Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesna biblioteka to centrum dostępu do wiedzy, kultury

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesna biblioteka to centrum dostępu do wiedzy, kultury"— Zapis prezentacji:

1

2 Nowoczesna biblioteka to centrum dostępu do wiedzy, kultury
Nowoczesna biblioteka i jej rola Nowoczesna biblioteka to centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodek życia społecznego

3 Nowoczesna biblioteka i jej rola
Wzorce skandynawskie (Dania i Szwecja) Siedziba biblioteki w centrum miejscowości w pobliżu innych budynków użyteczności publicznej Kompatybilne programy katalogowe Zakupy książkowe robione co tydzień, stała wymiana zbiorów Dostosowanie księgozbioru do potrzeb danej społeczności (zróżnicowanie ze względu na wiek, zainteresowania itd.) Organizowanie spotkań autorskich, wykładów (np. o tym, jak założyć własną firmę), szkoleń dla użytkowników biblioteki (np. z korzystania z internetu), spotkań z lokalnymi politykami i osobami publicznymi Pracownie komputerowe

4 Nowoczesna biblioteka i jej rola
Biblioteka gminna w Vindelns w Szwecji w jednym budynku z biblioteką szkolną. Źródło: Gösta Wendelius

5 Nowoczesna biblioteka i jej rola
Biblioteka gminna w Töreboda w Szwecji. Źródło:

6 Biblioteka w Przemkowie

7 Biblioteka w Krężnicy

8 „Nowoczesny przemysł rozwijał się najwcześniej i rozwinął najszybciej
Nowoczesna biblioteka i jej rola „Nowoczesny przemysł rozwijał się najwcześniej i rozwinął najszybciej w krajach, gdzie umiejętność czytania była najgłębiej zakorzeniona i najszerzej rozpowszechniona”. Krzysztof Pomian, „Plus Minus”,

9 Nowoczesna biblioteka i jej rola
Poziom czytelnictwa w wybranych krajach Odsetek osób, które zadeklarowały przynajmniej jednokrotny kontakt z jakąkolwiek książką w ciągu roku: Niemcy – 75% (źródło: Lesen in Deutschland 2008, Stiftung Lesen) Francja – 70% (źródło: Le secteur du livre : chiffres clés , l’Observatoire de l’économie du livre) Polska – 44% (źródło: Społeczny zasięg książki 2010, Biblioteka Narodowa)

10 Nowoczesna biblioteka i jej rola
We wsparcie bibliotek na całym świecie zaangażowała się Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Na działania w Polsce fundacja przeznaczyła 30 mln USD (ponad 80 mln PLN) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek koordynowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Realizacja Programu przewidziana jest na 5 lat ( ).

11 2011-2015 uchwalonego przez Radę Ministrów
Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek Program Biblioteka+ jest jednym z priorytetów Wieloletniego Programu KULTURA+ na lata uchwalonego przez Radę Ministrów

12 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Wyzwania Utrudniony dostęp do kultury w małych społecznościach Biblioteki gminne – często jedyne miejsca uczestnictwa w kulturze

13 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Dokonanie takiej zmiany jest naszą wspólną misją Minister Samorząd województwa Gmina Powstaje bezprecedensowa koalicja na rzecz bibliotek

14 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Minister Samorząd województwa 40% 30% 30% Gmina Montaż finansowy

15 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Jakim potencjałem dysponujemy MKiDN Współfinansowanie Biblioteki+ w wysokości 150 mln zł IK Doświadczenie merytoryczne i obsługa programów ministra Małe granty dla bibliotek Szkolenia DKK Samorządy województw Biblioteki wojewódzkie Dobre rozeznanie w problemach lokalnych 7 mln zł średnio na jedno województwo w ciągu 5 lat

16 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
W ramach priorytetu corocznie będzie ogłaszany nabór wniosków na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową infrastruktury bibliotecznej. Budżet Programu przedstawia się następująco: Priorytet Rodzaj środków 2011 2012 2013 2014 2015 RAZEM Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek środki budżetu państwa 15 000 000 zł 42 000 000 zł 40 000 000 zł 13 000 000 zł  000 zł w tym wydatki bieżące (30%) 4  zł 12  zł 12  zł 3  zł 45 000 000 zł w tym wydatki majątkowe (70%) 10 500 000 zł 29 400 000 zł 28 000 000 zł 9 100 000 zł 105 000 000 zł wkład własny beneficjentów 22 500 000 zł 63 000 000 zł 60 000 000 zł 19 500 000 zł  000 zł

17 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Rodzaje kwalifikujących się zadań budowa biblioteki lub filii biblioteki głównej; remont, rozbudowa lub przebudowa istniejącego budynku biblioteki głównej lub filii podnosząca standard obiektu. Jednym zadaniem może być objęty więcej niż jeden obiekt, np. siedziba główna biblioteki oraz filie.

18 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Uprawnieni wnioskodawcy Samorządowe instytucje kultury Wyłącznie gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest: gmina wiejska gmina miejsko-wiejska mała gmina miejska (do 15 tys. mieszkańców)

19 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek

20 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Maksymalny okres realizacji zadania Zadania dotyczące budowy nowego obiektu powinny być zrealizowane maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie zadania. Pozostałe zadania powinny być zrealizowane maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie zadania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy te mogą zostać wydłużone maksymalnie o 12 miesięcy.

21 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Zmodernizowana/nowa biblioteka powinna spełniać standardy Certyfikatu Biblioteka+

22 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
W woj. małopolskim z programu skorzystały już trzy biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach – budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach – zł Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu przebudowa i modernizacja istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach podnosząca standard obiektu – zł Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie – Multicentrum w Skawinie, zakup wyposażenia do innowacyjnego oddziału Biblioteki Miejskiej – zł

23 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Termin naboru na 2012 Data zakończenia IV naboru: do 31 marca 2012 r.

24 174 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Liczba gmin w województwie małopolskim, w których biblioteki gminne są uprawnionymi wnioskodawcami 174 Źródło: GUS

25 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Jak powinna wyglądać biblioteka, aby była atrakcyjnym miejscem? „Powinny się w niej znaleźć duże przestrzenie z sofami, przypominające kawiarniany klimat. To pewnie strasznie brzmi, bo nie ma na to miejsca, ale atrakcyjną bibliotekę wyobrażam sobie jako połączenie kawiarni z czytelnią, a nie przestrzeń zastawioną szkolnymi ławkami.” Pytanie zadane w ramach młodzieżowego projektu „Poczytasz mordo?” realizowanego w Publicznej Bibliotece m.st. Warszawy na Woli oraz na Pradze-Południe

26 Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek
Instytut Książki ul. Szczepańska 1 Kraków Joanna Bednarek tel: Anna Figa tel:

27 System biblioteczny MAK+

28 System biblioteczny Do połowy października 2011 r. program został zainstalowany w 304 bibliotekach. 207 z nich korzysta już z pełnej, płatnej wersji. Skatalogowano książek. MAK+ jest zdecydowanie najtańszym systemem katalogowym na rynku.

29 System biblioteczny Instalacje w województwie małopolskim
5 bibliotek posiada zainstalowany system biblioteczny MAK+, z czego 2 korzystają z pełnej instalacji: MBP w Limanowej BPMOKSiR w Chełmku

30 Internetyzacja bibliotek
Biblioteki z internetem TP Akademia Orange dla bibliotek

31 Internetyzacja bibliotek 2010
W wyniku porozumienia pomiędzy TP S.A., MKiDN, MSWiA oraz FRSI do maja 2011 roku ponad 3200 placówek zostało bezpłatnie podłączonych do szerokopasmowego internetu (łącza kablowe i radiowe).

32 Internetyzacja bibliotek 2010
Ok. 800 to nowo przyłączone biblioteki W województwie małopolskim TP dostarczyła bezpłatną usługę szerokopasmowego Internetu do 370 placówek bibliotecznych.

33 Szkolenia dla bibliotekarzy
Program dotacyjny

34 Szkolenia dla bibliotekarzy 2010
ZAKRES SZKOLEŃ Rozwój osobistych kompetencji menadżerskich i przywódczych Organizacja i zarządzanie biblioteką Nowe technologie informatyczne

35 W 2010 roku przeszkolonych zostało 972 bibliotekarzy.
Całkowity budżet szkoleń wyniósł 3 mln zł.

36 90 Szkolenia dla bibliotekarzy 2010 46 42 18 40 40 60 20 59 40 70 100
32 75 100 Liczba przeszkolonych bibliotekarzy w podziale na województwa 90

37 W 2011 roku zostanie przeszkolonych 587 bibliotekarzy.
Całkowity budżet szkoleń wynosi 1,5 mln zł.

38 35 Szkolenia dla bibliotekarzy 2011 17 24 18 33 30 32 60 17 30 20 40
53 37 35 24 Liczba planowanych szkoleń w 2011 w podziale na województwa

39 Szkolenia dla bibliotekarzy 2010
Koordynatorem programu Biblioteka+ i tym samym koordynatorem „Szkoleń dla bibliotekarzy” w województwie małopolskim jest pan Ireneusz Ptaszek z WBP w Krakowie.

40 Infrastruktura bibliotek
Program małych grantów

41 Infrastruktura bibliotek 2009 - 2010
Za przyznane dotacje wyremontowano 465 placówek bibliotecznych Dotacje trafiły do wszystkich regionów Polski Przyznano dotacje 190 bibliotekom w łącznej sumie 7,5 mln zł

42 44 Infrastruktura bibliotek 2009 - 2010 17 31 21 22 31 35 31 27 18 56
54 12 13 23 37 44 Liczba placówek objętych inwestycją w latach

43 Infrastruktura bibliotek 2009 - 2010
W 2010 roku dofinansowanie w ramach programu w województwie małopolskim otrzymało 26 placówek z 11 bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie

44 Biblioteka w Górniku

45 Biblioteka w Klimontowie

46 Biblioteka w Czarnej Wodzie

47 Biblioteka w Lnianie

48 Biblioteka w Ostrorogu

49 Biblioteka w Krężnicy

50 Dyskusyjne Kluby Książki - wspólny projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych.

51 Rok Liczba klubów Liczba członków 2007 299 2500 2008 493 5000 2009 637
DKK powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym od początku roku 2007 Rok Liczba klubów Liczba członków 2007 299 2500 2008 493 5000 2009 637 6500 2010 755 8000 październik 2011 936 9500

52 W województwie małopolskim działa obecnie 97 Dyskusyjnych Klubów Książki.
Koordynatorem Dyskusyjnych Klubów Książki w województwie jest pani Elżbieta Skrzydlewska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

53


Pobierz ppt "Nowoczesna biblioteka to centrum dostępu do wiedzy, kultury"

Podobne prezentacje


Reklamy Google