Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogłoszone konkursy w ramach POKL (Dz. 6.1) - podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogłoszone konkursy w ramach POKL (Dz. 6.1) - podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogłoszone konkursy w ramach POKL (Dz. 6.1) - podsumowanie

2 Cel : Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz z oddziałem zamiejscowym w Słupsku organizował spotkania informacyjne dotyczące POKL. Spotkania Informacyjne (Gdańsk, Słupsk) 34 spotkania Uczestniczyło 852 osoby Przygotowania do składania wniosków w ramach POKL.

4 Średnia wartość wniosku o dofinansowanie projektu wynosi około 659 000 zł. 12 ponad miliona zł 7 powyżej 1,5 miliona Spośród złożonych projektów aż 12 opiewało na kwotę ponad miliona zł z czego 7 stanowiło projekty powyżej 1,5 miliona. 72 518 612, 96 PLN Wartość złożonych wniosków W konkursie pilotażowym spłynęło 110 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Najniższa wartość projektu 79 750, 72 79 750, 72 PLN Najwyższa wartość projektu 1 780 380 1 780 380 PLN 6 000 000 PLN do podziału w tym konkursie Z przyczyn formalnych odrzucono 43 wnioski. Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od 06.11.2007 - do 07.01.2008.

5 8 6 mln złotych. By wszyscy aplikujący mogli otrzymać dofinansowanie realizacji projektu, należałoby zorganizować 8 konkursów, a w każdym do podziału kwotę 6 mln złotych. 50 116 261,54 50 116 261,54 PLN Wartość złożonych wniosków oceny merytorycznej Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się aż 67 wniosków (stanowi to 60 % złożonych wniosków). Najniższa wartość projektu 100 909, 54 100 909, 54 PLN Najwyższa wartość projektu 1 780 380 1 780 380 PLN Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od 06.11.2007 - do 07.01.2008.

6 NGO – stowarzyszenia, fundacje; instytucje szkoleniowo-doradcze; szkoły językowe; centra kształcenia ustawicznego/zawodowego; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku; Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie; Gmina Miejska Słupsk; Gmina Dębica Kaszubska; Gmina Somonino. 21 instytucji 6 21 instytucji, które startowały w konkursie pilotażowym, realizowało projekty w poprzednim okresie programowania za pośrednictwem WUP w Gdańsku. Tylko 6 spośród złożonych przez te instytucje projektów nie przeszło pozytywnie przez etap oceny formalnej. 4 projekty Warto podkreślić fakt, iż jedna z tych instytucji złożyła aż 4 projekty i wszystkie pozytywnie przeszły etap oceny formalnej. Katalog aplikujących o środki EFS w tym konkursie: Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od 06.11.2007 - do 07.01.2008.

7 Ogólnie: - osoby pozostające bez zatrudnienia (nie zarejestrowane jako bezrobotne w PUP): x18 Inne: osoby do 25 roku życia: x6 absolwenci szkół wyższych: x1 artyści: x1 wolontariusze: x1 Kryteria strategiczne: kobiety: x28 osoby niepełnosprawne: x10 osoby po 45 roku życia: x5 3 w 1: x1 Rodzaje beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu): Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od 06.11.2007 - do 07.01.2008.

8 Ilość projektów szkoleniowych z zaplanowanymi: stażami: x8 praktykami/przygotowaniami zawodowymi: x8 stażami i praktykami: x2 wolontariat: x1 Miejsce realizacji projektów: całe woj. pomorskie: x42 kilka powiatów: x15 trójmiasto: x1 jeden powiat: nowodworski x1, bytowski x2, kartuski x1, słupski x1, wejherowski x1, m. Gdańsk x2, malborski x1. Siedziby beneficjentów: z woj. pomorskiego x32 z innego województwa x16 (Warszawa, Lublin, Poznań, Kraków, Szczecin, Elbląg, Wałbrzych, Kalisz) c.d. Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od 06.11.2007 - do 07.01.2008.

9 Ocena merytoryczna w liczbach. Minimalne i maksymalne liczby – dane z projektów przekazanych na KOP 23 osoby17 spotkań Ocena merytoryczna. Od 28 stycznia do 04 marca. - okres realizacji: MAX – 21,5 miesięcy (17.03.2008-31.12.2009) MIN – 5 miesięcy (01.07.2008-30.11.2008) - koszt na 1 BO: MAX – 56 114,5 PLN MIN – 1 027,00 PLN - wartość projektu: MAX - 1 780 380,00 PLN MIN - 100 909,54 PLN - liczba BO: MAX – 1200 MIN – 15 Minimum punktowe by otrzymać dofinansowanie wynosiło 112 punktów. 7 wniosków (w tym 3 przyjęte a 4 do negocjacji) otrzymało minimum 112 punktów (największa liczba punktów 117). Konkurs pilotażowy nr 01/POKL/6.1.1/2007 Od 06.11.2007 - do 07.01.2008.

10 Lp. Nazwa Projektu Beneficjent Wartość przyznanego dofinansowania Średnia ocen 1Nowy zawód - szansą na lepsze jutro "EKSPER SITR" Sp. z o.o. w Koszalinie Oddział w Słupsku 506 180,00117 2Pobudka Uśpionych Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE RYJEWO 727 520,00115 3Razem dla siebie, razem dla innych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdańsk 1 131 400,00 jeszcze nie podpisane 114,5 4 Wracam do pracy! Umiejętność obsługi komputera szansą na powrót do aktywności zawodowej Office MK Informatyczne Centrum Szkoleniowe w Słupsku 134 792,50113 5Bądź aktywny! Trening Pracy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 619 389,00113 6Wróć - Do Pracy Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Wróć" 701 530,00113 7 Furtka do nowych możliwości - program wspierania aktywności zawodowej i społecznej kobiet długotrwale pozostających bez zatrudnienia Caritas Archidiecezji Gdańskiej SOPOT 1 115 958,00112 8 Bliżej pracy, bliżej społeczeństwa - aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z Subregionu południowego Województwa Pomorskiego Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska CHOJNICE 638 853,20111,5 Beneficjenci z którymi Wojewódzki Urząd Pracy podpisze umowy w ramach konkursu pilotażowego nr 01/POKL/6.1.1/2007.

11 21 296 857,11 21 296 857,11 PLN Wartość złożonych wniosków oceny formalnej Do oceny formalnej złożono 36 wniosków. Najniższa wartość projektu 74 590 74 590 PLN Najwyższa wartość projektu 1 917 450 1 917 450 PLN Konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2008 - Projekty Badawcze. Od 11.02.2008 do 28.03.2008 r. Średnia wartość wniosku o dofinansowanie projektu wynosi około 591 579 zł. 6 ponad miliona zł. Spośród złożonych projektów aż 6 opiewało na kwotę ponad miliona zł. 5 4 mln złotych. By wszyscy aplikujący mogli otrzymać dofinansowanie realizacji projektu, należałoby zorganizować 5 konkursów, a w każdym do podziału kwotę 4 mln złotych. 4 000 000 PLN do podziału w tym konkursie. 11 Tylko 11 spośród złożonych wniosków nie przeszło pozytywnie przez etap oceny formalnej.

12 4 4 mln złotych. By wszyscy aplikujący mogli otrzymać dofinansowanie realizacji projektu, należałoby zorganizować 4 konkursy, a w każdym do podziału kwotę 4 mln złotych. 16 729 774,71 PLN Wartość złożonych wniosków oceny merytorycznej Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 25 wniosków. Najniższa wartość projektu 118 888 118 888 PLN Najwyższa wartość projektu 1 869 870,42 1 869 870,42 PLN Średnia wartość wniosku o dofinansowanie projektu wynosi około 74 794,8 zł. Konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2008 - Projekty Badawcze. Od 11.02.2008 do 28.03.2008 r.

13 NGO – stowarzyszenia, fundacje; instytucje szkoleniowo-doradcze; centra kształcenia ustawicznego/zawodowego; uczelnie wyższe Powiatowy Urząd Pracy firmy analiz i badań inni (np. Duokomfort) centrum wolontariatu 7 instytucji 3 Z 7 instytucji, które realizowały projekty badawcze w poprzednim okresie programowania za pośrednictwem WUP w Gdańsku, 3 startowały w konkursie dotyczącym tego typu projektów w Poddziałaniu 6.1.1. 3 projekty Warto podkreślić fakt, iż jedna z tych instytucji złożyła aż 3 projekty i wszystkie pozytywnie przeszły etap oceny formalnej. Katalog aplikujących o środki EFS w tym konkursie: Konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2008 - Projekty Badawcze. Od 11.02.2008 do 28.03.2008 r.

14 Kwalifikacje zatrudnionego personelu Pożądane usługi szkoleniowe 25+ Kobiety Niepełnosprawni 50+ Mobilności pracowników Sytuacja absolwentów studiów dziennych magisterskich na rynku pracy Przystosowanie programu nauczania uczelni do potrzeb rynku pracy Luki kompetencyjne na rynku pracy i potrzeby/oczekiwania pracodawców Potrzeby pracodawców i prognozy na zapotrzebowania Absolwenci Motywacja pracowników Migracje zarobkowe w województwie pomorskim Kontynuacja projektu ZPORR (IBnGR Pom. Obser. Rynku Pracy) Kondycja sektora MŚP – instrumenty wspierania Rynek portowy Tematyka badań: Konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2008 - Projekty Badawcze. Od 11.02.2008 do 28.03.2008 r.

15 23 osoby8 spotkań Ocena merytoryczna. Od 17.04 do 06.05 Lp.Nazwa ProjektuBeneficjent Kwota Wnioskowana Średnia ocen 1 Równi na rynku pracy? - analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku465 150,0096,5 2 Migracja szansą województwa pomorskiego- wspieranie pozytywnych trendów adaptacyjnych na regionalnym rynku pracy PBS DGA SOPOT 1 369 628,1693 3Pomorskie obserwatorium rynku pracy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa GDAŃSK 1 512 060,0092 4 Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych WYG International Sp. z o.o. WARSZAWA 413 085,9190 Beneficjenci z którymi Wojewódzki Urząd Pracy podpisze umowy w ramach konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2008

16 Konkurs 01/POKL/6.1.2/2008 Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 5 179 083 PLN do podziału w tym konkursie. Konkurs otwarty od 25 lutego 2008 r. Typ beneficjentów (uprawnieni projektodawcy) : Powiatowe Urzędy Pracy województwa pomorskiego oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy.

17 Pierwszy złożony projekt 27.03.2008 r. Ze względu na charakter ogłoszonego konkursu, nadal trwa nabór. 4 889 097,72 PLN Wartość złożonych wniosków Na dzień 21.05.2008 do oceny formalnej złożono 19 wniosków. Najniższa wartość projektu 98 264,56 98 264,56 PLN Najwyższa wartość projektu 588 936,70 588 936,70 PLN Konkurs 01/POKL/6.1.2/2008 Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Spośród złożonych wniosków tylko 5 nie przeszło pozytywnie przez etap oceny formalnej.

18 oceny merytorycznej Na dzień 21.05.2008 do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 14 wniosków. Najniższa wartość projektu 103 772,00 103 772,00 PLN Najwyższa wartość projektu 588 936,70 588 936,70 PLN Średnia wartość wniosku o dofinansowanie projektu wynosi około 266 264 zł. 3 727 696,92 PLN Wartość złożonych wniosków Konkurs 01/POKL /6.1.2/2008 Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. 5 wniosków jest w trakcie oceny merytorycznej.

19 Lp.Nazwa ProjektuBeneficjentKwota wnioskowana Średnia ocen 1Pośrednictwo pracy silną stroną urzęduPowiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie206 005,6496,5 2 Kluczowa rola pośrednika pracy i doradcy zawodowego w zatrudnianiu na Kociewiu Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim458 785,8489,5 3Lepszy UrządPowiatowy Urząd Pracy w Wejherowie257 962,3084 4Kadra 2008Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku544 904,4694,5 5Wzmacniamy siłyPowiatowy Urząd Pracy w Kartuzach184 847,0094 6Nowe etaty Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 125 159,3691,5 7Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracyPowiatowy Urząd Pracy w Słupsku588 936,7090,5 8Nowa jakość usługPowiatowy Urząd Pracy w Pucku147 707,9490 9Wsparcie dla kadrPowiatowy Urząd Pracy w Bytowie346 715,8086,5 23 osoby5 spotkań Ocena merytoryczna. Od 17.04 do 06.05 Beneficjenci z którymi Wojewódzki Urząd Pracy podpisze umowy w ramach konkursu 01/POKL/6.1.2/2008.

20 Nabór wniosków 01/POKL/6.1.3/2008 Powiatowe urzędy pracy. Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Nabór wniosków od 04 lutego 2008 do 22 lutego 2008 r. O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się tylko powiatowe urzędy pracy z terenu województwa pomorskiego. Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2008 wynosi: 55 000 000,00 zł z tego 100% może stanowić kwota dofinansowania.

21 55 000 000 55 000 000 PLN Wartość złożonych wniosków oceny formalno-merytorycznej Do oceny formalno-merytorycznej złożono 21 wniosków. Najniższa wartość projektu 297 862,20 297 862,20 PLN Najwyższa wartość projektu 6 274 653,0 6 274 653,0 PLN Nabór wniosków 01/POKL/6.1.3/2008 Powiatowe urzędy pracy.. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku już ze wszystkimi Powiatowymi Urzędami Pracy podpisał umowy ramowe dofinansowanie realizacji projektów z Poddziałania 6.1.3 POKL. Trzej projektodawcy złożyli więcej niż jeden projekt (Kartuzy x2; Bytów x2; Gdynia x3). Na dzień 16.05.2008 r. pierwsze wnioski o płatność złożyli wszyscy (17 Powiatowych Urzędów Pracy), na kwotę 838 642,93 zł, co stanowi około 1,5% całej alokacji na 2008 r. Kwotę wydatków rozliczoną drugim wnioskiem o płatność złożyło na wartość 4 439 660,55 zł, stanowi to 8 % alokacji na 2008r.

22 W w/w kwocie, zgodnie z wytycznymi IZ PO KL, zawarta jest 5% rezerwa finansowa przeznaczona na ewentualne odwołania beneficjentów. Instytucja ogłaszająca konkurs może również stworzyć rezerwę finansową w wysokości 5% wartości jednego konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. 8 644 697 PLN do podziału w tym konkursie. Konkurs otwarty nr 02/POKL/6.1.1/2008. Nabór wniosków: 28 kwiecień 2008 roku Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na poddziałanie 6.1.1 określonych w Planie Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VI w woj. pomorskim. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

23 17 513 495,36 17 513 495,36 PLN Wartość złożonych wniosków Najniższa wartość projektu 236 839,0 236 839,0 PLN Najwyższa wartość projektu 1 988 559,82 1 988 559,82 PLN oceny formalnej Na dzień 16.05.2008 do oceny formalnej złożono 24 wnioski. ponad miliona zł. Spośród złożonych projektów 3 opiewały na kwotę ponad miliona zł. Z przyczyn formalnych odrzucono 8 wniosków o dofinansowanie. Konkurs otwarty nr 02/POKL/6.1.1/2008.

24 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU Data rozpoczęcia realizacji projektu: nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do WUP Gdańsk. Data zakończenia realizacji projektu: do 31 grudnia 2010 roku. Obszar realizacji projektu: obszar województwa pomorskiego. Kryterium wysokości finansowej projektu: min. 50.000 PLN max. 2.000.000 PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 100 % Konkurs otwarty nr 02/POKL/6.1.1/2008.

25 PROCEDURA KONKURSOWA PREMIA PUNKTOWA: (preferowanie pewnych typów projektów) Premia przyznawana będzie wyłącznie tym projektom, które otrzymają wymagane min. punktowe za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych Szczegółowe kryteria strategiczne (nieobowiązkowe) KRYTERIUM GRUPY DOCELOWEJ: premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie będzie adresowane do Osób niepełnosprawnych i/lub po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia. DODATKOWYCH 5 PUNKTÓW KRYTERIUM POTRZEB LOKALNYCH: premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych Projektów wskazanych w Powiatowych Programach na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej. DODATKOWYCH 15 PUNKTÓW

26 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogłoszone konkursy w ramach POKL (Dz. 6.1) - podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google