Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynardowa konferencja w ramach Programu IS INTERREG IIIA SR-PL Aktualne problemy regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem problematyki osób długotrwale.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynardowa konferencja w ramach Programu IS INTERREG IIIA SR-PL Aktualne problemy regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem problematyki osób długotrwale."— Zapis prezentacji:

1 Międzynardowa konferencja w ramach Programu IS INTERREG IIIA SR-PL Aktualne problemy regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem problematyki osób długotrwale bezrobotnych Regionalne możliwości współpracy: ÚPSVaR Čadca – pracodawcy DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE Marzec 2007 Hotel LIPA, Matičné námestie, Čadca

2 Kamienie milowe : Styczeń 2000 22,7 % Kwiecień 2001 1x poniżej średniej słowackiej Czerwiec 2005 1x poniżej 9 % Październik 2006 1 x poniżej 7 % Rok 2007 (02/07 = 6,81 %)......jaki przebieg ????

3 RYNEK PRACY Rynek pracy krajów UE Krajowy RP NUTS I REGIONALNY RP NUTS III,II LOKALNY RP NUTS IV OFERTA PS: (marketing) ÚPSVaR, Agencje,EAO..... Popyt na SR Podmioty pracodawców 1.) jakość siły rob. 2.) cena pracy..... Zatrudnienie 150 - 200 tys.(np. IRL 25 tys.) 2,3 mil w RS Ok. 12 000 w pow. ČA Bezrobotni Integracja na RP Jakość siły roboczej

4 RYNEK PRACY : PRACA JAKO TOWAR Koszty utrzymania O T O C Z E N I E G O S P O D A R C Z E C e n a p r a c y ( P Ł A C A ) OFERTA P.S P > D PŁACA EAO = (zatrudnieni +bezrobotni POPYT D > P Płace Podmioty pracodawców ÚPSVaR II. Kultywacja Struktura bezrobotnych I. Trend spadający JAKOść PS Poziom RP NUTS IV 1 P // D 2. RD 3. ZL wymogi ??? P=D

5 Punkt wyjścia Strategia lizbońska, NLS,... NS RR... z aspektu ÚPSVaR : zzatrudnienie, edukacja zasobów ludzkich - kapitál w kontekście: środowisko biznesowe Wartości docelowe wskaźników celu strategicznego NSRR 2007 – 2013 : WskaźnikCelrealita v RS – r.: 2005 PKB na mieszkażcapowyżej 60 % średniej E – 15 Szacunkowo: Ok. 52 – 53 % Produktywność pracy (PKB w PKS na zatrudnionego) powyżej 70 % średniej E –15 Szacunkowo: Ok. 58 % Stopa zatrudnienia :15 – 64 lat powyżej 90% średniej E –15 Szacunkowo: Ok. 55 – 60 % Rzeczywistość 2005 r. (LUX 248%, IRL 137% DK 124% NL,A 123 %...ČR 71%) RS PKB... 55 % średniej UE – 25(LOT 47%, PL 50%, LIT 52%) Zdroj : EUROSTAT 2006 www.itapa.skwww.itapa.sk

6 Rzeczywistość regionu I. Regionalna rama możłiwości : D – tworzenie miejsc pracy ? Rzeczywistość – raczej zanik istniejących – stagnujący sektor usługowy – zastąpić ma zanikające miejsca pracy (SOP P CR) przyczyna : nieprzygotowana – przedwczesna, deindustrializacja regionu – níski stopień dywerzifikacvji (drewno, tekstyl, maszyny/min. nowoczesność) – mobilność siły roboczej A.) zawodowa (chęć zmiany zawodu ) B.) przestrzenna *............ Czy dalej akceptować negatywne konsekwencje* ? JAK DALEJ ? – działania marketingowe ÚPSVaR Pracodawcy co możemy właściwie zaoferować ? (AOTP + PS+I/OPS) komunikacja + oświata : własna strona internetowa: www upsvarcadca.sk giełda SŠ – poszerzona giełda informacji seminaria, media regionalne projekty pilotowe NS RR 2007 – 2013: PARTNERSTWÁ – rozwiązywanie kluczowych problemów – identyfikacja czynników ryzyka podczas rejestracji ( MATRA ) Nástroje AOTP

7 Rzeczywistość regionu II. Pytanie podstawowe : Ilu z tych 7 % bezrobotnych chce rzeczywiście pracować? (nie tylko deklarować chęć) Z aspektu ÚPSVaR: problemy podstawowe – pogarszająca się JAKOść bezrobotnych – brakujący ROP regionu (dokument programowy) = wizja rozwoju gospodarczego – SŠ – ZL z aspektu pracodawców: – małe i średnie przedsiębiorstwa – uniwersalność – duże zakłady - specjalizacja ?? wspólny mianownik: elastyczność– adaptacyjność siły roboczej z aspektu wizji: PARK TECHNOLOGICZNY: rzeczywistość – wizja ?

8 WARIANTY I.Działania profilaktyczne – wizja rozwoju gospodarczego (oferta - popyt–wybór zawodu) – Informacyjne doradztwo pracodawcom AOTP – doradztwo specjalne n.p. outplacement itp.) II. Rozwiązywanie aktualnego stanu (CS : pracodawcy) – BADANIA ANKIETOWE (CS : pracodawcy) – KULTYWOWANIE SIŁY ROBOCZEJ – INNOWACJA W PROJEKTACH – doświadczenia innych regionów, centralnie sterowana koncepcja kontra rozmiar regionalny //dokumenty programowe

9 NIE MA METODY UNIWERSALNEJ pytanie. na czym polega sukces IRLANDII i krajów skandynawskich ?? odpowiedź: właściwy wybór i odpowiedzialne wykorzystywanie instrumentów wspomagania (polityki regionalne) warunki – priorytety: – budowanie gospodarki opartej na wiedzy //spółki – trwały wzrost gospodarczy (konkurencyjność PP,..... – wspacie (rzeczywiste – nie deklarowane) kohezji społecznej Zdroj : www.euroactiv.skwww.euroactiv.sk Co zadecyduje o sukcesie gospodarki RS ??? ( również o sukcesie naszego regionu )

10 1.) okres rejestracji 2.) struktura wieku 1997 – dane referencyjne Długotrwałe bezrobocie: (DB) 1.) czynniki ryzyka (n.p. wiek......) nastąpstwo prowadzi do DB po rejestracji 2.) właściwości osobowości:....... Chęć do pracy/zmieniać swoje postawy 3.) rozmiar regionalny: NP RR kategorie: A, B, C a D ( Čadca )

11 Podstawowe trendy rozwoju Lokalny rynek pracy: NUTS IV, pow. Čadca

12 Udział kobiet NUTS IV: ČA, KM NO (2004,05,06..07) Mobilność kobiet – zdeterminowana w sposób wyraźny Regiony z przewagą zasiedlenia wiejskiego Regiony bądące źródłem siły roboczej (mężczyźni) Mężatki r :.2000 59,3 % r : 2006 59,9 % Panny, wdowy, rozwódki r : 2000 33,7 % r : 2006 28,8 % Wzrósł udział rozwódek o 3,5% i wdów o 1,1 %

13 1.) Bezrobotni z ZP 2.) absolwenci

14 Stopa bezrobocia SB (%) a indeks płacy realnej IPR ( % )

15 Dziękuję za uwagę Mgr. Ján Pidych ÚPSVaR Čadca Jan.Pidych@upsvar.sk tel:00421 414304441

16


Pobierz ppt "Międzynardowa konferencja w ramach Programu IS INTERREG IIIA SR-PL Aktualne problemy regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem problematyki osób długotrwale."

Podobne prezentacje


Reklamy Google