Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 15 maja 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 15 maja 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 15 maja 2007 r.

3 3 Informacje ogólne Pilotażowy Program Leader+ jest działaniem numer 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, na które pierwotnie przeznaczono 18.750.000 EUR, natomiast w dniu 5 lutego 2007 r. kwota ta została zwiększona do 30.443.952 EUR. Udział środków publicznych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

4 4 Sposób wdrażania PPL+ w Polsce PPL+ wdrażany jest w dwóch schematach: Schemat I - od końca 2004 r. do końca 2006 r. Celem było tworzenie Lokalnych Grup Działania oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Schemat II - od połowy 2006 r. do końca 2008 r. Celem jest realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5 5 Beneficjenci Schemat I: Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie związki międzygminne, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. Schemat II: Lokalne Grupy Działania (fundacja, stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń)

6 6 Wysokość pomocy Maksymalnie do 150.000 PLN na projekt w ramach schematu I, minimum 2 projekty na województwo Maksymalnie do 750.000 PLN na projekt w ramach schematu II, minimum 1 projekt na województwo

7 7 Podsumowanie wdrażania schematu I Do dnia 31.12.2004 r. wpłynęło 248 wniosków na kwotę dofinansowania 31.194.184 PLN Po weryfikacji formalnej i merytorycznej pozostało 225 wniosków na kwotę 28.580.624 PLN W czerwcu 2005 r. Minister RiRW zatwierdził listę 174 projektów na łączną kwotę dofinansowania 22.810.611 PLN

8 8 Podsumowanie wdrażania schematu I c.d. Uwzględniając rezygnacje wnioskodawców z podpisania umowy oraz nowe projekty, które w listopadzie 2005 r. weszły z listy rezerwowej, podpisanych zostało 178 umów na łączną kwotę 22.783.000 PLN Zrealizowanych i zakończonych zostało 167 projektów (11 beneficjentów zrezygnowało z realizacji umowy) na łączną kwotę 19.555.736 PLN

9 9 Ilość projektów wg. województw województwoWartośćLiczba dolnośląskie1 167 82610 kujawsko-pomorskie1 274 81713 lubelskie917 1878 lubuskie443 4604 łódzkie1 197 1229 małopolskie2 797 54123 mazowieckie2 024 28615 opolskie594 9166 podkarpackie1 572 96113 podlaskie800 0416 pomorskie1 301 21812 śląskie1 026 0388 świętokrzyskie1 291 4821313 warmińsko-mazurskie1 008 4999 wielkopolskie1 405 27412 zachodniopomorskie733 0696 Suma19 555 736167

10 10 Obszar PPL+ i forma prawna LGD Spośród 902 gmin, na obszarach których realizowane były projekty Schematu I PPL+, prawie 75% to gminy wiejskie, zaś resztę stanowiły gminy miejsko-wiejskie. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń stanowiły 88%, natomiast fundacje 12% utworzonych LGD.

11 11 Podsumowanie wdrażania schematu II Do dnia 19.06. 2006 r. wpłynęło 187 wniosków o dofinansowanie na kwotę 124,9 mln. PLN Pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym zostały 162 wnioski na kwotę 105,2 mln PLN, które po ocenie dokonanej przez ekspertów, umieszczone zostały na liście rankingowej, zatwierdzonej w grudniu 2006 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do 13 kwietnia 2007 r. podpisano 150 umów na kwotę 98.530.268 PLN.

12 12 Ilość projektów wg. województw województwoWartośćLiczba dolnośląskie7 081 74411 kujawsko-pomorskie8 803 04013 lubelskie4 111 3808 lubuskie2 953 2704 łódzkie5 880 2849 małopolskie10 478 14916 mazowieckie5 798 5349 opolskie2 728 4254 podkarpackie9 438 84415 podlaskie5 064 3738 pomorskie4 289 0637 śląskie5 576 8449 świętokrzyskie6 456 1259 warmińsko-mazurskie5 592 3008 wielkopolskie9 886 45714 zachodniopomorskie4 391 4366 Suma98 530 268150

13 13 Podsumowanie wdrażania schematu II c.d. O zaliczki, w wysokości do 20% kosztów projektu, wystąpiło 141 beneficjentów (94%). Do dnia 11 maja br. FAPA zweryfikowała pozytywnie i przekazała do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 120 zleceń płatności na kwotę 15,630 mln PLN. ARiMR wypłaciła dotychczas 53 zaliczki na kwotę 6,87 mln PLN.

14 14 Przydatne strony www www.minrol.gov.pl www.fapa.org.pl www.leaderplus.org.pl


Pobierz ppt "1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 15 maja 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google