Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Stały ds. Wymiany Naukowej Standing Committee on Research Exchange.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Stały ds. Wymiany Naukowej Standing Committee on Research Exchange."— Zapis prezentacji:

1 Program Stały ds. Wymiany Naukowej Standing Committee on Research Exchange

2 Rozwój badawczy 4 tygodnie praktyk z możliwością przedłużenia za dodatkową opłatą do 8-12 tygodni (w zależności od organizatora na miejscu) Indywidualne podejście do każdego z uczestników i ich zainteresowań Opieka tutora danego ośrodka badawczego Możliwość poznania innych systemów medycznych, sprzętu, metod pracy Ubogacenie swojego CV Rozwój społeczny Poznanie ludzi z całego świata Znajomości w międzynarodowych kręgach medycznych Rozwój kulturowy Codzienny kontakt z kulturą kraju Zapoznanie się z mentalnością i zwyczajami danego środowiska

3 Kto może wyjechać ? Członkowie IFMSA –Poland Studenci po każdym roku studiów, także kierunków innych niż lekarskie * W ciągu JEDNEGO roku akademickiego nie można wyjechać na więcej niż jedną praktykę IFMSA, złożenie aplikacji o więcej niż jedną praktykę powoduje automatyczna dyskwalifikację Po każdym wyjeździe punkty są kasowane Na praktyki programu SCORE można aplikować 2 razy w ciągu toku studiów

4 mogą wyjechać na wymianę pod warunkiem, że w czasie aplikacji znajdą sobie projekt w bazie ifmsa.net danego państwa, który przyjmuje studentów spoza medycyny. *Studenci innych kierunków niż lekarski: Podstawowym warunkiem udziału w danym projekcie badawczym przed-klinicznym w ramach SCORE jest odbycie w ramach studiów kursu z dziedziny, której dotyczy wybrany projekt. Kurs powinien kończyć się egzaminem bądź zaliczeniem, zdanym na ocenę pozytywną W przypadku projektów klinicznych zaliczenie kursu oraz egzaminu z danej dziedziny nie jest wymagane.

5 Lista kontraktów Kraj Liczba miejsc Ameryka Południowa AfrykaAzjaEuropa

6 Kraj Liczba miejsc

7

8 Wszystkie informacje dotyczące projektów i warunków wymiany poszczególnych krajów są dostępne na: http://ifmsa.net/public/ecscoreselect.php

9 http://ifmsa.net/

10 http://ifmsa.net/ > If you are not a registered user click here > Search the Research Exchange Projects database for a specific project > If you are not a registered user click here Search the Research Exchange Projects database for a specific project

11 Kwalifikacja ma charakter dwuetapowy,wymagając od aplikujących przygotowania dwóch, odrębnych zestawów dokumentów: 1 )koniecznych do przeprowadzenia kwalifikacji ogólnopolskiej oraz przydziału krajów zainteresowanym studentom z całej polski 2)Po zakwalifikowaniu: dokumentów wymaganych w Exchange Conditions kraju docelowego

12 Wypełniony Kwestionariusz elektroniczny i papierowy Certyfikat Językowy IFMSA/ ksero strony indeksu z oceną z języka Dowód opłaty składki członkowskiej Potwierdzenie działalności w kołach naukowych Kserokopia ewentualnych prac naukowych Potwierdzenie średniej ocen przez dziekanat Wybór trzech wybranych krajów w preferowanej kolejności, o przydziale konkretnego państwa decyduje już NORE na podstawie zdobytej punktacji Kwalifikacj a 1- dokumenty

13 Kwalifikacj a 1 - dokumenty 1)Kwestionariusz – do pobrania : http://www.ifmsa.ump.edu.pl/ >Wymiana naukowa>dokumenty>kwestionariusz SCOREhttp://www.ifmsa.ump.edu.pl/ Wypełniacie najlepiej drukowanymi, w fragmencie ja student(ka) należy wpisać rok, wydział, skrót uczelni – UMP 2)certyfikat językowy IFMSA – Nie pobierać ze strony http://www.ifmsa.ump.edu.pl/ ( tam jest błędny), zostanie wysłany Wam na maila – uzupełniony certyfikat językowy + trzeba mieć wpisaną ocenę na kwestionariusz http://www.ifmsa.ump.edu.pl/ ( tam Egzamin językowy – centrum języków obcych – od 28.11 do 9.12 2011 roku.Przyjść na dyżur jakiegoś nauczyciela, rozmowa,potrzebna jest co najmniej ocena 4, nauczyciel u którego zdaliście wypełnia certyfikat oraz daje wpis na kwestionariuszu. osoby mające zdany już ten egzamin w zeszłym roku udają się do studium języków obcych(z certyfikatem z zeszłego roku) i proszą o wypisanie im certyfikatu bez potrzeby zdawania egzaminu

14 Kwalifikacj a 1 - dokumenty 3) Dowód opłaty członkowskiej: http://www.ifmsa.ump.edu.pl/ >kontakt(po lewej stronie)>dane do przelewu – Katarzyna Szajekhttp://www.ifmsa.ump.edu.pl/ wysokość opłaty to 50 złotych, dowód opłaty dostarczacie wraz z innymi dokumentami 4)Potwierdzenia działalności w kołach naukowych 5)kserokopia ewentualnych prac naukowych 6)Potwierdzenie średniej przez dziekanat – idziemy do dziekanatu, dają osobną karteczkę –zaświadczenie oraz wpisują się na kwestionariusz 7)Wybór trzech krajów, o przydziale kraju decyduje NORE na podstawie zdobytej punktacji Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do LORE lub asystenta LORE w terminie do 9 grudnia 2011 roku

15 Student 1) LORE 2) Asst LORE 3) Przedstawiciel Oddziału NORE Przebieg kwalifikacji Przyznawanie punktów Złożenie wszystkich dokumentów na czas Dokonanie kwalifikacji ogólnopolskiej

16 Ważne terminy 11.12.2011 Złożenie dokumentów do LORE Kwalifikacje ogólnopolskie 07.01.2012 Ogłoszenie wyników przez NORE

17 Płatności 1)opłata członkowska 50 zł 2)Opłata za kategorie kraju od 140 – 220 złotych, np. Egipt 140zł, Tunezja170, Czechy 220zł 3)opłata za studenta przyjeżdżającego –500 złoty 4)kaucja – 200 złoty(ulega zwrotowi gdy student włączy się w program socjalny dla studentów przyjeżdżających)

18 Kategorie krajów SCORE 2010(obrazowo;)): A -220 PLN: Austria, Kanada, Quebec, Katalonia, Czechy, Francja, Włochy, Japonia, Portugalia, Hiszpania, Holandia B -170 PLN: Brazylia, Bułgaria, Chile, Węgry, Liban, Meksyk, Peru, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina C -140 PLN: Egipt, Indonezja, Sudan

19 Punktacja

20 ALE ZA CO TE PUKTY???

21 1. Konferencje studenckie: Czynny udział w studenckiej konferencji uczelnianej/międzyuczelnianej – 3 pkt Czynny udział w studenckiej konferencji uczelnianej- anglojęzycznej – 4 pkt Czynny udział w studenckiej konferencji zagranicznej – 5 pkt - łącznie za powyższe- niezależnie od ilości konferencji, w których wzięto udział- do 20 pkt) Konferencje nie-studenckie Czynny udział w konferencji nie- studenckiej, polskojęzycznej – 4 pkt Czynny udział w konferencji nie- studenckiej, anglojęzycznej – 5 pkt Czynny udział w konferencji nie- studenckiej zagranicznej – 6 pkt Konferencje

22 przez czynny udział rozumie się fakt prezentacji pracy na studenckiej konferencji potwierdzony kserokopią abstraktu z książki abstraktów udział bierny jako słuchacza bez prezentacji jakiejkolwiek pracy NIE jest brany pod uwagę Uwagi

23 Publikacje w czasopismach naukowych Punkty za publikacje w czasopismach naukowych przyznawane są według listy zatwierdzonej przez Ministerstwo Nauki. Przy samej intensywnej działalności w kole naukowym przy pracy badawczej, czy organizacji konferencji STN czy samej działalności w STN/SKN- potwierdzonej opinia opiekuna, zarządu STN bądź innym certyfikatem– LORE może przyznać maximum- do 3 pkt - punktacja musi być uzasadniona komentarzem. - Za wszelkie zdobyte nagrody/ wyróżnienia – potwierdzone odpowiednim certyfikatem i uzasadnieniem ze strony LORE– przewiduje się możliwość dodatkowych punktów – łącznie do 3 pkt. Publikacje

24 - Publikacje nie dotyczą materiałów konferencyjnych STN-ów! - Publikacje prac nie mogą dotyczyć wygłoszenia tej samej pracy na konferencji i odwrotnie Uwagi

25 1. Funkcje pełnione w IFMSA (do 30 pkt) 2. Aktywność w ramach IFMSA- Poland 3. Opieka nad studentami przyjeżdżającymi (do 10 pkt) 4. Działalność w innych organizacjach studenckich jak EMSA, ZpiT, Samorząd (do 3 pkt) Działalność organizacyjna IFMSA

26 Średnia Ocen: 0,5pkt za każda 0.1 średniej powyżej 4.0 4,0 i mniej– 1 pkt 5,0 oraz każda średnia >5,0 traktowane są jednakowo – 6 pkt Średnia liczona jest z 2 ostatnich semestrów Egzamin językowy: Uzyskanie oceny niżej niż 4 dyskwalifikuje z wyjazdu Dobry (4) – 4 pkt. Ponad dobry (4.5) – 4.5 pkt. B. dobry (5) – 5 pkt. Pozostałe

27 Projekty naukowe Projekty naukowe, w których można wziąć udział, dostępne są w specjalnie utworzonej do tego celu bazie internetowej, która uaktualniana jest przez cały rok oferując ciągle nowe możliwości pracy na polu naukowym. http://ifmsa.net/

28 Dziękuj emy za uwagę! Przydatne strony: www.ifmsa.pl http://ifmsa.net/public/ecscoreselect.php http://wiki.ifmsa.org/scope/index.php?title=Main_Page Stanisław Chmiel Lokalny Koordynator ds. Wymiany naukowej IFMSA Poland oddział Poznań Email. Stasiuchm@gmail.comStasiuchm@gmail.com Tel. 721 787 893 Kasia Krawczyk Asystent Lokalnego Koordynatora ds.Wymiany Naukowej IFMSA Poland oddział Poznań Email. kasia.krawczyk125@gmail.comkasia.krawczyk125@gmail.com Tel.792 505 855


Pobierz ppt "Program Stały ds. Wymiany Naukowej Standing Committee on Research Exchange."

Podobne prezentacje


Reklamy Google