Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielka Schizma Wschodnia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielka Schizma Wschodnia"— Zapis prezentacji:

1 Wielka Schizma Wschodnia
Kościół podzielony Wielka Schizma Wschodnia

2 rozdarcie, rozszczepienie
Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie

3 Kościół wzrastający (590-715)

4 Papież Grzegorz I Wielki (590-604)
Sojusz a Merowingami Umowy pokojowe z Longobardami Servus servorum Dei Działalność dobroczynna Praefectus Urbi Działalność liturgiczna Liber regulae pasoralis

5 Bonifacy V ( ) Egzarcha zatwierdza wybór

6 Papież Marcin I (649-655) Walka z monoteletami
Śmierć na wygnaniu na Krymie

7 Papież Sergiusz I (687-701) Nie uznał synodu trullańskiego (692)
Kontakty z Frankami Wprowadził Agnus Dei

8 Papież Konstantyn 708-715 Ostatnia wyprawa do Konstantynopola
Zakończenie schizmy ( ) Tarik w Hiszpanii Ces. Justynian II

9 Ces. Leon III Izauryjski
Ikonoklazm

10 Papież Grzegorz II ( ) Odbudowa Monte Cassino (718) Układy z Liutprandem Longobardzkim

11 Papież Grzegorz III ( ) - Potępienie ikonoklastycznego edyktu Leona III Izauryjskiego (731) Kontakty z Karolem Młotem i frankami Ostatni papież, którego zatwierdził egzarcha (pierwszym był Bonifacy V)

12

13 Liutprand król Longobardów w latach

14 Aistulf (Astolf) król Longobardów W latach

15 Pepin III Krótki ( )

16 Childeryk III (+755) ostatni władca z dynastii Merowingów

17 . Stefan II (III) Po najkrótszym w dziejach pontyfikacie Stefana II (3/4 dni)

18 . Donacja (Darowizna) Pepina (756) Patrimonium S. Petri
Egzarchat Rawenny Pentapolis : Ankona, Senigallia, Fano, Pasaro, Rimini)

19 Powstanie Państwa Kościelnego
Patrimonium S. Petrii Darowizna Pepina Krótkiego 757/774 Darowizna i Obietnice Pepina Krótkiego i Karola Wielkiego 757/ 774/787 Ancona - 757/774 787/817 Papież św. Paweł I ( ) Narni 757/774 Papież Hadrian I ( )

20 Papież Sylwester I ( ) Cesarz Konstantyn Donatio Constantini (na podstawie tzw. Legendy Sylwestra, powstała ok )

21 Papież uznany zostaje za ważniejszego od wszystkich biskupów w tym: Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopola, Jerozolimy Wzniesiona przez Konstantyna Bazylika św. Jana na Lateranie zostaje uznana najważniejszą świątynią chrześcijańską, Kościoły św. Piotra i św. Pawła otrzymują liczne bogactwa, Najważniejsi duchowni Rzymu otrzymują te same przywileje i insygnia, co rzymscy senatorowie Papież otrzymuje te same insygnia i odbiera te same honory, co cesarz, wśród nich prawo do noszenia korony cesarskiej, purpurowego płaszcza i tuniki; Sylwester miał jednak odmówić noszenia korony, w związku z czym cesarz przyznał mu prawo do noszenia wysokiej białej czapki, Papież i jego następcy otrzymują Pałac Laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu. Donatio Constantini

22 Wielkanoc 774 Papież Hadrian I i Karol Wielki
(prośba o wypełnienie promissio carisiaca i potwierdzenie darowizny Pepina)

23 Sobór Nicejski II 787 Ikonoklazm

24 Triclinium maius

25

26 Prima sedes a nemine iudicatur nisi deprehendatur a fide devius
Władca frankoński – Karol Wielki Prawnik – Alkuin z Yorku Prima sedes a nemine iudicatur nisi deprehendatur a fide devius Decretales Symmachi, 500 r. Władca francuski – Filip IV Piękny Prawnik – Wilhelm de Nogaret

27 Boże Narodzenie 800 r. Koronacja Karola Wielkiego
przez papieża Leona III ( )

28 Wznowienie Cesarstwa zachodniego
Boże Narodzenie 800 r. Wznowienie Cesarstwa zachodniego Koronacja Karola Wielkiego przez papieża Leona III

29 Filioque Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez proroków.

30 Synod w Toledo III (589) – wprowadzenie formuły
Synody niemieckie (791, 794) – prośba wsparta przez Karola Wielkiego do Leona III o wprowadzenie formuły Koronacja cesarska w Rzymie Henryka II (1014) – pierwszy raz odśpiewano Credo z formułą Sobór Lyoński II (1274) – zatwierdzenie formuły

31 Chleb kwaszony Prosfora Chleb przaśny Azyma opłatek

32 Schizma Focjusza I Wielkiego vel Mikołaja I Wielkiego

33 Św. Focjusz I Wielki Św. Ignacy I

34 Mikołaj I Wielki Papież (858-867) Prymat papieża
Dekrety pseudoizydoriańskie Zastępca Chrystusa Prymat jurysdykcyjny Oddzielenie wł. świeckiej i duchownej Prymat nad Wschodem i Zachodem Spór z patriarcha Focjuszem ( )

35 Sobór Konstantynopolitański IV
Uważany jest przez Kościół Katolicki za ósmy Sobór Powszechny, dla Kościoła Prawosławnego ma charakter soboru lokalnego przywrócenie porządku kanonicznego za cenę publicznego upokorzenia większości episkopatu bizantyńskiego :(sprawa patriarchy Focjusza Prymat Rzymu ) Libellum satisfactionis Pentarchia jako pięć zmysłów Kościoła Zakaz mieszania się władzy święckiej w sprawy kościoła

36 Papież Jan VIII (872-882) Zapobiegł najazdowi Saracenów
Walki z rzymską arystokracją (Spoletańczykami i bp Formuzosem) Walka z niewolnictwem Zakończenie schizmy focjańskiej Papież początku saeculum obscurum

37 Cluny

38

39 Papież Leon IX (OSB) (1049-1054) Rozpoczęcie reform na wzór Cluny
Liczne synody reformatorskie Walka z symonia i nikolaizmem Po jego śmierci nastąpiła Wielka Schizma Wschodnia (za sprawą m. in. jego legata Humberta z Moyenmoutier)

40 Normanowie w XII wieku

41 Przyczyny bezpośrednia
Problemy z obrządkami w Italii i Konstantynopolu Problemy liturgiczne i dyscyplinarne Problem z Normanami na PD Włoch Sprawy ambicjonalne Cesarz Konstantyn IX

42 Patriarcha Michała Cerulariusz ( )

43 POCZĄTEK WIELKIEJ SCHIZMY: Legat pp
POCZĄTEK WIELKIEJ SCHIZMY: Legat pp. Leona IX Humbert z Moyenmoutier (kard. de Silva Candida) złożył na ołtarzu w bazylice Hagia Sophia bullę wyklinającą patriarchę Michała Cerulariusza i innych. Synod w Konstantynopolu ekskomunikuje legatów papieskich (24 lipca 1054)

44 Cesarz Aleksy Komnen ( )

45 Zjazd w Clermont (27 XI 1095)

46 I Krucjata

47

48 IV Krucjata

49

50 Zdobycie Konstantynopola
17 lipca 1203

51 II zdobycie Konstantynopola
kwiecień 1204

52

53 Św. Tomasza z Akwinu św. Bonawentury
Sobór Lyoński II 1274 Pierwsze próby ekumeniczne: unia z Kościołem bizantyńskim: unia lyońska, zawarta przez ustną przysięgę wyrzeczenia się schizmy, którą złożyli wysłannicy cesarza Michała VIII Paleologa, nie została poparta przez duchowieństwo na Wschodzie i ostatecznie zerwana w 1282 r. Potwierdzenie nauki o czyśćcu Kościół po raz pierwszy mocą najwyższego autorytetu określił prawdę o łącznym pochodzeniu Ducha Świętego – od Ojca i Syna – Filioque Śmierć Św. Tomasza z Akwinu św. Bonawentury

54

55 Upadek Konstantynopola
1453

56 Cesarstwo bizantyjskie
ok. 1400

57 Konstantyn XI Dragazes
Ostatni cesarz bizantyjski

58 Oblężenie Konstantynopola

59 Upadek Konstantynopola
29 maja 1453 Upadek Konstantynopola

60 Wjazd Mehmeda II Zdobywcy
do Konstantynopola

61 Koniec


Pobierz ppt "Wielka Schizma Wschodnia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google