Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHCIAŁBYM POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHCIAŁBYM POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ…"— Zapis prezentacji:

1 CHCIAŁBYM POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ…
NIE MUSISZ IŚĆ DO WRÓŻKI ABY POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… STWÓRZ JĄ SAM!!! Sprawdź gdzie możesz znaleźć pracę na polskim rynku! CHCIAŁBYM POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… Zobaczmy NIE DOBRZE ! WIDZĘ…

2 PODZIAŁ RYNKU PRACY Podział według "statusu prawnego”:
Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Podział według "statusu prawnego”: rynek oficjalny gdy osoba pracuje zgodnie z prawem, a z jej płacy pobiera się składki ZUS, składki zdrowotne, itp. szara strefa (tzw. "praca na czarno„) Podział według zasięgu rynku pracy: rynek lokalny praca w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania rynek regionalny dotyczący całego regionu (np. województwo) rynek krajowy dotyczący całego kraju rynek zagraniczny praca poza granicami kraju ojczystego

3 BEZROBOCIE W POLSCE Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2011 r.: 12,6 % Zasiłek dla bezrobotnych – podstawowy : 761,40 zł brutto W Polsce w zeszłym roku 23,7 % polaków w wieku lata nie miało pracy.

4 DYSKRYMINACJA NA RYNKU PRACY
Jako najczęstszy przejaw dyskryminacji na rynku pracy wymieniono kierowanie się uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata do pracy - za istotny problem uważa to blisko 62% ankietowanych. Na kolejnych miejscach wskazano: nierówny dostęp do ofert pracy lub brak odpowiednich ofert pracy (56%), niechęć do zatrudniania na czas nieokreślony lub na umowę o pracę (44%) oraz niższa niż przeciętna w danym środowisku czy branży płaca (43%). DYSKRYMINACJA NA RYNKU PRACY Jako najczęstszy przejaw dyskryminacji na rynku pracy wymieniono kierowanie się uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata do pracy - za istotny problem uważa to blisko 62% ankietowanych. Na kolejnych miejscach wskazano: nierówny dostęp do ofert pracy lub brak odpowiednich ofert pracy (56%), niechęć do zatrudniania na czas nieokreślony lub na umowę o pracę (44%) oraz niższa niż przeciętna w danym środowisku czy branży płaca (43%). Grupy najczęściej pomijane na rynku pracy: osoby wchodzące na rynek pracy niepełnosprawni osoby długotrwale bezrobotne byli więźniowie młode matki osoby po 50. roku życia

5 PRACUJĄCY W POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZIACH SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW

6 STRUKTURA OFERT PRACY W OKRESIE I-III KWARTAŁ W 2011r
STRUKTURA OFERT PRACY W OKRESIE I-III KWARTAŁ W 2011r. WEDŁUG SPECJALIZACJI W okresie I-III kwartał 2011 najwięcej ogłoszeń kierowano do handlowców (niemal 30% wszystkich ogłoszeń). Wśród najbardziej poszukiwanych znaleźli się także specjaliści IT (16,2%), a nieznacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyli się pracownicy działów obsługi klienta i call center (12,3%) oraz pionu technologicznego (12%) i finansowego (10,7%).

7 UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN W OGÓLE PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM I PRYWATNYM W 2010r.
Przewaga kobiet-specjalistów może wynikać z dominacji pań w sektorze publicznym. Niezaprzeczalnym faktem jest bowiem, że „budżetówka” i inne państwowe zakłady pracy są bardziej żeńskie niż męskie (por. wykres 1). Dodatkowo charakteryzują się one silną hierarchizacją stanowisk i wysokim udziałem pracowników na stanowiskach specjalistycznych w ogóle zatrudnionych. Duża liczba pań zarobkujących w sektorze publicznym rzutuje więc automatycznie na udział kobiet w ogóle specjalistów.

8 POLSKA MAPA WYNAGRODZEŃ

9 MEDIANA WYNAGRODZENIA CAŁKOWITEGO W WYBRANYCH BRANŻACH

10 RÓŻNICE PŁAC W FIRMACH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI
Wraz z rosnącą liczbą zatrudnionych zwiększały się dysproporcje płacowe między kobietami a mężczyznami. W mikro przedsiębiorstwach (1-9 zatrudnionych) panie zarabiały o 13% mniej od panów. W największych podmiotach (powyżej 1000 zatrudnionych) różnica ta zwiększała się do 21%.

11 SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE W POLSCE
Parki Przemysłowe i Technologiczne, a także Specjalne Strefy Ekonomiczne stanowią coraz częściej stosowane w Polsce rozwiązanie prorozwojowe. Zarówno Parki, jak i Specjalne Strefy Ekonomiczne służą bowiem stymulacji rozwoju regionów, dzięki czemu w znaczący sposób wpływają na tempo ich rozwoju oraz na poziom innowacyjności. SSE zostały utworzone w celu: tworzenia nowych miejsc pracy a w konsekwencji zmniejszenia stopy bezrobocia strukturalnego, wyrównania rozwoju gospodarczego polskich regionów, przyspieszenia tego rozwoju poprzez wykorzystywanie nowoczesnych oraz innowacyjnych technologii, zwiększenia konkurencyjności towarów i usług na rynku, zagospodarowania majątku przemysłowego, rozwoju infrastruktury i stworzenia dogodnych warunków dla inwestorów polskich oraz zagranicznych

12 W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH W POLSCE
ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH W POLSCE

13 NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY
NIEPEŁNOSPRAWNI… NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY Zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności niesie wiele korzyści.. Niestety według statystyk pracuje ich jednak zaledwie 6%, głównie w sektorze usług. Niepełnosprawni mogą korzystać z kilku form zatrudnienia- o ile nie chcą konkurować z osobami zdrowymi, mogą szukać pracy na tzw. zamkniętym rynku. Są to albo zakłady pracy chronionej, spółdzielnie inwalidów lub stanowiska pracy chronionej.

14 JAK MŁODZI SZUKAJĄ PRACY?
Według badania firmy Work Service: co trzeci badany znalazł aktualną posadę po miesiącu lub wcześniej osoby do 24 roku życia, które nie mają wysokich wymagań płacowych poszukują pracy nie dłużej niż trzy miesiące najczęściej młodzi Polacy do lat 24 poszukują pracy pytając znajomych osoby w wieku lata pracy szukają przede wszystkim za pośrednictwem Internetu Niepokojące wydawać się mogą statystyki dotyczące sytuacji najmłodszej części polskiej siły roboczej. Potwierdzają one, iż pod względem zatrudnienia młodych nasz rynek pracy ciągle odbiega od europejskich standardów. Dane z pozostałych krajów Unii Europejskiej wskazują na zdecydowanie mniejszą aktywność zawodową polskiej młodzieży w porównaniu z ich europejskimi rówieśnikami.

15 PRZYBYWA EKONOMISTÓW I HUMANISTÓW – BRAKUJE INŻYNIERÓW
Na przestrzeni dekady liczba absolwentów szkół wyższych uległa podwojeniu. Między 2000 a 2010 rokiem najbardziej wzrosła liczba osób, które ukończyły kierunki ekonomiczne i związane z administracją (o 61,8 tys.). Niezmienną popularnością cieszyły się kierunki społeczne, pedagogiczne i humanistyczne. W obliczu aktualnych potrzeb rynku pracy martwić może zmniejszająca się liczba dyplomowanych inżynierów. W 2010 roku polskie uczelnie techniczne ukończyło o 2 tys. absolwentów mniej niż 10 lat temu.

16 POSZUKIWANE… ZAWODY RZEMIEŚLNICZE
Lista najtrudniejszych do obsadzenia zawodów w 2010 r. Zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem zawodowym jest duże. Mimo to, tylko nieliczni gimnazjaliści decydują się na podjęcie nauki zawodu, który wymaga praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji, a nierzadko wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Do niedawna liczba osób zainteresowanych kształceniem zawodowym drastycznie spadała. Obecnie trend zdaje się odwracać.

17 Liczba zasadniczych szkół zawodowych
POSZUKIWANE… ZAWODY RZEMIEŚLNICZE Mimo wielu działań zmierzających do wzbogacenia oferty szkół kształcących w zawodzie zdarza się, że poszukują one chętnych do podjęcia nauki. W odniesieniu do rynku pracy skutkuje to brakiem wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Zjawisko to odczuwalne jest na rynku pracy nie tylko w Polsce. Liczba zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży w latach Na rozwój kształcenia zawodowego wpłynie zakładane zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników tj. pracowników usług, techników i średniego personelu. Wolniejsze tempo wzrostu zatrudnienia dotyczyć będzie sprzedawców, pracowników biurowych. Spadek zatrudnienia wg prognoz dotyczyć będzie rolników i robotników.

18 SYTUACJA NA ŚLĄSKIM RYNKU PRACY
Rynek pracy na Śląsku wykazuje podobne cechy i problemy jak w innych regionach kraju. Mimo przejściowych trudności pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia. Wiele firm zagranicznych, które już funkcjonują w tym regionie, zapowiada zwiększenie produkcji, inne wkrótce ją rozpoczną. Śląsk cieszy się zainteresowaniem wśród zagranicznych inwestorów, co może oznaczać pomyślne perspektywy również dla polskich/śląskich przedsiębiorstw, które nie będą chciały zostawać w tyle i korzystając z koniunktury oraz z unijnych środków mają szansę na rozbudowę swojego potencjału.

19 SYTUACJA NA ŚLĄSKIM RYNKU PRACY
Obecnie widać tendencję wzrostu i zapotrzebowania w następujących zawodach: - agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi; - techniczny personel obsługi komputerów; - operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego; - fizycy, chemicy i pokrewni; gospodarze budynków, zmywacze szyb i podobni; informatycy; - sekretarki i operatorzy maszyn biurowych; - specjaliści nauk społecznych; - pracownicy ochrony; - robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metali; - pracownicy do spraw finansowych i statystycznych; - specjaliści do spraw biznesu; - pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy; - pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu; - architekci, inżynierowie i pokrewni; - ładowacze nieczystości i pokrewni; - pracownicy obsługi biurowej; - pracownicy opieki osobistej;

20 RYNEK PRACY W BIELSKU-BIAŁEJ
Struktura wykształcenia bezrobotnych w Bielsku-Białej Stopa bezrobocia w Bielsku-Białej

21 RYNEK PRACY W BIELSKU-BIAŁEJ

22 SATYSFAKCJA Z PRACY Z wynagrodzenia częściej zadowolone są osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Warto zwrócić uwagę na ten aspekt przy wyborze przyszłej pracy. Z pracy zawodowej zadowolonych jest zaledwie 33% Polaków. Okazuje się, że ocena satysfakcji z pracy w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od zajmowanego stanowiska i wysokości wynagrodzenia.

23 SATYSFAKCJA Z PRACY Ocena wizerunku pracodawcy:
Ocena wizerunku pracodawcy w różnych sektorach gospodarki: Najlepiej wizerunek pracodawcy oceniają osoby zatrudnione w firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych Ocena wizerunku pracodawcy:  Jak cię widzą, tak pracują… Z wizerunku swojego pracodawcy zadowolonych jest 60% Polaków.

24 I TAK… PO DŁUGICH POSZUKIWANIACH…
Wykonanie: Joanna Walus


Pobierz ppt "CHCIAŁBYM POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google