Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oracle Discoverer Jachranka 25-26.11.2010 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oracle Discoverer Jachranka 25-26.11.2010 r.."— Zapis prezentacji:

1 Oracle Discoverer Jachranka r.

2 Zaprojektowane raporty
W chwili obecnej udostępnione są poniższe raporty dotyczące sprawozdawczości: Umowy_Decyzje o dofinansowanie - Dane do sprawozdawczości Wnioski o dofinansowanie - Dane do Sprawozdawczości Wnioski o płatność - Dane do sprawozdawczości (uwaga powyższy raport nie uwzględnia pomniejszeń z ROP) Umowy_Decyzje o dofinansowanie - Podział na województwa (wersja testowana) Wnioski o dofinansowanie - Podział na województwa (wersja testowana) Wnioski o płatność - Podział na województwa (wersja testowana) Dodatkowo udostępniony jest raport Sprawozdanie okresowe (Tabela 1,2,3). Tabela 1 powinna generować takie same dane jak raporty powyżej pisane czcionką niebieską. Tabela 2 powinna generować takie same dane jak raporty powyżej pisane czcionką zieloną. Usuwanie danych z KSI SIMIK (AM IZ) EWT - Umowy_Decyzje o dofinansowanie - Dane do sprawozdawczości EWT - Wnioski o dofinansowanie - Dane do Sprawozdawczości EWT - Wnioski o płatność - Dane do sprawozdawczości Raport dla IC - uwzględnia obciążenia na projekcie (wersja )

3 Nowa struktura widoków w Oracle Discoverer
Widoki, które tworzone są na potrzeby generowania dedykowanych raportów mają przed nazwą właściwą oznaczenie instytucji/komórki dla której raport był tworzony, np:

4 Nowa struktura widoków w Oracle Discoverer cd.
„Stare” widoki mają nazwę taką jak dotychczas, np:

5 „Dodatkowe” widoki w Oracle Discoverer cd.
„Nowe” widoki dotyczące wniosków o płatność skorygowanych i z pomniejszeniami (na razie informacje podstawowe, potem narastająco, i źródła finansowania):

6 Po wprowadzeniu dodatkowego widoku dla wniosków o płatność skorygowanych i z pomniejszeniami
Wnioski o płatność - Dane do sprawozdawczości (planuje się, że powyższy raport zostanie zmodyfikowany w oparciu nowy widok) Wnioski o płatność - Podział na województwa (wersja testowana) Wtedy zostanie wprowadzona pełna spójność w Tabelą 2 raportu Sprawozdanie okresowe (Tabela 1,2,3).

7 Co po wprowadzeniu spójności pomiędzy raportem Sprawozdanie okresowe (Tabela 1,2,3) a raportami cząstkowymi W Oracle Discoverer będą udostępnione raporty „cząstkowe”: Umowy_Decyzje o dofinansowanie - Dane do sprawozdawczości (raport dodatkowy) Wnioski o dofinansowanie - Dane do Sprawozdawczości (raport dodatkowy) Wnioski o płatność - Dane do sprawozdawczości (raport dodatkowy) Umowy_Decyzje o dofinansowanie - Podział na województwa (raport dodatkowy) Wnioski o dofinansowanie - Podział na województwa (raport dodatkowy) Wnioski o płatność - Podział na województwa (raport dodatkowy) oraz raport Sprawozdanie okresowe (Tabela 1,2,3). Jakie jest zdanie Administratorów: Czy raporty „cząstkowe” powinny pozostać? Czy należy je usunąć?

8 Raporty dedykowane - często dostępne tylko ograniczonej liczbie użytkowników.
W ciągu ostatniego roku zgłoszono szereg raportów dedykowanych. Część z nich jest udostępniona wszystkim użytkownikom, np.: Raport dla IC - uwzględnia obciążenia na projekcie Inne udostępnione są kilku, kilkunastu użytkownikom. Jest propozycja udostępnienia ich wszystkim użytkownikom. Pytanie do AM IZ: czy są jakieś wady tego udostępniania?

9 Mapowania zaprojektowanych raportów
Planowane jest udostępnienie (np. na stronie internetowej KSI) mapowań dedykowanych raportów udostępnionych w Oracle Discoverer wszystkim użytkownikom

10 Usuwanie raportów z Oracle Discoverer
Obecnie w Oracle Discoverer jest ponad raportów. Należy niezwłocznie usunąć niepotrzebne. Taka akcja „usuwania raportów”, jak obecnie, będzie powtarzana cyklicznie. Użytkownicy, którzy zapisują na swoim koncie dużo „śmieci” i ich nie usuwają będą identyfikowani i „powszechnie” znani ogółowi użytkowników.

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Waldemar Gaik


Pobierz ppt "Oracle Discoverer Jachranka 25-26.11.2010 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google