Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSCY WYKONAWCY POLISH VOCALISTS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSCY WYKONAWCY POLISH VOCALISTS."— Zapis prezentacji:

1 POLSCY WYKONAWCY POLISH VOCALISTS

2 The Poland singer and the vocalist of the team „Bajm”
Beata Kozidrak The Poland singer and the vocalist of the team „Bajm” Polska piosenkarka i wokalistka zespołu „Bajm”

3 Polish singer, the authoress of texts (also for different artists) and the composer.
Edyta Bartosiewicz polska piosenkarka, autorka tekstów (również dla innych artystów) i kompozytorka.

4 Czesław Niemen the legend of the Polish song, vocalist, instrumentalist, composer, poet, columnist and painter. He artist beating the all records of popularity, was present on the Polish musical scene from above 30 years legenda polskiej piosenki, wokalista, instrumentalista, kompozytor, poeta, felietonista i malarz. Artysta bijący wszelkie rekordy popularności, był obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat

5 Piotr Rubik Polish cellist, the composer of music the pope, the movie and theatrical, the creator of beautiful songs, kantata and oratorios. Polski wiolonczelista, kompozytor muzyki pop, filmowej i teatralnej, twórca pięknych piosenek, kantat i oratoriów.

6 Doda The singer. Before he will Add she began to step out from Virgin she sang in famous musical comedy "Underground" at the theatre Buffo, but from she always wanted to sing in the rock team. She was chosen from among 100 candidates on the vocalist of the team. However the serious, mediumistic career Dody began from the performance in the reality of the show of the television Polsat, "Bar". Piosenkarka. Zanim Doda zaczęła występować z Virgin śpiewała w słynnym musicalu "Metro" w teatrze Buffo, ale od zawsze chciała śpiewać w zespole rockowym. Na wokalistkę zespołu została wybrana spośród 100 kandydatek. Jednak poważna, medialna kariera Dody rozpoczęła się od występu w reality show telewizji Polsat, "Bar".

7 Maryla Rodowicz The the most popular Polish singer urodzila oneself in 1945 as the Maria Antonina Rodowicz in the Green Mountain. Her kind of music is the pop-folk. Najpopularniejsza polska piosenkarka urodzila się w 1945 roku jako Maria Antonina Rodowicz w Zielonej Górze. Jej rodzaj muzyki jest popowo-folkowym.

8 Kasia Kowalska the born 13.VI.1973 of the year sang from the child. Music is for her from always, then she developed in her so the unparalleled sensibility on sounds... she and and the best could just express through her her emotions and feelings. urodzona 13.VI.1973 roku śpiewała od dziecka. Muzyka jest dla niej od zawsze, to ona wykształciła w niej tak niespotykaną wrażliwość na dźwięki... i to właśnie poprzez nią najlepiej mogła wyrazić swe emocje i uczucia.

9 Kayah Katarzyna Szczot born 5 XI made ones debut the pseudonym artistic KAYAH in second half of years 80., Her music is bases on the pope Katarzyna Szczot urodzona 5 XI roku pseudonim artystyczny KAYAH zadebiutowała w drugiej połowie lat 80., Jej muzyka opiera się na pop

10 Mandaryna Marta Katarzyna Wiśniewska born 12/03/1978 of the year in the Lodz - dancer, choreographer, the vocalist of music dance. . Marta Katarzyna Wiśniewska urodzona 12/03/1978 roku w Łodzi - tancerka, choreograf, wokalistka muzyki dance. .

11 Edyta Górniak born on 14 November 1972 made ones debut the performance in the programme he "Sing every one can" in urodzona 14 listopada 1972 roku zadebiutowała występem w programie "Śpiewać każdy może" w 1989 roku .

12 Ewa Bem Listening the songs „Present me the a the bit sun” from the legendary album „the Bemowe of the phrase” from 1974 – we do not have the doubt – this European musical first league. Santana would not be even ashamed such sounds Słuchając piosenki „Podaruj mi trochę słońca” z legendarnego albumu „Bemowe frazy” z 1974 – nie mamy wątpliwości – to europejska muzyczna pierwsza liga. Takich dźwięków nie powstydziłby się nawet Santana

13 Kombi The rock and blus team Zespół rokowo – blusowy.

14 Krzysztof Krawczyk singer, guitarist and composer.
piosenkarz, gitarzysta i kompozytor.

15 Ryszard Rynkowski Singer, composer, pianist.
Piosenkarz, kompozytor, pianista.

16 Zbigniew Wodecki Vocalist, arranger, composer, violinist, trumpeter.
Wokalista, aranżer, kompozytor, skrzypek, trębacz.

17 Vocalist, composer, the author of texts, pianist, violinist, guitarist.
Stanisław Soyka Wokalista, kompozytor, autor tekstów, pianista, skrzypek, gitarzysta.


Pobierz ppt "POLSCY WYKONAWCY POLISH VOCALISTS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google