Imigranci do starych krajów członkowskich UE: - Migranci z nowych krajów UE - - nowe społeczności imigrantów z nowymi tradycjami - Migranci spoza UE Imigranci do nowych krajów członkowskich UE: - Migranci spoza UE - osoby z nowych państw członkowskich migrujące wewnątrz krajów UE

6 6 Grupa docelowa (pośrednia): Organizacje zajmujące się społecznościami imigrantów Instytucje finansowe Instytucje oświatowe (nauczyciele osób dorosłych oraz eksperci ds. finansów) Inne organizacje wspierające społeczności imigrantów

7 7 Cele ogólne wzmocnić/poprawić: podstawowe umiejętności językowe imigrantów zamieszkujących kraje partnerskie, szczególnie te związane z kwestiami finansowymi mobilność potencjalnych imigrantów wewnątrz europejskiego rynku pracy naukę międzykulturową oraz zrozumienie wśród społeczności imigrantów poprzez komunikację międzynarodową w różnych krajach pewność siebie wśród imigrantów możliwość przełamania osobistych i kulturalnych barier

8 8 Wynik: stworzenie europejskiej siatki trenerów złożonej ze społeczności imigrantów, którzy będą przekazywać nabyte umiejętności na rzecz końcowych beneficjentów rozwinięcie zestawu terminologii z zakresu finansów, słownika finansowego oraz podręcznika z najważniejszymi informacjami dotyczącymi instytucji finansowych oraz źródeł, z których można pozyskać ww. informacje stworzenie stale aktualizowanego portalu internetowego łączącego wszystkie użyteczne informacje finansowe, internetowe szkolenia oraz dane kontaktowe.

9 9 WP 1 Zarządzanie projektem i administracja Lider – Soros International House kontrakty raporty wewnętrzne zarządzanie realizacją projektem system komunikacji między partnerami przygotowanie, organizacja, uczestniczenie w wydarzeniach promujących oraz spotkaniach projektowych spotkanie rozpoczynające projekt w Rotterdamie, gospodarz Pressure Line

10 10 WP 2 - Analiza potrzeb oraz badania dotyczące dobrych praktyk Pozyskanie partnerów społecznych Stworzenie dwóch rodzajów kwestionariuszy analizujących potrzeby imigrantów - z nowych krajów członkowskich UE oraz tych z państw trzecich Dokonanie analizy potrzeb w oparciu o opracowane kwestionariusze Podsumowanie danych z przeprowadzonej analizy potrzeb oraz wyciągnięcie wniosków dla dalszej realizacji projektu Rozwój trzech oddzielnych szablonów jako przykładów dobrej praktyki - Dla starych państw członkowskich UE - Dla nowych państw członkowskich UE - Dla Turcji oraz partnerów z krajów trzecich Zaprezentowanie podsumowania z zebranych danych dotyczących dobrych praktyk

11 11 WP2 - Analiza potrzeb oraz badania dotyczące dobrych praktyk Tłumaczenie podsumowań na języki krajów imigrantów Konsultacje wyników badań ze społecznościami imigrantów oraz instytucjami finansowymi, zebranie informacji zwrotnych we wszystkich językach instytucji partnerskich oraz przetłumaczenie ich na język angielski Rozwinięcie sprawozdania końcowego zawierającego wyniki badań oraz informacje zwrotne, które zostaną zaprezentowane partnerom. Dokument będzie służył jako podstawa do rozwinięcia wszelkich materiałów, zestawu pomocniczego z terminologią z zakresu finansów, szkoleń oraz portalu internetowego Zorganizowanie drugiego spotkania partnerów w Atenach, którego gospodarzem będzie DIAN - Prezentacja sprawozdania końcowego - Dyskusja dotycząca zebrania materiałów do zestawu pomocniczego oraz do portalu internetowego - Prezentacja pomysłów na szkolenia w nawiązaniu do wyników z WP2

12 12 WP3 - Opracowanie materiałów Lider - AKADEMIA HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNA stworzenie Interests Group (grupy roboczej złożonej z wybranych partnerów) w celu przeprowadzenia wymienionych działań. Grupa ta będzie się składała z partnerów projektu zajmujących się profesjonalną nauką języka, badaniami w zakresie edukacji, instytucjami rozwijającymi metodologię (SIH, Dialoge, EuroEd, IH Minsk oraz AHE). Dostarczą oni informacji na temat innowacyjnych metod nauczania języka, technik opracowania metodologii. Smashing Times Theathre zaproponuje innowacyjne podejście do szkolenia poprzez teatr/dramat, który w naszym przypadku wydaje się przemawiający do imigrantów Zbieranie i opracowanie materiałów, które zostaną użyte w celu rozwinięcia pomysłu zestawu pomocniczego (Migrants integration Kit). Materiały zostaną opracowane w oparciu o sprawozdania z aktualnej sytuacji i przedstawionej analizy potrzeb imigrantów.

13 13 WP 3- Opracowanie materiałów Zebranie oraz opracowanie materiałów, które zostaną umieszczone na portalu internetowym Zebranie oraz opracowanie wstępnych materiałów na szkolenia dla przedstawicieli społeczności imigrantów w języku lokalnym dotyczącym kwestii finansowych Opracowanie metodologii szkoleń w oparciu o analizę dobrych praktyk z WP2. Metodologia będzie opracowana w celu przeprowadzenia szkoleń na trenerów dla przedstawicieli organizacji imigrantów, którzy przekażą zgromadzoną wiedzę na rzecz końcowych beneficjentów – imigrantów zorganizowanie spotkania członków grupy w Łodzi, w Polsce, którego gospodarzem będzie AHE - Prezentacja i dyskusja na temat opracowania wszystkich, niezbędnych materiałów - Dyskusja z Interests Group na temat dalszych działań i spodziewanych wyników

14 14 WP3 Materiały do opracowania Materiały do zestawu pomocniczego (opracowane we wszystkich językach partnerów) -podsumowanie danych z badań zaprezentowanych w WP2 -terminologia z zakresu finansów -słowniczek finansowy i podręcznik z najważniejszymi informacjami dotyczącymi kwestii finansowych bądź informacji o ich źródłach w językach krajów partnerskich oraz językach imigrantów co odpowiada potrzebom imigrantom Materiały do stworzenia portalu internetowego -przydatne zwroty -linki do różnych sieci oraz przydatnych stron -baza danych z kontaktami -materiały do ściągnięcia ze strony -podsumowania wykonanych badań, etc Metodologia szkoleń trenerów – metodologia przeprowadzenia szkoleń przedstawicieli społeczności imigrantów w celu uczynienia z nich trenerów, którzy będą kontynuować działania edukacyjne docierając do beneficjentów końcowych

15 15 WP3 Materiały do opracowania Metodologia, która posłuży do przeszkolenia końcowych beneficjentów – w każdym kraju partnerskim przedstawiciele społeczności imigrantów podczas szkoleń nabędą podstawy języka lokalnego z zakresu finansów. Żeby przekazać tą wiedzę i umiejętności końcowym beneficjentom (podczas trwania projektu oraz po jego zakończeniu) trenerzy będą potrzebowali specjalnie opracowanej metodologii skutecznej edukacji Produkt końcowy – CD (zestaw pomocniczy Migrants' Integration Kit): - Terminologia z zakresu finansów - Słownik finansowy - Przewodnik zawierający główne informacje o instytucjach finansowych oraz ich źródłach w krajach partnerskich w języku imigrantów oraz w języku angielskim

16 16 WP3 Rola lidera Koordynowanie oraz organizowanie pracy oraz działań Grupy Opracowanie materiałów do zestawu pomocniczego Zebranie i opracowanie materiałów, które posłużą do stworzenia portalu internetowego Opracowanie metodologii szkoleń dla przedstawicieli ze społeczności imigrantów Opracowanie metodologii dla trenerów, którzy przekażą nabytą wiedzę końcowym beneficjentom Organizacja spotkania

17 17 WP4 Szkolenie przedstawicieli społeczności imigrantów Lider – EuroEd Foundation Wybór uczestników – każdy partner wybiera najbardziej aktywnych reprezentantów z partnerów społecznych – społeczności imigrantów, którzy przeprowadzą później szkolenia według rozwiniętej metodologii oraz zgromadzonych materiałów - Przynajmniej 10 przedstawicieli ze społeczności imigrantów pochodzących z nowych państw członkowskich UE - Przynajmniej 15 pochodzących ze starych państw członkowskich UE Przeprowadzenie szkoleń dla wyselekcjonowanej grupy Zebranie bazy danych zawierającej informacje o wszystkich przeszkolonych osobach, streszczenie oraz umieszczenie informacji na portalu internetowym

18 18 WP4 Szkolenie przedstawicieli społeczności imigrantów Organizacja wirtualnego forum, które umożliwi aktywny udział przedstawicieli partnerów projektu oraz przeszkolonych trenerów (możliwość dzielenia się doświadczeniami) Zbieranie informacji zwrotnych od przedstawicieli społeczności imigrantów, którzy zostali przeszkoleni Streszczenie wyników Wprowadzenie poprawek do rozwiniętej metodologii w oparciu o otrzymane informacje zwrotne Zorganizowanie spotkania partnerskiego w Dublinie

19 19 WP5 Promocja Lider – Pressure Line Opracowanie działań rozpowszechniających plan działań projektu Opracowanie i utrzymywanie projektu portalu internetowego Rozpowszechnianie projektu wśród instytucji partnerskich: - Umieszczanie informacji o projekcie na stronach internetowych partnerów - Wymiana informacji dot. projektu podczas spotkań partnerów oraz stażystów (osoby szkolone) - Zamieszczanie komunikatów w celu informowania osób zaangażowanych o wydarzeniach organizowanych przez partnerów; dystrybucja ulotek Rozpowszechnianie projektu na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowym - Promowanie podczas różnych konferencji, seminariów - Promocja poprzez portale społecznościowe partnerów

20 20 WP5 Promocja Artykuły w czasopismach Elektroniczny newsletter Końcowe wydarzenie - Międzynarodowa Konferencja w Litwie - prezentacja produktu końcowego – zestawu pomocniczego - zaproszenie kluczowych osobistości - zaproszenie najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności imigrantów, którzy brali udział w szkoleniach Rozpowszechnienie produktu końcowego - CD


Pobierz ppt "1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Zestaw pomocniczy dla Migrantów – Podstawowe słownictwo dotyczące kwestii finansowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google