Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Zestaw pomocniczy dla imigrantów – Niezbędne słownictwo oraz zasady finansowe w naszym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Zestaw pomocniczy dla imigrantów – Niezbędne słownictwo oraz zasady finansowe w naszym."— Zapis prezentacji:

1 1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Zestaw pomocniczy dla imigrantów – Niezbędne słownictwo oraz zasady finansowe w naszym kraju

2 2 Charakterystyka

3 3 Główny cel projektu: poprzez współpracę z Partnerami (ośrodkami dla imigrantów/instytucjami wspierającymi imigrantów oraz instytucjami finansowymi) stworzyć europejską sieć miejsc przyjaznych imigrantom dotrzeć do imigrantów z krajów partnerskich i wzmocnić ich integrację ze społecznościami lokalnymi, dać im możliwość nabycia umiejętności językowych dotyczących podstawowych kwestii oraz zasad finansowych w naszym kraju,

4 4 Charakterystyka projektu: źródło finansowania: unijny program Uczenie się przez całe życie – Grundtvig czas trwania: 01-10-2010 - 30-09-2012 liczba partnerów międzynarodowych: 10 - Soros International House – LT (koordynator) - DIAN Training and Management Activities – GR - Dialoge language institute – DE - Instituto de Formacion y Studios Sociales IFES - ES - Milli Egitim Müdürlügü-Diyarbakır – TR - Smashing Times Theatre Company – IE - Pressure Line V.O.F. – NL - EuroEd Foundation – RO - DHE Solutions Ltd. – GB - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - PL - International House – BY

5 5 Grupa docelowa (bezpośrednia): imigranci do starych krajów członkowskich UE: - migranci z nowych krajów UE - migranci spoza UE imigranci do nowych krajów członkowskich UE: - migranci spoza UE - osoby z nowych państw członkowskich migrujące wewnątrz krajów UE

6 6 Grupa docelowa (pośrednia): organizacje zajmujące się społecznościami imigrantów instytucje finansowe instytucje oświatowe (nauczyciele osób dorosłych oraz eksperci ds. finansów) inne organizacje wspierające społeczności imigrantów

7 7 Cele ogólne wzmocnić/poprawić: podstawowe umiejętności językowe imigrantów zamieszkujących kraje partnerskie, szczególnie te związane z kwestiami finansowymi mobilność potencjalnych imigrantów wewnątrz europejskiego rynku pracy naukę międzykulturową oraz zrozumienie wśród społeczności imigrantów poprzez komunikację międzynarodową w różnych krajach pewność siebie wśród imigrantów możliwość przełamania osobistych i kulturowych barier

8 8 Wynik: stworzenie europejskiej siatki trenerów złożonej ze społeczności imigrantów, którzy będą przekazywać nabyte umiejętności na rzecz końcowych beneficjentów rozwinięcie zestawu terminologii z zakresu finansów, słownika finansowego oraz podręcznika z najważniejszymi informacjami dotyczącymi instytucji finansowych oraz źródeł, z których można pozyskać ww. informacje stworzenie stale aktualizowanego portalu internetowego łączącego wszystkie użyteczne informacje finansowe, internetowe szkolenia oraz dane kontaktowe (http://www.integra-project.eu)

9 9 Działania (WP - Workpackages)

10 10 WP 2 - Analiza potrzeb imigrantów oraz badania dotyczące dobrych praktyk

11 11 Analiza potrzeb imigrantów

12 12 Charakterystyka badań badania z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiety przeprowadzone w Polsce (głównie w regionie łódzkim) w okresie 12.2010-01.2011 40 respondentów problemy z użyciem kwestionariusza ankiety w języku angielskim (zniekształcenie wyników badań?)

13 13 Badani wg płci i wieku głównie mężczyźni (57,5%) 3/4 badanych w wieku produkcyjnym - 21-65 lat (76%)

14 14 Badani wg wykształcenia relatywnie wysoce wykształceni badani: - brak badanych o wykształceniu podstawowym - 2/5 migrantów z wykształceniem zawodowym lub średnim (40%) - 1/4 migrantów z wykształceniem wyższym (25%) - spodziewany wzrost poziomu wykształcenia badanych (znacząca liczba studentów)

15 15 Badani wg kraju pochodzenia głównie imigranci z krajów spoza UE (zwłaszcza z krajów b. ZSRR): 1. stare kraje członkowskie UE – 25%: (Włochy – 3 osoby; Niemcy – 2; Portugalia – 2; Grecja – 1; Holandia – 1; Hiszpania – 1) 2. nowe kraje członkowskie UE – 20% (Litwa – 4 osoby; Słowacja – 2; Czechy – 1; Łotwa – 1) 3. kraje spoza UE – 55% (Ukraina – 7 osób; Białoruś – 3; Chiny – 3; Rosja – 2; Wietnam – 2; Kazachstan – 1; Armenia – 1; Mołdowa – 1; Turcja – 1; Nigeria – 1) okres pobytu w Polsce: średnio 6,4 roku

16 16 Poziom wiedzy o kraju przyjmującym (Polsce) przed wyjazdem z własnego kraju niski poziom wiedzy o Polsce przed opuszczeniem kraju pochodzenia: prawie połowa (47,5 %) imigrantów nie wiedziała nic o Polsce a 1/3 (35%) miała średnią wiedzę na ten temat

17 17 Przyczyny przyjazdu do Polski *przyjazd z mężem (2 osoby), przyjazd jako uchodźca (1 osoba), brak odpowiedzi (2 person) prawie połowa migrantów (45%) przyjechała na studia kolejna 1/4 (27%) przyjechała szukać pracy

18 18 Sytuacja na rynku pracy *opieka nad dzieckiem (1 osoba) 2/5 (40%) migrantów jest zatrudnionych kolejne 2/5 (40%) migrantów to studenci (częściowo również pracujących)

19 19 Spełnienie oczekiwań po przyjeździe do Polski tylko w 3 przypadkach (7,5%) nowe życie w Polsce nie spełniło wcale oczekiwań migrantów w większości przypadków (85%) migranci są zadowoleni z życia w Polsce

20 20 Problemy z dostosowaniem się do życia w Polsce 1/4 (22,5%) migrantów ma duże problemy z adaptacją w Polsce ponad połowa (57,5%) nie napotkała żadnych problemów

21 21 Nauka języka przed przyjazdem do Polski Problemy z dostosowaniem się do życia w Polsce mogą być wynikiem braku jakiejkolwiek znajomości języka polskiego (57,5% migrantów) przed przyjazdem do tego kraju

22 22 Problemy związane z brakiem znajomości języka polskiego 1/3 (37,5%) migrantów napotkało poważne problemy w Polsce z powody braku znajomości języka polskiego

23 23 Znajomość języka polskiego większość badanych nie posługuje się dobrze językiem polskim problemy stwarza zwłaszcza czytanie i pisanie

24 24 Problemy z codziennym zarządzaniem finansami znacząca część migrantów (42,5%) ma problemy z codziennym zarządzaniem własnymi finansami

25 25 Problemy w obszarze finansów w języku polskim

26 26 Problemy w obszarze finansów w języku polskim problemy w obszarze finansów spowodowane niedostateczną znajomością języka polskiego kwestie finansowe nie powodujące problemów: - płacenie rachunków przez internet i dokonywanie przelewów - zakupy w sklepie

27 27 Rozwiązywanie problemów z językiem polskim * język angielski (10 osób) język rosyjski (6 osób) język angielski i język rosyjski (3 osoby) brak odpowiedzi (1 osoba) większość migrantów prosi o pomoc (57,5%) lub używa języka angielskiego lub rosyjskiego (50%) gdy napotyka problemy dotyczące finansów

28 28 Poszukiwanie pomocy instytucjonalnej *poszukiwanie pomocy w: organizacjach społęczności migranckich (1 osoba) instytucjach edukacyjnych oferujących kursy językowe i kursy wiedzy finansowej (2 osoby) inne organizacje skierowane do migrantów (2 osoby) duża część migrantów (87,5%) nie szuka pomocy w wyspecjalizowanych instytucjach, które mogą pomóc w kwestiach językowych

29 29 Dobre praktyki

30 30 1) Instytucja finansowa – BGŻ 2) NGO – Fundacja Ternopilska 3) organizacja działająca na rzecz imigrantów – BOC Alien Dobre praktyki

31 31 WP3 - Opracowanie materiałów

32 32 WP3 - Opracowanie materiałów portal internetowy (www.integra-project.eu) - przydatne zwroty - linki do różnych sieci oraz przydatnych stron - baza danych z kontaktami terminologia z zakresu finansów - słowniczek finansowy i podręcznik z najważniejszymi informacjami dotyczącymi kwestii finansowych bądź informacji o ich źródłach w językach krajów partnerskich i językach imigrantów metodologia szkoleń trenerów – metodologia przeprowadzenia szkoleń przedstawicieli społeczności imigrantów w celu uczynienia z nich trenerów, którzy będą kontynuować działania edukacyjne docierając do beneficjentów końcowych CD (zestaw pomocniczy Migrants' Integration Kit): - terminologia z zakresu finansów - słownik finansowy - przewodnik zawierający główne informacje o instytucjach finansowych w języku imigrantów oraz w języku angielskim

33 33 WP4 - Szkolenie przedstawicieli społeczności imigrantów

34 34 WP4 Szkolenie przedstawicieli społeczności imigrantów wybór reprezentantów społeczności imigrantów, którzy przeprowadzą szkolenia według rozwiniętej metodologii oraz zgromadzonych materiałów zbieranie informacji zwrotnych od przedstawicieli społeczności imigrantów, którzy zostali przeszkoleni streszczenie wyników wprowadzenie poprawek do rozwiniętej metodologii w oparciu o otrzymane informacje zwrotne


Pobierz ppt "1 Lifelong Learning Programme Projekt GRUNDTVIG Multilateral INTEGRA Zestaw pomocniczy dla imigrantów – Niezbędne słownictwo oraz zasady finansowe w naszym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google