Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

THE MAZURIAN MAZUR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "THE MAZURIAN MAZUR."— Zapis prezentacji:

1 THE MAZURIAN MAZUR

2 Mazurian, folk dance and dancing song in the metre 3/4 and the alive pace. The name comes from the region of the Mazovia, though Mazurian rhythms step out on the various areas of the Poland and in dances about various names, how Polish folk dance, oberek, log. Mazur, taniec ludowy i pieśń taneczna w metrum 3/4 i żywym tempie. Nazwa pochodzi od regionu Mazowsza, choć rytmy mazurskie występują na różnych obszarach Polski oraz w tańcach o różnych nazwach, jak kujawiak, oberek, okrąglak.

3 4-syllable group is the characteristic rhythmical figure of the mazurka, folded from two eights and two crotchets on alternatively with the group 3 crotchets: Charakterystyczną figurą rytmiczną mazura jest 4-sylabowa grupa, złożona z dwóch ósemek i dwóch ćwierćnut na przemian z grupą 3 ćwierćnut:

4 The motive profile: * ambling, smooth, elegant Movement, “stately”, and simultaneously full imagination, swing and dynamics, dashing Charakterystyka ruchowa: * Ruch posuwisty, płynny, elegancki, “godny”, a jednocześnie pełen fantazji, rozmachu i dynamiki, zamaszysty

5 The composers of mazurkas and mazurkas stylise:
Józef Elsner Karol Kurpiński Fryderyk Chopin Stanisław Moniuszko Henryk Wieniawski Karol Szymanowski Kompozytorzy mazurów i mazurków stylizowanych:


Pobierz ppt "THE MAZURIAN MAZUR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google