Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Młodzież w działaniu 2007 - 2013. PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji program Uczenie się przez całe życie Comenius,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Młodzież w działaniu 2007 - 2013. PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji program Uczenie się przez całe życie Comenius,"— Zapis prezentacji:

1 Program Młodzież w działaniu 2007 - 2013

2 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji program Uczenie się przez całe życie Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig Program Międzysektorowy, Wizyty S tudyjne, Jean Monnet, program Młodzież w działaniu European Language Label, eTwinning, Erasmus Mundus, Tempus, Eurodesk, SALTO EECA, Eurydice, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (w ramach Mechanizmu EOG) www.frse.org.pl

3 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Program Młodzież w działaniu Wspiera i dofinansowuje pomysły na działania edukacyjne w czasie wolnym od nauki, czyli zajmuje się edukacją pozaformalną

4 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Odbiorcy programu – młodzież w wieku od 13 do 30 lat – osoby pracujące z młodzieżą – organizacje i instytucje non profit NP.: Nieformalne grupy młodzieży, młodzieżowe koła zainteresowań, kluby młodzieżowe, organizacje młodzieżowe, młodzi ludzie zainteresowani wolontariatem, osoby pracujące z młodzieżą, liderzy młodzieżowi

5 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Priorytety Uczestnictwo młodzieży Różnorodność kulturowa Obywatelstwo europejskie Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami w proces kształcenia pozaformalnego 2010 – Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2011 – Europejski Rok Wolontariatu

6 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Kraje uczestniczące Kraje Programu kraje członkowskie Unii Europejskiej, kraje EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), kraje przedakcesyjne (Turcja) Sąsiedzkie Kraje Partnerskie - Kraje Europy Wschodniej i Kaukazu: Rosja, Ukraina, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia - Kraje Europy Południowo-Wschodniej: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia (FYROM), Czarnogóra, Serbia - Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja) Inne Kraje Partnerskie

7 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 5 Akcji: - Akcja 1. Młodzież dla Europy - Akcja 2. Wolontariat Europejski - Akcja 3. Młodzież w Świecie - Akcja 4. Systemy wsparcia młodzieży - Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

8 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 1. M łodzież dla E uropy Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji

9 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży Wymiana Młodzieży to przedsięwzięcie co najmniej dwóch grup młodzieży z Krajów Programu, które polega na spotkaniu przygotowanym w oparciu o wspólne zainteresowania uczestników wymiany. Rodzaje Wymian: Dwustronna: min 8 uczestników z każdej grupy Trójstronna: min 6 uczestników z każdej grupy Wielostronna: min 4 uczestników z każdej grupy

10 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe Co? ekologia, badanie tradycji, pierwsza pomoc, poznawanie innych kultur, astronomia, dziennikarstwo, sport, sztuka... W jakim celu? Pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu Przełamywanie stereotypów Uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej Integracja z osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi Promowanie wolontariatu i ochrony środowiska

11 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe Krajowe Inicjatywy Czas: 3 – 18 miesięcy Liczba uczestników: min.4 osoby Wiek: 15-30 lat Partnerzy: organizacja wspierająca Miejsce: w Polsce Wysokość grantu: do 6 450 euro 4 600 euro - działania projektowe 1 000 euro - upowszechnianie rezultatów projektu 850 euro osoba wspierająca Międzynarodowe Inicjatywy Czas: 3 – 18 miesięcy Liczba uczestników: min. 8 osób Wiek: 15-30 lat Partnerzy: organizacja non profit z jednego z Krajów Programu lub nieformalna grupa młodzieży Miejsce: w Polsce oraz w jednym z Krajów Programu Wysokość grantu: do 8 650 euro 6 800 euro – działania projektowe 1000 euro – upowszechnianie rezultatów projektu 850 euro – osoba wspierająca

12 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji Akcja 1.3. ma na celu zwiększenie udziału młodzieży w życiu obywatelskim w swojej miejscowości, regionie i kraju. Poprzez tę Akcję chcemy zachęcić młodych ludzi do refleksji nad swoim miejscem i rolą w strukturze społecznej, wspólnocie lokalnej i w narodzie. Celem jest także wzbudzenie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za własne środowisko.

13 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 2 - Wolontariat Europejski Akcja 2 polega na współpracy organizacji i wolontariuszy z różnych krajów, aby uczyć się od siebie nawzajem przez wymianę doświadczeń i razem zrobić coś pożytecznego na rzecz społeczności lokalnej. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) umożliwia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej w Kraju Programu lub Kraju Partnerskim.

14 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 3. Młodzież w Świecie Akcja 3. promuje wymianę i współpracę z regionami leżącymi poza UE i z krajami nie należącymi do Krajów Programu. Wspiera projekty angażujące młodych ludzi i organizacje z Krajów Partnerskich. Kraje Europy Południowo- Wschodniej Kraje Europy Wschodniej i Kaukazu Kraje Basenu Morza Śródziemnego Albania Bośnia i Hercegowina Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Chorwacja Czarnogóra Serbia Kosowo Armenia Azerbejdżan Białoruś Federacja Rosyjska Gruzja Mołdawia Ukraina Algieria Autonomia Palestyńska Egipt Izrael Jordania Liban Maroko Syria Tunezja

15 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 3. Młodzież w Świecie Akcja 3.1. – Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Wymiana Młodzieży (zasady – podobne do zasad Akcji 1.1.) Szkolenia i Tworzenie Sieci (zasady podobne do zasad Akcji 4.3) Akcja 3.2. Współpraca z Innymi Krajami Partnerskimi

16 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 4.3. Szkolenia i Tworzenie Sieci Akcja 4.3. pomaga osobom zaangażowanym w działania młodzieżowe, zainteresowanym problematyką młodzieżową i realizującym projekty w ramach programu Młodzież w działaniu. Wspiera działania organizacji promujących aktywne obywatelstwo, oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników młodzieżowych. Umożliwia wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz zdobywanie nowych kompetencji. Beneficjentem Akcji 4.3. może zostać młodzież oraz każda osoba pracująca z młodymi ludźmi bez względu na wiek.

17 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci 8 działań Staż Wizyta przygotowawcza Spotkanie ewaluacyjne Wizyta studyjna Działania służące tworzeniu przedsięwzięć partnerskich Seminarium Kurs szkoleniowy Tworzenie sieci i współpraca w ramach sieci

18 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Akcja 5.1. wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie oraz europejską współpracę w zakresie problematyki związanej z młodzieżą. Dwa działania: Krajowe Spotkania Młodzieżowe Międzynarodowe Seminaria Młodzieżowe

19 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Projekty i ich jakość Młodzież jako autorzy, uczestnicy, odbiorcy działań Dowolna tematyka i forma pracy Wyraźne odniesienie do ogólnych priorytetów programu Charakter edukacyjny (w ramach edukacji pozaformalnej) Spełnianie kryteriów formalnych Działania nienastawione na zysk Wolontariat

20 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Program Młodzież w działaniu to… Edukacja pozaformalna: nauka poprzez praktykę uczenie przez doświadczenie towarzyszy i uzupełnia naukę w szkole opiera się na dobrowolnym udziale odbywa się poza szkołą, uczelnią dzieje się w czasie wolnym od nauki.

21 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Wparcie młodzieży: Osoba dorosła: Przekazuje informacje na temat programu Zachęca do podejmowania działań Czyta napisany przez młodzież wniosek, daje wskazówki Pomaga w sprawach administracyjnych i formalno-prawnych Organizacja wspierająca grupy nieformalne Zarejestrowane organizacje i instytucje non profit, samorząd lokalny, władze lokalne, szkoła, parafia Pospisuje umowę w imieniu grupy nieformalnej, udziela wsparcia logistycznego, użycza numeru konta bankowego

22 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Brak dofinansowania: Spotkania statutowe organizacji Wyjazdy turystyczne Kursy językowe Wymiany szkolne Wyjazdy akademickie Tournee artystyczne Workcampy Zawody sportowe Krótkotrwałe wydarzenia artystyczne: festiwale, przeglądy filmowe, koncerty… Wydarzenia przygotowane przez dorosłych opiekunów

23 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Terminy składania wniosków Wniosek powinien być złożony do Narodowej Agencji najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem projektu. 1 lutego 1 kwietnia 1 czerwca 1 września 1 listopada Liczy się data stempla pocztowego

24 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Program Młodzież w działaniu Narodowa Agencja Programu Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa www.mlodziez.org.pl mlodziez@mlodziez.org.pl www.frse.org.pl


Pobierz ppt "Program Młodzież w działaniu 2007 - 2013. PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji program Uczenie się przez całe życie Comenius,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google