Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roczna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie PO KL 18 grudzień 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roczna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie PO KL 18 grudzień 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Roczna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie PO KL 18 grudzień 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,80 miliarda PLN* 1 053 380 570,50 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji zaangażowanej na konkursy * Kurs średni z 15.12.2009 r. 37,52 % - procent alokacji zaangażowanej na konkursy

3 932 umowy o wartości 432 250 321,06 PLN 932 umowy o wartości 432 250 321,06 PLN 15,40 % - w stosunku do alokacji 2007-2013 41,03 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy Dane na dzień 15.12.2009 r.

4 W latach 2007-2009 złożono 8168 wniosków o dofinansowanie, z czego 7253 wnioski oceniono jako formalnie poprawne (88,8%). W samym 2009 pracownicy MJWPU ocenili formalnie 7068 wniosków, w tym 4857 wniosków złożonych w odpowiedzi na 24 tegoroczne konkursy, ok. 2100 uzupełnień do wniosków oraz 111 protestów. Komisja Oceny Projektów powoływania była 50 razy. Ponad 3000 wniosków uznano za merytorycznie poprawne – proces oceny trwa. Przebieg procesu oceny projektów

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI 65759089,80%554 956 381 VII 1 6901 52590,24%661 046 860 VIII 2 5852 38992,42%2 082 287 834 IX 3 2362 74984,95%1 222 715 125 SUMA: 8 1687 25388,80%4 521 006 201 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

6 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI 59026344,58%151 256 123,17 VII 1 52592260,46%300 201 704,11 VIII 2 38953522,39%457 324 858,50 IX 2 749132748,27%449 491 552,03 SUMA: 7 2533 04742,01%1 358 274 237,81 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

7 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

8 PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich W ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich zawarto 57 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 2 752 517,94 (projekty do 50 tys. PLN). W ramach Działania 6.2 dotację na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej otrzymało 429 uczestników. 75 umów o wartości 31 167 508,44 PLN

9 PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej W ramach Priorytetu realizowane są przede wszystkim projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 – łącznie 284 umów o wartości 108 378 360,99 PLN. W ramach Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji wynosi 4155 z czego liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów wynosi 3105 Ponadto w ramach Działania 7.2 realizowane są projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnieniu ekonomii sektora społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji daje możliwość realizacji małych projektów do 50 tys. PLN, w ramach których promowana może być integracja społeczna, dialog społeczny i inicjatywy lokalnych społeczności przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. 400 umów o wartości 169 585 812,37 PLN

10 PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki Największym zainteresowaniem w ramach Priorytetu cieszy się Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, w ramach którego realizowane są m. in. projekty szkoleniowe dla osób pracujących i firm – 76 umów o wartości 67 378 919,40 PLN. Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach pilotażowych wynosiła 536 - 352 kobiety i 184 mężczyzn. Należy również zwrócić uwagę na możliwość realizacji projektów mających na celu wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, co jest szczególnie istotne w obecnym okresie spowolnienia gospodarczego. W ramach Poddziałania 8.1.2 mogą być realizowane np. projekty zwolnień monitorowanych (outplacement). Ponadto realizowany jest projekt systemowy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej o wartości 13 958 663 PLN. 100 umów o wartości 102 617 157,92 PLN

11 PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Największą grupą projektów realizowanych w ramach Priorytetu są projekty do 50 tys. PLN realizowane w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 209 umów o wartości 9 975 069,97 PLN. W ramach Poddziałania 9.1.1 obecnie 822 dzieci 3-6 lat korzysta z opieki przedszkolnej. W ramach Poddziałania 9.1.2 realizowanych jest 56 projektów o wartości 38,3 mln PLN, z których finansowane są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji w edukacji. Pomoc stypendialna udzielana jest w ramach projektu realizowanego przez Departament Edukacji UMWM – Poddziałanie 9.1.3 PO KL. 357 umów o wartości 128 879 842,33 PLN

12 Podział zawartych umów ze względu na rodzaj Beneficjenta Najwięcej umów zawarto z jednostkami administracji publicznej: 553 umowy o wartości dofinansowania 256,21 mln zł, co stanowi obecnie 59,28 % ogólnego dofinansowania. Przedsiębiorcy zawarli do tej pory 166 umów o wartości dofinansowania 75,99 mln zł, co stanowi 17,58 % ogólnego dofinansowania. Organizacje pozarządowe (fundacje, organizacje, samorządy, stowarzyszenia, kościoły, związki zawodowe) – 190 umów o wartości dofinansowania 82,79 mln zł co stanowi 19,16 % ogólnego dofinansowania. Inne podmioty (jednostki naukowe, zakłady opieki zdrowotnej) zawarły 23 umowy o wartości dofinansowania 17,24 mln zł, co stanowi 3,99 % ogólnego dofinansowania.

13 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

14 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski *196177 902 314,75 2 radomski *5728 494 587,53 3 płocki *4425 989 552,62 4 siedlecki *6218 556 227,19 5 wołomiński4512 515 306,59 6 ciechanowski3010 498 712,48 7 miński419 745 244,14 8 pruszkowski208 996 515,10 9 otwocki168 603 031,00 10 warszawski zachodni117 687 503,50 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

15 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 nowodworski137 136 062,49 12 piaseczyński136 644 109,21 13 ostrołęcki286 517 799,87 14 wyszkowski176 178 743,01 15 mławski225 020 502,11 16 płoński184 921 273,39 17 sokołowski144 526 769,35 18 przysuski234 486 262,46 19 lipski143 922 720,60 20 łosicki223 876 532,50 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

16 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 sochaczewski83 634 974,35 22 żyrardowski93 547 206,20 23 pułtuski123 322 393,16 24 szydłowiecki113 148 576,00 25 garwoliński223 092 521,69 26 grójecki173 043 831,89 27 grodziski132 961 124,10 28 przasnyski42 846 070,94 29 węgrowski162 729 626,25 30 białobrzeski112 471 337,40 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

17 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 kozienicki102 392 584,95 32 zwoleński112 305 992,54 33 legionowski122 302 988,90 34 ostrowski51 526 524,83 35 żuromiński71 524 842,20 36 makowski101 464 641,53 37 gostyniński5839 454,25 38 sierpecki4488 327,00 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

18 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Roczna Konferencja Podsumowująca Wdrażanie PO KL 18 grudzień 2009 r. Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google