Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2011-2026.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2011-2026."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2011-2026

2 DOCHODY 754,2 MLN WYDATKI 884,2 MLN ROZCHODY 5,0 MLN PRZYCHODY 135,0 MLN* DEFICYT 130,0 MLN *ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: KREDYT KRAJOWY 60 MLN POŻYCZKA ZAGRANICZNA 75 MLN

3 DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM w LATACH 2010- 2011 (w mln) *zgodnie z Uchwałą Sejmiku nr 1050/XLI/09 z 28.12.2009 r.

4 DOCHODYWYDATKI ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU WYDATKI BIEŻĄCE DOCHODY BIEŻĄCE

5 DOCHODY 2011

6 STRUKTURA DOCHODÓW W 2011 ROKU

7 WYDATKI 2011

8 STRUKTURA WYDATKÓW W 2011 ROKU

9 WYDATKI W 2011 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW (w tys.)

10 WYDATKI W 2011 ROKU WYBRANE DZIEDZINY WEDŁUG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 306,9 MLN 100,5 MLN 86,0 MLN 92,9 MLN

11 WYDATKI MAJĄTKOWE (W MLN)

12 GŁÓWNE OBSZARY REALIZACJI ZADAŃ w 2011 ROKU: 1.TRANSPORT I INFRASTRUKTURA 2.OCHRONA ZDROWIA 3.OŚWIATA, EDUKACJA I POMOC SPOŁECZNA 4.KULTURA 5.ROZWÓJ PRZEDIĘBIORCZOŚCI

13 TRANSPORT I INFRASTRUKTURA TRANSPORT I INFRASTRUKTURA REGIONALNE KOLEJOWE REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH POZOSTAŁE ZADANIA POZOSTAŁE ZADANIA w tym m.in. : Dokapitalizowanie spółki prawa handlowegoPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A. Dokapitalizowanie spółki prawa handlowegoPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.

14 INWESTYCJE W PODLEGŁYCH SZPITALACH i SP ZOZ INWESTYCJE W PODLEGŁYCH SZPITALACH i SP ZOZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY PROFILAKTYKA ZDROWOTNA PROFILAKTYKA ZDROWOTNA w tym: PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ OCHRONA ZDROWIA

15 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym m.in.: SZKOŁY ZAWODOWE 11,6 MLN SZKOŁY ZAWODOWE 11,6 MLN BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 8,3 MLN BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 8,3 MLN ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 5,1 MLN ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 5,1 MLN KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 2,0 MLN KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 2,0 MLN EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym m.in.: SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 4,4 MLN SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 4,4 MLN MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1,7 MLN MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1,7 MLN INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,6 MLN INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,6 MLN OŚWIATA I EDUKACJA

16 POMOC SPOŁECZNA I SPORT POMOC SPOŁECZNA POMOC SPOŁECZNA w tym: DOM IM. J. KORCZAKA REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W GDAŃSKU 2,9 MLN DOM IM. J. KORCZAKA REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W GDAŃSKU 2,9 MLN ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ POZOSTAŁE SKŁADKI0,7 MLN ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUND. ALIMENTACYJNEGO ORAZ POZOSTAŁE SKŁADKI0,7 MLN UPOWSZECHNIANIE SPORTU UPOWSZECHNIANIE SPORTU w tym: ORGANIZACJA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH4,4 MLN ORGANIZACJA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH4,4 MLN DOTACJE CELOWE DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ1,5 MLN DOTACJE CELOWE DLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ1,5 MLN NAGRODY I STYPENDIA0,4 MLN NAGRODY I STYPENDIA0,4 MLN

17 DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW KULTURA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY w tym m.in.: DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY

18 DOKAPITALIZOWANIE: w tym: DOKAPITALIZOWANIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. DOKAPITALIZOWANIE POMORSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W SŁUPSKU ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007- 2013: PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP 2007- 2013: OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

19 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF) zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Umożliwia: ocenę sytuacji finansowej oraz zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego analizę możliwości inwestycyjnych JST weryfikację długookresowej stabilności finansowej

20 WPF Województwa Pomorskiego na lata 2011-2026 została utworzona w oparciu o: wskaźniki makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa wytyczne Ministerstwa Finansów wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdania finansowe z lat ubiegłych analizę sytuacji gospodarczo - ekonomicznej regionu

21 DOCHODY W LATACH 2011-2026* (w mln) *w latach 2016-2026 przyjęto stałe kwoty dochodów na poziomie roku 2015 **kwoty dochodów zgodne z budżetem jednorocznym 2011**2012201320142015 Dochody ogółem, z tego: 754726660632619 a) dochody bieżące589590583553569 b) dochody majątkowe, w tym:166137787950 ze sprzedaży majątku124010355

22 WYDATKI W LATACH 2011-2026* (w mln) 2011**2012201320142015 1. Wydatki bieżące, w tym: 543541527489498 a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane134138141145148 b) związane z funkcjonowaniem organów JST8890939597 c) z tytułu gwarancji i poręczeń17 1615 d) na przedsięwzięcia wieloletnie145127120117120 2. Wydatki majątkowe, w tym: 34116112613093 a) na przedsięwzięcia wieloletnie252471466 * w latach 2016-2026 przyjęto stałe kwoty wydatków na poziomie roku 2015 ** kwoty wydatków zgodne z budżetem jednorocznym

23 Łącznie201120122013201420152016-2025 RPO199,6158,033,97,7 - - - PO IŚ40,126,513,6 - - - - POKL24,017,64,12,3 - - - INNE ZAGR.10,93,02,91,92,01,1- WŁASNE152,172,60,36,3 6,460,2* RAZEM:426,7277,754,818,28,37,560,2 WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE W LATACH 2011-2025 (w mln) *W LATACH 2016-2025 REALIZOWANE JEST WYŁĄCZNIE ZADANIE pn.: POTENCJALNE DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI PORT LOTNICZY GDAŃSK SP Z O.O.

24 I.REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY przy udziale środków własnych w kwocie 95,8 MLN w tym m.in.: Rozbudowa dróg wojewódzkich 126,0 MLN Sprzęt medyczny dla Szpitala Woj. w Słupsku 25,5 MLN II.PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO przy udziale środków własnych w kwocie 19,7 MLN w tym m.in.: Termomodernizacja 7 szpitali województwa pomorskiego 27,1 MLN Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 8,8 MLN PROGRAMY WIELOLETNIE NA LATA 2011-2026

25 III.PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI przy udziale środków własnych w kwocie 1,4 MLN w tym m.in.: Pomorskie – dobry kurs na edukację 15,7 MLN Stypendia dla doktorantów 1,9 MLN IV.INNE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH przy udziale środków własnych w kwocie 2,2 MLN Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich 8,7 MLN V.REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH w tym m.in.: Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk 79,1 MLN Rozbudowa dróg wojewódzkich 24,0 MLN Budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku 21,6 MLN

26 PROGNOZA DŁUGU

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2011 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2011-2026."

Podobne prezentacje


Reklamy Google