Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody rekultywacji jezior

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody rekultywacji jezior"— Zapis prezentacji:

1 Metody rekultywacji jezior
Dr inż. Małgorzata Loga ZGWiH-ISIŚ-PW

2 Metody rekultywacji jezior
Poprawa bilansu wodnego Wymiana wody w zbiorniku Usuwanie wód hypolimnionu Usuwanie osadów dennych Napowietrzanie zbiornika Biomanipulacja ZGWiH-ISIŚ-PW

3 Poprawa bilansu wodnego
Doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociągowej lub lokalnego ujęcia dotyczy jezior w których doszło do znacznego obniżenia się poziomu lustra wody w wyniku np. obniżenia się poziomu wód gruntowych, lub w przypadku niedużych zbiorników, gęsto porośniętych roślinami, Regulacja odpływu Metoda ta dotyczy jezior przepływowych. Odpływ wyposaża się w stopień piętrzący, którego zadaniem jest podniesienie poziomu zwierciadła wody w zbiorniku. Regulacja wysokości piętrzenia daje możliwość zabezpieczenia nabrzeża przed wezbraniami. ZGWiH-ISIŚ-PW

4 Wymiana wody w zbiorniku
Wymiana wody możliwa jest tylko w małych zbiornikach odpływowych gdy dysponuje się dużą ilością czystej wody. Wariantem tego zabiegu jest usunięcie wody i samorzutne napełnienie się zbiornika wodami gruntowymi. ZGWiH-ISIŚ-PW

5 Usuwanie wód hypolimnionu
Po raz pierwszy na świecie przeprowadził ten zabieg Przemysław Olszewski na jeziorze Kortowskim w Olsztynie. Zabieg ten jest możliwy tylko w jeziorach przepływowych, polega na odprowadzeniu (na zasadzie syfonu) silnie przeżyźnionych wód głębinowych, zamiast samorzutnego odpływu wód powierzchniowych. ZGWiH-ISIŚ-PW

6 Usunięcie osadów dennych
bagrowanie –wydobywanie osadów dennych przy pomocy bagrów (barki wyposażone w urządzenia pogłębiające, która wydobywa materiały z dna zbiornika) mułu za pomocą refulerów (pompy służące do wydobywania mułu). bardzo kosztowna metoda uciążliwość dla okolicznych mieszkańców (nieprzyjemne zapachy) a przede wszystkim problemy związane z zagospodarowaniem wydobytej masy osadu. ZGWiH-ISIŚ-PW

7 Napowietrzanie Pompy mamucie Ruszty napowietrzajace Strumienice
Fontanny Kaskady napowietrzające Napowietrzanie poza zbiornikiem Napowietrzanie niedotlenionych warstw zbiornika może odbywać się poprzez doprowadzanie do tych warstw powietrza, a także poprzez wymuszone mieszanie naturalnie dotlenionych wierzchnich warstw wody z warstwami przydennymi. ZGWiH-ISIŚ-PW

8 1.Pompy mamucie Do dolnego końca pionowej rury umieszczonej od dna do powierzchni zbiornika (upcomer) tłoczymy sprężone powietrze, które poprzez dyfuzor umieszczony na dolnym końcu rury wznosi się ku powierzchni w postaci tysięcy pęcherzyków. Ten ruch powietrza powoduje zassanie wody przydennej, która wypływa na powierzchnię zbiornika. W zbiornikach posiadających stratyfikację termiczną stosuje się tzw. „downcomer”, chroniący przed mieszaniem się wód hipolimnionu i epilimnionu. ZGWiH-ISIŚ-PW

9 2.Ruszt napowietrzajacy
ZGWiH-ISIŚ-PW

10 3. Strumienice Działanie strumienicy polega na tłoczeniu wody przy pomocy pompy zanurzeniowej przez rurę posiadającą zwężkę Venturi, do której doprowadzane jest powietrze z atmosfery. Silny strumień wody przyspiesza tempo przepływu w zwężce, zasysając powietrze atmosferyczne. Urządzenie wprowadza horyzontalnie strugę napowietrzonej wody do stawu, powodując natlenienie i mieszanie się wody. Strumienice mają mały zasięg działania, dlatego też stosuje się ja na niewielkich zbiornikach o głębokości nie większej niż 2 metry. ZGWiH-ISIŚ-PW

11 4.Fontanny podnosi walory estetyczne zbiornika,
metoda mało skuteczna i droga w eksploatacji. napowietrzona woda nie spływa do dna zbiornika, a brak jednoczesnego mieszania wody powoduje bardzo ograniczony zasięg napowietrzania. ZGWiH-ISIŚ-PW

12 5.Kaskady Polega na podniesieniu przez pompę wody do wielostopniowej kaskady, gdzie spływająca woda ulega natlenieniu i biologicznemu oczyszczeniu.Kaskada nie tylko natlenia, ale i wprowadza w ruch wodę, a jednocześnie podnosi walory estetyczne obiektu. Metoda stosowana najczęściej w stawach parkowych. Ograniczenie stanowią wysokie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. ZGWiH-ISIŚ-PW

13 6.Napowietrzanie poza zbiornikiem
wodę z najgłębszego miejsca w stawie pompowana jest do niewielkiego, sztucznego pojemnika, do którego wprowadzane jest sprężone powietrze poprzez dyfuzory drobnopęcherzykowe. Natleniona woda wpływa grawitacyjnie w dowolne miejsce stawu. zabieg podobny jest do kaskady, koszt instalacji jest mniejszy, ale za to wyższy jest koszt eksploatacji. ZGWiH-ISIŚ-PW

14 Biomanipulacja 1/2 Zmiany struktury gatunkowej w piramidzie troficznej zbiornika Struktury biologiczne, które porośnięte peryfitonem, asymilowałyby część substancji biogennych ZGWiH-ISIŚ-PW

15 Biomanipulacja 2/2 Fitoremediacje zabiegi mające na celu ochronę i rekultywację środowiska lądowego jak i wodnego, Obsadzanie linii brzegowej stawów przez roślinność lądową i makrofity. Biopreparaty ZGWiH-ISIŚ-PW

16 Fitoremediacje - przykład
Fot. W.Ławacz ZGWiH-ISIŚ-PW

17 Schemat gospodarki woda w Stawach Brustmana
ZGWiH-ISIŚ-PW

18 REKUTYWACJA (2002/2003 r.) - zakres prac:
Budowa źródła zasilania z ujęcia podziemnego Stworzenie fontann Remont zastawek i przepustozastawek Odmulenie i pogłębienie Stawów a także otwartego kanału łączącego Stawy Nr 2 i 3 Ukształtowanie skarp, nasadzenie roślinności Stworzenie stanowisk do wędkowania i altan ZGWiH-ISIŚ-PW

19 Staw Nr 3 ZGWiH-ISIŚ-PW

20 Staw Nr 2 - ROGAL ZGWiH-ISIŚ-PW

21 Kanał otwarty łączący Staw Nr 2 ze Stawem Nr 1
ZGWiH-ISIŚ-PW

22 Staw Nr 1 - KWADRAT ZGWiH-ISIŚ-PW

23 ZGWiH-ISIŚ-PW


Pobierz ppt "Metody rekultywacji jezior"

Podobne prezentacje


Reklamy Google