Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Budowa wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie Urząd Marszałkowski Sala Herbowa 13/09/2011

2 Czy interwencja publiczna? « Niewidzialna ręka » Adama Smitha Właściwa rola interwencji publicznej Kryzys finansowy Zubożenie części społeczeństwa

3 Od inicjatywy prywatnej do roli facylitatora sektora publicznego Epoka uprzemysłowienia. Robert Owen i pierwsza spółdzielnia « Spółdzielcza fabryka » Charles Gide Epoka poprzemysłowa: Walka z bezrobociem Stowarzyszenia z działalnością gospodarczą (Fr) Spółdzielnie socjalne we Włoszech Epoka włączania : Strategia integracji na rynek pracy UE do roku 2020

4 Definicja UE 1990 rok Organizacje ekonomii społecznej to podmioty ekonomiczne i społeczne działające we wszystkich sektorach. Charakterystyczne są dla nich przede wszystkim ich cele i specyficzna forma przedsiębiorczości. Ekonomia społeczna obejmuje takie organizacje jak spółdzielnie, towarzystwa pomocy wzajemnej, stowarzyszenia i fundacje

5 Badania charakterystyk sektora John Hopkins report organizacja jest formalnie stworzona, posiada rzeczywistość instytucjonalną jest organizacją niezależną od rządu i ma formę prywatnej instytucji nie rozdaje zarobków (można je zdobywać, ale nie ma redystrybucji do właścicieli) jest samozarządzająca się zawiera pewien procent udziału wolontariuszy, w wykonywaniu swoich celów lub w zarządzaniu

6 EKONOMIA SPOLECZNA Metoda pogodzenia wydajności gospodarczej i celów społecznych Ponad 10 milionów zatrudnionych w 27 państwach członkowskich (10% ogólnego zatrudnienia) Ponad 1 million przedsiębiorstw wytwarzających 11% PKB we wszystkich domenach życia Nadzwyczajna zdolność do innowacji i przeprowadzania zmian Szkoła demokracji na szczeblu lokalnym Zarządzanie bazowane na jednostce a nie na kapitale

7 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 4 kryteria ekonomiczne ciagłe wytwarzanie towarów i/albo świadczenie usług wysoki poziom autonomii stały poziom ryzyka gospodarczego minimalny poziom platnej pracy

8 PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 5 kryteriów społecznych usługi wyraźnie służą społeczeństwu inicjatywa obywatelska proces decyzyjny nie jest uzależniony od podziału kapitału dynamika partycypatywna, z udziałem wszystkich aktorów (stakeholders) ograniczony podział korzyści

9 Ekonomia społeczna związana z terytorium : Raport Trzeci sektor i zatrudnienie poza działalnością w zakresie integracji do pracy, ekonomia społeczna odgrywa kluczową rolę w ulepszaniu działalności terytorium – i przez to rozwoju z różnych punktów widzenia: wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego wzmacnianie lokalnego empowerment powoduje wzrost społeczno-gospodarczej działalności terytorium

10 Działalności w niszach ekonomicznych Spółdzielnia drukarska Stowarzyszenie szkolące terytoria we wprowadzaniu polityki kulturowej Konsorcjum budowa, transport, usługi : 20 000 pracowników w 230 spółdzielniach, 700 M obrotu Podmioty wdrażające osoby bezrobotne do pracy Szkoła cyrku - stowarzyszenie Stowarzyszenie zakładające nowe małe gospodarstwa rolne Spółdzielnia konsultantów Spółdzielnia – budowa i szkolenie Stowarzyszenie – szwalnia i zajęcie czasu wolnego Klub inwestorów

11 Ekonomia społeczna - przykłady

12 Hotel « Pan Cogito » Kraków Usługi budowlane i szkolenia Byczyna « Cztery Pory Roku » Lublin Wioski tematyczne – Sierakowo – wioska hobbitów Bałtów

13 Przykład Brytyjski Sustainable Enterprise Strategies (SES) jest przedsiębiorstwem społecznym, fokusującym na wprowadzaniu zrównoważonych strategii dla przedsiębiorstw, które mogą mieć wpływ na indywidualne osoby i społeczeństwa – używając przedsiębiorczość we wszystkich jego formach do zwalczania biedy i nierówności

14 Sustainable Enterprise Strategies

15 SES & Assets

16 5 głównych etapów pracy Etap przed-przed początkiem – poszukiwanie chętnych Etap pomysłu - myślenie o przedsiębiorstwie Etap początku (start up) – przygotowywanie się do biznesu Etap po start up – intensywne wspieranie w społeczeństwie aby pomysł stał się rzeczywistością Etap rozwoju biznesowego – intensywna opieka i mentoring

17 Social return on investment (SROI) Stosunek SROI na rok 2008-09 to £7.47:£1.00 Za każdy £1 inwestowany £7.47 zostanie zwrócone. Biznes może to wyrazić jako 747% zwrot na inwestycji.

18 Jai deux mains et une tête, et personne nen veux Philippe

19 1995 MAIN FORTE recrute Michel DERVILLE précédemment cadre bancaire

20 GROUPE ARDENSE Une dynamique de développement Les MissionsLes StructuresEffectif INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE « Nos Racines » Association Droit au Travail 1988 16 RECUPTRI AUS 199348 EPAGE Entrepôt École 200520 MISE A LEMPLOI DYNAMIC EMPLOI Relais Travail 1990 25 + 65 ETP Épi Intérim 1999 Defi 2001 CREATION DEMPLOIS Main Forte 199535 ETEL 199821 EQUIPACT 200141 Département SIMAG 20056 Total Emplois Créés 277

21 « Droit au travail » metoda Spotkania « przy kawie » osób bezrobotnych aby mogli rozmawiać Usłyszenie idei co do centrum zainteresowań Stopniowe wyłonienie projektu – poszukiwanie odpowiedniej formy oraz osoby Etap eksperymentacji Założenie podmiotu i jego działalność

22 Wyzwania dla sektorów Publiczny Prywatny Trzeci

23 Publiczny zapewnić prawo do inicjatywy ułatwiać działanie wspierać twórczość, (tam gdzie nie ma możliwości osiągnięcia innych środków) wspierać wytworzenie się sektora szukać w swym gronie osób, które chciałyby się podjąć takiego wyzwania i utworzyć niecodzienny podmiot, o ile mają do tego zdolności i powołanie...

24 Prywatny odgrywać rolę starszego brata - znajomość rynków i działalności gospodarczej identyfikować obszary, gdzie brak jest usług czy też produktów wspierać wysiłki drobnych podmiotów udostępnieniem pracowników kadrowych przyjmować pracowników na okresy testowe, lub na zdobycie doświadczenia ale też szukać w swym gronie osób, które chciałyby się podjąć takiego wyzwania i utworzyć niecodzienny podmiot, o ile mają do tego zdolności i powołanie...

25 Trzeci pracować nad innowacyjnymi działaniami, mogącymi stać się gospodarczą niszą rynkową przekazywać swoje doświadczenie dotyczące znajomości grup docelowych współtworzyć i współpracować z nowymi podmiotami, wspierając osoby, które są tam zatrudnione tworzyą podmioty ES ale też szukać w swym gronie osób, które chciałby się podjąć takiego wyzwania i utworzyć niecodzienny podmiot, o ile mają do tego zdolności i powołanie...

26 Razem ale osobno Pierwsza seria spotkań warsztatowych - sektor trzeci – 26/09/11 - sektor publiczny – 29/09/11 - sektor prywatny – termin do ustalenia spotkania Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości

27 Dziękuję za wysłuchanie Piotr Wołkowiński 517 669 324 p.wolkowinski@wp.pl


Pobierz ppt "Budowa wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google