Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym."— Zapis prezentacji:

1 Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym.
Beata Molendowska Forum Polonia Dublin

2 “Spis Ludności 2006” w Irlandii
3% populacji porozumiewa się w języku irlandzkim 41.9% jest w stanie porozumiewać się w języku irlandzkim Obcokrajowcy stanowią 10 % ludności zamieszkującej Irlandię Największą grupę obcokrajowców stanowią Brytyjczycy – ponad Całkowitą liczba obcokrajowców zarejestrowanych w spisie to 167 języków mówionych Ludność napływowa z EU liczy osób

3 Polacy w Irlandii Dane Głównego Urzędu Statystycznego w Irlandii
zarejestrowanych w Spisie Ludności Ponad 90% osiedliła sie po 2004 roku 64% mężczyzn 70% ludzi w wieku lat Ponad polowa mężczyzn pracowała w sektorze budowlanym 62% osoby samotne 93% katolików Od 2004 roku numerów PPS zostało wydane obywatelom Polski

4 Zmiany dostosowawcze w bibliotekach irlandzkich
Zmiana istniejącej polityki bibliotecznej Współpraca z organizacjami mniejszości społecznych Organizacja wydarzeń kulturalnych, informacyjnych i edukacyjnych w duchu wymiany kulturowej Pozyskiwanie funduszy na cele integracyjne Szkolenia personelu Oznakowania w wybranych językach Dział książek obcojęzycznych Darmowe udostępnianie komputerów i Internetu Uwzględniono dane z raportu „Meeting the Challenges of Cultural Diversity”

5 Bariery w poprawie standardów usług bibliotecznych dla imigrantów
Brak regulacji prawnych Ograniczone fundusze Trudności w pozyskiwaniu materiałów obcojęzycznych Bariera językowa Brak zrozumienia dla różnorodności kulturowej Trudności w katalogowaniu książek w piśmie chińskim i tych pisanych cyrylicą Błędne przekonania ludności dotyczące biblioteki Uwzględniono dane z raportu „Meeting the Challenges of Cultural Diversity”

6 Błędne przekonania dotyczące biblioteki
Biblioteki są tylko dla ludzi wykształconych Aby być członkiem biblioteki konieczne jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania Zapisanie sie do biblioteki jest kłopotliwe Biblioteki posiadają tylko anglojęzyczne materiały Biblioteki udostępniają dane personalne agencjom rządowym Można korzystać tylko z oddziału gdzie dokonano rejestracji Korzystanie z biblioteki jest płatne

7 Projekty Integracyjne
Wystawa As I See It… Światowy Dzień Książki Festiwal Kultury Polskiej Festiwal Książki Dziecięcej Bright Books Rosetta List Książki Geothe Institute Kampania Mama Tata and… Myself

8 MAMA, TATA AND… MYSELF? wsparcie w kształceniu umiejętności czytania i pisania w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkoły podstawowej, zaopatrywanie bibliotek polonijnych oraz irlandzkich bibliotek publicznych i szkolnych w polskie książki i czasopisma dla dzieci i młodzieży, zaopatrywanie bibliotek polonijnych w Irlandii w polskie lektury szkolne, promowanie współczesnej literatury polskiej dla dzieci i młodzieży poprzez warsztaty, spotkania literackie i konkursy, poprawa jakości wykształcenia polskich dzieci i polskiej młodzieży na emigracji w Irlandii, kształcenie świadomości młodych Polaków na emigracji w zakresie współczesnych osiągnięć polskiej kultury, szczególnie literackiej, kształcenie nawyku wspólnego czytania: dziecko-dorosły

9 Zadania bibliotekarza pracującego ze społecznościami wielonarodowościowymi
Promocja usług bibliotecznych w środowiskach wielokulturowych Identyfikacja społecznych, językowych i kulturowych barier w korzystaniuu z bibliotek Zapewnienie imigrantom możliwości korzystania z usług świadczonych przez biblioteki na tych samych zasadach, co w przypadku pozostałych grup społecznych.

10 Zadania Bibliotekarza cd.
Zachęcenie społeczności imigrantów do korzystania z biblioteki publicznej jako miejsca spotkań i wymiany kulturowej w celu zaspokojenia ich osobistych potrzeb i wspomożenia integracji Utrzymywanie dialogu i wzajemnego szacunku między mniejszościami etnicznymi resztą społeczeństwa Realizacja projektów służących integracji społecznej przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w oparciu o elektroniczną komunikację z biblioteką i na wykorzystaniu jej elektronicznych zasobów

11 Zadania Bibliotekarza cd.
Wyjście naprzeciw potrzebom informacyjnym, edukacyjnym i kulturowym społeczeństwa wielokulturowego poprzez nabycie potrzebnych materiałów Przygotowanie strony internetowej zawierającej obszerny zestaw informacji i dostępnej dla wszystkich mniejszości etnicznych, kulturowych i językowych Szerzenie kultury i wpływanie na wzrost czytelnictwa za pomocą warsztatów, szkoleń bibliotecznych, zorganizowane zwiedzanie biblioteki, kursów języka

12 Zadania Bibliotekarza cd.
Nadzór i ocena świadczonych przez bibliotekę usług, połączone z aktywnym udziałem użytkownika Edukacja społeczeństwa z zakresu korzyści płynących z wielokulturowości Zwalczanie wszelkich objawów rasizmu i ksenofobii Rozwój i edukacja pracowników z zakresu dostępnych metod właściwych dla działań w środowisku wielokulturowym

13 Korzyści bycia społeczeństwem wielokulturowym
Bogactwo i wymiana kulturowa Wymiana doświadczeń Inwestycje z zewnątrz/modernizacja gospodarki Dialog społeczny Szacunek dla różnic i godności drugiej osoby Wrażliwość i uczenie sie akceptacji odmienności Wzmocnienie tożsamości narodowej Dostęp do literatury w językach świata

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google