Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podstawy analityczne polskiego stanowiska w sprawie zmiany dyrektywy EU ETS w okresie od sierpnia 2008 r. Wojciech Burkiewicz Zastępca Dyrektora Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podstawy analityczne polskiego stanowiska w sprawie zmiany dyrektywy EU ETS w okresie od sierpnia 2008 r. Wojciech Burkiewicz Zastępca Dyrektora Departament."— Zapis prezentacji:

1 1 Podstawy analityczne polskiego stanowiska w sprawie zmiany dyrektywy EU ETS w okresie od sierpnia 2008 r. Wojciech Burkiewicz Zastępca Dyrektora Departament Analiz i Strategii Urząd Komitetu Integracji Europjskiej Warszawa, 14 października 2009

2 2 Punkt wyjścia Impact assessment KE Ale rozbieżny z: Prognozami ceny uprawnienia do emisji wykonanymi przez zachodnie banki Oceną skutków wdrożenia pakietu wykonaną przez PKEE

3 3 Na początek: proteza OSR Synteza analiz dotyczących skutków społeczno- ekonomicznych pakietu Ernst & Young cena uprawnienia do emisji koszty wdrożenia pakietu ceny energii, windfall profits carbon leakage wpływ na gospodarstwa domowe koszty pośrednie pakietu

4 4 Kontynuacja procesu analitycznego Stanowisko PL kształtowano w oparciu o analizy: zlecone ogólnie dostępne własne

5 5 Zlecane przede wszystkim w celu: pogłębienia wiedzy zdobytej na postawie ekspertyz ogólnie dostępnych rozszerzenia linii argumentacyjnej stanowiska PL Dotyczyły przede wszystkim: metod alokacji uprawnień do emisji dla sektora energetycznego korytarza cenowego uprawnień do emisji podstawy prawnej pakietu Analizy zlecone

6 6 Analizy ogólnie dostępne (przede wszystkim zachodnie) Dały podstawy do: poszerzenia wiedzy w zakresie wybranych konsekwencji zmiany dyrektywy, co umożliwiło dalsze prace przy wykorzystaniu analiz zleconych lub analiz własnych ukształtowania stanowiska PL w zakresie m.in. zastępowania węgla w produkcji energii gazem (bezpieczeństwo energetyczne)

7 7 Analizy własne (przede wszystkim symulacje ilościowe) Dotyczyły: rozdziału uprawnień do emisji między państwa członkowskiej, w tym tzw.: redystrybucji uprawnień double benefit for industry poziomu konsumpcji CO2 w poszczególnych państwach członkowskich Stanowiły podstawę do bieżącej obsługi procesu negocjacji w Radzie EU oraz podczas Rady Europejskiej

8 8 Podsumowanie Rozbieżności między IA KE oraz dostępnymi analizami Zamówienie protezy OSR Prowadzenie dalszych analiz na podstawie ekspertyz: ogólnie dostępnych zleconych własnych Problem: od samego początku negocjacji brak kompleksowej analizy skutków zmian dyrektywy

9 9 Dziękuję za uwagę wojciech.burkiewicz@ukie.gov.pl


Pobierz ppt "1 Podstawy analityczne polskiego stanowiska w sprawie zmiany dyrektywy EU ETS w okresie od sierpnia 2008 r. Wojciech Burkiewicz Zastępca Dyrektora Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google