Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca transgraniczna uczestników rynku pracy w Słowacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca transgraniczna uczestników rynku pracy w Słowacji"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca transgraniczna uczestników rynku pracy w Słowacji
Námestovo

2 Ponadregionalna strategia zatrudnienia Bratysława – Wiedeń
Współpraca projektowa

3 Partnerzy Austria: Miasto Wiedeń
waff (Wiedeński Fundusz Pomocy Zatrudnionym) AMS Wiedeń (Urząd Pracy Kraju Związkowego) Izba Pracowników i Zatrudnionych Związki Zawodowe Pracowników Prywatnych Izba Gospodarcza Miasta Wiednia Związek Przemysłowy Miasta Wiednia Urząd Socjalny Kraju Związkowego Wiedeń

4 Partnerzy Słowacja: Bratysławski Kraj Samorządowy
Magistrat Miasta Stołecznego Republiki Słowackiej Bratysławy Trnawski Kraj Samorządowy Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Centrum Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Bratisława Bratysławska Izba Regionalna Słowackiej Izby Handlowo-Przemysłowej Konfederacja Związków Zawodowych

5 Cele podstawowe Współpraca skierowana na wspieranie rynku pracy między Wiedniem, Bratysławą i Trnawą za pośrednictwem: Rozwoju wspólnej strategii zatrudnienia Systematycznego połączenia regionalnych i gospodarczych uczestników rynku pracy Przygotowania przedsiębiorców i pracowników regionu do zmian na rynku pracy

6 Cele długookresowe Pierwszy stopień systematycznej koordynacji działań i uczestników w oparciu o Terytorialny Pakt Zatrudnienia –TPZ (alternatywna platforma zatrudnienia) Wybudowanie instrumentu zarządzającego – wspólnego, transgranicznego TPZ !

7 Główne cele Wytworzenie wspólnej bazy wiedzy i informacji
Pomoc w poprawie poziomu kwalifikacji Wspieranie procesu tworzenia „klustrów” oraz pogłębienie współpracy gospodarczej Intensyfikacja współpracy instytucji zarządzających Wsparcie trzeciego sektora – mającego znaczenie z aspektu polityki rynku pracy

8 Zasięg terytorialny

9 Przesłanki Powstanie wspólnego rynku pracy w regionie Brno – Bratysława - Györ - Wiedeń. W fazie początkowej współpracy tylko między Bratysławą i Wiedniem Przez wykorzystanie różnych czynników lokalnych przez przedsiębiorstwa i ruchy migracyjne wzrasta nacisk na niewykwalifikowaną siłę roboczą (=szczególna grupa celowa w ramach aktywnych działań polityki rynku pracy)

10 Korzyści uczestników Świadome zarządzanie procesem
Bardziej odpowiednie dane dotyczące rozwoju wspólnego regionu Wykorzystanie doświadczeń z projektów Good Practice Wykorzystanie potencjału infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poprawa jakości oferty wolnych miejsc pracy

11 Dochód roczny brutto w EUR (według bieżącego kursu)

12 Dochód roczny brutto EUR (parytet siły nabywczej)

13 Kumulowany wzrost dochodu brutto w latach 2000-2005 (według bieżącego kursu)

14 Osiągnięcie wspólnej bazy wiedzy i informacji
Przesłanki wzajemnego porozumienia i działania. Informacje na temat: Rozwoju rynku pracy w strukturach zarządzania Aktywnych działaniań polityki rynku pracy Terytorialnym Pakcie Zatrudnienia itd.

15 Poprawa poziomu kwalifikacji
Ofensywa kwalifikacyjna skierowana przede wszystkim na: Nauczanie języka Podniesienie wymogów kwalifikacyjnych Przystosowanie się wykwalifikowanej siły roboczej i bezrobotnych do wyższych wymogów Transgraniczna edukacja fachowców Transgraniczne zespoły edukacyjne itd.

16 Oferta pracy według poziomu wykształcenia, 2005

17 Wsieranie procesu powstawania „klustrów” oraz pogłębienie współpracy gospodarczej
Specyficzna kwalifikacja skierowana na problematykę „klustrów” workshopy dla małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) na temat „klustrów” Programy informacyjne i kwalifikacyjne dla małych przedsiębiorstw dotyczące kooperacji itd.

18 Intensyfikacja współpracy instytucji zarządzających
Połączenie instytucji służb zatrudnienia wymaga: Współpracy TEP Wiedeń z „komitetami ds. zatrudnienia“ w Słowacji Transferu know - how w celu realizacji projektów ESF Informacji o zmianach w strukturach organów zarządzających Itd.

19 Czecho-Słowacka Akademia Ekspertów

20 Partnerzy Republika Czeska
Zespół Trenerów i Konsultantów Zarządzania Brno Wydział Studiów Społecznych, Uniwersytet Masaryka w Brnie Urzędy Pracy Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Břeclav, Kroměříž,Frýdek-Místek, Brno - okolice

21 Partnerzy Słowacja Urzędy Pracy. Spraw Socjalnych i Rodziny
Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Senica, Trenčín, Trnava, Žilina

22 Główne cele Współpraca skierowana na wsparcie rynku pracy w szerokiej strefie nadgranicznej Czech i Słowacji poprzez: Rozwój współpracy dwustronnej Wytworzenie systematycznego połączenia regionalnych i gospodarczych uczestników rynku pracy Wspieranie przedsiębiorczości i pracowników w regionie

23 Tematy seminariów Wspólny rynek pracy, polityka zatrudnienia
Poradnictwo specjalne

24 Dziękuję za uwagę Ing. Ľudovít Mlynarčík ELP Consulting,s.r.o.


Pobierz ppt "Współpraca transgraniczna uczestników rynku pracy w Słowacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google