Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 Więcej Load i Store Dwie dodatkowe instrukcje komunikujące się z pamięcią lb oraz sb – operują na bajtach Taki sam format jak lw i sw –lb $s2, 3($s1)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 Więcej Load i Store Dwie dodatkowe instrukcje komunikujące się z pamięcią lb oraz sb – operują na bajtach Taki sam format jak lw i sw –lb $s2, 3($s1)"— Zapis prezentacji:

1 1 1 Więcej Load i Store Dwie dodatkowe instrukcje komunikujące się z pamięcią lb oraz sb – operują na bajtach Taki sam format jak lw i sw –lb $s2, 3($s1) Wykorzystywany jest najmniej znaczący bajt Bit znaku bajtu jest kopiowany na pozostałe bity słowa Aby temu zapobiec można zastować instrukcję lbu – ładuj bajt bez znaku

2 2 2 Nadmiar w instrukcjach arytmetycznych Dwa typy instrukcji arytmetycznych Zgłaszające nadmiar – add (add) – add immediate (addi) – subtract (sub) Nie zgłaszające nadmiaru – add unsigned (addu) – add immediate unsigned (addiu) – subtract unsigned (subu)

3 3 3 Operacje logiczne Przesunięcia (shift) sll $t2, $s0, 2 # t2 = s0 << 2 - w lewo przed 0000 0002hex po : 0000 0008hex Format instrukcji 000000 00000 10000 01010 00010 000000 op rs rt rdshamt funct srl – przesunięcie w prawo

4 4 4 Operacje logiczne Wykonywane na ciągu bitów Dwie standardowe instrukcje and oraz or –and $t0, $t1, $t2 –or $t0, $t1, $t2 Instrukcja nor zamiast not Dlaczego ? A nor 0 = not (A or 0) = not A Dodatkowo instrukcje andi oraz ori na operandach bezpośrednich

5 5 5 Instrukcje iteracji Prosta pętla w C; A[] – tablica typu int do { g = g + A[i]; i = i + j; } while (i != h); Zamieniamy na następującą: Loop: g = g + A[i]; i = i + j; if (i != h) goto Loop; Zakładamy następujące przyporządkowanie g, h, i, j, base of A $s1, $s2, $s3, $s4, $s5

6 6 6 Instrukcje iteracji Loop: sll $t1,$s3,2 # $t1= 4*I addu $t1,$t1,$s5 # $t1=addr A+4i lw $t1,0($t1) # $t1=A[i] addu $s1,$s1,$t1 # g=g+A[i] addu $s3,$s3,$s4 # i=i+j bne $s3,$s2,Loop # goto Loop # if i!=h Loop: g = g + A[i]; i = i + j; if (i != h) goto Loop;

7 7 7 Instrukcje iteracji while (save[i] == k) i = i +1, Zakładamy następujące przyporządkowanie i, j, base of A $s3, $s5, $s6 loop: sll $t1, $s3, 2 add $t1, $t1, $s6 lw $t0, 0($t1) bne $t0, $s5, exit add $s3, $s3,1 j loop exit:

8 8 8 Porównania Dotąd sprawdzaliśmy tylko dwa warunki (== oraz != ) Potrzebne są również inne, w szczególności Instrukcja Set on Less Than – slt reg1,reg2,reg3 Znaczenie reg1 = (reg2 < reg3) if (reg2 < reg3) reg1 = 1; else reg1 = 0; Również instrukcja slti Zauważmy, że brak jest instrukcji less than

9 9 9 Porównania Jak wykorzystać tę instrukcję ? if (g < h) goto Less; # g:$s0, h:$s1 Odpowiedź: slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1 if g<h bne $t0,$0,Less # goto Less # if $t0!=0 # (if (g<h)) Less: W $0 zawsze wpisana wartość 0, stąd bne oraz beq są często uzywane wraz z slt Para (slt, bne) oznacza if(… < …)goto…

10 10 Porównania Wiemy jak zaimplementować <, Ale jak zaimplementować >, oraz ? Może trzeba dodac trzy kolejne instrukcje Ale jak jest łatwiej ? Czy możemy zaimplementować stosując slt i skoki warunkowe ? A co zrobić z >? Oraz ?

11 11 Porównania # a:$s0, b:$s1 slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1 if a<b beq $t0,$0,skip # skip if a >= b # do if a<b skip: Inny wariant jest również możliwy Użyj slt $t0,$s1,$s0 zamiast slt $t0,$s0,$s1, oraz bne zamiast beq

12 12 Porównania Jest również wersja slt z operandem bezpośrednim slti Użyteczna do tworzenia pętli if (g >= 1) goto Loop Loop:... slti $t0,$s0,1 # $t0 = 1 if # $s0<1 (g<1) beq $t0,$0,Loop # goto Loop # if $t0==0 # (if (g>=1)) Para (slt, beq) oznacza if(… …)goto…

13 13 Porównania Są również instrukcje porównania dla liczb bez znaku sltu, sltiu Ustawiają one wynik na 1 lub 0 w zależności od porównania porównania wartości bez znaku Dla $t0 oraz $t1 równych ($s0 = FFFF FFFA hex, $s1 = 0000 FFFA hex), jaki otrzymujemy wynik następujących porównań ? slt $t0, $s0, $s1 sltu $t1, $s0, $s1

14 14 Switch Wybierz jedną z czterech możliwości w zależności od wartości k 0, 1, 2 lub 3. Kod w C switch (k) { case 0: f=i+j; break; /* k=0 */ case 1: f=g+h; break; /* k=1 */ case 2: f=g–h; break; /* k=2 */ case 3: f=i–j; break; /* k=3 */ }

15 15 Switch Jest to dość złożone, przekształćmy więc kod tak aby użyć if else if(k==0) f=i+j; else if(k==1) f=g+h; else if(k==2) f=g–h; else if(k==3) f=i–j; Zakładamy następujące przyporządkowanie f:$s0, g:$s1, h:$s2, i:$s3, j:$s4, k:$s5

16 16 Switch bne $s5,$0,L1 # branch k!=0 add $s0,$s3,$s4 #k==0 so f=i+j j Exit # end of case so Exit L1: addi $t0,$s5,-1 # $t0=k-1 bne $t0,$0,L2 # branch k!=1 add $s0,$s1,$s2 #k==1 so f=g+h j Exit # end of case so Exit L2: addi $t0,$s5,-2 # $t0=k-2 bne $t0,$0,L3 # branch k!=2 sub $s0,$s1,$s2 #k==2 so f=g-h j Exit # end of case so Exit L3: addi $t0,$s5,-3 # $t0=k-3 bne $t0,$0,Exit # branch k!=3 sub $s0,$s3,$s4 #k==3 so f=i-j Exit:


Pobierz ppt "1 1 Więcej Load i Store Dwie dodatkowe instrukcje komunikujące się z pamięcią lb oraz sb – operują na bajtach Taki sam format jak lw i sw –lb $s2, 3($s1)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google