Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody i techniki zarządzania projektami.. Projekt Centrum kultury i rozrywki – otwarte dla każdego, do spędzania wolnego czasu. Miejsce z charakterem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody i techniki zarządzania projektami.. Projekt Centrum kultury i rozrywki – otwarte dla każdego, do spędzania wolnego czasu. Miejsce z charakterem."— Zapis prezentacji:

1 Metody i techniki zarządzania projektami.

2 Projekt Centrum kultury i rozrywki – otwarte dla każdego, do spędzania wolnego czasu. Miejsce z charakterem

3 Analiza ex-post. Zewnetrzne grupy wsparcia Co uległo zmianie dzieki projektowi Koszt(-) Zyskt (+) Działania fazy po- projektow ej Osoba(y) odpowi e- dzialne

4 Zarząd Zewnetrzne grupy wsparcia Co uległo zmianie dzieki projektowi Koszt(-) Zyskt (+) Działania fazy po- projektow ej Osoba(y) odpowi e- dzialne Zarząd Lepsza współpraca Poznanie swoich mocnych i słabych stron -Wyjazd integracyj ny - Szkolenie Zmiana pełnionych funkcji w stanowiska ch zarządu Zarząd

5 Sponsor Zewnetrzne grupy wsparcia Co uległo zmianie dzieki projektowi Koszt(-) Zyskt (+) Działania fazy po- projektow ej Osoba(y) odpowi e- dzialne Sponsor Wzrost zaufania Łatwiejsza komunikacja - Częste raportowanie – czas - Przegląd projektu w połowie – pokaz i poczęstunek + Dodatkowe środki pieniężne Podpisanie nowej umowy sponsorskiej Pisemne podziękowan ia i osobiste Szef

6 Firma remontowa Zewnetrzne grupy wsparcia Co uległo zmianie dzieki projektowi Koszt(-) Zyskt (+) Działania fazy po- projektow ej Osoba(y) odpowi e- dzialne Firma remonto wa Pogorszenie kontaktu z firmą Konflikt między zleceniodawcą a wykonawcą - Dodatkowe nakłady na remont Wypowiedze nie umowy Szef

7 Dostawcy Zewnetrzne grupy wsparcia Co uległo zmianie dzieki projektowi Koszt(-) Zyskt (+) Działania fazy po- projektow ej Osoba(y) odpowi e- dzialne DostawcyZaprzyjaźnie nie się Wynegocjow anie indywidualny ch stawek i zniżek + mniejsza cena jednostko wa -oficjalne otwarcie lokalu -impreza Utworzenie działu odpowiedzial nego za dostawców Podziękowani e pisemne Nowa umowa Zarząd

8 Władze miasta Zewnetrzne grupy wsparcia Co uległo zmianie dzieki projektowi Koszt(-) Zyskt (+) Działania fazy po- projektow ej Osoba(y) odpowi e- dzialne Władze miasta Przyznanie oficjalnego patronatu miasta Lepszy kontakt z władzami miasta - Wgląd do projektu w czasie -Oficjalne otwarcie -impreza Oficjalny kontakt z władzami – 1 pracownik Podpisanie współpracy Wizyta w urzędzie miejskim z podziękowania mi Pracownik biurowy szef

9 Pracownicy Zewnetrzne grupy wsparcia Co uległo zmianie dzieki projektowi Koszt(-) Zyskt (+) Działania fazy po- projektow ej Osoba(y) odpowi e- dzialne Pracownicy Pogorszenie stosunków z pracownikie m -Analiza pracownik ów, -Czas -szkolenie Zwolnienie Szef

10 Podsumowanie Analiza ex-post pokazała nam które rzeczy zostały nie zrealizowane w terminie lub w ogóle zapomniane Pozwala na lepsze zidentyfikowanie problemów i sukcesów oraz porażek w niektórych aspektach projektu

11 Dziękuję


Pobierz ppt "Metody i techniki zarządzania projektami.. Projekt Centrum kultury i rozrywki – otwarte dla każdego, do spędzania wolnego czasu. Miejsce z charakterem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google