Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A."— Zapis prezentacji:

1 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WYKORZYSTANIA BIOMASY Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 Zużycie energii pierwotnej w Polsce wg. nośników

3 Struktura paliwowa zużycia energii pierwotnej w Polsce i Unii Europejskiej [%]

4 Względne ilości emisji gazów w wybranych krajach
SO2 NOx CO2 kg/mieszkańca kg/tys. USD PKB kg/tys.USD PKB ton/mieszkańca ton/tys. USD PKB Polska 61 10,8 30 5,2 8,3 1,3 Francja 16 0,8 29 1,5 6,4 0,32 Niemcy 22 1,2 10,4 0,56 Węgry 65 8,0 19 2,4 5,7 0,66 USA 69 2,5 80 2,9 20,1 0,71

5 Procentowy udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w bilansie zużycia energii elektrycznej w UE w roku 1997 i docelowy w 2010 wynikający z zapisów projektu dyrektywy Kraj członkowski UE 1997 2010 Austria 70,0 78,1 Belgia 1,1 6,0 Dania 8,7 29,0 Finlandia 24,7 35,0 Francja 15,0 21,0 Niemcy 4,5 12,5 Grecja 8,6 20,1 Irlandia 3,6 13,2 Włochy 16,0 25,0 Luksemburg 2,1 5,7 Holandia 3,5 9,0 Portugalia 38,5 39,0 Hiszpania 19,9 29,4 Szwecja 49,1 60,0 Wielka Brytania 1,7 10,0 Unia Europejska 13,9 22,1

6 Cele określające udział OZE dla10 krajów akcesyjnych
OZE – en. el. (%) 1999 OZE-en. el. (%) 2010 Cypr 0,05 6 Czechy 3,8 8 Estonia 0,2 5,1 Węgry 0,7 3,6 Łotwa 42,4 49,3 Litwa 3,3 7 Malta 5 Polska 1,6 7,5 Słowenia 29,9 33,6 Słowacja 17,9 31

7 Przyrost mocy zainstalowanej w OŹE wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 maja 2003 r., przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych -100 % oraz 50 % /50 % EW i EC na biomasę. Rok % energii elektrycznej Ilość energii elektrycznej Wiatr* moc EW Biomasa*moc EC Przyrost 100% 50% TWh MW 2001 2,4 - 0,08 0,08 32 16 8 2002 2.5 0,1 40 20 10 2003 2,65 0,15 60 30 15 2004 2,85 0,2 80 2005 3,1 0,25 100 50 25 2006 3,6 0,5 200 2007 4,2 0,6 240 120 2008 5,0 0,8 320 160 2009 6.0 1,0 400 2010 7,5 1,5 600 300 150 Razem 2 072 1 036 518

8 Sprawność systemów przetwarzania energii
Rodzaj systemu Sprawność [%] Węglowe elektrownie kondensacyjne 36-40 % Gazowe i olejowe elektrownie kondensacyjne > 40 % Elektrownie gazowo-parowe > 60 % Elektrociepłownie węglowe 85 % Elektrociepłownie gazowe > 90 % Kotły gazowe 95 % Gazowe kotły kondensacyjne > 100 % Pompy grzejne z własnym napędem

9 Przykłady zastosowań OŹE w ciepłownictwie
W trakcie przygotowania inwestycji, w różnych fazach, znajdują się następujące systemy ciepłownicze: Lębork- EC, 22 MW, słoma; Iława- EC,. 11 MW, drewno, Elbląg, ok. 20MW EC, drewno, Puck- 5 MW, drewno; Brusy, 2,5 MW, drewno.

10 Instalacje ENERGI E2 na terenie Danii

11 Instalacje opalane biomasą należące do ENERGI E2
Lp. Nazwa Paliwo Moc [MW] Roczna produkcja (2001) el. cieplna El. [GWh] Cieplna [TJ] 1. Avedore 2 Słoma i zrębki drzewne 12 33 70 800 2. Sakskobing Słoma 9 20 42 359 3. Masnedo 8,3 21 34 357 4. Slagelse 28 51 638 5. Haslev 5 13 17 253 6. Rigsted 11 53 221 Łącznie 57,3 128 267 2628

12 Zużycie słomy w instalacjach ENERGI E2 w tys. t

13 Przykłady kotłowni opalanych biomasą:
Kotłownia opalana zrębkami drzewnymi o mocy 1 MW

14 Przykłady kotłowni opalanych biomasą:
Kotłownia opalana słomą o mocy 6,5 MW

15 Przykłady kotłowni opalanych biomasą:
Kotłownia opalana drewnem kawałkowym

16 Przykłady kotłowni opalanych biomasą:
Kotłownia opalana zrębkami drzewnymi

17 Efekty ekologiczne i ekonomiczne inwestycji
Modernizacja systemu grzewczego została zrealizowana z udziałem środków finansowych, pochodzących ze źródeł zewnętrznych, tj. Fundacji EKOFUNDUSZ w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udział poszczególnych źródeł finansowania przedstawiał się następująco: zł EKOFUNDUSZ – 38,22 % zł WFOŚiGW dotacja – 21,02% zł WFOŚiGW pożyczka – 15,15 % zł środki własne gminy – 22,61 % Inwestycja została zrealizowana od października 1999 roku do kwietnia Koszt całkowity modernizacji zł

18 Koszty eksploatacji Koszty Przed Planowane Rzeczywiste Paliwo 59760
46600 16569 Energia elektryczna 1890 1357 9033 Inne media 230 69 50 Materiały 1000 870 Wynagrodzenia 106400 20000 25460 Transport 19103 Remonty 2000 9450 10309 Opłaty ekologiczne 228 Razem koszty 173280 78704 81623

19 Efekt środowiskowy


Pobierz ppt "Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google