Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERREG IIIA PR-SR Rozwój i popularyzacja współpracy transgranicznej między partnerami rynku pracy w powiecie Stara Lubownia i Nowy Sącz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERREG IIIA PR-SR Rozwój i popularyzacja współpracy transgranicznej między partnerami rynku pracy w powiecie Stara Lubownia i Nowy Sącz."— Zapis prezentacji:

1 INTERREG IIIA PR-SR Rozwój i popularyzacja współpracy transgranicznej między partnerami rynku pracy w powiecie Stara Lubownia i Nowy Sącz

2 Główne informacje o powiecie Stará Ľubovňa Liczba mieszkańców: 51 539 (31.12.2005) Liczba mieszkańców aktywnych zawodowo : 21 428 Ilość miejscowości: 44 (łącznie z 2 miastami) Liczba podmiotów gospodarczych: Małe: 125 ( 6 913 ) Duże: 864 ( 4 803 ) Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą: 5 100 Średnia stopa bezrobocia: - r.2006:10,02% ( 10,92%, 9,23%, + - 1,69%) -r.2000: 17,51% ( 20,80%, 13,88%, + - 6,92%)

3 Hodnota EÚ 25 : zdroj EUROSTAT PO kraj SR SĽ EÚ-25

4

5 BEZROBOCIE Na relatywnie dobrą sytuację ma wpływ wiele czynników. Najważniejsze z nich to: duża liczba osób prowadzących samodzielną działalność migracja mieszkańców do innych okresów i za granicę państwa współpraca z pracodawcami, prace sezonowe stabilizacja społeczno-ekonomiczna pracodawców przedsiębiorstwa z udziałem podmiotów zagranicznych

6 Liczba osób prowadzących samodzielną działalność Powiat Stará Ľubovňa ma jeden z najwyższych udziałów osób prowadzących działalność gospodarczą - 24 % z ogółu osób aktywnych zawodowo. Obecnie liczba takich osób (5 100) jest wyższa od bezrobotnych (2 839).

7 Migracja mieszkańców Powiat Stará Ľubovňa charakteryzuje się zwiększoną migracją mieszkańców za pracą do: Czech - budownictwo, służba zdrowia, przemysł elektrotechniczny Austrii - pielęgniarki, rolnictwo Niemcy – budownictwo, usługi turystyczne, rolnictwo Irlandia, Wielka Brytania, Holandia Nie można pominąć również wyjazdów ludzi czynnych zawodowo do USA i Kanady Na migrację mieszkańców wpływa z jednej strony brak odpowiednich miejsc pracy i niska płaca (SL - 13 216,- Sk, PO – 13 661,- Sk, SR – 18 324,- Sk), z drugiej strony znajomość języka niemieckiego (dialektu).

8 Warunki migracji Ujednolicone prawo dotyczące wzajemnego zatrudniania Podobieństwo języka polskiego i słowackiego Bliska kultura i tradycje Odpowiadające odległości (Stara Lubownia – Nowy Sącz = 50 km) Dostateczna liczba przejść granicznych Poziom wykształcenia mieszkańców Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Chęć dojazdów do pracy

9 Przeszkody w transgranicznej migracji Brak bezpośredniego połączenia z powiatem nowosądeckim Zły stan techniczny infrastruktury drogowej Wysoka stopa bezrobocia w powiecie nowosądeckim – 26,4% Wzrost bezrobocia długookresowego – ok.. 50% bezrobotnych Niskie kwalifikacje osób zarejestrowanych w urzędach pracy – 57% bezrobotnych ma wykształcenie podstawowe Różnice w przeciętnych płacach – RS 6900 Sk, RP 9000 Sk Niska oferta nowych miejsc pracy Brak informacji o transgranicznej migracji

10 Zainteresowanie mieszkańców pracą w Polsce

11 Zainteresowanie o branże

12 Zainteresowanie pracodawców o pracowników z Polski

13 Sektory w których pracodawcy chcą zatrudnić obywateli polskich

14 INTERREG IIIA PR-SR Rozwój i popularyzacja współpracy transgranicznej między partnerami rynku pracy w powiecie Stara Lubownia i Nowy Sącz

15 PARTNERZY PROJEKTU Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu

16 CELE PROJEKTU Pogłębianie współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia w powiecie Stara Lubownia i Nowy Sącz z zamiarem rozwijania rynku pracy Budowanie kontaktów między instytucjami lokalnymi Zabezpieczenie przekazywania informacji o możliwościach współpracy transgranicznej

17 Grupy celowe Mieszkańcy powiatu Stara Lubownia i Nowy Sącz Organy administracji rządowej i samorządów Pracodawcy Pracownicy publicznych służb zatrudnienia w powiecie Stara Lubownia i Nowy Sącz

18 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Spotkania robocze pracowników publicznych służb zatrudnienia Zorganizowanie polsko – słowackiej konferencji na temat rozwoju współpracy transgranicznej Wydanie biuletynu – materiału prezentującego konferencję Propagowanie słowacko-polskiej współpracy transgranicznej Utworzenie Punktu Informacji w Urzędzie Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni

19 Spotkania robocze Ukierunkowane na wymianę doświadczeń, wiadomości zawodowych oraz wzmocnienie współpracy na rynku pracy 20 pracowników ÚPSVaR Stará Ľubovňa i 20 pracowników PUP Nowy Sącz Spotkania robocze 19.05.2006 i 03.10.02006 na ÚPSVaR Stará Ľubovňa oraz 30.-31.3.2006, 26.- 27.6.2006 i 10.10.2006 w Polsce

20 SŁOWACKO – POLSKA KONFERENCJA CELE KONFERENCJI Zapewnić przekazywanie informacji o współpracy transgranicznej Otrzymać informacje o możliwościach rozwoju regionu Wzmocnić mobilność pracowników oraz konkurencyjność regionu Spopularyzować rozwijający się region przygraniczny Pomóc w wymianie informacji na temat rynków pracy Wybudować powiązania między instytucjami lokalnymi

21 SŁOWACKO – POLSKA KONFERENCJA Uczestnicy: Andrzej Martynuska, KUP Kraków Mária Skupníková, MPSVaR Rastislav Prokopič, Dyrekcja generalna Polityki Regionalnej, KE, Bruksela Róbert Hajšel, Biuro Informacyjne PE Bratysława Adam Leskiewicz, Urząd Województwa Małopolskiego w Krakowie Alexander Ernst, Urząd Preszowskiego Kraju Samorządowego Artúr Benes, Agencja Rozwoju Regionalnego Preszów Natália Tarasovová, przedstawicielka Preszowskiego Kraju Samorządowego w Brukseli Božena Borkowska, biuro posła do PE Mária Kolková, asystentka posła do PE Miroslava Mikolášika Przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, pracodawców ze Słowacji i Polski

22 WYDANIE BIULETYNU Wystąpienia podczas konferencji i warsztatów zostały zredagowane w formie książkowej w języku polskim i słowackim Opracowanie słowacko-polskiego słownika

23 POPULARYZACJA POLSKO– SŁOWACKIEJ WSPóŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Stoisko informacyjne podczas kulturalno- towarzyskiej imprezy w Starej Lubowni Pracownicy ÚPSVaR Stará Ľubovňa i PUP Nowy Sącz Prezentacja warunków życia i pracy w Polsce i Słowacji Ulotki informacyjne oraz inne materiały opracowane w ramach projektu

24 POWSTANIE PUNKTU INFORMACYJNEGO Inauguracja w październiku 2006 Dostęp do Internetu On - line podręcznik Proceduralne wymagania stawiane obywatelom RS, którzy zaczynają pracować lub prowadzić działalność gospodarczą w RP Wolne miejsca pracy w Polsce Punkt informacyjny powstanie również w Polsce

25 OCZEKIWANIA TRANSGRANICZNE Nawiązanie kontaktu między instytucjami regionów przygranicznych Rozwój i wzmocnienie współpracy między służbami zatrudnienia Zapewnienie i ułatwienie dostępu do informacji Podniesienie realnej możliwości migracji pracowników oraz rozwój przedsiębiorczości w powiatach przygranicznych

26 Dziękuję za uwagę. Ing. Miroslav Redaj


Pobierz ppt "INTERREG IIIA PR-SR Rozwój i popularyzacja współpracy transgranicznej między partnerami rynku pracy w powiecie Stara Lubownia i Nowy Sącz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google